Zaman: Pzt Tem 13, 2020 23:49

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

'Türküm' Demek, Kolay mı?.. / Attilâ İLHAN

'Türküm' Demek, Kolay mı?..

(...biz buna alışmamışız, her defasında, şaşkına dönüyorum: olacak şey mi? Onca kahır, belâ ve çaresizliği, ya da, onca sevinç, heyecan ve mutluluğu, yıllarca beraber yaşamış olduğumuz, Mırç (Cahit Güçbilmez), meğer Çerkez değil miymiş! Üstelik bunu, hiç de yabancım olmayan birinden, İleri JönTürkler Birliği (UJTP) macerasını, -kısmen de olsa- paylaştığımız, Tacettin Karan'dan işitiyorum: o da Cahit gibi dönemeyip, Paris'te kalanlardandı; bilinmez hangi toplantıda, Mırç, üstünde eğreti duran bir ciddiyetle, demiş ki: ''...- ...
Read more : 'Türküm' Demek, Kolay mı?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 922 | Yanıtlar : 0


'Ulusalcılık', 'Yurt Milliyetçiliği'dir!.. / Attilâ İLHAN

'Ulusalcılık', 'Yurt Milliyetçiliği'dir!..

O yıl, Cumhuriyet'in 10. yılı, ünlü marş bestelenmiş; biz, yani Karşıyaka Cumhuriyet İlkmektebi'nin 3. sınıfı, dersi mersi bıraktık, Fatma Hocâ'nımın yönetiminde, onu ezberlemeye çalışıyoruz, çünkü 29 Teşrinievvel 1933 günü, İzmir Atatürk Anıtı önünde, bir ağızdan söyleyeceğiz.

Biz dediğim kimdi, son İzmir yolculuğumda onu düşündüm: Cumhuriyet'in ilk nesli, evet ama; o marşı, yürekten söylemeye çabalayan çocuklar arasında, kimler vardı? 'Gâvur' İzmir'in eski halkından, Levanten, Mûsevi; ya da Alevi, Çerkez, Boşnak, bir sürü çocuk; ...
Read more : 'Ulusalcılık', 'Yurt Milliyetçiliği'dir!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1168 | Yanıtlar : 3


Dini, 'Ecnebi' Kullanıyor!.. / Attilâ İLHAN

Dini, 'Ecnebi' Kullanıyor!..

Tarihten Yaprak/2: a/ ''...Gâzi'nin tam bağımsızlık tutkusu, Ortadoğu'da İngiltere'yi son derece rahatsız ediyordu, nedeni şu:

''...bağımsızlığın ve Türklerin deyimiyle 'ulusal bütünlüğün' korunması için, ülkenin zengin doğal kaynaklarını, bir an önce geliştirmesi zorunludur. Bu ise ancak (buraya dikkat) yabancıların katkısıyla ve mali desteğiyle gerçekleşebilir; ancak büyük dış borç altına girilmesi, ya da ecnebilere geniş ayrıcalıklar tanıyan bir politika uygulanması, hızlı bir üretim artışı sağlayabilir; bunun için de, her şeyden önce, cumhuriyet yönetiminin 'mutlu ...
Read more : Dini, 'Ecnebi' Kullanıyor!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 906 | Yanıtlar : 0


ABD'nin, 'Korkulu' Dört Rüyası!.. / Attilâ İLHAN

ABD'nin, 'Korkulu' Dört Rüyası!..

Washington'ın, 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin arkasında, 'Global Trend 2015' (2000) raporu yok mudur? Hem de, ne rapor!..

Elbette hatırlayacaksınız! Bu çalışma, 'XXI. yy ABD Güvenlik Stratejisi'ne (1997) 'takviye' olarak, yeni Başkan Bush Jr. için hazırlanmıştı; nedeni belli, 2015 yılındaki 'muhtemel' bir savaş, bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş; neticede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, ABD'yi yenebileceği anlaşılmıştı! Ya da bu, kullanışlı bir 'bahane'dir; zira rapor dikkatle incelenirse, 'Dünya Egemenliği' iddiasına rağmen, Washington'ın son derece ciddi ve kapsamlı; ...
Read more : ABD'nin, 'Korkulu' Dört Rüyası!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 607 | Yanıtlar : 0


'Ecnebi Kültür'ün Maymunu Olmak!.. / Attilâ İLHAN

'Ecnebi Kültür'ün Maymunu Olmak!..

(...ya o, geçen gün çıkagelen kitap, neler diyor? Daha önsözün ortalarında, insanı düşünmeye sevk eden, şu satırlara rastladım:

''...Türkiye'deki Amerikan okullarının, kurulduğu yıllardan başlamak üzere, etkisi oldukça artmıştır. (dikkat!) Atatürk döneminde, Türk okullarındaki bazı iyileştirmeler, yâni eğitimin, öğretimin kalitesinin arttırılması nedeniyle; özellikle yabancı okullara olan talep azalmışsa da; daha sonraki dönemlerde, eğitimdeki düzenlemelere gerektiği gibi yer verilemediğinden, bugün de Türkiye'deki diğer yabancı okullar gibi, Amerikan okullarının, her zamankinden daha fazla önem ...
Read more : 'Ecnebi Kültür'ün Maymunu Olmak!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 668 | Yanıtlar : 0


Anadolu Kadınları, Müdafaa-i Vatan Cemiyeti!.. / Attilâ İLHAN

Anadolu Kadınları, Müdafaa-i Vatan Cemiyeti!..

(... ‘ve kadınlar, bizim kadınlarımız’, sırası geldiği zaman, ‘yurttaş sorumluluklarına’, hangi şart altında olursa olsun, yiğitçe sahip çıkıyorlardı, örnek mi, alın size örnek:

‘Kurtuluş yolu’nu açanlar...

“... 1334 (1919) yılının Teşrinisâni (Kasım) ayında Erzurum İnas İdadisi (Kız Lisesi) Müdiresi Fâika Hakkı Hanım, Muradiye Cami-i şerifinde toplanan kadınlara hitaben bir konuşma yapmış; Erzurumlu kadınları işgale karşı şiddetli protestolarda bulunmaya çağırmıştı. Fâika Hakkı Hanım’ın teklifi ile İstanbul’u işgal etmiş olan İtilaf Kuvvetleri ...
Read more : Anadolu Kadınları, Müdafaa-i Vatan Cemiyeti!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 859 | Yanıtlar : 0


Attila İlhan köşesi

Merhaba arkadaşlar. Başlıkta da görüldüğü gibi bu başlık altına sadece Attila İlhan ile ilgili paylaşımlarda bulunulacaktır. Attila İlhan'ın şiirlerini, görüntülerini, makalelerini, söyleşilerini ve daha nicelerini bu başlık altında paylaşabilirsiniz.

Ben en çok sevdiğim şiiri ile konuyu başlatıyorum.


MUSTAFA KEMAL...

dağ başını efkâr almış
gümüş dere durmaz ağlar
gözyaşından kana kesmiş gözlerim
ben ağlarım çayır ağlar çimen ağlar
ağlar ağlar cihan ağlar
mızıkalar iniler ırlam ırlam dövülür
altmış üç ilimiz altmış üç yetim
yıllar gelir geçer ...
Read more : Attila İlhan köşesi | Görüntüleme : 760 | Yanıtlar : 2


'Batılılaşma'nın Asıl 'Anlamı'?

'Batılılaşma'nın Asıl 'Anlamı'?

Kimsenin aklına gelmiyor mu? 'Alafranga' (Alla Franca) ve 'Alaturka' (Alla Turca) kelimeleri, Cumhuriyet çocuklarına, Osmanlı'dan müdevverdir; yâni, hiçbir şeyi ifâde etmese de, sadece bu iki kelimenin mevcûdiyeti, Osmanlı toplumunda 'Batılılaşma'nın Mustafa Kemâl'den çok önce başlamış olduğunu kanıtlar. Hoppala, bu da nereden mi çıktı; Gâzi'nin 'Çağdaşlaşmak' tan (Muâsırlaşmak) anladığıyla; 40'lı yıllardan itibaren, tekrar döndüğümüz 'Batılılaşma'nın, aynı şey olmadığını anlatabilmek için, önce bunu bilmeye; bilmek de lâf mı, sinek pislemedik bir yere yazmaya mecburuz. ...
Read more : 'Batılılaşma'nın Asıl 'Anlamı'? | Görüntüleme : 3018 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143324 ileti • Toplam 43081 başlık • Toplam 24608 üye

x