Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

Gazeteci-yazar Hûlki Cevizoğlu; birbirinden seçkin konuklarıyla soruyor, sorguluyor, anlatıyor...

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Ram » Pzr Kas 21, 2010 23:16

nefer yazdı:Bazı şeyler hızla değişirken,bazı demeyeyim önemli şeylerin hala değişmediği görülüyor.TDK ya şimdi sorsalar eminim hala Kazım Mirşan'ın kitapları incelenmek için sıra bekliyordur.Önemli bir arşiv programıydı teşekkürler.


TDK konusu önemlidir. Son dönemde genel ağ ortamındaki sunumları oldukça yararlıdır; bu yöndeki çalışmaları niteliklidir.

Bunlar bir yana, Prof. Dr. Şükrü Akalın başkanlığındaki kurula -deneme amaçlı olarak- bir sözcüğün kullanımlarında ve anlamlarında ortaya çıkabilen çelişkileri belirtmek için soru gönderdim. Karşılık geldi gelmesine ancak bir yanıt olmadığı için yeniden ve ayrıntılı olarak görüşümü belirttim. Buna da verilen karşılık bir yanıt oluşturmadığı gibi, acı-gülünç bayağılıkları açığa çıkarıyordu.

Şöyle ciddiyetsiz bir karşılık verecektim ama gereksiz gördüm: "Reklam filmi için sakıncalı diyorlar; reklam nedir Şükrü ağam¿?"

Gönderilen 1 : (...)

Ayrıca, bundan ayrı olarak, bir olumsuzluğu aktarmak isterim:

Şu sözcüğün 1. ve 2. anlamlarına göz atmanızı beklerim: reklam

Ardından da şu sözün anlamına bakmanızı öneririm: tanıtıcı reklam


Olumsuzluğun açık olduğunu düşünerek görüş bildirmeye gerek duymuyorum.

Uğurlu günler dilerim.

Muhammed RAM, 01 Temmuz 2010
Gelen 1 : T.C.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Sayı : B.02.1.KDT.5.02.10.00- 130.01-1115/2651Konu :

Sayın Muhammed RAM,

İlgi:01/07/2010 tarihli yazı.İlgi yazıda bahsettiğiniz, İngilizceden dilimize tanıtıcı reklam olarak çevrilen advertorial, “Haber yazısı biçiminde hazırlanan; sayfa düzeni, yazı karakteri ve yazı diliyle çoğu zaman içinde yer aldığı yayını andıran reklam.” anlamına gelen advertisement (duyuru, ilan; tanıtma) ve editorial (başmakale, yazı işlerine ait) sözlerinden oluşturulmuş bir sözdür. Ayrıca, reader advertisement, reading notice olarak da adlandırılan bu tür reklamların haber yazısı sanılmaması, reklam olduğunun anlaşılması için “bu bir ilandır” veya “reklam” gibi bir ibareyle yayımlanması gerekmektedir. Sonradan görsel iletişim organlarında da görülmeye başlanan bu reklam türüne karşılık aranırken bu özellikleri de dikkate alınmış ve yaygın bir biçimde kullanılmakta olan tanıtıcı reklam karşılığı uygun bulunmuştur.

Tanıtıcı reklam sözü iletişim alanında “Tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı olarak haber biçiminde anlatan reklam.” anlamıyla bir reklam türünü tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sözün, bu anlamla kullanılmasında dilimiz açısından herhangi bir sakınca yoktur.

Reklam sözünün tanımlarında da hatalı bir ifade bulunmamaktadır.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ile ilgili isteğiniz de ilgili kurullarda görüşülecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Türk Dil Kurumu Başkanı

KAYNAK:

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2005

21 Temmuz 2010
Gönderilen 2 : Sayın Yetkili,

1 Temmuz 2010 tarihli iletimde, reklam ve tanıtıcı reklam sözleri arasında bir olumsuzluk olduğunu aktarmış ve bu olumsuzluğun açık olduğunu düşünerek ayrıntısına girmemiş, yalnızca ilgili sözlerin anlamlarını incelemenizi önermiştim.

İlgili iletim ve buna karşılık kurumunuzdan gelen 21 Temmuz 2010 tarihli elmek en aşağıdadır. Ancak karşılık olarak gönderdiğiniz elmeğin, ilk iletimde üstünkörü söz ettiğim olumsuluğa karşılık bir yanıt olduğunu söyleyemem.

Olumsuluğu açmak gerekirse:

 • Reklam

  1. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol

  Algılanan: Bir şeyin satması, üretiminin sürdürülmesi veya varlığını koruması için, o şey bireye beğendirilmek istenir ve tanıtımı yapılır; bu tanıtımlarda denenen türlü yollara da reklam denir.

   Çıkma: Beğendirmeksizin tek başına yapılan tanıtım da -üstelik bu tanıtım kötüleyici dahi olabilir- reklam kapsamına girebilir, tanıttığını sattırabilir. Ancak tanıtım koşuldur.


  Sözdeşi: Bir şeyi türlü amaçlarla tanıtmaya ve tanıtırken kullanılan yollara reklam denir. Tanıtılmayan ancak buna karşın bir neden veya yolla beğenilen şey, -en azından reklam katkısıyla- satılmasına bir yarar sağlamayacağından reklam kapsamına girmez. Dolayısıyla reklam aynı zamanda tanıtımdır.

  (Tanıtım: Tanıtma işi, lansman.)


  2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.

  Algılanan: Reklam, aynı zamanda -bir şeyin satması, üretiminin sürdürülmesi veya varlığını koruması amacıyla yapılan- tanıtımlar (reklamlar) için kullanılan yazılara, resimlere, filmlere ve benzerlerine de denir.

  Sözdeşi: Ayrıca, tanıtım için kullanılan yazı, resim, film ve benzerlerine (ilgili "çoklu ortam"? öğeleri 1. anlamdaki "denenen her türlü yol" tanımlamasının içinde olsa gerekir) tek başına reklam (tanıtım) denebilir.

  Bu durumda, reklam filmi sözü anlamsızlaşıyor:

  • Reklam Filmi: Herhangi bir ürünü tanıtmak amacıyla çevrilen kısa metrajlı film.

   Algılanan: Eğer film sözcüğü yerine reklam sözcüğünü koyarsak şöyle bir şey çıkıyor: Reklam reklamı

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, anlamı "tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı olarak haber biçiminde anlatan reklam" olarak sunulan tanıtıcı reklam sözündeki reklam sözcüğünün yerine tanıtım sözcüğünü koyduğumuzda şu çıkmaktadır: tanıtıcı tanıtım

Önerilerim şunlardır:

  1) Reklam sözcüğünün tek sözcük karşılığının tanıtım sözcüğü yanında duyuru / ilân sözcükleri ile verilmesi

  2) Başında reklam sözcüğü bulunan film, yazı, resim ve benzeri sözlerin başına tanıtım sözcüğünün eklenmesi veya -reklam amacı taşıyan- film, yazı, resim gibi sözcükler tek başına reklam anlamı da taşıdığından, bu sözcüklerin başındaki reklam sözcüğünün kaldırılması ve tek başlarına kullanılması yahut reklam sözcüğünün ikinci anlamındaki (bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.) tanımın yeniden düzenlenmesi

  3) Tanıtıcı reklam sözünün, ayrıntılı tanıtım sözüyle veya daha uygun bir sözle değiştirilmesi


Tüm bu yazdıklarıma karşın, hâlâ yanlış algılamış olabilirim. Bu durumda, kurumunuzdan gelecek yanıtı beklemekteyim.

Çalışmalarınızda başarılar; uğurlu günler dilerim.

Muhammed RAM, 22 Temmuz 2010

Gelen 2 : T.C.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Sayı : B.02.1.KDT.5.02.10.00.130.01-1533/3445Konu :

Sayın Muhammed RAM

İlgi:22/07/2010 tarihli yazı.

"Reklam" sözü "bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak amacıyla denenen her türlü yol" anlamındadır. Bundan dolayı sadece bir amaç esas alınıp "reklam" sözüne karşılık olarak "tanıtım" sözü kullanılamaz.

"Reklam filmi" sözü ise "reklam" sözünün birinci anlamına "film" sözü eklenerek halkımız tarafından oluşturulmuş ve sıklıkla kullanılan bir sözdür.

Dilimiz Türkçe için gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığa teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Türk Dil Kurumu Başkanı

27 Ekim 2010
Mevzuubahs olan; millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız¿? meselesi değildir. Mesele, zaten emrivâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır.

Fakat ihtimâl, bazı kafalar kesilecektir!
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen nefer » Pzt Kas 22, 2010 3:48

Sayın Ram,
TDK dan size cevap geldiğine sevindim.En azından bunu yapmışlar.Ama siz de kabul edersiniz ki Kazım Mirşan'ın yazdığı kitaplara,okuduğu yazıtlara bilimsel anlamda sahip çıkılmaması,cevap verilmemesi,adeta yok sayılması çok önemli.Milletimizin ve hatta dünyanın tarihini değiştirecek böyle önemli bir konuda (Sinan Meydan'da aynı kaderi paylaşıyor)yer yerinden oynaması gerekirken tam tersine unutturuluyor.Hala Anadolu 1000 yıllık vatanımız deyip,bununla kimlere hizmet edildiğinin farkına varmıyorlar ne yazık ki.Türklere Anadolu toprakları bile çok görülürken ,genlerimiz bile araştırma konusu yapılıp neredeyse "Anadolu'da Türk yok"- deme noktasına getirdiler işi.Bu yüzden inanın sizin reklam sözcüğü üstüne yaptığınız saptamalara katılmama rağmen,bu yaptıklarının yanında çok az kalıyor.İnsanın inanası gelmiyor ama sanki bütün önemli kurumların başındakilerin beyinleri devşirilmiş gibi geliyor bazen.
Kullanıcı küçük betizi
nefer
Üye
Üye
 
İletiler: 28
Kayıt: Çrş Oca 21, 2009 2:27

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Ram » Pzt Kas 22, 2010 19:14

nefer yazdı:Sayın Ram,
TDK dan size cevap geldiğine sevindim.En azından bunu yapmışlar.Ama siz de kabul edersiniz ki Kazım Mirşan'ın yazdığı kitaplara,okuduğu yazıtlara bilimsel anlamda sahip çıkılmaması,cevap verilmemesi,adeta yok sayılması çok önemli.Milletimizin ve hatta dünyanın tarihini değiştirecek böyle önemli bir konuda (Sinan Meydan'da aynı kaderi paylaşıyor)yer yerinden oynaması gerekirken tam tersine unutturuluyor.Hala Anadolu 1000 yıllık vatanımız deyip,bununla kimlere hizmet edildiğinin farkına varmıyorlar ne yazık ki.Türklere Anadolu toprakları bile çok görülürken ,genlerimiz bile araştırma konusu yapılıp neredeyse "Anadolu'da Türk yok"- deme noktasına getirdiler işi.Bu yüzden inanın sizin reklam sözcüğü üstüne yaptığınız saptamalara katılmama rağmen,bu yaptıklarının yanında çok az kalıyor.İnsanın inanası gelmiyor ama sanki bütün önemli kurumların başındakilerin beyinleri devşirilmiş gibi geliyor bazen.


Sayın Nefer,

Demek istediğim şudur: Vatandaşına bir sözcüğün dahi adamakıllı anlatılamaması, bir sözcükte dahi "böyle gelmiş, böyle gider" umursamazlığının görülmesidir.

Uzmanlık alanlarına girmesine karşın bir tek sözcükte dahi bunu yapanlar, Kâşgarlı'dan ötesini göremeyenler, -açık yazalım- kapsamlı olarak araştırmadan, incelemeden onaylamadıkları Ön-Türklerin nesini ortaya çıkaracaklar ki¿?
Mevzuubahs olan; millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız¿? meselesi değildir. Mesele, zaten emrivâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır.

Fakat ihtimâl, bazı kafalar kesilecektir!
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

Re: Ceviz Kabuğu - Kazım Mirşan

İletigönderen saygı » Pzt Ara 06, 2010 14:19

Kutadgu Bilig yazdı:Görüntü ve ilişimler eklenmiştir.

teşekkürler proğramı indirdim ancak rapidshare parola istiyor. Parola nedir gözümden mi kaçtı yoksa bildirilmemişmi? yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı küçük betizi
saygı
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Pzt Ara 06, 2010 14:06

Re: Ceviz Kabuğu - Kazım Mirşan

İletigönderen Türk-Kan » Pzt Ara 06, 2010 18:16

saygı yazdı:teşekkürler proğramı indirdim ancak rapidshare parola istiyor. Parola nedir gözümden mi kaçtı yoksa bildirilmemişmi? yardımcı olursanız sevinirim.

Parola guncelmeydan dır saygı.
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen rifato » Sal Eki 04, 2011 17:44

Selamlar, linkler silinmiş ve tv de güzel izledğim güzel bir programdı .. tekrar yüklemeniz mümkün mü ? Teşekkürler.
Kullanıcı küçük betizi
rifato
Üye
Üye
 
İletiler: 4
Kayıt: Sal Eki 04, 2011 17:40

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Balasagun » Prş Eki 06, 2011 19:28

İlişimler yenilenmiştir..
“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
Kullanıcı küçük betizi
Balasagun
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 3524
Kayıt: Cum Eki 17, 2008 13:18

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen rifato » Pzr Eki 09, 2011 20:32

Çok teşekkür ederim.
Kullanıcı küçük betizi
rifato
Üye
Üye
 
İletiler: 4
Kayıt: Sal Eki 04, 2011 17:40

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Çağrı Bey » Pzr Eki 16, 2011 12:50

Teşekkür ederim.
Kullanıcı küçük betizi
Çağrı Bey
Üye
Üye
 
İletiler: 134
Kayıt: Pzt Mar 22, 2010 13:34

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen İbrahim Zübükzade » Prş Oca 19, 2012 16:06

Teşekkürler.
Sevgili vatandaşlar, değerli din kardeşlerim, istibdat dönemi bitiyor. Devlet baskısı, şunun bunun baskısı yok. Vergi yok. Ne var peki? Artık demokrasi var! Aç gözünü doldur keseni, demokrasi geliyor. Demokrasi partimizle geliyor. Demokrasi ne demek sayın hemşerilerim? Demokrasi öyle bişeydir ki... dadından yinmez. Anladınız di mi!!! (İ.Z.)
Kullanıcı küçük betizi
İbrahim Zübükzade
Üye
Üye
 
İletiler: 201
Kayıt: Cmt Mar 13, 2010 16:28

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Çel Çocuk » Prş Şub 23, 2012 15:00

İlişimleri yenilemeniz mümkün mü?
Kullanıcı küçük betizi
Çel Çocuk
Üye
Üye
 
İletiler: 13
Kayıt: Pzt Mar 15, 2010 17:57

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen nefer » Prş Şub 23, 2012 19:19

Merhaba arkadaşlar,
Ceviz Kabuğu cuma günleri Karadeniz tv de yayınlanıyor.Yeni bölümleride yükleyecekmisiniz?Yapabilirseniz çok sevineceğiz.
Kullanıcı küçük betizi
nefer
Üye
Üye
 
İletiler: 28
Kayıt: Çrş Oca 21, 2009 2:27

Re: Ceviz Kabuğu - 6 Temmuz 2002 / Kâzım MİRŞAN

İletigönderen Balasagun » Cum Şub 24, 2012 16:40

İlişimler yenilenmiştir..
“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
Kullanıcı küçük betizi
Balasagun
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 3524
Kayıt: Cum Eki 17, 2008 13:18

Önceki

Şu dizine dön: Ceviz Kabuğu

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x