Zaman: Pzt Oca 20, 2020 19:01

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!.. / Attilâ İLHAN

Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!..

(... 'Avrupa Birliği' patırtısının, arkasında bıraktığı; benim açımdan bakarsanız, bir başyazıdan birkaç satır; şehirlerarası bir telefon muhaveresinden, aklımda kalan birkaç cümle! O kadar mı önemsizdi? Hayır, tam tersine; o kadar önemli! Başyazı, Cumhuriyet'in başyazısı; tesbiti de şudur:

(Tesbit/1. ''... sonuçta Brüksel'de olan bitenler, diplomasi karmaşası görünse de, basit bir hesaba oturuyor: 1/ Avrupa Birliği, müzakere tarihi dışında, hiçbir şey vermiyor. 2/ Türkiye, müzakere tarihi dışında hiçbir şey almıyor, ama Kıbrıs'ı ...
Read more : Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1057 | Yanıtlar : 0


Dillerinin Altındaki Bakla... / Attilâ İLHAN

Dillerinin Altındaki Bakla...

...Washington'ın, Bush Jr. Ve 'takımı'yla beraber; hangi türden bir egemenlik, nasıl bir yönetim mantığına geçtiğini, anlamak mı istiyorsunuz? O 'takımı'n en muteber, en 'nüfuzlu' yıldızlarından Bayan Condeleezza Rice'ın; daha Sovyetler'in henüz dağıldığı sıralarda, ne cevher yumurtlamış olduğuna bakacaksınız:

(Belge/10. ''...bundan böyle ABD'de, o ne olduğu belirsiz 'uluslararası toplum'un çıkarlarının değil; doğrudan doğruya, ABD'nin çıkarlarının savunulması gündeme alınmıştır...'')

İyi de, ne demektir bu; yani ne alama gelir? Onu da başka bir 'politikacı' bayan, ...
Read more : Dillerinin Altındaki Bakla... / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 777 | Yanıtlar : 0


Yalnız 'Yunanistan' Mı Acaba?.. / Attilâ İLHAN

Yalnız 'Yunanistan' Mı Acaba?..

(Tesbit/9. ''... Acaba kimin haberi var? Gâzi Mustafa Kemal Paşa, daha 1923'de; Fener Rum Patrikhanesi'nin mâhiyeti ve faâliyeti hakkında, kehânet sayılabilecek şu satırları, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmıştı:

''... Patrikhane bir fesat ve hıyânet ocağıdır!

Bir fesat ve hıyânet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken uyuşmazlıklar yaratan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzûr ve refâhı için de uğursuzluğa ve felâkete sebep olan İstanbul Rum Patrikhanesi'ni, artık topraklarımızın üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilâtı memleketimizde muhâfazaya ...
Read more : Yalnız 'Yunanistan' Mı Acaba?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 817 | Yanıtlar : 0


Amaçları Belli, 'Bizans'ı İhyâ?! / Attilâ İLHAN

Amaçları Belli, 'Bizans'ı İhyâ?!

Tesbit/7. ''... neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel'in (asıl adı başka) e-mail'i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: 'Patrikhane'nin Beş Aşamalı, Gizli Planı'. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, geçelim 'muhteva'ya; bakalım neymiş?

''... Ruhban Okulu ile ilgili. 1972 tarihli 'resmi' belgeleri incelerken, bu konuda Patrikhane'nin, ne büyük çabaları olduğunu öğrendim. Hiç boş durmamış, başbakana, bakanlara mektuplar yazmışlar; ziyaretlerde bulunmuşlar. Ziyaret edilenlerden ...
Read more : Amaçları Belli, 'Bizans'ı İhyâ?! / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 727 | Yanıtlar : 0


'Hâl-i Pür-Melâl'imiz!.. / Attilâ İLHAN

'Hâl-i Pür-Melâl'imiz!..

(Tesbit/5. ''... yalnız 'tesbit' değil, Oktay Duman'ın e-mail'den aktaracağım gerçek, aynı zamanda bir uyarı; zira, Ruhban Okulu'nun faaliyete geçmesi halinde, 'başka' hangi işe yarayacağını gösteriyor.

''... Katolik Kilisesi'ne gelen, 'yeni' imanlı erkeklerden, yüzde doksan beşinin hayali; o ilk duyguların yoğunluğundan olacak, ilerde 'rahip' olmaktır. Bunu bir zamanlar ben de can-ü-gönülden istemiştim. (Buraya dikkat!.) Rahip olunmadan, sanki Tanrı'ya ulaşılamazmış gibi; emin olunuz ki, o Ruhban Okulu açılacak olursa, onlarca Türk çocuğu, Katolik Kilisesi'nde rahip ...
Read more : 'Hâl-i Pür-Melâl'imiz!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 713 | Yanıtlar : 0


'Ruhban Okulu'nun 'Perde Arkası'... / Attilâ İLHAN

'Ruhban Okulu'nun 'Perde Arkası'...

(Mukâyese/1 ''...bu mukâyeseyi ben yapmadım, kızı ecnebi/misyoner okullarından birinde okuyan, her düzeyde 'çağdaş', aklı başında ve derli toplu, bir 'cumhuriyet' annesi yaptı; çocuğunun okulda üstlendiği görev dolayısıyla, beni görmeye birlikte geldiler; genç kız, cevaplarımı teybine kaydederken annesi olayı sessizce videoya çekiyordu. Sohbet, sonradan gelişti; sırası gelince, söyledikleri aynen şunlar:

''-...Kızım, Ramazan'ı ve Bayram'ı ciddiye almadı; Mûsevi bir arkadaşı var, şiddetle etkisinde kalıyor; bir Müslüman olarak bilmediklerini, Mûsevilik konusunda ondan öğrenmiş; bundan ...
Read more : 'Ruhban Okulu'nun 'Perde Arkası'... / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 871 | Yanıtlar : 0


Müslüman 'Almanlar', Hıristiyan 'Türkler'... / Attilâ İLHAN

Müslüman 'Almanlar', Hıristiyan 'Türkler'...

(Çağrışım/1.''... aklımda neden yağmurlu bir gün olarak kalmış, kestiremiyorum; bilgisayarın ekranındaki e-mail'i okur okumaz, gözlerimin önünde bir hayal; camlarda, aşağı doğru süzülen, yağmur benekleri; parkın ağaçları, soğuk bir pus içinde kaybolmuş, telefonda o ses; Hablemitoğlu'nun sesi; yüz yüze hiç gelemeyip, karşılıklı konuşamadığım, uzak bir dostun sesi Batı'nın, İslâm karşısındaki tavrını, bana anlatmaya çalışıyor.

Ne diyordu? Acaba şöyle özetleyebilir miyim?

''-... Almanya'da, genel olarak Avrupa'da yaşamakta olan Müslüman nüfus için düşündükleri iyilik; ...
Read more : Müslüman 'Almanlar', Hıristiyan 'Türkler'... / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1349 | Yanıtlar : 0


Türk Halkı, 'Uyumuyor'!.. / Attilâ İLHAN

Türk Halkı, 'Uyumuyor'!..

( Tesbit/1. ...işin erbabı, -hele muhayyelesi yeterince geniş, kültürü zengin olursa - Avrupa'lının 'Türkiye Raporu'nu, çarpıcı benzetmelerle, daha açık anlatıyor; mutlaka dikkatinizi çekmiştir, Alpaslan Işıklı bir değil, iki önemli 'tesbit' yapıyordu:

''...a/ (AB Raporu'nda) lüks arabaların, içerden dışarıyı gösteren, ama dışardan içeriyi göstermeyen, 'siyah camları' ile karşı karşıyayız, bir anlamda: onlar, o taraftan bu tarafa, rahatça geçebilecekler; ama biz, bu taraftan o tarafa, geçemeyeceğiz!..''

...b/ Bizim ülkemizdeki yatırım olanakları ve doğal zenginlikler, ...
Read more : Türk Halkı, 'Uyumuyor'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 790 | Yanıtlar : 0


Gâzi’nin Milliyetçi Yolu / Attilâ İLHAN

Gâzi’nin Milliyetçi Yolu

O Büyüleyici Harita

İlkokulun üçüncü sınıfındaydık, sınıfa ilk defa Türkiye haritası getirildi. Haritayı ilk defa orada gördüm. Bazı insanlarda bazı şeylerin çok büyüleyici bir etkisi olur; haritanın benim üzerimde çok büyüleyici bir etkisi oldu. Ortaokulun ilk sınıfındayken Faik Sabri Bey diye bir coğrafyacımız vardı, Türkiye’nin ünlü coğrafyacısı. Onun hazırlamış olduğu atlas vardı, dünya atlası. Bütün haritalar vardı içinde. Onu aldım coğrafya derslerinde yararlanırım diye. O atlas da beni büyülemişti.

Çünkü bütün dünyayı ...
Read more : Gâzi’nin Milliyetçi Yolu / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 850 | Yanıtlar : 0


'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!.. / Attilâ İLHAN

'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!..

Açık İstihbarat/1. Türkiye'nin AB'ye katılması hakkında, Vatikan 'Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı' Kardinal Ratzinger'in düşüncesi şöyledir:
''...Avrupa Birliği'nin temeli Hıristiyanlıktır; bu bakımdan, Türkiye'nin Avrupa'ya katılması, vahim bir hata olacaktır; zira Türkiye, tarihî bağlamda olduğu kadar, kültürel bağlamda da; AB'nin karşısında, başka bir kıt'anın temsilcisi durumundadır; bu bakımdan, Avrupa ile Arap âlemi arasında bir köprü görevini üstlenmesi, daha uygun olacaktır...'' (Aydınlık, 3 Ekim 2004)

'Die Welt' ne diyor?

(Açık İstihbarat/2. Almanya'da çıkan Die ...
Read more : 'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 792 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142306 ileti • Toplam 42569 başlık • Toplam 24561 üye

x