CIA VE OSS / Erol BİLBİLİK

CIA VE OSS / Erol BİLBİLİK

İletigönderen Oğuz Kağan » Çrş Eyl 19, 2012 15:41

CIA VE OSS

II. Dünya Savaşı sonrası Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu dünya hegemonyasının paylaşımında belirleyici bir şekilde araya girmek için Avrupalı güçler ekonomilerini tekrar ayağa kaldırma çabasında idiler. Birleşik Devletler'in korunması altında ve çökmüş ekonomileri ile bunu nasıl gerçekleştireceklerdi?

3. Dünya ülkelerinin iki hegemonik güçle ilişki kurmalarını engellediği bu dönemde bu daha da zordu. Zaten 3, dünya ülkelerindeki iktidarlar da iki büyük kampın emir kullan idiler.

Böylesine harikulade bir konjonktüre rağmen Birleşik Devletler emperyalizmi gelecekte gereksinim duyacağı silahları ve diğer mekanizmaları şimdiden hazırlamaya başlamıştı.

Zaten Beyaz Saray'daki soğuk savaşçıların kafalarında savaş bitmemişti ve biteceği de yoktu. Savaş sadece gizli ve sessiz bir form'a bürünmüştü. Gizli servisler devlet yönetiminin biricik aracı haline gelmişti.

II. Dünya Savaşı başladığında William Donovan dönemin ABD Başkanı Roosevelt'e merkezi bir istihbarat örgütü kurulması projesini götürdü. Başkan projeyi 1941 yılında onayladı. ABD; 1942'de yani, Stratejik Hizmetler Bürosu (Office Strate-gic Services-OSS-) kuruluşundan hemen sonra Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

OSS İstihbarat Örtülü ve Operasyon Örgütü, ABD Genelkurmay Başkanının direktifi altında yoğun faaliyete geçirildi.

OSS elemanları Fransa ve Norveç'te direniş hareketleri içinde yer aldı. İtalya'da Partizanlarla savaştı.

OSS, savaş boyunca yapılanmasını örnek aldığı İngiliz Gizli Servisi ile birlikte çalıştı. Bununla beraber OSS daha sonra kurulan Ulusal İstihbarat Ajansı (National Intelligence Agency-NIA), Stratejik Hizmetler Birimi (Strategic Services Unit-SSU ve Merkezi İstihbarat Grubu (Central Intelligence Group-CIG) gibi gizli servisler zaman zaman OSS'un yerini alarak Avrupa Hareketini, Birleşik Avrupa Amerikan Komitesi'ni, Avrupa Gençlik Komitesi'ni ve daha birçok Avrupa-Amerikan Komitesi'ni daha da faal hale getirdiler. OSS, savaş boyunca yapılanmasını örnek aldığı İngiliz Gizli Servisi ile birlikte çalıştı.

Savaştan kahramanlaşarak çıkan OSS, bu defa ABD devlet örgütlenmesi için sorun oldu. Çünkü Pentagon, OSS'nin ABD Başkanının doğrudan kullandığı bir araç olmasını değil, kendi denetimi altına girmesini istiyordu.

Çatışma kimi zaman General Douglas Mc Arthur'un Pasifik bölgesinde yaptığı gibi OSS kadrolarını bölge dışına atmak noktasına bile vardı. Gizli Servis'in artan gücü, FBI ve Dışişleri Bakanlığı'yla da çatışmalara neden oluyordu.

Yeni Başkan Harry S. Truman, 1 Ekim 1945'te OSS'yi kapattı. Gizli Servis'in birimleri çeşitli hükümet organlarına dağıtıldı. Ancak II. Dünya Savaşı'nın ardından merkezi bir istihbarat örgütü ihtiyacı Başkan Truman'a yeniden dayatıldı.

Bu defa Donovan Başkan Truman'ı yeni bir istihbarat örgütü kurmaya ikna etti. Truman'da, 1946 yılı Ocak ayında talimat vererek Birleşik Devletler'in yeni barış zamanı gizli servisi, Merkezi İstihbarat Grubunu (Central Intelligence Group-CIG) kurdu ve Amiral Sidney Souers'ın 'CIG' Direktörü olduğunu ilan etti.

Merkezi İstihbarat Grubu geçici ve zayıf bir teşkilat oldu. Kısa süre sonra Başkan Truman Beyaz Saray'ın elinin güçlendirilmesinin gerekliliğini hissetti ve bir Merkezi İstihbarat Örgütü'nün kurulmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bunlardan çok etkili bir banker olan Ferdinand Eberstadt'ın hazırlattığı raporu benimsedi. Rapor doğrudan ABD Başkanına bağlı, uluslararası alanda etkili bir Merkezi İstihbarat Örgütü (National Inteligence Agency-NIA- oluşturulmasını öngörüyordu. Truman, CIG'yi kapattı ve CIG Direktörü Amiral Sidney Souers'i NIA'ya ilk başkan olarak atadı, NIA başlangıçta ABD'nin mevcut istihbarat kuruluşları olan Askeri İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı İstihbaratı, FBI vb. arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmişti. OSS, 1945'te kapatılınca onun Örtülü Operasyonlardan Sorumlu Yakındoğu ve Kuzey Afrika'daki 7 istasyon Stratejik Servisler Birimi (Strategic Services Unit-SSU-) Ağustos 1946'da Savaş Bakanlığından alınıp CIG'e bağlanmıştı.

Böylece CIG, koordinasyon görevini aşıp bir icra organı haline dönüştürülmüştü. Bu konuma gelir gelmez SSU'u Özel Operasyonlar Dairesi (Offical of Special Operations-OSO-) haline dönüştürülmüştü.

Temmuz 1947'de devlet bürokrasisini ABD'nin yeni yönetimine uyarlamak için hem Merkezi İstihbarat Ajansı'nın (CIA) hem de Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) oluşumunu sağlayan, "Ulusal Güvenlik Yasası" (National Security Act) çıkarıldı.

ABD'nin örtülü operasyonları konusunda en önemli belgesi olan 1947 tarihli Ulusal Güvenlik yasasıyla ABD'nin dünya jandarmalığı misyonu için devlet güçleri merkezileştirilerek Beyaz Saray'ın komutası altında toplandı. 1 

Ulusal Güvenlik Yasası, CIA'ya "Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) zaman zaman yönetebileceği ve ulusal güvenliğe etki eden istihbarat ile ilgili faaliyet ve görevleri yerine getirme" görevini vererek, dış ülkelere yönelik örtülü faaliyetlere ve gizli savaşlara zemin oluşturdu. 2 

Beyaz Saray'ın yeniden yarattığı CIA örtülü faaliyet enstrümanıyla hedef aldığı ilk ülke İtalya oldu. İtalya'daki operasyonlar, komünistleri zayıflatarak bir başarıya imza attı.

Başkan Truman, örtülü faaliyetlerin devlet idaresinin bir aracı olarak kullanılmasına kendini kaptırdı ve bu alandaki gücünün İtalya'nın ötesine taşınması üzerinde durmaya başladı. Bu nedenle, 18 Haziran 1948'de NSC'ye dünyanın tüm ülkelerinde örtülü operasyonları yürütme yetkisi veren ve CIA içinde Özel Projeler Bürosu adı altında bir özel faaliyetler dalı oluşturan, dillere destan NSC 10/2 yönergesini kabul etti. Bu yeni oluşumun adı sonraki günlerde daha az dikkat çeken "Politik Koordinasyon Bürosu (Office of Politic Coordination-OPC) ile değiştirilecekti.

NSC 10/2, OPC'ye "Örtülü Operasyonlar Planlama ve Yürütme" yetkisi veriyordu. NSC 10/2'deki "Örtülü Faaliyetler" ibaresiyle "Bu hükümet tarafından, düşman yabancı ülkeler ya da gruplara karşı veya dost yabancı ülkeler ya da gruplara destek amacıyla idare veya finanse edilen, ancak yetkisi olmayan insanlar için, ABD Hükümeti'nin bununla ilgili bir sorumluluğunu rahatlıkla inkâr edebileceği "faaliyetleri" tanımlanıyordu. 3 

Truman Yönetimi'nin Dışişleri Bakanlığı Politika Planlamasının başındaki azgın antikomünist George F. Kennan'da NSC 10/2'nin Kongre'den geçmesini ve CIA'nın İtalya ve ötesinde örtülü faaliyetlerde bulunması düşüncesinin en büyük destekçilerinden biriydi. 4 

Kennan tabii ki yalnız değildi. Aynı ekipte OSS'nın başı William Donovan, OSS Casusluk Servisi Uluslararası İlişkiler Müdürü Thomas W. Braden, CIA'dan Genaral Walter Bedel Smith, Hollanda Prensi Bernhard'ın işbirlikçisi Maxililan Kohnstamm, Amerikan İstihbarat Servisi'nin Organizatörü Ailen Dulles, kardeşi John Foster Dulles, CIA için mafyayı çok uluslu bir devlet şirketine çeviren Meyer Lansky ve mafya lideri Luciano'nun avukatı, Hitler'in gizli istihbarat örgütünün eski başkanı General Gehlen'ın daimi koruyucusu Nazi Casusluk Örgütü Eski Şefi, "Yeni Alman Karşı Casusluk Örgütü'nün kurucusu, mafyanın avukatı ve adamı, New-York eski valisi ve Temsilciler Meclisi eski milletvekili.

Ailen Dulles ile birlikte Başkan Ersenhower'ın Başkan Yardımcısı olacak Richard Nixon'ın yaratıcısı Thomas Dewen yer almaktaydı.

Aynı ekibin Avrupa kanadında Belçika Başbakanı Paul-Henry Spaak ve daha niceleri bulunuyordu.

Spaak, İngiliz Dış İstihbarat M 16 Şefi Menzies'e gönderdiği bir yanıtta CIA ajanının ne derece güçlü olduğunu ikrar ediyordu. Spaak, İngilizlerden yardım almaktan mutluluk duyduğunu, ancak CIA'nın da konuyla ilgili olarak kendisiyle irtibata geçmiş olması nedeniyle İngiliz ve Amerikalılarla birlikte gerçekleştirilen çalışmaların önemli olduğunu düşündüğünü böylelikle Belçika'nın da iki istihbarat servisi arasında seçim yapma gibi nahoş bir duruma düşmeyeceğini söylüyordu, "size katılıyorum" diye yazıyordu.

Spaak Menzies'e "Üç istihbarat Servisi'nin (Belçika, Amerika ve ingiltere) ile yakın işbirliği içinde hareket etmesi son derece arzulanan bir durumdu" diyordu. 5 

Her üç servisi de yöneten CIA olduğuna göre, Spaak CIA'nın koordinatörlüğünü mekanizmanın hatasız işlemesi için zaruri görüyordu.

Spaak Birleşik Devletler'e bu olağanüstü sadakati nedeniyle aynı CIA'cı ekibin kurduğu askeri nifak örgütü NATO'nun en yüksek sivil makamı olan Genel Sekreterlik görevini yerine getiriyor ve bu görevde 1961 yılına kadar kalıyordu. 6 

Casusluk ve OSS ve CIA darbelerinin vahşi adamı "Vahşi (Bili) William Donovan" Birleşik Devletler Başkanı Roosevelt ve Truman'ın bu alandaki beyniydi.

II. Dünya Savaşı sırasında 1944'te daha OSS'yi kurmadan önce casusluk çabalarına başlayacaktı.

OSS kurulup ilk başkanlığına atanan William Donovan, Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu gezilerinde, Almanların gizli operasyon ve propagandasının temel rol oynadığı bir tür savaş yürüttüğünü görmüştü. Balkanların, Almanların yumuşak karnı olabileceğini de öğrenmişti. Donovan, tam anlamıyla sıfırdan başlayarak amatör de olsa, casusları değerlendirme uzmanları ve gerilla savaşçılarından oluşan etkileyici bir grup kurdu. Türkiye'deki OSS operasyonlarının temelinin oluşturulmasında ilk adım Betty Corp adındaki ufak toparlak kadının 9 Ocak 1942'de eski dostu ve sevgilisi Ailen Dules tarafından OSS'ya çalışması için Washington'a çağrılmasıydı.

Ailen Dules, İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı memuru olarak görev yapmıştı ve Corp'ın hayranlarındandı. OSS'in kurucularından biri olarak Balkanlar ve Türkiye'de operasyon başlatılması için Corp'ın görevlendirilmesini önerdi.

Corp'ın yeteneklerinden çok etkilenen Dulles, savaş sonunda Corp'ın İsviçre'de kendisine katılmasını istedi. Corp'ın Amerikan vatandaşlığına geçme isteğini belirten belgeyi OSS Başkanı William Donovan imzaladı. 7 

1950'li yıllarının başlarında Birleşik Devletler'in büyük gücü ve koruyuculuğu, Avrupa'daki kin duygularının ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun üzerine Birleşik Devletler taktik değiştirme zorunda olduğunu anladı. Birleşik Devletler'in doğrudan varlığının yerine, daha başka, daha ölçülü ama gene de egemen bir etki yaratılması gerekiyordu. Bu "Varlık" Birleşik Devletler'in ve Avrupalı müttefiklerinin olacaktı. Politika adamları, finansörler ve gizli servisler.

Avrupa Birliği Hareketi Genel Sekreteri Joseph Retinger Birleşik Devletler'e yaptığı bir seyahatten Avrupa'ya dönüşünde 1952'de "Avrupalı ve Amerikalıların iki kıta arasındaki ilişkileri güçlendirmek amaçlı uluslararası bir organizasyonun gerekliliğini" bildirdi.

Paris'te bu amaçla yapılan toplantı, gelecekteki Bilderberg organizasyonunun temellerini attı. 8 

OSS'un Oluşturulmasında Kilit Rol Oynayan Tek Dünya'cı CIA'cılar Şunlardır:

Harry S. Truman: ABD Başkanı.
William Donovan: Stratejik Hizmetler Bürosu ilk başkanı.
Amiral Sidney Souers: Merkezi İstihbarat Grubu (Central Intelligence Group CIG), Merkezi İstihbarat Ajansı-NIA Başkanı.
George F. Kennan: Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bölümü Başkanı, CIA'nın örtülü faaliyetlerde bulunmasının en büyük destekçisi, bu konudaki NSC 10/2 yönergesinin hazırlayıcılarından Thomas W. Braden: Stratejik Hizmetler Bürosu Uluslararası İlişkiler Müdürü.
General Walter Bedel Smith: CIA çalışmaları katılımcısı, sonrasının CIA Başkanı.
John Foster Dulles: ABD Dışişleri Bakanı, CIA Başkanı Ailen Dulles'ın kardeşi, David Rockefeller'm akrabası.
Ailen Dulles: CIA'Başkanı, CIA kurucusu, Lansky, Luciano ve mafyanın avukatı, General Gehlen'm koruyucusu, ABD Temsilciler Üyesi, New-York eski Valisi, mafyanın avukatı ve adamı, Thomas Dewen'in koruyucusu, David Rockefeller'in akrabası.
Paul Henry-Spaak: Belçika Başbakanı, İngiliz Dış İstihbaratı MI6 Şefi, Stevvart Menzies ve CIA işbirlikçisi.

Kaynak: EROL BİLBİLİK / İŞGAL ÖRGÜTLERİ CIA-NATO-ABDipnotlar:
 1  A. Akfırat, Özel Savaş, Kaynak yay. 1. baskı. Ocak 1997, s. 124-125
 2  Daniele Ganser, NATO'nun Gizli Orduları, Güncel yay. 2005, s. 112
 3  Aynı yerde, s. 114
 4  Aynı yerde, s. 115
 5  Aynı yerde, s. 234
 6  Aynı yerde, s. 115
 7  Barry Rubin, İstanbul Entrikaları, Milliyet yay. 2. baskı, Aralık 1997, s. 122-125
 8  Luis M. Gonzales-Matta, Les Vrais Maitres Du Monde, Bernard Grasset yay. Paris 1979, s.256
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12291
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Şu dizine dön: Erol BİLBİLİK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x