Zaman: Cmt Ağu 08, 2020 23:13

News News of Alpaslan IŞIKLI

Site map of Alpaslan IŞIKLI » Dizin : Alpaslan IŞIKLI


“Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir.”

“Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir.”

Yeni bir eğitim-öğretim yılı başlarken, ülkemizin en geniş tabanlı yüksek öğrenim örgütü TÜMÖD adına, görüşlerimizi sayın kamuoyuna sunmak isteriz:

Devletin en yetkili çevrelerince de kabul edilerek açıkça dillendirildiği üzere, yükseköğrenim skandal sayılacak boyutta bir öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinin sonunda yapılanmış olarak, bu ders yılına başlamış olacaktır.

Üniversite özerkliğinin ortadan kaldırılmış olması ve üniversitelerde bilimsel özgürlükten söz etmenin olanaksız hale gelmesinin sonuçları büsbütün görünür hale gelmiş ...
Read more : “Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir.” | Görüntüleme : 1773 | Yanıtlar : 0


10 Yıl Sonra 11 Eylül / Alpaslan IŞIKLI

10 Yıl Sonra 11 Eylül

Son yılların en önemli olaylarından birisi olan New York’taki İkiz Kuleler’e ve Pentagon’a yönelik saldırılar, bundan tam 10 yıl önce 11 Eylül 2001’de gerçekleşti. Olaydan kısa bir süre sonra Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenmiş olan bir konferansımda bu olayla, Alman parlamentosunun yakılması olayı (Reichstag yangını) arasında paralellik kurmuştum.

Reichstag yangını, Şubat 1933’te Hitler’in başbakan oluşundan kısa bir süre sonra yapılmasına karar verilen parlamento seçimlerinin arifesinde patlak vermiş ve Almanya’da demokrasiye son ...
Read more : 10 Yıl Sonra 11 Eylül / Alpaslan IŞIKLI | Görüntüleme : 1413 | Yanıtlar : 0


Vurun İran'a

VURUN İRAN’A

Son zamanlarda İran’a yönelik saldırılar olağanüstü yoğunlaştı.

Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi, isimleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan aziz şehitlerimizin katillerinin İran destekli olduğu yolundaki yayınlar hız kazanmış bulunuyor.

Oysa böyle bir yargıya varılması için öne sürülen kanıtlar, asla kesin bir sonuca varmak için yeterli görünmüyor.

Bir süre önce birisi, Danıştay cinayeti tetikçisinin saldırı esnasında “Allah’ın askeriyiz” gibi sözler haykırdığını ileri sürmüştü. Böylece cinayetin düzenleyicisi olarak İran’ın akla gelmesi kaçınılmaz olabilirdi. Ancak, ...
Read more : Vurun İran'a | Görüntüleme : 998 | Yanıtlar : 0


Neoliberalizm ve Üçüncü Dünya Savaşı

NEOLİBERALİZM VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

(Alpaslan Işıklı’nın “Kırmızı Kedi” yayınlarından çıkacak ve basılmakta olan kitabı için yazdığı önsöz)

Yeryüzü, benzeri görülmemiş derinlikte bir yol ayırımına gelmiş bulunuyor. Bu durumun belirgin unsurlarının başında yer alan büyük bir ekonomik bunalım, tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Yalnızca Orta Afrika’nın doğusundaki Somali’den ve komşularından değil, kapitalizmin Washington ve Londra gibi merkezlerinden de felaket çığlıkları yükselmektedir. Somali’de ve komşu ülkelerinde açlıktan dudaklarını ve dillerini yiyen çocukların acıları ile Londra gibi ...
Read more : Neoliberalizm ve Üçüncü Dünya Savaşı | Görüntüleme : 2560 | Yanıtlar : 0


Gücün Kaynağı

GÜCÜN KAYNAĞI

Son günlerde yaşadığımız olaylar nedeniyle, siyasal iktidar karşısında ordunun gücünün zayıflamış olduğuna dair temalar kimilerinin dilinden düşmüyor. Ancak bu biçimde algılanan ve yorumlanan durumun gerisinde yatan temel nedenler üzerinde düşünenler o kadar çok değil.

Yakın geçmişte 12 Eylül gelmiş; Demirel, iktidarı, Ecevit de CHP genel başkanlığını bırakıvermişti. Bununla da kalmamış önde gelen siyasal liderler toparlanarak, Zincirbozan askeri üssüne gönderilmişlerdi. 12 Eylül rejimi, hukuk, Anayasa, yasa tanımayan uygulamalarını siyasal iktidardan ve genel olarak demokratik ...
Read more : Gücün Kaynağı | Görüntüleme : 2372 | Yanıtlar : 0


Sosyal Demokrasi Ve CHP'nin İdeolojisi

SOSYAL DEMOKRASİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İDEOLOJİSİ

Uzunca bir süredir CHP’nin sosyal demokrat bir parti olduğu yolunda açıklamalara sıkça tanık olmaktayız. Daha da önemlisi, CHP’nin temel nitelikteki belgelerinin hemen hepsinde partinin kimliği ve ilkeleri belirlenirken de “sosyal demokrasi” nitelendirmesine başvurulduğunu görmekteyiz. Bu arada, parti tüzüğünün 2. Maddesinde “evrensel sosyal demokrasinin (…) değerlerine dayalı” olma ifadesine yer verilmiş bulunuluyor. Keza, CHP’nin 2011 tarihli programında da pek çok yerde, “sosyal demokrasinin evrensel ilke ve değerlerini benimsemek” ten ...
Read more : Sosyal Demokrasi Ve CHP'nin İdeolojisi | Görüntüleme : 1677 | Yanıtlar : 0


Bölünme Yanlısı Güçler / Prof. Dr. Alpaslan Işıklı

BÖLÜNME YANLISI GÜÇLER

Boyner’lerin ve ardından İshak Alaton’un, ülkenin bölünmesini geçerli bir çözümmüşçesine gündeme getiren açıklamaları, öteden beri üzerinde durduğum bir gözlemi bir kere dah doğrulamıştır.

Bölünme sorununun patlak verdiği tüm ülkelerde bölünmeyi isteyenler, ülkenin en zenginleri ve zengin bölgelerinde yaşayan en üsttekilerdir. Bu durumun başlıca örneklerini “Bölünme Kimin Yararına” başlıklı yazımda anlatmış bulunuyorum.

Ülkemizin bölünmesinden yana olanlar da, gerçekte, değişik düzeylerde sömürülerini sürdüren ayrıcalıklı kesimlerdir. Bunların en önünde ve en tepede küresel egemenler gelmektedir. ...
Read more : Bölünme Yanlısı Güçler / Prof. Dr. Alpaslan Işıklı | Görüntüleme : 2247 | Yanıtlar : 0


Milliyetçilik / Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI

MİLLİYETÇİLİK


Bugün ulaşılan tarihsel aşamada, Dünya’nın ve Türkiye’nin karşı karşıya geldiği sorunlar, Atatürk ve milliyetçilik kavramlarının gündemdeki yerine yeniden ve önemli ölçüde bir ağırlık kazandırmıştır.

Bu konuda öncelikle anımsamamız gerekir ki milliyetçilik kavramının tartışmalı niteliği, bugüne dek değişik türde yanlış anlamalara ve anlam saptırmalarına neden olabilmiştir. Dolayısıyla, milliyetçilik derken nasıl bir milliyetçilikten söz ettiğimizi belirlememiz kaçınılmaz olabilir.

Esasen, hiçbir sözcüğün tek bir anlamı yoktur. Tüm sözcükler gibi, kavramlar da çok değişik anlamlarda kullanılırlar. Herhangi ...
Read more : Milliyetçilik / Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI | Görüntüleme : 1098 | Yanıtlar : 0


12 Eylül ve “Kürt sorunu” / Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI

12 Eylül ve “Kürt sorunu”

“Bölünme Kimin Yararına” ve “Bölünme Yanlısı Güçler” başlığını taşıyan yazılarımda “Kürt sorunu” adı verilen olgunun, gerçekte emperyalizmin geleneksel böl-yönet politikasının bir sonucu olduğunu ortaya koymaya çalışmıştım.

Unutulmaması gerekir ki binlerce yıldır birlikte yaşamış ve her anlamda kaynaşmış olan ülkemiz insanlarını birbirine bağlayan unsurlar arasında ortak bir dile sahip olmalarının büyük bir önemi vardır. Anadolu, değişik ırklardan, değişik etnik kökenlerden insanların buluşup kaynaştığı bir köprü konumundadır. Bu coğrafyada yaşayan insanlar pek ...
Read more : 12 Eylül ve “Kürt sorunu” / Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI | Görüntüleme : 1272 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143443 ileti • Toplam 43135 başlık • Toplam 24616 üye

x