3 Mayıs Türk'ün Sesi, Türkiyeli Değil Türk'üz Biz

Emekli Jandarma Albay - Yazar

3 Mayıs Türk'ün Sesi, Türkiyeli Değil Türk'üz Biz

İletigönderen Oğuz Kağan » Çrş May 04, 2011 0:41

3 Mayıs Türk'ün Sesi, Türkiyeli Değil Türk'üz Biz

Libya saldırısı sonrasında Rusya Başbakanı Putin, bu bir ''Haçlı Seferi'' dedi ama kimseden ses çıkmadı.. Ardından Fransa İçişleri Bakanı, ''Fransa Haçlı Seferi'ne öncülük yapıyor'' dedi, yine kimseden ses çıkmadı..

Aslında on yıl önce de ABD Başkanı Bush, 2001 İkiz Kule saldırısı sonrasında aynı sözleri söylemişti, Haçlı Seferleri başlamıştır, diye ama yine bu ülkede kimseden ses çıkmamıştı… Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, 2004’te, çıkmış ortaya ve “Biz Bizans’ın Çocuklarıyız” demişti ve bizim bu ülkemizde yine birileri ortaya çıkıp da, “Sen Bizans’ın Çocuğuysan, biz de Alparslan’ın Çocuklarıyız” dememişti, neden?

İş daha da ileri gitmiş, 2008’de, PKK’nın siyaseti DTP’nin vekili Sırrı Sakık, üstelik televizyonda, MHP’li Oktay Vural’a, “Biz Türkler gibi başka coğrafyadan gelmedik”, demişti, Oktay Vural gereken cevabı vermiş ama ülkeyi yönetenlerden yine hiç ses çıkmamıştı, neden?

Zaten bütün mesele de budur, bütün mesele bu iki cümlede yatmaktadır; Haçlı Seferleri ve Bizans’ın Çocukları, getirin yan yana, bakın ne çıkıyor ortaya; hedef Anadolu ve Biz Türkler!

Biz Türkler binlerce yıldır Anadolu’da yaşıyoruz ancak ilk ve en büyük savaşı 1071’de yaptık, Malazgirt’te, Bizans Ordularına karşı savaştık ve yendik…

Bu Bizans’ın çocukları Avrupa’ya kaçtı. Bütün ordularını topladı, adına Haçlı Ordusu dedi, Anadolu’ya sefere çıktı, adına Haçlı Seferleri dedi, yıl 1095. Haçlı Seferlerinin üç amacı vardı; Müslüman coğrafyanın kaynaklarını el geçirmek, Kutsal topraklar olan Kudüs’ü ele geçirmek ve Anadolu’yu ele geçirip Türk varlığını yok etmek… Buna güçleri yetmedi...

Ama yine geldiler, yine geldiler, tam iki yüz yıl boyunca saldırdılar bize, 1699’dan Karlofça’dan 1919 İzmir’in işgaline kadar tam iki yüz yıl boyunca Anadolu’ya saldırdı bu Bizans’ın Çocukları, Biz Türklere saldırdılar...

Kimdir bu Bizans’ın Çocukları?

Anadolu’ya saldıranlar kimse onlardır. Kim saldırdı bize ve Anadolu’ya? Başta İngiltere, Fransa, ardından İtalya, derken Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Rumlar, Ermeniler, Ruslar…

Hatırlayınız 1915’i, İngiliz- Fransız gemileri Çanakkale’ye saldırırken, Ruslar, Rumlar ve Ermeniler Doğu’dan saldırıyordu biz Türklere ve Anadolu’ya…

Hatırlayınız 1916 ve 1917’yi, Çanakkale’yi geçemeyen İngilizler güneyde iki cepheden, Mısır-Filistin ile Basra-Musul hattından saldırıya geçerken, Doğu’da yine Ruslara, Rumlara ve Ermenilere karşı savaşıyorduk…

Hatırlayınız 1918’i, ateşkes yaptık Mondros ile ama ateşkesten bir hafta sonra İngiliz ve Fransız İstanbul’a girmedi mi?

Hatırlayınız 1919’u, ateşkese rağmen Yunanlar İzmir’i işgal etmedi mi? Ardından İtalyanlar Antalya-Konya’yı, Fransızlar Adana-Gazi Antep- Şanlı Urfa- Kahraman Maraş’ı işgal etmedi mi? Neden Maraş kahraman, neden Urfa Şanlı, neden Antep Gazi, bu Bizans’ın çocuklarına karşı cansiperane savaştılar da ondan…

Ya Çanakkale geçilseydi? Ya İngilizleri Kut’ül Ammare’de, Filistin’de, Gazze’de, Medine’de durdurulmamış olsaydı? Ya İnönü, ya Sakarya, ya Dumlupınar, ya Afyon?

Mesele Anadolu, gözlerinizi açınız ve bakınız…

Mesele Anadolu’daki Türk kimliği ve varlığı, bakınız ve görünüz… Şimdi birileri ortaya çıkıp da biz Bizans’ın çocuğuyuz diyorsa, dönüp bir tarihe bakınız… Haçlı seferleri başladı diye bas bas bağırıyorlarsa, bunlar Anadolu’yu istiyor, bunlar Türk’ün varlığına kastetmiş Bizans’ın Çocukları, Malazgirt’in rövanşını almak istiyor…

1948’de İsrail’i kurdular ve kutsal toprakları ele geçirdiler… 1991’de Irak’ı vurdular, 2003’te işgal ettiler, kaynaklarını ele geçirdiler. Ardından Afganistan’ı işgal ettiler. Bakın bir Libya, Tunus, Fas, Suriye, Yemen, Müslüman coğrafyanın kaynaklarını ele geçiriyor bunlar…

Geriye ne kaldı; Anadolu ve Biz Türkler, işte Haçlı Seferlerinin ele geçiremediği iki büyük güç, işte şimdi ki mücadele bunun üzerine kurulu…

Peki, bunca tehdide karşı bizi yönetenler ne iş yapıyor?

İstanbul’da bir soruşturma var, kod adı Ergenekon, neden?


Savcıları birbirini gördüğünde, “Ooo, Ergenekon Savcısı, naber!” diye selamlaşıyor, neden? Nerede Cumhuriyet Savcıları? Bülent Arınç, “Ergenekon’u tepeledik” diyor, neden?

Ergenekon demek; Türk demektir, Türk’ün yaratılış destanı… Türk milletinin yedi bin yıllık var oluşunun destanı, Türk’ün doğuş destanı!

Ne oldu şimdi? Terör! Ergenekon adı terörle yan yana getirilir mi hiç!

Nerede Milli Eğitim Bakanı, yok! Nerede RTÜK, yok! Nerede Türk Devleti’nin Başbakanı, yok! Bırakın ses çıkarmayı, kendileri bizzat Ergenekon’u yerden yere vuruyor, İstanbul’daki soruşturmaya konu edilenleri değil, Ergenekon’u, yani Türk’ü, yani Türk Milleti’ni…

Bir savcı, kanunlara göre makamı Cumhuriyet olduğu halde, Ergenekon Savcısı diye anılmasına ses çıkarmıyorsa, biliniz ki onun amacı farklıdır. “Ben Ergenekon savcısıyım” demekle, biz Türkleri, biz Türk tarihini, biz Türk milletini soruşturuyorum anlamına gelir, ama yanılıyorlar, kimsenin buna gücü yetmez! Yeter diyen dönsün Türk tarihine bir baksın!

Başbakan ne diyor? Türkiyeli. Ne? Türkiyeli. Tarih bilgisinden yoksun bu zat’a soruyoruz, tarihte Türkiyeli diye bir millet var mı, diye. Evet, soruyoruz, çıksın söylesin! Türkiyeli diye bir millet yok, Türkiye’yi kuran, Türkiye’nin sahibi Türk Milleti var, unutmasın bunu!

Bu izandan yoksunlara hatırlatalım, açıp bir sözlüğe baksınlar “Türkiye” ne demek diye. Türkiye ne demek bilmek için, önce Osmaniye kelimesini çözsünler. Osmaniye; Osman’ın yeri demek, yani Osmanlı Devleti’nin kurucusu. Sonra Orhaniye’ye baksınlar, ardından Kemaliye’ye gitsinler, Kemaliye demek; Kemal’in yeri demek, Mustafa Kemal Atatürk. Hala anlamadılarsa söyleyelim, Türkiye demek; Türk’ün yeri demektir, gafiller açsın okusun tarihimizi ve öğrensin…

Bizim Türklüğümüz, onların yaptığı gibi kafatasçılık değildir, Türk bir ülküdür, binlerce yıllık Anadolu’daki uygarlıkların tamamının, Etiler, Hititler, Sümerler, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Osmanlı kültürlerinin harman olduğu yüksek bir kültürün adıdır Türk!

Biz bu uygarlıklarının tamamının sahibiyiz, biz Anadolu’nun son sahibiyiz, bizim adımız Türk!

Bakınız Mustafa Kemal nasıl tanımlıyor Türk Milleti’ni; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.

Mustafa Kemal ırkçılık adına tanım yapmış olsaydı, Türkiye halkı yerine Türk halkı demesini bilmez miydi? Türkiye demekle hem Türk’ün yeri vurgusunu yapıyor, hem de binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının mirasçısı olduğumuzu hatırlatıyor, hem de Anadolu’daki tüm etnik kimlikleri bu büyük Türk Milleti çatısı altında toplamakla, yedi bin yıllık Türk Tarihi gücünü veriyor bize, anlamayanlar anlasın!

Bugün saldırı altında olan Türk Milleti’dir, Türk Tarihi’dir, Mustafa Kemal Atatürk’tür!

Bugün saldırı altında olan Anadolu’dur, biz Türklerin vatanı ve son yurdu!


İleri demokrasi bir laf, amaçları Türk tarihini unutturmak!

İstanbul soruşturması bizim için bir tuzak, amaçları Türk Tarihi’ni hafızalardan silmek!

Türkiyeli lafı bir tuzak, önce Türkiyeli ardından Anadolulu deyip Türk varlığını ve kimliğini yok etmek istiyorlar!

Demokrasi, özelleştirme, yabancı sermaye, insan hakları, Kürt sorunu, Ermeni meselesi hepsi birer tuzak, amaçları Anadolu’nun kaynaklarını ele geçirmek, Türk Milleti’ni kimliksiz bir bir topluma dönüştürmek, ardından Hıristiyanlaştırıp tarihten silmek, buna güçleri yetmez!

Ben Türk’üm diyenler! Ne Mutlu Türk’üm diyenler! Türk Bayrağı altında ilelebet bağımsız ve özgür yaşamak itiyorum diyenler, sözlerim sizedir!

Türk’ün yurdu, Türk’ün bağımsızlığı, Türk’ün özgürlüğü, Türk’ün Bayrağı, Türk’ün Atası, Türk’ün Ordusu, Türk’ün milleti, Türk’ün Adaleti tehlikededir, uyanın!

Gün bugündür, Birleşin!

__________________________
KAYNAK: ÇARÇELLA, ANADOLU’DA ATEŞLE OYNAMAK, POZİTİF YAYINLARI, 2011.


Erdal SARIZEYBEK, 3 Mayıs 2011
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12288
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Re: 3 Mayıs Türk'ün Sesi, Türkiyeli Değil Türk'üz Biz

İletigönderen borabey » Çrş May 04, 2011 11:26

Değerli dostlar

Uzun bir aradan sonra 3 Mayıs günü münasebeti ile duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. En içten sevgi ve saygılarımla.

Yıkıcı ve bölücü etnik milliyetçiliğin yurt dışı destekli hain senaryolarına karşın, kurucu , koruyucu ve kollayıcı Türk Milliyetçiliğinin seçkin evlatları olan Türkçüler,

Tarihin derinliklerinde dün olduğu gibi bugün de
milli benliklerinden aldıkları güçle

“Devlet Kuran” iradesinin yanı sıra,
“Devleti Yaşatan” fonksiyonunun gereğini en güçlü şekilde yerine getirmeye devam edeceğinden
hiç kimsenin şüphesinin olmamasını
bu vesile ile bir kez daha ilan etmek istiyorum.

Genelde Küreselleşen uluslar arası sermayenin ,
yerelde “mikro milliyetçiliği” kullanarak emperyalist çıkarları için etnik ayrışmaları tetiklemesine karşılık kullanabileceğimiz en önemli silah,
TÜRK ve TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİN temel taşları olan
TÜRK BOYLARI ve TÜRK KÜLTÜRÜNÜNÜN GÜÇLENDİRİLEREK YAŞATILMASIDIR.

Bunun adı da TÜRKÇÜLÜK’TÜR.

Bu nedenledir ki !..
Öncelikle Türk Tarihini ve
bu şanlı tarih içinde şerefle yer alan Türkçülüğü,
Türk Kültürünü ve
bu kültüre zenginlik katan Milli Kültürümüzü,
Türk Töresini ve
bu töreyi bugüne taşıyan TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ ve
artık daha da açık konuşalım TÜRKÇÜLÜĞÜ ….

Öğrenmek,
öğretmek,
geliştirmek,
yaşamak ve yaşatmak zorundayız.

Bu vesile ile yanlış anlaşılmamak için
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ bir kez daha tanımlayacak olursak…

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ,
ETNİK AYRIŞMALARDA KULLANILMAYA MÜSAİT BİR MİKRO MİLLİYETÇİLİK,
SON GÜNLERİN MODA TABİRİ İLE BİR ALT KİMLİK DEĞİLDİR.

Tam tersine,
TÜRK MİLLETİNİN
TARİHİ ANA DAMARLARINDAN BİR TANESİDİR.

Bölücü değil,
birleştirici,

Yıkıcı değil,
yapıcıdır.

Zayıflatıcı değil
güçlendiricidir.

Bu nedenledir ki !...
Türk tarihine,
kültürüne ,
töresine sahip çıkmak,
Türklük ana damarına can suyu katmaktır.


3 Mayıs Kutlu ve Muştulu olsun.

Av.Arif DOĞU
Kullanıcı küçük betizi
borabey
Üye
Üye
 
İletiler: 333
Kayıt: Çrş Haz 25, 2008 14:06


Şu dizine dön: Erdal SARIZEYBEK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x