Zaman: Cum Oca 17, 2020 14:40

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

Attila İLHAN’ın Bursa Türk Ocağı Konuşması / Turgay TÜFEKÇİOĞLU

ATTİLA İLHAN’IN BURSA TÜRK OCAĞI KONUŞMASI


Attila İLHAN 8 Ekim 2005’de öldü. Ölümünden 9 ay önce Bursa’da Türkiye konusunda bir konuşma yaptı. Attila İLHAN’ı düşünceleri ile bir kez daha hatırlamak ve onu anmak için o günkü konuşmasının en önemli kısımlarının geniş bir özetini sunuyoruz:

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışı; Lozan Anlaşması Birleşik Amerika tarafından başlangıçta kabul edilmemişti, tanınmamıştı. Yani Türkiye Cumhuriyetine Birleşik Amerika’nın ilk elçisi 1927’de gelmiştir. 1927’ye kadar bizi ciddiye almamışlardır. Hala ...
Read more : Attila İLHAN’ın Bursa Türk Ocağı Konuşması / Turgay TÜFEKÇİOĞLU | Görüntüleme : 2449 | Yanıtlar : 0


Belgeler Çok, İlgilenen Yok! / Attilâ İLHAN

Belgeler Çok, İlgilenen Yok!

(...iyi kötü, eteğimizdeki taşı döktük; eğer bazılarımızı düşündürebildikse, ne mutlu! Şimdi Anadolu İhtilâli, Gâzi, İsmet Paşa, Lausanne ve sonrasıyla ilgili olarak, hanidir biriktirdiğim belgelerden bazılarını -yorumsuz- size aktaracağım. Neden yorumsuz derseniz, yorumları içindedir de, ondan!)

'Havza buluşması'?

(Alıntı/1. ''...Kırım'dan yola çıkan 'Yeni Dünya' ekibi, Mayıs başında, ekiptekilerin önemli bir kısmını Türkiye'ye taşımak üzere, Odesa'ya varır. Orada Türkiye'ye gönderilmek üzere, III. Enternasyonal Manifestosu basılır. Mustafa Suphi, '...o zaman başlıca arkadaşlarımız, daha bir ...
Read more : Belgeler Çok, İlgilenen Yok! / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 999 | Yanıtlar : 0


Bir 'Parantez' Daha!.. / Attilâ İLHAN

Bir 'Parantez' Daha!..

(Çağrışım/2. ''...o yazlar, Gümüldür yazları! Demokrat İzmir yılları: Henüz evlenmişim, tatilde 'Paşamotel'e gidiyoruz; tercih sebebi Nedim Ağbiy (Çapman), orayı o işletiyor; özelliği belki münhasıran benim için bir özellik, hatta tercih sebebi: 40 Karanlığı'nda o, başka bir adla da olsa, (galiba Âli Tomrukçu) '48 Şair' başlıklı bir şiir antolojisi yayımlamış; (buraya dikkat) her türlü belayı göze alarak. O antolojiye 'toplumcu' şairlerden de şiirler koyabilmişti: meselâ Nâzım Hikmet, meselâ, H.İ. Dinamo! Bunun ne anlama ...
Read more : Bir 'Parantez' Daha!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 855 | Yanıtlar : 0


'Arkasında', 'Asya' Olursa! / Attilâ İLHAN

'Arkasında', 'Asya' Olursa!

(Çağrışım/1. ''...demek o tarihte, ilkokulu henüz bitirmişim; hatırladığım, zaten bizim olduğunu sandığım 'Boğazlar'ın, artık 'sahiden' bizim olduğunun ilân edilişidir; doğrusu ya, o yaşta bir çocuğun kolay anlayacağı şey değil! Lausanne Konferansı'nda, konu, meğer uzun uzun tartışılmış; Lord Curzon 'un hınzırlığı, İsmet Paşa'nın -hadi 'tecrübesizliği' diyelim- yüzünden, aleyhimize neticelenmiş, ben ne bileyim?...''

''...o denizde kıyısı olan Sovyetler Birliği ve Türkiye, Karadeniz'i de bir 'İngiliz denizi'ne dönüştürmek isteyen İngiltere'ye karşı söz birliği etmişler; Gâzi'nin ...
Read more : 'Arkasında', 'Asya' Olursa! / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1442 | Yanıtlar : 0


'Zafer'le, 'İş' Bitmedi.. / Attilâ İLHAN

'Zafer'le, 'İş' Bitmedi..

(Tesbit / 13 ...Halide Onbaşı (Edip), İzmir 'istirdatının' hemen sonrasında, Manisa'daydı; kurtarılmış şehre, bir an önce ulaşabilmek için, birkaç genç zabitle atlarına atlayıp, her tehlikeyi göze alarak, 'İzmir' yolunu tuttular: gece karanlık ve düşmandı, etrafta dağılmış Yunan ordusundan, firariler dolaşıyordu. Sabaha karşı, Bornova'ya varmışlardı. Orada Gâzi'nin 'misâfiri' oldu. Mustafa Kemal Paşa'yı, kazandığı zafer dolayısıyla, kutladığında; Paşa'nın ona, ne cevap verdiğini hatırlar mısınız? Ben, unutamam, demiştir ki:

''-...zaferle iş bitmedi, asıl bundan sonra ...
Read more : 'Zafer'le, 'İş' Bitmedi.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1004 | Yanıtlar : 0


Gâzi'nin 'Kutsal Sırrı'nı Kim Biliyor? / Attilâ İLHAN

Gâzi'nin 'Kutsal Sırrı'nı Kim Biliyor?

(Tesbit/ 11. ''...çok rica etsem, şu aşağıdaki satırları, dikkatle okur musunuz? Bence, Gazi ve dönemi konusunda atıp tutanlar için, ciddi bir 'ibret' içeriyor da, onun için söylüyorum.

''... 29 Ekim 1933 törenlerinin görkemli geçmesi için, her türlü önlem alınıyor, çalışmalar yapılıyordu. Ankara'daki törene SSCB'den Savunma Bakanı Voroşilof, Genelkurmay Başkanı Budienni ve Büyükelçi Karahan katılacaklardı. Başında, İstiklâl Marşı'nı besteleyen Zeki Üngör'ün bulunduğu, Mûsıki Muallim Mektebi öğrencileri, birkaç ay önce Sovyetler'in ulusal ...
Read more : Gâzi'nin 'Kutsal Sırrı'nı Kim Biliyor? / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1137 | Yanıtlar : 1


'Filmin' Arkası, Çok Daha Meraklı!.. / Attilâ İLHAN

'Filmin' Arkası, Çok Daha Meraklı!..

(Çağrışım/2 ''...ilk defa İnge'den (Brukchard) duymuştum; Leipzig'li, inanmış bir 'Doğu Alman'dı; bilmediğim pek çok şeyi, biliyordu. Marx'ın, Sosyalizm'i sadece bir Avrupa'lı gibi, Avrupalılar için düşündüğünü, artık herkes biliyor; 'Üçüncü Dünya' pek hesabında yoktur; aksi halde, 'XX. yüzyıl bir sosyalizm yüzyılı olacak' der miydi? XX. yüzyıl düpedüz, üçüncü dünya halklarının, Emperyalizm'e karşı kurtuluş savaşlarıyla geçti; yâni 'ulusalcılık' başkaldırmıştı. İnge 'nin söylediği, Emperyalizm olgusunu, çoğumuzun sandığı gibi, ilk defa Vladimir İlyiç'in ortaya ...
Read more : 'Filmin' Arkası, Çok Daha Meraklı!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1459 | Yanıtlar : 0


"Gâzi'nin, O 'Dev' Yalnızlığı!.." / Attilâ İLHAN

"Gâzi'nin, O 'Dev' Yalnızlığı!.."

Ne çetin bir 'dev' yalnızlığı içindeymiş! Çevresinde yaşamış olanlardan, hangisinin hassas ve akıllı 'hatırasına' el atsam; bu gerçeği yoğun bir sis halinde, görmüşümdür: Hasan Rıza Bey (Soyak) sayfalar boyunca, imâ eder durur; Fâlih Rıfkı Bey (Atay), üstelik sosyal haritadaki yerine koyarak, tarif etmiştir:

''... Mustafa Kemal'le, samimî olarak, yalnız Gökalp kolundan -yâni 'ırkçı' ve 'gelenekçi' olmayan, Batı kültür ve medeniyetçisi- Türkçüler, işbirliği etmişlerdir. Sayılarının ne kadar az olduğunu söylemekten sıkılırım; ...
Read more : "Gâzi'nin, O 'Dev' Yalnızlığı!.." / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1742 | Yanıtlar : 0


'Güneş Asla Batmaz'mış?.. / Attilâ İLHAN

'Güneş Asla Batmaz'mış?..

(...ister istemez, işe özür dileyerek başlayacağım; çünkü ne tarihçiyim, ne iktisatçıyım, ne de ekonomi uzmanı; oysa ele alacağım sorun, bu sahada uzmanlaşmış aydınların işi; benim yapmaya çabaladığım ise; -daha önce defalarca belirttiğim gibi- Osmanlı'nın batışı ile Cumhuriyet'in doğuşunun hangi sosyal ve beşeri koşullar altında gerçekleştiğini araştıran -belki de aşırı 'mütecessis'- toplumcu gerçekçi bir romancının, 'tesbitlerinden' ibâret: sürç-i lisan eyledikse affola!..)

Ne müthiş 'filmlerdi' onlar?

(Tesbit/1. ''...siz sinema sever misiniz? Ayıptır söylemesi, bizim ...
Read more : 'Güneş Asla Batmaz'mış?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 939 | Yanıtlar : 0


Fakat Arkadaşlar, Ölmeyeceğiz!.. / Attilâ İLHAN

Fakat Arkadaşlar, Ölmeyeceğiz!..

O tarihte Topçu Alayı (42'nci mi?) Menemen'deydi (İzmir); kasabaya yakın bir yerde, giderken önünden geçiliyor; 30'lu yılların başı olmalı, bizi büyüten Emine Nine'miz - Emirâlem köylüsü, ailenin emektarı- eliyle Değirmen Dağı 'nı göstererek, demişti ki:

''-...biz teee, şu karşıda otururduk; o sabah gâvur mızıkasını döve döve Menemen'e girdi; ağlayarak seyrine baktık!..''

Türk halkı için 'ecnebi'nin 'sıfatı' 'gâvur'du.

Nice yıllar sonra, 48 Tümen Muhabere Bölüğü'nde (Erzincan), 'Telli Takım Komutanı'yım; Salih Onbaşı çıkageldi: ''-...Yüzbaşım, ...
Read more : Fakat Arkadaşlar, Ölmeyeceğiz!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2090 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142292 ileti • Toplam 42563 başlık • Toplam 24560 üye

x