Fethullah Müslüman değil Bahailerin lideri

İslâm dini hakkındaki görüş ve paylaşımlarınızı yapabileceğiniz bölümdür.

Fethullah Müslüman değil Bahailerin lideri

İletigönderen Nihan » Pzt Mar 31, 2008 11:06

Bır sıtede okudugum haberı sızınle paylaşmak istedım. Ben bır karara varamadım. Belkı bırlıkte bır sonuc çıkarabiliriz dıye yazıyı buraya ekliyorum:

Semih Tufan Gülaltay:
"Fethullah Müslüman Değil,Bahailerin lideri"
Semih Tufan Gülaltay, İleri Yayınları’ ndan çıkan “Fethullah Müslüman mı” kitabında Fethullah Gülen’ i farklı bir açıdan inceliyor. Kendi kaleminden okuyalım:

“Bu kitaptaki ana mevzu, Fethullah’ ın rejim düşmanlığı ya da ABD adına yüklendiği misyon değil... Ben O’ nun İslamiyet’ in içine sokulmuş bir Truva atı olup olmadığını sorguluyorum. O bir Truva atı mıdır? Fethullah Bahaîler’ in gizli lideri midir? Amaç İslam dinini tahrif etmek midir? Gerçek ve halis müslüman kitlemizi Fethullah’ tan nasıl koruyabiliriz? Ve benim için işin en önemli yanı 21. asrın en büyük dinamik gücü olan Türkçü gençliğin Türk-İslam sentezi adı altında kandırılmasının önüne geçme yollarının ortaya konmasıdır... Nurculuğun Türk milliyetçilerinin sırtına basarak Tevrat ittifakı kurmasının önüne geçmek, Orta Asya’ da misyonerlik okulları açarak İngilizceyi Orta Asya’ da tek dil haline getirme çalışmalarına artık dur diyebilecek miyiz?

Fethullah’ ın birinci gayesi Türk devletini ele geçirmek, ikinci gayesi ise, geçmişin intikamını almak için İran’ ı istila edip İran’ la harbe girmektir... O, bu operasyonda Turancıları kullanmayı düşünüyor... Bütün Türk dünyasını ele geçirdikten sonra ise önce aldatmaca bir dinler diyalogu oluşturacak sonra da gerçekte bir Tevrat ittifakı olan Bahaîliğe geçiş sürecini başlatarak bütün dünya dinlerini Bahaîlik altında birleştirme sürecini başlatacaktır... Son merhalesi Fethullah’ ın “mesih” ilan edilerek dünya peygamberliğine adım atmasıdır...”

Kitapta Gülaltay, Fethullahçılığın kökeni İran’ a uzanan Bahaîlik tarikatının bir kolu olduğunu ve Gülen’ in Bahailiğin günümüzdeki lideri olduğunu iddia ediyor.

Gülaltay’ a göre, Bahaîlik sıradan bir tarikat veya cemaat değildir. Hatta Bahaîlik İslam içinde bir mezhep de değildir. Bahaîlik, 3 büyük dini, İslamiyeti, Hıristiyanlığı ve Museviliği tek bir pota altında birleştirmeye çalışan bir dinlerüstü mezheptir. İran’ da İslam öncesi geleneklerini sürdürmek isteyen ve bu nedenle İslamiyeti diğer dinlerle birleştirmeye ve tahrif etmeye çalışan çeşitli tarikatlara dayanmaktadır. Bahaîliğin ortaya çıkışını 800’ lü yıllara kadar götüren Gülaltay’ a göre Fethullah’ ın Müslümanlık anlayışının ardında aslında kökeni İran’ a dayanan bu İslamdışı tarikatlar vardır. Dolayısıyla Fethullah’ ın ne kadar Müslüman olduğu sorgulanmalıdır.

Gülaltay kitabında, İran’ daki Batınî mezheplerinin her birinin ortaya çıkışını ve birbirini nasıl takip ettiğini anlatıyor ve bu mezheplerin neden İslamdışı sayıldığını örnekleriyle okuyucuya sunuyor. Gülaltay, İran’ daki İslamdışı mezhepleri Mazdek’ le başlatıyor. Sonra sırasıyla, Hürremiye Mezhebi, Babek, İsmailiye ve Hasan Sabbah, Hurufîler, Cavidaniye, Babilik, Bahaîlik... Gülaltay’ a göre bu mezhepler farklı isimler taşımalarına karşın aslında aynı mezhebir devamıdır. Çünkü, sık sık İran Devleti’ ne ve Halifeliğe karşı ayaklanan bu mezhepler, başarısız olunca yollarına devam edebilmek için isim değiştirmiştir. Yoksa eylemleri de inançları da farklı değildir.

Bu tarikatların kısa bir tarihin sunduktan sonra Fethullah’ ın bu tarikatlarla bağlantısını yapıtlarından örneklerle açıklanıyor. Örneğin Batınî tarikatlarının en önemli özelliği yasak kimliklerini saklayarak takiyye yapmalarıdır. Gülaltay’a göre, Batınîler takiyye yaparak gerçek inançlarını gizlerler, Müslümanlarla kaynaşırlar ve devleti içten içe fethetmeye çalışırlar. Aynen Fethullahçılar gibi...

Batınîlerin Kitabün Nur’ undan Saidi Nursi’nin Risale-i Nur’ una

Öncelikle Batınîler, şeyhlerinin kitabını Kuran yerine kabul ederler. Cavidanîyeler, şeyhleri Fazlullah’ ın Cavidannamesi’ ni, Babiler ise şeyhleri Muhammed Bab’ı n kitabı Kitab-ün Nur’u Kuran kabul ederler. Ne hikmetse, Saidi Nursî’ nin Risale-î Nur’ u isim olarak ve cemaatin gösterdiği saygı bakımından, içerik olarak, Kitab-ün Nur’ a çok benzemektedir. Türkiye’ deki Nurculara göre, Kuran anlaşılması zordur, bu nedenle müritlere Nur Risaleleri önerilir. Risalelere adeta ikinci bir Kuran mualemesi gösteren Fethullah, Gülaltay’ a göre bu şekilde Müslümanlığa da aykırı hareket etmiş olmaktadır. Gülaltay, Fethullah’ ın şu sözüne dikkat çekiyor: “İlimler sahasında meselenin temel esprisini ise Bedîüzzaman’ ın mülahazasında buluruz. Şöyle der o: Allah’ın iki kitabı vardır. Biri kainat kitabı, diğeri Kur-an’ ı Kerim.” Gülaltay’ a göre Fethullah Gülen, “Kainat kitabı” derken Risaleleri kastetmektedir. Gülaltay, buna benzer pek çok örneği kitabında veriyor ve Nurcuların Risaleleri öne çıkarmasının nedeninin Kuran’ ın geçerliliğini ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor.

Fethullah isminin kaynağı Gülen’ in kimliğini ele veriyor

Fethullah Gülen’ in isminin kaynağı da gizli kimliğinin bir başka göstergesi. Gülen’ in ismi 1844 yılında İran Şahı’ nı öldürmeye kalkışan bir Bahaî fedaisinden gelmektedir: Fethullah Kamî. Fethullah Gülen’ in ailesinin İran’ dan göçme olduğunu da ortaya koyan Gülaltay, Bahaîlikle bir başka bağlantısını daha ortaya çıkarmaktadır.

Fethullah’ ın rumuz olarak kullandığı isimler de eski Bahaî kahramanlara atıftır. Örneğin, “1982 yılının sonlarında DGM savcılığının hakkında başlattığı soruşturmada, Fethullah’m Dahhak kod adını kullanarak kitap yazdığı tespit edilmiş. Bilindiği üzere Dahhak İran mitolojisinde, İran’ ı istila edip İran Şahı Cemşit’ i testere ile ortadan ikiye böldürten, İran halkına işkenceler, eziyetler yapan bir adammış. İran halkı Dahhak-ı Zalim diye andıkları bu gaddar adamın zulmünden perişan olmuştu.”

Işık evlerinin sırrı: Ev-mabetler

Gülaltay, Babilerin ibadet için camiler yerine evleri tercih etmesiyle Fethullahçıların Işıkevleri arasında da bir bağlantı kuruyor: “Babiler, camilere gitmez, cemaatle namaz kılmazlardı. Bunun yerine evlerde toplanmayı tercih ederlerdi.” Ardından Nur evleriyle ilgili Fethullah Gülen’ in şu sözlerine dikkat çekiyor: “Bu ışık evlerinin kendine has özellikleri vardır... Yüreği pek, imanı çelik insanların yetiştiği kutsal mekanlardır... Artık geçmişte camide yapılan dini ruhunun müzakereleri bu evlerde biraraya gelinerek yapılacaktır.” Ve Gülaltay nur evlerinin İslamdışı olduğunu şu şekilde anlatıyor: “Anlaşılacağı gibi Fethullah Gülen, bundan sonra caminin önemli olmadığını söylüyor. Çünkü büyük ustası Kürt Sait de camiye girmezdi. Buradaki amaç ise İslam’ ın birliktelik ve cemaat ruhunu yıkmaktır. Kurretü’l-Ayn’ ın ve Babi şeyhlerinin vaaz verdiği yerler camiler değildi. Fethullah’ ın tabiriyle nur evleriydi. Yine aynı Fethullah, Yeşeren Düşünceler isimli kitabının 164. sayfasında ev-mabet [adıyla] bu ışık evlerini tarif ediyor. Ev-mabet terimi Bahailik dininde mabede verilen addır. Bahailerin mabedlerine ev-mabet adı verilir.”

Gülen’ den Bahailere gizli övgüler

Gülaltay, Fethullah’ ın kitaplarında Bahaîlere nasıl gizlice övdüğünü de ortaya çıkarıyor. Örneğin, Fethullah’ ın Hz. Muhammed’ i anlattığı sanılan kimi yazılarında aslında Bahaîlerin lideri Molla Muhammed Ali’ yi andığını aktarıyor: “Dostların vefasızlığına, düşmanların ardı arkası kesilmeyen istila ve ifsatlarına uğramasaydı, kim bilir daha neler yapacaktı? Keşke, bu mübarek dünya; duygu, düşünce, anlayış ve hayat felsefesiyle hiç değişmeseydi. Onun yiğitliği, sadeliği ve mertliği bu güne kadar dipdiri kalabilseydi. Keşke O muhteşem saray ve yüksek kasırların altın yaldızlı kubbeleri altında, baygın ve mahmur dolaşan hasım dünyanın, talihsiz insanlarının durumuna düşmeseydi.” Gülaltay, bu alıntıda önemli bir çelişkiyi yakalıyor: “Yukardaki metinde anlatılan kasır ve saraylar dönemin İran Şah’ ının saraylarıdır. Çünkü Hz. Muhammed devrinde Arabistan’ da ne kasır vardı ne saray.”

Gülaltay, bu konuda daha pek çok örnek yakalamış. Gülaltay’ a göre, baskı ve zulüm gören insan tasvirleri sanılanın aksine Hz. Muhammed dönemi yaşamış Müslümanlar değil, başarısız ayaklanmalardan sonra yurttan yurda göçürülen Bahailerdir. Örneğin, 1868’ de Bahaîler sürgüne gönderilir. Fethullah Gülen’ in kitaplarında anlattığı ömür boyu süren büyük göç aslında Bahaîlerin sürgünüdür. Gülaltay’ a göre bahsedilen göç sanıldığı gibi Mekke’ den Medine’ ye Hz. Muhammed’ in hicreti değildir.

Başka bir yerde ise Fethullah şöyle diyor: “Bir başka defasında da seni kardeşinle konuşmaktan men etmişlerdi. Hani o güne kadar, bir lahza kendisinden ayrılmadığın kardeşinle konuşmaktan... Savaş meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dize oturduğun kardeşinle konuşmayacaktın.” Gülaltay’ a göre burada kastedilen de yine Bahai liderleridir. Çünkü Müslümanların tarihinde kardeşiyle konuşmaktan men edilme gibi bir cezalandırma söz konusu edilmemiştir. Halbuki Abdülaziz’ in bir fermanında, Bahaullah’ ın çocukları birbirleriyle konuşmamaları kaydıyla sürgüne gönderiliyordu. Fethullah’ın uğruna gözyaşı döktüğü işte bunlardır.

Fethullahçılıkla Bahaî inanışları arasındaki paralellikler

Gülaltay’ ın bulduğu çeşitli paralellikleri şöyle sıralayabiliriz:

- Bahaîler cenazelerini İslam inanışının tersine, mermer lahitler içinde gömerler. Saidi Nursî de vasiyetinde cesedinin lahitin içine konulmasını istemiştir.

- Bahaîlerde ibadete başlama yaşı 16’ dır. Fethullah Gülen de bir kitabında şöyle demektedir: “16 yaşıma kadarki dönemi çocukluk dönemi sayıyorum.”

- Bahaîlikte el öptürmek kesinlikle yasaktır. Fethullah Gülen de el öptürme konusunda şöyle diyor: “Fevkalade rahatsızlık duyuyorum. El öptürme prensibim hiç yoktur.”

- Bahaîler, camiye girmez, cemaatle namaz kılmaz. Sadece cenaze namazı kılarlar. Gülaltay’ a göre, Fethullah Gülen’ in de cenaze namazı dışında camiye girip namaz kıldığını şu ana kadar kimse görmemiştir.

- Bahaîlikte kurban kesilmez. Ünlü Fethullahçı bilim adamlarından birisi de katıldığı bir tartışma programında kurban kesmeyi hayvan katliamı olarak nitelendirmiştir.

- Bahaîlikte, herkes malının yüzde beşini, toplumun başında bulunan 19’ lar heyetine vermek zorundadır. Fethullahçı organizasyon ve vakıfların başındaki yönetim kurulu da 19 kişidir.

Fethullah ile Bahaîler arasındaki bir başka somut bağlantı ise Saidi Nursi’ nin hayatından alınmaktadır. Saidi Nursi, Gülaltay’ ın ortaya çıkardığına göre, İran Şahına suikast düzenleyen Babilerin şeyhlerinden Celaleddin Afgani’ nin İran’ dan kaçıp Abdülhamit’ in himayesine girmesi sırasında kuryelik etmişti. Saidi Nursî, yine bir başka Bahaî tetikçi Kirmani’ yi de İran-Türkiye sınırında karşılayacak ve İstanbul’ a kadar kendisine eşlik edecekti.

Gülen’ in sözlerinde gizli anlamlar

Fethullah’ ın eserlerinde gizli gizli Bahaîlik propagandası yaptığını da Gülaltay çeşitli örneklerle açıklıyor:

Kapı: Bahaî mezheplerinden Babiliğin kurucusu Muhammed Bab’ tır. “Bab” kelimesinin bir anlamı da “kapı”dır.

“Ulu sultan! Canlı-cansız, insan-hayvan, (..) her şey varlığını soluklar.”: Gülaltay bir başka bölümde ise Gülen’ in bu sözündeki gizli anlamı ortaya çıkarıyor: Ulu Sultan kelimesi Bahaî Şeyhi Bahaullah’ a atfedilmiştir. Hayvanları, eşyaları bile Allah’ ın kulları olarak kabul eden ise Muhammed Bab’ı n hocası Kazım-ı Reşdi’ dir.

Nebiler Sultanı: Gülaltay, Fethullah’ ın sık sık kullandığı “Nebiler Sultanı” teriminin de karşılığını buluyor. Gülaltay’ a göre, Fethullah’ ın burada kastettiği Hz. Muhammed değil, Bahaullah’ tır. Çünkü, Bahaullah’ ın lakabı döneminde “Sultan”dır.

Nur Asrı: Muhammed Bab’ ın Kitabün Nur ile Babiliği yaydığı ilk yıllara da Nur asrı denmektedir.

Timur ve Cengiz düşmanlığı: Fethullah bir kitabında şöyle diyor: “Allah bir zamanlar Cengiz, Hülagü ve Timurlenk’ in eliyle hırpaladığı ve ikaz ettiği İslam alemini bugün de Batılılar vasıtasıyla hırpalayıp ikaz etmektedir...” Gülaltay, Fethullah Cengiz, Hülagû ve Timurlenk’ e karşı olmasını bu hükümdarların Bahaîlerin önemli önderlerini öldürmüş olmasına bağlıyor. Cengiz Han’ ın oğlu Hülagû, Hasan Sabbah’ ı; Timurlenk’ in oğlu Miranşah ise Fazlullah’ ı öldürmüştü.

“Dönmezem” ve “mum gibi yanıp erimek”: Bu kelimeleri de Fethullah sık sık kullanmaktadır. Örneğin: “Çevresinde kol gezen tehlikelere aldırmadan, yüce derslerine devam eden ve hakkında bayağıların bayağısı hükümler kesilip biçilirken. ‘Hançer ile yüreğimi yar! Senden dönmezem’ diyerek hakikati haykıran büyük muzdariplerin ‘Evet hep böyle ızdırap gören ızdırap düşünen ve bir mum gibi yana yana eriyip giden, bu yüce kametlerin arkasında yürüyenler hiçbir zaman aldanmadılar ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadılar.’” Tahran Kalesi’ nde infaz edilmeden önce “Dönmezem” diye bağıran Bahaîlerin ünlü kadın kahramanı Kurretül-Ayn’ dır. O dönem Bahaîlere yapılan işkenceler arasında en yaygın olanı da vücutları hançerle yarıp içlerine mumlar sokulmasıydı.

Fetret Devri ve Rönesans: Fetret devri derken kastedilen Bahailerin yaşadığı uzun sürgün dönemidir. Yeniden diriliş ise Bahaîlerin öğretilerini tüm dünyaya kabul ettirmeleri demektir. Örneğin: “Bu ise uzun bir fetretten sonra, bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişi ve “Rönesansı” demektir. Kimbilir, belki o zaman batmak üzere olan dünyanın diğer kesiminin elinden tutup kaldırma fırsatı doğar.”

Kendini peygamber gören Gülen

Bahaîlerin bir başka propagandası şeyhlerinin peygamber olduğudur. Bahai şeyhleri kendi peygamberlikleri altında tüm dünya dinlerini bir arada toplanmaya çağırırlar. Gülaltay, Fethullah’ ın kimi yazılarında satır aralarında kendi peygamberliğini nasıl savunduğunu göstermektedir:

“Allah, elbette insanları da peygambersiz bırakmayacaktır.”

“İnsanlar, akıllarıyla kainatta cereyan eden hadiselere bakıp, Allah’ ı bulsalar bile yaratılışlarındaki gaye ve hikmeti, nereden gelip, nereye gittiklerini ve ibadetlerinin keyfiyetlerini peygambersiz bilemezler.”

“Hilafete giden yol herkese açıktır.”

“Hak için halkın temsilcisi demek, peygamber mesleğine talip olmak ve onu temsil etmek demektir. Onu yapabilmek için de peygamberane aşk, şevk, gayret, azim, cehd ve irade gerekir.”

Fethullah görüldüğü gibi yeni peygamberlere ihtiyaç olduğunu ve Allah’ ın insanları peygambersiz bırakmayacağını söylüyor. Halbuki İslam inancına göre Hz. Muhammed son peygamberdir. Yalnızca bu bile Gülaltay’ a göre Fethullahçılığın İslamdışı olduğunun bir kanıtıdır ve bu propagandanın bir sonraki aşaması Fethullah’ ın kendisini Mesih ilan etmesi olacaktır.

Fethullah’ ın Amerikancılığının Bahailikteki kaynağı

Gülaltay, kitabın sonuna doğru Fethullah’ ın gerçek amacının dünya çapında bir Bahaî imparatorluğu kurmak olduğunu ortaya koyuyor. Gülaltay, Avustralya’ dan Afrika’ ya Asya’ dan Amerika’ ya milyonlarca Bahaînin bulunduğunu söylüyor. Bahai imparatorluğunun işlevi dünya çapında ABD’ yi iktidara getirmek olacaktır. Zaten, Bahailiğin ortak dili de İngilizce olacaktır. Gülaltay’ a göre ABD’ de bugün 20 milyon Bahaî yaşıyor ve Bahailerin etkinliği oldukça önemli. Zaten Bahailerin kullandığı ev-mabetlerin kubbeleri de Beyaz Saray’ ın kubbesine benziyor.

Fethullah’ ın Orta Asya’ daki misyonu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Gülaltay’ a göre Bahailer dünya çapındaki iktidarlarında İngilizce’ yi resmi dil olarakilan edeceklerdir. Fethullah’ ın okullarının tümünde İngilizcenin öğretilmesinin nedeni olarak bunu gösteriyor. Üstelik Fethullah’ ın en etkin olduğu Türk Cumhuriyetlerinden olan Yakutistan’ ın durumunu da Gülaltay’ dan öğreniyoruz. Bu ülkedeki Fethullahçı proje sonunda başarıya ulaşmıştır. Yakutistan’ ın resmi dili İngilizce olarak ilan edilmiştir.

Gülaltay, Fethullah Gülen tehlikesinin uluslararası çapta olduğunu bu şekilde olduğunu ortaya koyduktan sonra kitabında tüm Türk milletini uyarıyor ve Fethullah tehlikesi hakkında Devlet üzerine düşeni yapmazsa görevin Kuvayı Milliyeci Atatürkçülere düşeceğini söylüyor:

“Atatürk ve Kuvayı Milliyeci yiğitlerin kurduğu devlet, hiçbir zaman sarsılmayacak, bu sarp kale, tunçtan yığınlar halinde omuz omuza yürüyen Türk gençliğinin sırtında, ulaşılmaz bir kartal yuvası olarak ebediyete kadar var olacaktır.”
[img]http://img340.imageshack.us/img340/5780/nihanimza1kx5.jpg[/img]
Artık beklemiyorum.
Açık bir kapı gördüm.
Şimdi sevgi şehrindeyim.
Boşuna beklemişim.
Kullanıcı küçük betizi
Nihan
Üye
Üye
 
İletiler: 832
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 22:55

İletigönderen kaye » Pzt Mar 31, 2008 12:43

Öncelikle çok teşekkürler Nihan bu yazıyı bizlerle paylaştığın için.
Bu kitabı ben de okudum, bende de vardı. Vardı diyorum çünkü, okuması ve okuduktan sonra da tartışmamız için bu kitabı bir sevgi kelebeğine vermiştim. Adam ne kitabı okudu (okumadığını söylüyor) ne de kitabı bir daha geri verdi. Kaybettiğini söyledi, artık bilemiyorum.
Bu kitabı piyasada bulabilirsiniz her kitap kadar kolay olmasa da. Çok kalın bir kitap değil zaten, ben 2 günde okumuştum. Çünkü çok akıcı bir kitap. İlk okumaya başladığımda çok şaşırmıştım çünkü feto hakkında hiç benim de tahmin edemediğim şeylerden bahsediliyordu. Fakat yazarın hepsini belgelerle göstermesi, hatta fetonun kitabından yaptığı alıntılarla konuyu desteklemesi beni de bir anlamda tatmin etmişti.
Kitaptaki ilginç açıklamalardan biri de Ecevit'lerin nasıl fetocu olduğudur. Bunu burada ben açıklamayayım, bence siz kitabı muhakkak edinip, kendiniz okuyup öğreniniz. Tarihsel dayanaklarla açıklıyor çünkü bunu da. Hepsi yalan olsa bile, o da artık inkar edilemez..
Bir de işin güzel yanı; bu kitabı herkes edinebilir. O zaman feto da edinebilir, hatta edinmiştir bile. Neden şimdiye kadar kitap hakkında bir yalanlama çıkmadı, yoksa reklamın iyisi-kötüsü olmaz mantığıyla hareket edip te, kitabın çok satmasından ve gerçeklerin meydana çıkmasından mı korkuyorlar acaba???
Kullanıcı küçük betizi
kaye
Üye
Üye
 
İletiler: 1036
Kayıt: Pzr Oca 06, 2008 0:57

İletigönderen Nihan » Pzt Mar 31, 2008 13:03

Rica ederim kaye. Fethullah 1990'lı yıllarda ilk piyasaya çıktığında (Samanyolu TV'de salya sümük ağlarken) Müslüman olmadığını düşünmüştüm ve neden böyle düşündüğümü çözememiştim. Hıristiyan da değil başka bir küfür kokusu alıyordum. Bu yazıyı okuyunca taşları yerli yerine oturttum. Özellikle dinlerarası diyalog zırvası, açtığı okullarda İngilizce eğitim verilmesinin nedeni ortaya çıkıverdi.
[img]http://img340.imageshack.us/img340/5780/nihanimza1kx5.jpg[/img]
Artık beklemiyorum.
Açık bir kapı gördüm.
Şimdi sevgi şehrindeyim.
Boşuna beklemişim.
Kullanıcı küçük betizi
Nihan
Üye
Üye
 
İletiler: 832
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 22:55

İletigönderen kaye » Pzt Mar 31, 2008 14:10

Bence muhakkak bu kitabı edinin Nihan, çok şaşıracağınızdan eminim..
Kitapta yine Bahailik te açıkça anlatılıyor. Ortaya çıkışı, atlattığı badireler, ileri gelenleri..
Hele Kurretül Ayn adındaki kadın çok ilginç birisi..
Ben de okumanız için heyecanlandırayım sizi diyorum galiba :)

..
Kullanıcı küçük betizi
kaye
Üye
Üye
 
İletiler: 1036
Kayıt: Pzr Oca 06, 2008 0:57

İletigönderen Nihan » Pzt Mar 31, 2008 14:53

İlk fırsatta okuyacağım. Bir iş arkadaşım Bahai idi ve senede bir veya iki kez yurtdışında Bahai Kongrelerine katılırdı. İngilizce'yi de ana dili gibi konuşurdu. Bir kez evine gitmiştim, salonun duvarında Bahaullah'in resmi asılıydı ve ev halkı ona selam verip oturuyorlar, sanki resim onları görüyormuş gibi saygılı davranıyorlardı. Bana Şia'nın bir kolu olan İsmailiye'nin ayinlerini hatırlatmıştı. Onların da evlerinde liderleri Kerim Ağa Han'ın resmi vardır ve ona ibadet ederler. Bunların tarihi de Haşhaşiler'e dolayısı ile Hasan Sabbah ve Alamut'a gelir dayanır. Ötesi Ram mirimin uzmanlık alanı :mrgreen:
[img]http://img340.imageshack.us/img340/5780/nihanimza1kx5.jpg[/img]
Artık beklemiyorum.
Açık bir kapı gördüm.
Şimdi sevgi şehrindeyim.
Boşuna beklemişim.
Kullanıcı küçük betizi
Nihan
Üye
Üye
 
İletiler: 832
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 22:55


Şu dizine dön: Dinimiz İslam

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x