Eşbaşkan / Habip Hamza ERDEM PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 03 Şubat 2011 09:57 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 2994 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş

http://img269.imageshack.us/img269/9564/144146990556.jpgȘu eșbașkanlar değil miydi BOP, Genișletilmiș BOP projeleri üreten?
Hani yirmi bilmem kaç ülkede ‘rejim değișikliği’ öneren.
Hatta Kuzey Afrika’dan falan sözeden.
Buyurun size bal gibi Kuzey Afrika ve Orta-Doğu gelișmeleri.
Tunus ve Mısır, sonra Libya; Yemen ve Sudan, sonra Ürdün; Suriye ve Lübnan, sonra İran; Somali ve Angola, sonra bilmem nere...
Sonra Türkiye mi ne?
Rejimleri değișecek.
Rejimleri değișirken sınırları da değișecek; kimi üniter devlet olacak kimi federal.
Proje bu idi ve bir yerinden uygulamaya bile geçildi.
Gelișmeler projelere uygun mudur değil midir eșbașkanlara sormalı.
Benim bildiğim 2010’lardan sonra bütün dünyanın değișecek olduğudur.
Sözgelimi kimi dostlar üçüncü dünya savașının Somali’den bașlayacağını ileri sürüyorlardı.
Hani korsan-morsanlar türemiști ve bizim Genel Kurmay pașaları da oralara gemi-memi göndermișlerdi.
Sağa sola asker göndermede kusur etmezler, sağolsunlar.
Ve bunlar yarın Türkiye’deki halk hareketinin üstüne de tank göndereceklerdir.
Sizi bilmem ama benim bundan kușkum yok.
Türk Subayı denildiğinde benim aklıma ‘Ergenekon sanıkları’ geliyor sadece, nedense.
Ve her ne ise..
Gelelim dünyanın nasıl değișeceğine.
Afrika anakarası haritasını koyun önünüze.
Tüm Devlet-Ulusların kuruluș tarihleri 1950-70 arasındadır.
Kimileri iki üç kez kurulmuș, sivil ya da askeri darbelerle biçimlenmișlerdir.
‘İstikrar’lılıkları liderlerinin ömürlerine bağlı olmuș, liderlerinin ömürleri de uluslararası güç dengelerine doğrudan bağlı olmuștur.
Hiçbiri ‘ulusal’ bir devlet kuramamıștır.
Çünkü ‘ulus’ olmadan ulusal bir devlet kurmak olanaksızdır da ondan.
Demek ki șöyle ya da böyle devlet kurmak olanaklı ise de, șöyle ya da böyle ‘ulus’ kurulamıyormuș.
Mustafa Kemal ne demiș; “Türkiye cumhuriyetini kuran halka Türk ulusu denir”.
Bu devleti ben kurdum, adı da Mustafa Kemal Devletidir dese idi, kim ne diyecekti?
Ama o öyle demedi.
Türkiye’de ‘ulusal devlet’in ‘model’ini kurdu.
‘Kemalist Model’ böyle bir modeldir ve fotomodeller bunu anlayamazlar.
Prof-modeller de anlayamazlar.
Yeniden dünyadaki değișime dönülecek olursa, diyordum ki; ikibinonlu yıllar dünyada ‘devlet-ulus’ların sonunu getirecek ve belki de ‘ulusal devlet’lerin kurulușuna yol açabilecektir.
Bu tür değișiklikler eșbașkanların șaklabalıklarına bakmaz.
Tarihin tekerleğine bakar.
Öküzle çekilen teker feodal devletin, traktör tekeri de kapitalist devlet modelini veriyordu ya.
Uzay mekiği tekeri de yeni bir devlet modeli verecekti.
Mustafa Kemal onu gördü desem, abartmıș olur muyum bilemem.


Habip Hamza Erdem

 

 

Paylaş
2994 kişi bu içeriğe erişmiştir.
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?
 

 

 

 

 

Salık akışlarını görmek için
üstteki sekmeleri tıklayın.

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/tegmen.png

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/edga.jpg

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/dikbastv.jpg

UYARI
Güncel Meydan, en iyi olarak 1440 x 900, en düşük olarak da 1280 x 800 çözünürlüklerinde görüntülenir. Güncel Meydan, en sorunsuz olarak, Ateş Tilkisi (FireFox) tarayacısında görüntülenir.
Bu sayfa geç açılabilir. Sayfa tam olarak açılmadığında sayfayı bir veya iki kez yenilemenizi öneriririz.


Hızlı Sızıntılar
(WikiLeaks)

CIA'ya Bilgi Verenler!
CIA Kontakları!