Zaman: Cmt Oca 25, 2020 16:19

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

'Cumhuriyet Paşası' / Attilâ İLHAN

'Cumhuriyet Paşası'

Bilmem benden başka, hatırlayan çıkar mı? '40 Karanlığı'nda, ancak birkaç sayı çıkabilen 'solcu' dergilerden birinde (belki Yeni Edebiyat, belki Ses), Hasan İzzettin'in (Dinamo) hem Nazilere, hem de ülkemizdeki Nazi yandaşlarına çatan bir şiiri yayınlanmıştı: birkaç mısrâı hâlâ ezberimdedir:

''... Emekli general Emir Erkilet / sen anlayamazsın nedir hürriyet! / emekli general Ali İhsan / sen anlayamazsın nedir insan!..''

Adı geçenler -ve tabii başkaları da- 'Mihver' yandaşıydılar; halbuki ülkemiz hem tarafsız geçiniyor, hem de ...
Read more : 'Cumhuriyet Paşası' / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1000 | Yanıtlar : 0


O 'Tehlikeli' Üçgen!.. / Attilâ İLHAN

O 'Tehlikeli' Üçgen!..

...olay, Paris'ten 2. dönüşüme rastlıyor; artık fakülteyi ciddiye aldığım için, Lâleli'de Melâhat Hoca'nımın evinde, pansiyonerim; bir akşam ne görsem, iyi: meğer aziz dostum Enver (Aytekin), 'takımıyla' birlikte, Küllük Kahvesi'ne 'takılmıyor' mu? Kahve, Beyazıt Camii'nin Meydan'a bakan kesimindeydi; ulu ağaçların gölgesinde, çayını yudumlayan, kahvesini içen mi ararsın, nargilesini tokurdatan mı; her çeşidi var..

Lâiklik de seni kurtaramaz, Yunan/Latin kültürü de!..

Sonradan Sosyal Yayınevi'ni kuracak olan Enver (Aytekin), o tarihte ikamete yeni açılmış Levent'te ...
Read more : O 'Tehlikeli' Üçgen!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 943 | Yanıtlar : 0


'Dönüşü Olmayan Yol'a, Nasıl Girildi? / Attilâ İLHAN

'Dönüşü Olmayan Yol'a, Nasıl Girildi?

... Şimdi diyeceksiniz ki, yandaşları ve hayranlarınca göklere çıkarılan 'Dış Politika'sıyla Millî Şef -ve tabii CHP -; ne yapıyor ve hangi sonuca varıyor? Hayır, yıllardır söyleye söyleye benim dilimde tüy bitti, onun için bu defa size, Dr. Necdet Ekinci 'nin, ince ve derin araştırmasında ulaştığı, sonucu aktaracağım;

'Ülkeye dönük, tehlike yokken...'

''...Türk/İngiliz/Fransız ittifakı, 19 Ekim 1939'da taraflarca imzalandı. Atılan acele ve yanlış adım, Türkiye'yi, dönüşü olmayan, bir yola sokmuştur. Bu ...
Read more : 'Dönüşü Olmayan Yol'a, Nasıl Girildi? / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 797 | Yanıtlar : 0


'Ötme Vapur, Gelemem!!' / Attilâ İLHAN

'Ötme Vapur, Gelemem!!'

...o geceyi hiç unutur muyum? Yağmur yağıyordu, rastladığımız ilk kitapçıdan Orhan Veli'nin (Kanık) yeni çıkmış kitabını almış, neş'e içinde, Balıkpazarı'na dalmıştık: ünlü Cumhuriyet Meyhanesi 'ne gidiyoruz, çünkü pazar akşamıdır; öğrencilerin, en keyifli gecesi. Daha henüz uskumrulara ilk çatalı uzatmıştık ki, yanımızdaki masaya -bir hayli çakırkeyif- üç kişi oturdu, hemen tanıyamadık, sanırım İhsan Ahmet, önce Cahit Irgat 'ı, sonra Orhan Veli 'yi tanımıştı; üçüncü kişinin, Halim Güzelson olduğunu, sonradan öğreneceğiz.

Tesâdüf bu ya, ...
Read more : 'Ötme Vapur, Gelemem!!' / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 932 | Yanıtlar : 0


Men Dakka Dukka!.. / Attilâ İLHAN

Men Dakka Dukka!..

Tespit/1. ''... 'Beyaz, Hıristiyan ve Batılı' Emperyalizm, Ortadoğu'ya hâkim olmasını sağlayan Sevres Antlaşması'na ne çok sevinmişti; bu antlaşmanın, 'Ulusal Demokratik Devrim'i gerçekleştiren, 'Anadolu İhtilâli' tarafından yırtılıp atılması; üstelik Türkiye'nin, dünya siyaset sahnesine 'Mazlumlar' ın mümessili gibi çıkması, Emperyalizm'in başkentlerini çileden çıkardı.

Yanılmıyorsam, bu mevzuda en 'dobra dobra' konuşan Batı'lı gazeteci, New-York Times'tan Henry Morgenthau olmuştur; hepsi namına fikrini söylemiş, diyor ki:

'...400 yıldır Türkleri, Avrupa'dan kovmak için çaba harcayan Avrupalılar için; Lausanne ...
Read more : Men Dakka Dukka!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 816 | Yanıtlar : 0


'Sistem' Kimi Yeğler? / Attilâ İLHAN

'Sistem' Kimi Yeğler?

Devlet-i Aliyye'nin batış döneminde, hiç dikkat ettiniz mi, 'Büyük' sayılan devlet adamları ve kumandanlar, ancak uz­laşma ya da savunma başarısı gösterenler olmuştur; 'satvet' dö­neminde 'fetihleriyle' anılanların yerini, 'savunmalarıyla' anı­lanlar alıyor: Kanije 'müdafii' Tiryaki Hasan Paşa, ya da Plevne müdafii' Gazi Osman Paşa!

Devlet katında büyük sayılanlar ise, Düvel-i Muazzama'dan ('Sistem' devletlerinden) birisine sırtını da­yayarak, ondan yana çıkıp, ötekilerini idare edebilenlerdir; hemen bütün Tanzimat paşaları, -başta Koca Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa ...
Read more : 'Sistem' Kimi Yeğler? / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 36251 | Yanıtlar : 0


'İç Muhâlefet', 'Millî' Miydi?!.. / Attilâ İLHAN

'İç Muhâlefet', 'Millî' Miydi?!..

...meraklısı elbette hatırlayacaktır, Leopar'da ('Il Gatttapardo', 1958). Palma Dükü Giuseppe Toması di Lampedusa, ne demişti: ''Bazı şeylerin değişmemesi için, bazı şeylerin değişmesi zorunludur; ya da, buna benzer bir şey! 'İstiklâl Harbi'ni müteâkip, Ankara'daki belirli 'muhitler'de hâkim olan ''mantalite'' apaçık buydu; zaten, Kadrocular'ın - Gâzi'nin de özendirmesiyle- karşı çıktığı da, bu; çünkü onlar, 'tam bağımsız', 'özgür' ve 'ilerici' bir Türkiye Cumhuriyeti istiyorlar!

Cumhuriyet'in ilânı, Halifeliğin lağvı ve Halife'nin yurtdışına çıkarılması; tam da ...
Read more : 'İç Muhâlefet', 'Millî' Miydi?!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 836 | Yanıtlar : 0


'Sağ' ve 'Sol' 'Nerede' Birleşir?.. / Attilâ İLHAN

'Sağ' ve 'Sol' 'Nerede' Birleşir?..

...harp çocukları erken büyür, hatta yaşlanır; çünkü barış zamanında, insan yoksul ve çaresiz bile olsa, belirli bir istikrar içindedir; oysa savaş, her yerde ve her zaman, istikrarsızlık demektir: harp çocuklarının 'yarını' yoktur!

Bu sebepten bizim kuşak, erken büyüdü: II. Dünya Savaşı biz ortaokulda iken başlamıştı; lisenin son sınıfında iken sona erdi; 'orta öğretimimizi' savaş içinde yaptık. 1939 sonbaharında, Almanya Polonya'ya saldırmıştı, bir süre sonra Karşıyaka'da (İzmir) fırınların önünde ekmek kavgası ...
Read more : 'Sağ' ve 'Sol' 'Nerede' Birleşir?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 3643 | Yanıtlar : 0


'Dip Dalgası' Yükseliyor / Attilâ İLHAN

'Dip Dalgası' Yükseliyor

... Gecenin bilmem kaçı, saat üç buçuk filân; camlardan bakıyorum, Çekirge'deki (Bursa) otelin zirvesinden, Uludağ'ın eteklerinde şehrin ışıkları, gökten yere inmiş bir Samanyolu izlenimi veriyor: demek, gecesi, gündüzünden daha güzel ve etkileyici!

Birden o çağrışımlar: 40'lı yılların sonu, İstanbul'dan Şirket-i Hayriye'nin bir vapuruyla (hangisi? Dilnişin mi? Neveser mi?), Yalova üzerinden (yoksa Mudanya mıydı?) Bursa'ya gelmişim; henüz Kız Lisesi'nde yatılı okuyan, Zehra'yı göreceğim. İçimde pır pır eden, bir de ihtimal: Bursa Mapushanesi'nde yatan ...
Read more : 'Dip Dalgası' Yükseliyor / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2150 | Yanıtlar : 0


'Batılı'nın 'Gerçeği', 'Çıkarına Göre' Değişir!.. / Attilâ İLHAN

'Batılı'nın 'Gerçeği', 'Çıkarına Göre' Değişir!..

(...nerede okumuştum hatırlamıyorum. Trotsky galiba 'hatıraları'nda anlatmıştır; bir kış sabahı Kremlin'den çıkıyor; kar beyazı avluda, ne görse iyi, Vladimir İlyiç, tek başına kazak dansı yapıyor! Şaşkınlığına aldığı cevap, hakikatte Lenin 'in, Avrupa Sosyalizmi 'nin desteği olmaksızın, 'Sovyet İhtilâli'nin geleceğinden, çok da emin olmadığının belirtisidir; çünkü ne demiş: ''-...ne mutlu bize! Fransız Komünü'nün süresini, bilmem kaç gün geçtik: Devrim yaşıyor, biz sevinmeyelim de, kim sevinsin?''

'Yaşıyor' muydu? Tartışılır; hele 'halk sovyetleri'nin ...
Read more : 'Batılı'nın 'Gerçeği', 'Çıkarına Göre' Değişir!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1127 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142319 ileti • Toplam 42580 başlık • Toplam 24561 üye

x