MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİĞİN ANA YÖNELİMİ

Üniversiteli Gençler Burada Yazıyor

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİĞİN ANA YÖNELİMİ

İletigönderen mithat akar 1923 » Cmt Ara 19, 2015 21:15

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİĞİN ANA YÖNELİMİ

Milliyetçilik ilkesini Batı merkezli yorumlamak Ezilen Dünya Milletlerini ve Türk Ulusunu ,emperyalizme karşı silahsız bırakmaya hizmet etmektedir.Elbette ki milliyetçilik ilkesini ve düşünce sistemini Batı merkezli ele alıp yorumlar ve burjuvazinin egemenlik anlayışına yedekler isek;bu bayrağı ( yani milliyetçilik bayrağını ) Türk Devrimi'nin karşısında yer alan sağ anlayışa teslim etmiş oluruz.

Milliyetçilik ilkesinin temel düsturlarından biri de toplumculuktur.Milliyetçiliği toplumculuktan soyutlayarak ele alırsak ondaki anti emperyalist,anti kapitalist özü kaçırmış oluruz bu kez de.

Türk Ulusu'nun savunması gereken milliyetçilik anlayışı nesnel koşullardan bağımsız ele alınamaz.Peki bu noktada Türkiye'nin nesnelliği nerede durmaktadır?

1 - Türkiye emperyalizme bağımlı yeni - sömürge bir ülkedir.

2 - Türkiye'de egemen üretim ilişkileri kapitalist temelde var olan ilişkilerdir.

3 - Türkiye'ye yönelik Ortadoğu'da ve Milli Misak'taki baş tehditlerden biri etnik bölücülüktür ve gericiliktir.Ümmetçi-cemaat ve tarikat ilişkileri gibi feodal örgütlenme modelleri,kapitalist üretim ilişkileri ile iç içe geçmiş,Ulus kavramı yerine ulus üstü ümmet kavramını ikame etme gayretindedir.Bu haliyle Batı emperyalizminden beslenen,burjuva üretim ilişkileri ile kaynaşmış gerici akımlar da milliyetçiliğin karşısında konumlanmaktadır.

Türkiye'deki Türk milliyetçiliği bu üç etmenden bağımsız ele alınmamalı ve bu somut koşullar göz önünde bulundurularak inşa edilmeli.Buna göre:

1 - Anti emperyalizmden yoksun,tam bağımsızlığı esas almayan.

2 - Kapitalizme karşı halkçılık ilkesini yok sayan.

3 - Etnik bölücülüğü tehdit kapsamında görmeyen,bilakis etnik bölücülüğün ve burjuva egemenlik anlayışının kucağına oturmuş bir milliyetçilik düşünülemez.

Kendisini Türkçü-Turancı fikrin dışında tanımlayan,fakat sentezci teori üzerine bina edilmiş "Türk-İslam" gibi ,esası itibariyle ne Türklükten ne İslamlıktan beslenen sağcı-liberal zihniyet de ,kendisini ne kadar milliyetçi olarak tanımlasa da,Türkçü-Milliyetçi Fikir Sisteminin dışında yer almaktadır.
***

Dahası diğer Ezilen Milletleri ,emperyalizme karşı birleştirmeyi esas almayan bir milliyetçilik ilkesinin ömrü çok uzun sürmez.Buna en güzel örnek Atatürk'ün milliyetçilik ilkesini Türk Devrimi programına koymasının yanında diğer milletleri emperyalizme karşı birleştirme stratejisine dönük ve Türkiye'nin Milli Güvenliğini esas alan Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nda kurmuş olduğu ittifakt ve ilişkilerdir.
Milliyetçi-Türkçü sistem,dönemine-tarihine -içinde bulunduğu somut koşullara göre Turan,Sosyalist Turan,Türkçü-Toplumculuk gibi farklı ad ve yönlendirmelerle oluşan bir sistem olmuştur.Bizim esas almamız gereken bu deneyimleri bir çatıda toplamak ve bütün haline getirmektir.( Tabi öznel koşullarımızla birlikte )
.
Galiyev'in Turan ülküsü ile Rıskulov'un Ezilen Dünya Milletleri temelinde ele aldığı milliyetçilik,Atatürk'ün anti emperyalist temelde ilke olarak belirlediği ve anayasal madde haline getirdiği Türk Milliyetçiliği ,tabi ki Türkçük fikrini bir program haline getiren Ziya Gökalp ,kendisini "Bütün Türkçüyüz" diyerek ifade eden Halkçılık ilkesi ile Türkçü Kuramcı Yusuf Akçura, yakın zamanda Kıtasal Devrim merkezli Bolivarcı Devrim'i savunan Chavez...Ezilen milletlerin "bölünme değil "birleşme" temelinde bir MİLLİ Devrim anlayışını savunması gerektiğinin açık kanıtıdır.Ezilen Dünya Milletlerini tek merkezde toplayacak olan Galiyevcilik ,Türk Dünyası için de Türk Birliğini savunmaktadır-savunmalıdır.Bunun dışında bir öneri ile gelen ( etnik temelde bölücülük,Batı merkezli Marksizmi esas alan ve bunu Galiyevciliğe eklemleyen enternasyonalist akıl ) hangi ad ile olursa olsun;Batı kapitalizmine hizmet etmektedir.
Milliyetçilik ilkesini liberal ve sağ merkezde toplayan zihniyetin ise ne olduğunu 1950'den beri Türk milleti yaşayarak görmektedir.Milliyetçilik,canlı bir organizma gibi bulunduğu ülkelerin nesnel ve öznel koşullarına,o dönemin tarihsel yapısına uygun olarak farklı biçimlerde kendisini ortaya koymuştur/koymaktadır.
Türkiye'de milliyetçilik denildiği zaman,bundan anti emperyalist,halkçı temelde olan bir düşünce sistemini anlamak zor olmasa gerek.

Mithat Akar - Gaziantep
Kullanıcı küçük betizi
mithat akar 1923
Üye
Üye
 
İletiler: 298
Kayıt: Çrş Ağu 28, 2013 16:18

Şu dizine dön: Gençlik Diyor ki

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x