Zaman: Pzt Haz 01, 2020 15:35

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!.. / Attilâ İLHAN

'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!..

Açık İstihbarat/1. Türkiye'nin AB'ye katılması hakkında, Vatikan 'Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı' Kardinal Ratzinger'in düşüncesi şöyledir:
''...Avrupa Birliği'nin temeli Hıristiyanlıktır; bu bakımdan, Türkiye'nin Avrupa'ya katılması, vahim bir hata olacaktır; zira Türkiye, tarihî bağlamda olduğu kadar, kültürel bağlamda da; AB'nin karşısında, başka bir kıt'anın temsilcisi durumundadır; bu bakımdan, Avrupa ile Arap âlemi arasında bir köprü görevini üstlenmesi, daha uygun olacaktır...'' (Aydınlık, 3 Ekim 2004)

'Die Welt' ne diyor?

(Açık İstihbarat/2. Almanya'da çıkan Die ...
Read more : 'Takke' Düştü, 'Kel' Göründü!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 829 | Yanıtlar : 0


Yorumsuz!.. / Attilâ İLHAN

Yorumsuz!..

(Tesbit/1. Avukat Nevzat Erdemir, yabancıların toprak yağması konusunu işlerken; hepimizi birinci derecede ilgilendiren, şu önemli tesbiti yapıyor:

"... Papa, 1999 yılında yaptığı bir konuşmada, 'Anadolu, Türkler'e bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir' demişti: Avrupa Parlamentosu, Türkler'in Ermeniler'e soykırım yaptığı yalanını, kabul etmiş; Türkiye'yi, bu çirkin savları tanımaya çağırmıştır. Batı parlamentolarının birçoğu, aynı doğrultuda kararlar almıştır. 'Üçlü Plan' diye adlandırılan bu siyaset, adım adım ve sinsi bir biçimde, aynen uygulanmaktadır..."

".. bu plan kısaca, tanıma, tazminat ...
Read more : Yorumsuz!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2414 | Yanıtlar : 0


TSK ve MGK'nin Görevi ve 'Sorumluluğu'?.. / Attilâ İLHAN

TSK ve MGK'nin Görevi ve 'Sorumluluğu'?..

...altını ilk çizen, galiba Halit (Kakınç) olmuştu; telefonla konuşuyoruz, yeri nasılsa geldi, dedi ki: ''-... Ordunun 'Millî olması zorunluluğunu da, ilk belirten siz oldunuz!'' O sıralar sanırım bir televizyon programında, sonradan ısrarla üstüne basacağım, üç 'mecbûriyet'ten bahsetmiştim, Halit (Kakınç) onu îma ediyordu: neydi o 'üç mecbûriyet'?

Gâzi de, İsmet Paşa da demişlerdi ki...

Eğer Türkiye Cumhuriyeti, İstiklâl Harbi'nin gerekçelerine ve 'İstiklâl-i Tam'ın ana prensiplerine sadık kalacaksa; 1. Maarifi (Eğitim ...
Read more : TSK ve MGK'nin Görevi ve 'Sorumluluğu'?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1070 | Yanıtlar : 0


Kimin 'Malını', Kime 'Satıyorlar'?... / Attilâ İLHAN

Kimin 'Malını', Kime 'Satıyorlar'?...

Aydınımızı öfkelendirecek; şu her bakımdan doğru sözleri, kim söylemiş olabilir?

Lâmı cimi yok!

(Tesbit/1. ''... şimdiye kadar memleketimizde, iktisadi, siyasi ve ilmi maksatlarla çalışan yabancı müesseseler ve yabancı zevat, bilhassa aşağıdaki gayeler peşinde koşmuşlardır.''

''... a. Memleketimiz dahilindeki çalışmalarından aşırı kâr temin etmek! b. Bir bölgede elde ettikleri iktisadi ayrıcalıklara dayanarak, kendilerine ilerde oraya sahip olma hakkını çıkarmak! (buraya dikkat!) c. İktisadi, ilmi ve insani maksatlar altında memleketimize gelip, gelecekte istilalar ...
Read more : Kimin 'Malını', Kime 'Satıyorlar'?... / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2273 | Yanıtlar : 0


Gençler Müdafaa-i Hukuk'ta Birleşmeli / Attilâ İLHAN

Gençler Müdafaa-i Hukuk'ta Birleşmeli

Türkiye'de Kemalizm mücadelesinin iki esası var. Bunlardan birincisi, Türk gençlerinin Kemalizmin ne olduğunu öğrenmesi lazım. Türkiye'de, en azından elli senedir, hatta belki daha uzun zamandan beri herkes “Atatürkçü” olduğu halde Kemalizmin eğitimi ve öğretimi yok.

Mustafa Kemal Paşa'nın, hareketin başından itibaren söylediklerini bile derli toplu vermemişler. Sadece Nutuk'tur ortada olan. Bir de Söylev ve Demeçleri diye üç ciltlik bir kitap. Daha önceleri Enver Ziya Karal gibi bir takım hocaların yaptıkları derlemeler ...
Read more : Gençler Müdafaa-i Hukuk'ta Birleşmeli / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 12913 | Yanıtlar : 0


"Kemalizm" Aslında Nedir / Attilâ İLHAN

"Kemalizm" Aslında Nedir

...kitabının bir yerinde, Barış (Doster), öyle önemli ve çarpıcı bir alıntı yapmış ki; çağrışımların zinciri, okur okumaz beni kaptığı gibi, 70'li yılların Ankara'sına, yayınevindeki çalışma masama götürüyor; karşımdaki koltukta, alıntının sahibi oturuyor; gözlük camlarında, ışık pırıltıları; dudaklarında, dostça bir tebessüm: Niyazi Berkes! Yazları Kanada'dan gelirdi, söylemiştim ya, yakın tarihimizi konuşuruz; kafama takılanları soruyorum, engin bilgisiyle kuşkulu ne çok noktayı aydınlatıyor; zaten, 'Hangi Batı'nın yeni bir basımına 'önsöz' yazmak gerekince, yazının başına, onun ...
Read more : "Kemalizm" Aslında Nedir / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1404 | Yanıtlar : 0


İntibah Başladı / Attilâ İLHAN

İntibah Başladı

Türkiye bir kimlik krizi yaşıyor. Çünkü Türkler yeniden kendi kimliklerini tartışmaya başladılar. Bu neden ve nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız, şöyle söyleyebilirim; Türkler, daha evvel ne zaman kimlik krizi yaşamışlardı, buna bir bakmak lazım.

Biz Devlet-i Aliye'nin parlak zamanını yaşarken Türklük iddiasında değildik, Osmanlılık iddiasındaydık. Ve Osmanlı camiası içerisinde yaşayan toplulukların hiçbiri etnik tavırla bir kimlik iddiasına girmiyorlardı. O kadar girmiyorlardı ki, Osmanlı Budin'i zaptettikten sonra, yani Macaristan'ı fethettikten sonra Macaristan'ın başına ...
Read more : İntibah Başladı / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1001 | Yanıtlar : 0


Uşaklığın Zirvesindeki Komprador Aydınlar / Attilâ İLHAN

Uşaklığın Zirvesindeki Komprador Aydınlar

“... artık Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin, başlıbaşına kendisini yönetmeyecek sayılması gerektiğini; bu yüzden de vesayet altına alınması icab ettiğini kesinlikle açıkladılar...
İşte o zaman efendiler, bir paşanın başkanlığında üçü Hırıstiyan olmak üzere, altı memur, onu ulema ve iki askerden oluşan bir heyet Bab-ı Ali’de toplandı. (Elindeki Anayasa’yı göstererek) Ve bu kitabı yazdı...
“... Bu kitap, milleti memnun etmek için, milletin arzuları ve gerçek emelleri için, olumlu ve elle tutulur bir gerçeğin yansıtılması ...
Read more : Uşaklığın Zirvesindeki Komprador Aydınlar / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 6464 | Yanıtlar : 1


Türkiye, 'Hedef Ülke' Mi?... / Attilâ İLHAN

Türkiye, 'Hedef Ülke' Mi?...

'Tombul' Magda'yı kim hatırlıyor? ''...nerede anarşist bir kibrit çakılsa / dudakları orada 'tombul' Magda'nın / saçları besbelli kirpiklerinden kısa / gözleri en uzak gökyüzü Polonya'nın..'' (Tamamı için bkz. 'Yasak Sevişmek', 'Biraz Paris' bölümü)

'Tombul' Magda -epeyce Kropotkin, bir fırt Stirner- anarşistti; O tarihte, Fransa'da bilahere Ortakpazar'a daha sonra Avrupa Birliği' ne dönüşecek olan, Fransız/Alman Çelik Birliği örgütleniyor; teşebbüsün 'bir Vatikan numarası olduğunu' , ilk ondan işitmişimdir; yuvarlak mavi gözleri, tombulluğu içinde ...
Read more : Türkiye, 'Hedef Ülke' Mi?... / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1008 | Yanıtlar : 0


'Gün', O 'Gün' Olmasın?!.. / Attilâ İLHAN

'Gün', O 'Gün' Olmasın?!..

...Alphonse de Lamartine, -hem 'devrimci', 'soylu', hem 'düşünür' - o Fransız; Osmanlı'yı, uçsuz bucaksız imparatorluğunu, zaman içinde 'yekpâre' koruyamadığı için, neyle suçlamıştı; 'öteki' halklarını önce 'evcilleştirip', sonra 'özümsememek'le! Fikrince, Roma'nın yaptığı gibi, Osmanlı halklarına, din olarak İslam, dil olarak Türkçe dayatılsaydı; Devlet-i Aliyye 'ilelebet pâyidâr', olabilirmiş! (bkz. Türkiye Tarihi) 'Gel gör ki Asya'lı kavimlerde, Avrupa'lıların aksine, böyle bir yönetim geleneği yoktur: Acaba hangisi daha 'beşerî'?

'Batı', -isteyen Emperyalizm anlayabilir-, üçüncü ülkelere ...
Read more : 'Gün', O 'Gün' Olmasın?!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 790 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143111 ileti • Toplam 42968 başlık • Toplam 24603 üye

x