Kahpe Bizans: Ortadoğu'da Büyük Savaşa Doğru Adım Adım…

Emekli Jandarma Albay - Yazar

Kahpe Bizans: Ortadoğu'da Büyük Savaşa Doğru Adım Adım…

İletigönderen Oğuz Kağan » Sal Eyl 20, 2011 14:22

Kahpe Bizans: Ortadoğu'da Büyük Savaşa Doğru Adım Adım…

Birinci Dünya Savaşı kimler arasında yapıldı? Bizi ilgilendiren kısmıyla Osmanlı ile Bizans arasında yani İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, yanı sıra Ermeniler, Rumlar, Ruslar ve peşi sıra Arap ve Kürt işbirlikçileri ile…

Kimdir bu Kürt işbirlikçileri? Başta Barzani aşireti, Osmanlı’ya isyan eden(1846) Bedirhani aşiretlerinden bazıları ve Cumhuriyet’e isyan eden Halid-i Bağdadi Nakşî Kürt ağaları (1880’den günümüze)…

Barzani aşiretleri, başları sıkıştığında hep biz Türk’e sığındı, biraz palazlandığında ise İngilizlerle işbirliği yaparak biz Türk’e saldırdı… Tarih böyle diyor ve böyle yazıyor: 1925’te Hıristiyan Nesturilerle bir olup Şemdinli Jandarma Taburumuza saldırmadı mı? Tabur komutanımızı asmadı mı? Musul’u korumak için Revandiz’e giden Özdemir Bey ve askerlerini İngiliz saldırıları karşısında yalnız bırakmadı mı?

Ve günümüzde PKK denen ihanet şebekesi ile işbirliği yapmadı mı biz Türklere karşı, Türk devletine karşı? Şimdi de bu Barzani ABD-İsrail ile işbirliği yaparak güneydeki Müslüman Şii ve Sünni Arapların ölümüne yol açıyor… 2003 ABD-Irak savaşında ölen Müslümanlar Arapların sayısı bir milyonu aşkın, en az bunun iki katı göç var, sefalet var, açlık var, yokluk var…

Peki ya işbirlikçi Araplar? Şu ünlü Mekke Şerifi, hani şu peygamber sülalesinden geldiği söylenen Mekke Şerifi Hüseyin, İngilizlerle bir olup Türk askerlerine saldırmadı mı? Su kuyularını zehirledi mi? Aç bırakıp çekirgeye mahkûm etmedi mi? Onun yüzünden Kudüs elimizden çıkmadı mı, Kudüs, Gazze ve Filistin? Ve günümüzde, geçmişin işbirlikçi Arapları ABD-AB-İsrail’le yine işbirliği yaparak Müslüman Arap kardeşlerini katlediyor… Orta Doğu yanıyor, kardeş kardeşi kırıyor, baba oğla düşman ediliyor ve bunu yapan Bizans, evet Bizans!

Bunca ihanete karşın şu Bizans, bizim Anadolu’yu bir türlü eline geçiremedi, kini, öfkesi, garezi bundan…
Anadolu’daki Türk varlığını yok edemedi… Sözde “Ermenistan- Kürdistan” diye manda ve tampon devletler kurup Anadolu’nun Asya ile bağını kesemedi, kuşatamadı, alamadı… Peki ya şimdi?

Doğu Anadolu’da Kürdistan Kongresi yapılıyor… Halk Meclisleri kuruluyor… Halk mahkemeleri kuruluyor… Doğu Anadolu’da “adı PKK olan bir Bizans çocuğu” devlet içinde devlet olup yönetimi ele geçiriyor… Doğu Anadolu’da kaynak ve insan yönetimi elimizden gidiyor… Birinci Dünya Harbi’ndeki işbirlikçiler de işte bunlardı… Atatürk’ün sağlığında devlete karşı isyan edenler de bunlardı, bunların çocukları, torunları, uzantıları, müritleri… Peki şu PKK’nın ardında kim var; ABD-AB-İsrail yani Bizans, yani bizi şehit eden Bizans, adı PKK olan Bizans…

Peki ya şimdiye iyi bakın!


Doğu Anadolu’daki bu olumsuz gelişmelere paralel olarak işbirlikçi Barzani aşireti ABD ve İsrail’le müttefik oldu, hem de stratejik müttefik biz Türklere karşı, yani Bizans-Kürt işbirliğiKime karşı? Biz Türklere karşı… Irak içinde bir Kürt devleti kuruldu, bir ordusu eksik kaldı bir de ilanı… 1927’de HOYBUN cemiyeti kurularak Ermeni-Kürt ittifakı da sağlanmış olduğuna göre, geriye Ermenilerle bir olup biz Türkler karşı harekete geçmeleri kaldı… Kimin? Bizans’ın!

Peki ya işbirlikçi Araplar?
Bizans önce bu Arapları biz Türklere karşı kullandı, şimdi ise kendi içinde savaştırıyor… Kin ve nefret tohumları ekildi Orta Doğu’ya… Sudan kendi içinde savaşıyor… Libya kendi içinde, Irak, Afganistan kendi içinde… Suriye kendi içinde… Üstelik etnik ve dinsel temeldeki farklılıklar üzerinden savaşıyor… Sıra Ürdün’de, ardından Suudi Arabistan’da, Kuveyt, Bahreyn ve derken İran da… Arap dünyasının artık bir barış görmesi hayal çünkü araya kan girdi, kardeş kardeşi öldürdü, iş kan davasına döndü artık… Kim yaptı? Bizans! Boşuna filmi çevrilmedi, KAHPE BİZANS denilerek…

Peki ya Türkiye?
1991 Körfez Savaşı’nda Türkiye ABD’yi destekledi Saddam’a karşı, Araplara karşı, Şii ve Sünnilere karşı… 2003 Körfez Savaşı’nda yine Türkiye’nin müttefiki ABD oldu, yine Türkiye ABD’nin silahlarına, ateşine, katilliğine mevzi hazırladı yine Irak güneyindeki Araplara karşı… Türkiye- ABD müttefikliği Barzani’yi yarattı, PKK’yı yarattı, Türkiye kendi ayağına kurşun attı… Bu demektir ki, 1991 ila 2003 siyaseti Türkiye’de, Bizans’la işbirlikçi olan siyasettir… Kime karşı? Biz Türklere, ben Müslüman Türk’üm diyenlere, Ne mutlu Türk’üm diyenlere ve de Atatürk’e…

Peki ya şimdiki Türkiye?
Libya’da NATO’yu destekledi Araplara karşı… Suriye’de İsrail ve ABD’yi destekledi yine Araplara karşı… Mısır’da yine ABD’yi destekledi yine Araplara karşı… Bunun adı da “ARAP BAHARI” oldu… Şimdi Araplar birbirini öldürüyor, Bizans bir “iç savaş” başlattı Orta Doğu’da, adım adım yayılacak olan, kod adı da “Arap Baharı” olan bir iç savaş… Kime karşı? Anadolu’daki son Türk Devleti olan Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı…

Şimdi yeni iktidara çıkacak olan Araplar Türkiye’ye dost görünebilir ama ya sonra?
NATO’yu desteklediği için öldürülmüş olan yüz binlerce Arap’ın yakınları, çocukları gün gelecek bunun hesabını sormayacak mı?
Türkiye’ye ve Biz Türklere düşman olmayacak mı?
Şimdi bir Kürt devleti kuracak olan Barzani, yarın Türkiye’ye düşman olmayacak mı, Büyük Kürdistan hayali için?

Peki ya daha da ötesinde yarının?

Bugün Türkiye ile müttefik gözüken Bizans’ın çocukları, yarın ya Araplarla bir olup Türkiye‘ye karşı harekete geçerse?
Türkiye’nin Orta Doğu’daki milli menfaatlerini yok sayarsa? Türkiye bölgesel bir güç olmayı sürdürebilecek mi?


Bizans şimdi iki koldan harekete geçti ama bizim gözlerimiz kör olmuş, görmüyor; biri “Bizans-Arap ittifakı”, diğeri ise “Bizans-Kürt ittifakı”, yanında Ermenilerle birlikte… Çünkü Anadolu’daki Türk dünyasının Asya’daki Türk dünyası ile bağını kesebilmek için Doğu’da tampon yönetimler gerek… Amaç aynı amaç, bin yıllık Anadolu rüyası, Anadolu’yu ele geçirmek ve Türk kimliği ve varlığını yok etmek, Anadolu ile Asya arasındaki bağı kesmek…

Arap baharı kulağa hoş geliyor şimdilerde, ama ya sonra?

Bu ihanet oyununu bozabilmesi için Türkiye’nin
, kendi yer altı ve üstü ekonomik kaynaklarını kendi yönetmesi, üretmesi ve buradan güç kazanarak bölgede ve dünyada siyasete yön veren bir güç olması gerek… Bu ihanet oyununu bozabilmesi için Türkiye’nin, geleceğimiz olan çocuklarımıza en üst düzeyde ve ücretsiz Milli(ulusal) eğitim ve öğretim vererek, Türk ve dünya tarihini iyi bilen, tarihine, kültürüne, kimliğine, ülküsüne bağlı nesiller yetiştirmesi gerek… Bu cemaat ve vakıf okullarıyla özel okulları sıkı denetime tabi tutması gerek… Boşa demedi atalarımız; “Ülküm, yükselmek ileri gitmektir, varlığım Türk varlığına armağan olsun!”

Kahpe Bizans’ın kahpeliklerine karşı koyabilmesi için Türkiye’nin
, Hıristiyan Ortodoks Rum Patrikhanesinin faaliyetlerini kontrol altında tutması ve Anadolu’nun Hıristiyanlaştırılmasının önüne geçmesi gerek… Misyonerlik faaliyetlerini sıkı takip etmesi, Avrupa ve dünyada Müslüman Türk kültürünü geliştirmesi, haklarını koruması gerek… Bizans’ın çocuğu olan PKK’yı da, olan sivil uzantısı olan KCK’yı da tarihten silmesi gerek ki Bizans bu bize içeriden saldırıya cesaret edemesin… Cumhuriyeti kuran Türkiye halkı olan biz Türk Milleti’ni içeride ve dışarıda birlik yapmak gerek, bir olmak gerek, ayrışmamak gerek, ayrılmamak gerek…

Tüm bunları başarırsa Türkiye zaten süper güç olmuş demektir, hiç korkmayalım Orta Doğu’dan, savaştan, işbirlikçilerden…
Hiç endişe etmeyelim NATO’dan, füze kalkanından, güç bizde olduğu sürece hiç korkmayalım, yöneten biz oluruz yönetilen Türkiye değil…

Peki Türkiye, bu saydıklarımın neresinde?

İstanbul’daki soruşturmanın kod adı neden ERGENEKON, hiç düşündünüz mü?
Türk tarihini yok etmek ve çocuklarımızın hafızasından silmek…

Bu özelleştirmeler niye özelleştirmeler hiç düşündünüz mü? Anadolu’nun kaynak yönetimini ele geçirmek…

Bu vakıf okulları, cemaat okulları, özel okullar, niye açıldı hiç düşündünüz mü? Gelecek nesillerimizin de beyin yönetimini programlamak, devşirmek, Türk’e yabancılaştırmak…

Heybeli Ada Ruhban Okulu, Fener Rum Patrikhanesi, AKP’ neden gülücükler dağıtıyor, biliyor musunuz? Anadolu’yu Hıristiyanlaştırmak…

Bu İmralı, bu PKK, bu KCK, bu demokrasi ve insan hakları lafları neden, bir bakın? Doğu Anadolu’da tampon yönetimler kurmak, Anadolu’nun Asya’daki Türk dünyası ile bağı kesmek, yine Bizans oyununa düştük biz…

Orta Doğu’da dönen dolapların altında yatan tek bir hedef vardır; ANADOLU, ANADOLU’DAKİ TÜRK DEVLETİ, ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMAN TÜRK KİMLİĞİ VE VARLIĞI, KAYNAKLARI…

AKP yeni anayasa hazırlıyormuş, bakın Allah Aşkına bakın şu anayasa taslaklarına, anayasadan çıkarılması düşünülen tek şey; Türk, Türk Milleti ve Atatürk! Bunlar Anadolu’daki binlerce yıllık Türk kimliğini yok etmek istiyor, görmüyor muyuz hâlâ!
Kimliği yok edilmek istenen Türk Milleti’ni kimliksiz bir sürü toplumuna dönüştürmek istiyor; kaynaklarını yönetemeyen, çocuklarını yönetemeyen, gelecek nesilleri olmayan, kimliksiz, ruhsuz, ülküsüz, kültürsüz, tarihsiz bir sürü!

Bu koşullar altında, AKP siyasetinin NATO’ya destek vererek Müslüman Arapları vurması, Orta Doğu’da Türk’e düşman bir neslin doğmasına yol açacaktır…
Bu durum Türkiye’nin Orta Doğu’daki ulusal çıkarlarının yok olmasına kapı aralayacaktır, Türkiye’yi zaman içerisinde zayıflatacaktır… Hal ve şart bu iken, AKP siyasetinin Barzani işbirlikçisine destek verip onu Irak güç yapması, Kürt devleti kurması, Musul ve Kerkük’ü yok sayması, şimdi değilse bile yakın gelecekte, çocuklarımızın Barzani ile savaşmasına yol açacaktır…

Şartlar, içine düşürüldüğümüz durum, ülkemizi yöneten siyasetin yolu bu iken, Türkiye’nin ABD-AB-İsrail ile Müslüman coğrafyaya karşı işbirliğine gitmesi…
Adeta Türk Milleti ve devletinin geleceğini bu ülkelere bağlamış olması, aynı zamanda Müslüman Orta Doğu coğrafyasında kendine düşman edinmesi, Türkiye’yi bir Bizans kahpeliğine fiilen düşürmüştür… Çünkü bu Kahpe Bizans, Türkiye’ye sırtını çevirip Orta Doğu’daki Araplara yöneldiği anda, Türkiye bir yanda Bizans, öte yanda Araplar karşısında yapayalnız kalacaktır… Öte yandan kahpe Bizans’a güvenip yola çıkan bir Türkiye, Bizans geri çekildiği anda, bu kez Müslüman Araplarla karşı karşıya kalacak ve hatta olası bir savaşın da içine çekilmiş olacaktır… Böylece Bizans yine kahpeliğini yapmış olacaktır…

Bir de buna Orta Asya’daki Türk dünyasından uzaklaşmış, bağını kesmiş, hatta Türk dünyasını küstürmüş, kırmış, terk etmiş bir Türkiye’yi yan yana getirirseniz
, asıl felaketin boyutu o zaman karşınıza çıkacaktır… Bölgesinde ve dünyada yalnızlaştırılan Müslüman Türkler, Atatürk Cumhuriyeti ve Devleti, karşısındaki küresel tehditlerle baş edemeyecek kadar yalnız olacaktır… Bu da, Anadolu’daki son Türk devletinin yok oluşu demektir…

Ben sürü değilim, siz de değilsiniz biliyorum
, o zaman ne yapacaksınız şimdi yapın, ülkemizde demokrasi rüzgârları esiyor, siz de bu rüzgârı peşinize alıp ne yapacaksanız şimdi yapın, YARIN DEĞİL!

Tehlikeye düştüğünüzü hissettiğinizde ve anladığınızda, mutlaka bir çıkış yolu bulacaksınız, tıpkı Ergenekon’da olduğu gibi, buna inanıyorum ben…Erdal SARIZEYBEK, 18 Eylül 2011
erdalsarizeybek@gmail.com
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12291
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Şu dizine dön: Erdal SARIZEYBEK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 1 konuk

cron

x