NASIL VATAN HAİNİ OLUNUR? Dr. Noyan UMRUK

Genel & Güncel Konular

NASIL VATAN HAİNİ OLUNUR? Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Prş Nis 05, 2018 11:21

NASIL VATAN HAİNİ OLUNUR? Dr. Noyan UMRUK

Vatana ihanet” suçunun tanımı Anayasa ve yürürlükteki yasalarda oldukça karmaşık…

Bu soruyu bana ilk kez sevgili yeğenim Mızdavali sormuştu: “Daayı be melmegette heekes öbütekine vatan hayını deyipduru ya… Essahdan nassı vatan hayını olunuyo be yaa …” diye.

Efendiiim, bendeniz de üşenmedim, çalıştım, çabaladım konuyu aklımın erdiğince açıklığa kavuşturdum ve de sevgili yeğenimin merakını sanıyorum giderdim.

Durum şöyle:

1921 tarihli 1 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu, “Özal iktidarı döneminde”12.04.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m.23/a bendi ile yürürlükten kaldırıldı…

T.C.K.da ise (Türk Ceza Kanunu) açıkça “Vatana İhanet” sözcükleri ile ifade edilen bir suç yok… Ancak hukukçulara göre TCK’da "Vatana İhanet" sözcüklerinin bulunmaması vatana ihanet diye bir suç olmadığını, birilerinin böyle açıkça tanımlanmayan bir suçu işlemeyeceğini göstermez.

“Vatana ihanet” kavramı;

TCK'nın m.302 ila 339’da tanımlanan dördüncü bölüm “devletin güvenliğine karşı suçlar”, beşinci bölüm “anayasal düzene düzenin ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”, altıncı bölüm “millî savunmaya karşı suçlar” yedinci bölüm “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk”, sekizinci bölüm “yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar” gibi...

Bu suçların adı ve tanımı ne olursa olsun “Vatana İhaneti” oluşturmakta olduğu yetkin hukukçuların üzerinde birleştikleri bir konu…

Ayrıca 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 54. Maddesi de, “TCK m.302 ila 339’da tanımlanan suçlara” yine TCK’a atıf yaparak, 55. maddesinde “savaş ihaneti” ve 56. maddesinde “milli savunmaya ihanet” olarak belirtiyor.

Yargı Süreci nasıl işler?

* Bu tür suçları işlediği iddia edilenler suç duyurusu üzerine ya da Cumhuriyet savcılarının re’sen olaya el koymasıyla yargı sürecine tabi tutulurlar.

Bu sürecin tek istisnası: Cumhurbaşkanları…

Ancak Anayasa m.105/3’ün “Sorumluluk ve sorumsuzluk hali” başlığı altında “Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır” şeklinde… Yani Cumhurbaşkanı için böyle bir iddiayı meclis gündemine getirmek meclis üye tam sayısının üçte birinin oyu ile mümkün…

Peki nelerdir bunlar?

*Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozmak (TCK m.302),
*Düşmanla işbirliği yapmak (TCK m.303),
*Devlete karşı savaşa tahrik (TCK m.304),
*Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunarak yarar sağlama (TCK m.305),
*Yabancı devlet aleyhine asker toplama (TCK m.306),
*Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK m.307),
*Düşman devlete maddi ve mali yardım (TCK m.308),
*Anayasayı ihlal (TCK m.309),
*Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (TCK m.310),
*Yasama organına karşı suç (TCK m.311),
*Hükümete karşı suç (TCK m.312),
*Türkiye Cumhuriyetine karşı silahlı isyan (TCK m.313),
* Silahlı örgüt (TCK m.314),
*Silah sağlama (TCK m.315),
*Suç için anlaşma (TCK m.316),
*Askeri komutanlıkların gasbı (TCK m.317),
*Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK m.320),
*Savaş zamanında emirlere uymama (TCK m.321),
*Savaş zamanında yükümlülükler (TCK m.322),
*Savaşta yalan haber yayma (TCK m.323),
*Seferberlikle ilgili görevin ihmali (TCK m.324),
*Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü (TCK m.325),
*TCK m.326 ila 339’da sayılan Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları “vatana ihanet” kapsamında değerlendirilmektedir…

ABC GAZETESİ; 04.04.2018
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 803
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39

Şu dizine dön: Genel - Güncel Konular

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 1 konuk

x