Atatürkçü Olmayan Düşünsün / Ahmet Kılıçaslan AYTAR PDF Yazdır e-Posta
Salı, 08 Mayıs 2012 01:05 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 2681 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş

Mehmet Akif Ersoy, Kıssadan Hisse şiirinde, "Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne Masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? 'Tarih'i tekerrür' diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" diyor.

Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşının başarıyla sonuçlanması için aradığı desteği o gün sadece Sovyetler Birliğinden bulurken, Lenin'e, "Bolşeviklerin emperyalist ülkelere düşman olduklarını ve bütün mazlum milletleri emperyalizmin ezici baskılarından kurtarmak istediklerini biliyoruz" diye yazıyordu...

*

Tarih yeniden bir tekerrürün kırılma noktasına mı akmaktadır?

ABD/Siyonist emperyalizmi itikadi ve maddi çıkarlarını realize etme yönünde, küresel olaylarda nerede ve ne zaman ve nasıl olursa olsun düşmana karşılık vermek yeteneğini öngören askeri stratejisi doğrultusunda küresel İslami cihad terörü ve İran'ın nükleer programına dair uluslararası kamuoyuyla tam işbirliği içinde olmayışını kullanıyor.

Bir; İslam ülkelerinin ekonomik değişkenleri ile sosyo-politik değişkenleri yapılarına, sorunları aşma kapasitelerine bağlı olarak birbiriyle etkileştiriliyor-bu suretle, Siyonizmin öngördüğü İslami kurgu altında ekonomiler yutuluyor.

İki; Rusya İslami terör ve İran'ın nükleer programı bahanesiyle Polonya, Romanya, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Baltık Denizi'nde konuşlandırılan Füze Savunma Sistemleriyle kuşatılıyor.

Üç; Kuzey Kore'den füze saldırısı bahanesiyle de o yörede konuşlandırılan Füze Savunma Sistemleriyle hem Rusya hem Çin topraklarında hap'sediliyor.

Dört; Bu suretle ABD/Siyonist emperyalizmi bilim ve iletişimde tekel hale gelirken, "Dünya Benim" demeye hazırlanıyor.

*

Rusya Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşmasından yeterli tecrübesiyle bu kuşatmaya karşı sesini giderek yükseltmektedir.

Bir; Füze Savunma Sistemlerinin topraklarını algılaması durumunu egemenliğine aykırı bulduğunu ve bu sistemlerin topraklarını algılamamasını istiyor.

İki; Ya da füze saldırılarına karşı küresel savunma yükümlülüğünde ABD'ye ortak olmayı teklif ediyor.

Üç; ABD'nin Füze Savunma Sistemleri konuşlandırmasıyla oluşturduğu küresel krizi duyurmak, tartışmak ve öngörülerde bulunmak üzere Moskova'da Uluslararası Füze Savunma Sistemleri Konferansında, "ABD ile anlaşma sağlayabilirsek, orta ve uzun vade tehditlerine karşı Don-2P radar üssümüzü ortak kullanabiliriz" çağrısında bulunuyor.

Dört; Aksi halde asla stratejik dengenin bozulmasına izin verilmeyeceğini ve ABD'nin küresel füze savunma sistemine asimetrik yanıt verileceğini ilan ediyor.

*

Bıırrr! Soğukluk titretiyor...

*

Her türlü tehditte Türkiye'nin akıl ve bilimin rehberliğinde kültürünün çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarılması, bağımsızlık, millet egemenliğinde huzur ve refah için toplumun temel kurumu devletin rejimi ve işleyişinde oluşturduğu sistematikte anayasal düzenini,ulusal varlık ve bütünlüklerini, uluslararası menfaatlerini, toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkileri hukukunu her türlü iç ve dış tehdite karşı koruması ve kollaması gerekiyor, değil mi?

*

Rağmen bir tarafta bizzat ABD/Siyonist emperyalizminin ve hükümetin siyasi kucağında din eksenli Gülen cemaati, "Biz irticayı başka türlü anlıyoruz. 200 yıldan beri irtica vardır. Osmanlı'dan itibaren batılaşma adı altında batıya bağımlılık yaratılmıştır, bize göre esas irtica budur. Biz hep bu irtica ile mücadele ettik" öngörüsündedir!

Şimdi demokratik alanın biricik belirleyeni olma noktasında İslam Ümmeti vizyonunda yargıda, ekonomi-istihdam, istihbarat-güvenlik, sivil-asker bürokraside, eğitimde-sağlıkta, merkezde-yereldeki gücüyle töhmet ettiği Atatürk Devriminden yükselen Türkiye Cumhuriyetinin ulus/üniter devlet ve lâik karakterinin içeriğini dönüştürüyor, anayasasını yazıyor.

Öte tarafta Atatürkçü Cumhuriyetin ulus/üniter ve milliyetçi karakterinin diğer müştekisi Kürt hareketi de konfederal anayasa, ulus, vatan ve siyaset konsepti ve toplumcu ekonomi anlayışıyla demokratik özerkliğinin savaşımını veriyor.

Türkiye, biri merkezini İslamcı sermayenin oluşturduğu İslamcı-liberal siyaset cephesi -ki, AKP ve yeni CHP'yi kapsıyor, MHP tasfiyededir diğeri federalist-toplumcu- ki, BDP'den oluşan iki cepheye bölünmüş bulunuyor.

*

Ya Atatürkçü ideoloji, ya Atatürkçüler?

Kurultay yaklaşırken İstanbul teşkilatından hareketle Türkiye ölçeğinde yeni CHP teşkilatlarına hakim olmak mücadelesi de bu gerçeği gösteriyor.

Milletvekilleri Erdoğan Toprak, Aydın Ayaydın cemaat kanadından ve Beykoz solcuları adıyla namlıdır, kaset komplosu dahil CHP'yi hem Atatürkçü ideolojisinden uzaklaştırma ve liberal sosyal demokrat çizgide yeni CHP'nin son rütuşlarını yapmak, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaretiyle Nihat Matkap'la birlikte partinin işleyişinde ve siyasi kararların alınmasında güçlenmek mücadelesindedirler.

Kurultay öncesi Atatürkçü ideolojinin tasfiyesi tamamlanıyor, Atatürkçüler etkisizleşecekleri zan'nıyla kendi hallerine terk ediliyor ve yeni Anayasa'dan yeni Türkiye'ye yol alınıyor.

Ya da CHP siyasi vizyonu tıpkı TSK'nın askeri vizyonunda düşmanına teslim olduğu gibi -üstelik, düşmanıyla işbirliğine girmek hatasında- biri yeni CHP, diğeri SK'ya dönüşmüş bulunuyor.

*

Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel misyonu bu noktadan başlıyor -karşılığında, yeni CHP Genel Başkanı olarak vaadedilmiş bir başarı ile liberal sosyal demokrasi tutkusunu yerine getirmeye hevesleniyor.

Oh, ne alâ! Bakınız, yeni Türkiye'de yeni CHP ile AKP iktidarı ne güzel demokrasicilik oyunu sergiliyor!

Atatürkçüler dışlanır, parti göreceli olarak zayıflarken Kemal Kılıçdaroğlu'nda hiç bir gam belirtisi vermiyor, pişkindir, "İlk seçimde AKP'nin oy oranı düşerse Erdoğan istifa etsin, eğer bizim oylarımız düşerse genel başkanlığı bırakırım" diyor!

Belli ki, her şeyi siber uzayda ve kültürde tek bir tuş kumandasında tutan güçlerden aldığı vaadin rahatlılığındadır -ancak, vaad yeni Türkiye'nin dönüşümünün gereği yerel seçimlerden hareketle 2023 hedefinde AKP'nin oy oranının yüzde 60'lar, Atatürk ideolojisi kurumsallığını ve MHP'nin Türk milliyetçiliğini sonlandırma başarısında yeni CHP'nin yüzde 30 oy seviyelerini gösteriyor- bu suretle, halk ileri demokraside müstehakını buluyor!

Turgut Özal'dan bu yana söylenen iki buçuk siyasi partili konseptin oluşturulmasında günler sayılıyor.

*

Fakat ABD/Siyonist emperyalizminin Füze Savunma Sistemleri konuşlandırmasıyla kendilerini tehditte hisseden-mesela, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin küresel füze kalkanına ve onun Avrupa'daki parçasına askeri ve teknik cevap verimli ve asimetrik olmalıdır" ifadesiyle asimetrik savaşın fitilini ateşliyor.

Rus Genelkurmay Başkanı Nikolai Makarov, "ABD Füze savunma sistemini yeniden gözden geçirmezse Rusya sert önlemler alır" diyor.

Asimetrik savaşın öncelikli ve biricik canlı muhatabının ise ABD/Siyonist emperyalizmine ilişikli, 200 yıl öncesinin Pan-İslam Osmanlısına duyduğu özlemi, yeni Osmanlıcılık namıyla sözde güncelleştiren ve Ortadoğu dönüşümünde kendini bir halt sayan yeni Türkiye olacağını anlamak için kâhin olmak gerekmiyor.

*

Atatürkçü ideolojinin kurumsallığının çökertildiği bir yeni Türkiye'de asimetrik savaşın yol açacağı etnik,mezhepsel ve ulusal kirlenme,ayrışma ve çatışmaya ya da ekonomide kurulacak baskıyla zenginin fakirleşmesine, fakirinin yok olmasına ya da silahlanmanın ağır bedellerine ya da komşu ülkelerden gelebilir herhangi bir soruna ya da ulusal bir yıkıma hangi ulusal birliktelik ile başedileceği, katlanılacağı ve altedileceğini -elbette, bu iki cepheyi oluşturan biganelerin bilmesi ihtimali yoktur.

Bu durumda dahi Türkiye'nin sahipsiz milyonlarca fakat tek tek Atatürkçü ruhu kurtuluşun yegâne sigortasıdır.

*

Tarihin tekerrüründe sondan bir adım önde bulunuluyor ve küresel Füze Savunma Sistemine dair vereceği kararıyla 20-21 Mayıs'ta Chicago NATO Zirvesi bekleniyor.

Ahmet Kılıçaslan AYTAR, 7 Mayıs 2012

Paylaş
2681 kişi bu içeriğe erişmiştir.
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?
 

 

 

 

 

Salık akışlarını görmek için
üstteki sekmeleri tıklayın.

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/tegmen.png

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/edga.jpg

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/dikbastv.jpg

UYARI
Güncel Meydan, en iyi olarak 1440 x 900, en düşük olarak da 1280 x 800 çözünürlüklerinde görüntülenir. Güncel Meydan, en sorunsuz olarak, Ateş Tilkisi (FireFox) tarayacısında görüntülenir.
Bu sayfa geç açılabilir. Sayfa tam olarak açılmadığında sayfayı bir veya iki kez yenilemenizi öneriririz.


Hızlı Sızıntılar
(WikiLeaks)

CIA'ya Bilgi Verenler!
CIA Kontakları!