DAVAZ’LIDAN DURUM TESBİTİ...Dr. Noyan UMRUK

DAVAZ’LIDAN DURUM TESBİTİ...Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Cum Eki 07, 2016 16:00

DAVAZ’LIDAN DURUM TESBİTİ...Dr. Noyan UMRUK

Bizim Davaz’lı işi ilerletti gari… “..ağtı mettup yazmeğcen sene” diyor…”İnteğnete girivedim şincik, imeyil atçem ağtı sene…”
Hadi hayırlısı diyorum ama attığı ilk e-posta pek hayırlı değil:

“Daayı be ikisinde pek bi fark yok deyyom hani… Ayvaz gasap, hep bi hesap…

Önkü gık yıldııı bişirivedi bişirivedi… Şincik gadaayifin altı gızarıvence gari; zamanıdır deye gurbağları gaynar suya atıvedi; gurbağlaa da sıçrayıp gendini gurdarıvence onun üzerine çullanıvedi…

Öbüteki atıvemiş gurbağyı ılık suya; bişimeye devam… Iscak suda gurbağa mutluuu, hazret guvvatluuu…
Emme velakin guvvat sarfoşu…

Bi yanden memleketi eşgiya basıvemiş, gan gövdeyi götürüpduru.. Her dürlü eşgiya, her bi yeede dağda, ovada, şeherde, dövletin galbinde … Şehetlee gırla…
Yedi düvel ateş püskürüpduru… Evropa sete defterden silveğdi bize; Amarıga da eşgiyayı sürüvence öne, goridoo da gorido dudduruvence ha sildi, ha silveğcek… Arabınnen sete vazyet bozzuk… Şincik de Başige… Amarıgayı da gericiğne alıp çek esgerini deye dayılanıpduru… Eset de Moskofu aldı gericiğine… Hani Emevinin camisinde nemaz gılıveecekdik ya… Gala gala Suudiynen Gatar galıvedi gari…Onla da ağabubanın dümen suyundan çıkcek mi sanıvedin yalım… Sete etleri ne, butları ne, bol gaymeden gayrı…

Egonomi tıgırında deyyola ya…Esnaf gan ağleyyo, işsizlik dizboyu, ehali fugaralık-açlık sepedinde… Gradı, mradı mafiş… Notlaa düşüpduru… Iscak gayme needen gelcekse…

Esgeriyeye gelivence sete balyozu yeyivemişti ya… Yıllaadı tıgıştırıpdudukları hayın çıkıvence, yüzlerce zabit gapı dışarı goyulupduru… Metteplerini de gabatıvemişle…Hastaneleeni alıvemişle… Bi dene şaşgın prefessür, haydaaa galan metteplerin başına… Böyyük gumandanların eli golu bağlanıvemiş…Emme kimini ona, kimini buna bağlayıvemişlee, şaşgın şaşgın du bakali n’olcek deye bagıpdurulaaa herhal…

Metteplee bi alem… Her daraf imam mettebi… Sabileee “böyüyünce ben imam olmiycem..” deye hıngırıpduru… Türkçeyi öğrenivedilee de, şincik Arapçe öğreniveceklemiş…

Ehali üçe dörde paaçalanıvemiş…Bu hayınlar binlerce öğretmenin, memırın ganına girivemiş… Gurunun yanında yaş vazyette… Gadre uğrayıvemiş yaşleee yedi sülalesiynen sızlanıpduru… He daaayı, beri bak hele, benden sene bi nesihet… Bundan bööle ne zaman bi pangaya gayme yatıreğcen. panganın sülalesini soruştureceen… Aman tikkat…

Gastelee,dilifizyonlaaa desen zebanen başleyip ağşeme gade eyi cemaet, götü cemaet dardışıpduru…

Asıl neye şaşıvedim bilin mi daaayı…Vazyet bu vazyetken, hazret Başige’den çek esgerini deyen, goridoo açıveren eşgiyeye “benim esgerimdir…” deyen Amarıga’nın yamacında Raggaynen Musül’e sefer açıvecekmiş… Gergügde gaydını silivedikleri Türkmenlerin Telaferdekinnen aglına düşüvemiş… Onları gurtarıvecekmiş… Eyi de Moskofun, Arabın, kelle uçurupduru eşgiyanın elceğizleri ağmut dopleyyo gari…
Yeymeğcen muzu soymeğcen ağgedeş; yoğsam Dimyata pirince gideken, evdeki bulgudan oluvecen deycen emme dinleyen kim… İmam bildiğni ogupduru...

N’olcek be daayı, dohumuna para mı sayıvemişti sankilim Memetçiğin… Yollayıve gayya guyusüne, ehali bagıpduruvesin gari canbaza … Olur a gazanınce hazretin hanesine, yenilince esgerin gabaatine… Esgeriye yatma yeri deel ya… Hezret tagıminnen, sülalesiynen he oncağızların yerceğzine yatıpduru işte…

Görüpdurun deemi daaayı ehalinin, maelefetin yoğluğunda hani köpeksiz kövde değnek sallama ne gaden de goley…
İşimiz bi Allaha, bi de iyi saatte olsunlara galıvedi gari deycem emme dilim varmeyyo…

Ne deycen… Eyi deyelim, eyi oluvesin gari…
Hörmetle elceğizden öpüvedim dayı.
Gal sağlıcakla…
Yiyenin Davaz’lı Yörük
Mızdavali
Davaz-06.10. 2016”
*Efendim noktalamalar ve mizanpaj(sayfa düzeni) bendenizden…
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 789
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39

Şu dizine dön: Dr. Noyan UMRUK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x