Zaman: Pzr Tem 12, 2020 2:02

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

'İnanç' Mı, 'Kazanç' Mı?.. / Attilâ İLHAN

'İnanç' Mı, 'Kazanç' Mı?..

(Şimdi kimbilir kimler, kimbilir ne kadar kızacak?)

...zaman zaman düşünmüşümdür, Kapitalizm'in (son durağı, Emperyalizm) diyalektiğinde; 'semâvî' dediğimiz dinler bile, amaçlarını; 'inanç'a göre değil, 'kazanç'a göre ayarlamamış mıdır? Bırakın 'modern zamanları', 'Haçlılar Dönemi'nde, 'Şarkın Yağması' 'seferler'in gizli -ne kadar da güçlü'- dürtüsü olmamış mıydı?

İsterseniz, Halife-i rû-yi zemîn Vahidettin'in ve -dolayısıyla- Şeyhülislâmı Dürrizade Hocaefendi'nin, Mustafa Kemal'in ve 'arkadaşları'nın 'katli vâciptir' fetvasını hatırlayınız; bir de, zamanın Ankara Müftüsü, Börekcizâde Rifat Hocaefendi'nin -yirmiye yakın ...
Read more : 'İnanç' Mı, 'Kazanç' Mı?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 919 | Yanıtlar : 0


Silahlı Kuvvetler, Neden 'Pasif'?!.. / Attilâ İLHAN

Silahlı Kuvvetler, Neden 'Pasif'?!..

(Açık İstihbarat/3. ''...İngiltere'de uzun yıllar 'majesteleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nı, daha sonra da Başbakanlığını üstlenmiş olan, Lord Anthony Eden (1897-1977), bir tarihte demiştir ki: 'Kıbrıs olmazsa, petrol ikmalimizi sağlayacak gerekli tesislerden yoksun kalırız; petrol olmazsa, İngiltere'de açlık ve işsizlik ortaya çıkar. Mesele bu kadar basit!.' O devirde belki öyle görünüyordu, oysa günümüzde, stratejik açıdan Kıbrıs'ın önemi -üstelik son derece çetrefil bir düğüm içersinde- artmış görünmektedir: ABD 'nin, 'Büyük Ortadoğu Projesi' ile, AB 'nin ...
Read more : Silahlı Kuvvetler, Neden 'Pasif'?!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 956 | Yanıtlar : 0


Bu Bir 'Sürek Avı'dır!.. / Attilâ İLHAN

Bu Bir 'Sürek Avı'dır!..

(Görgü Tanığı/2, Rauf Denktaş ...Denktaş, kendisine bir Kıbrıs Türkünden gelen mektuba uzanıyor, yazılanların burukluğunu aynen yaşıyor:

'...mağdem ki Kıbrıs Türkü anavatanın başına dert olacaktı, neden bize anavatanımızın Türkiye olduğunu öğrettiniz? Neden bize Türk Mukâvemet Teşkilatı TMT'yi kurdurttunuz ve bizi eğittiniz? Neden bize, 'yerinizde oturun, size sahip çıkacak halimiz yok' demediniz? Neden 20 Temmuz Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdiniz? Neden vatan için şehit olmanın, bir manâ ifâde etmediğini söylemediniz?..'

Denktaş, TBMM 'de okumaktan vazgeçtiği ...
Read more : Bu Bir 'Sürek Avı'dır!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 882 | Yanıtlar : 0


Büyük Ortadoğu Projesi!.. / Attilâ İLHAN

Büyük Ortadoğu Projesi?..

Gecenin bir vakti, ansızın beklediğim o telefon: ''...peki, ya 'Büyük Ortadoğu Projesi' (BOP); ve onunla meydana çıkan, gizli istikrar bozma teşebbüsleri; onları ciddiye almıyor musunuz? Tek satır yazmadınız da!..''

Neyi, hangi tarafından ciddiye alacağız? Haber gazeteciliğini, gündeliğe ve şaşırtıcılığa indirgedin mi; gözüne birinci derecede 'önemli' görünen 'haber'; aslında, uzun vâdeli 'perspektif gazeteciliği' bakımından, çoktan 'dosyalanmış' bir 'vâkıa'dır; meraklısı, elbette bu köşede 'Yeni Bir Yüzyıl İçin ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi' nin (Mayıs 1997) ...
Read more : Büyük Ortadoğu Projesi!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 4996 | Yanıtlar : 0


Ecnebi Eğitim, 'Vazgeçilmez' imiş!.. / Attilâ İLHAN

Ecnebi Eğitim, 'Vazgeçilmez' imiş!..

(...meraklısı, elbette hatırlayacaktır; 'misyoner' okullarını irdelerken, en aşağı otuz yıl kadar önce, ele geçirdiğim şöyle bir demeci yayımlamıştım ki; 'mazlum halklara' İngilizce -ve tabii, Hıristiyanlık- öğretmeye giden bu 'kültür yuvaları'nın (!), maksad-ı aslilerini pek güzel anlatıyordu:

"...American Bord of Mission, yaklaşık 65 yıldır, Türkiye'de faaliyette bulunmaktadır. (Dikkat!) Ticari ilişkiler bakımından, misyonlar bu bölgede elverişli bir ortam yaratmışlardır; bu ortam misyonerlerin iki yönlü çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir: 1/ Geniş bir eğitim düzeni 2/ ...
Read more : Ecnebi Eğitim, 'Vazgeçilmez' imiş!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2540 | Yanıtlar : 0


Tanzimat'ın Tabii Sonucu 'Sevres Antlaşması'dır / Attilâ İLHAN

Tanzimat'ın Tabii Sonucu 'Sevres Antlaşması'dır

Tanzimat-ı Hümâyûn kimin eseridir? Koca Reşid Paşa'nın mı? İyi de, Koca Reşid Paşa kimin eseri? Hiç kuşkusuz, o devirde 'Sultanların Sultanı' diye anılan, İngiltere'nin Dersaadet Büyükelçisi Lord Stratford Canning'in, 1853'te karısına yazdığı şu mektuba bir göz atar mısınız? "...Reşid'le sadrazam azledildi, o saat padişaha çıktım, yeniden vazifeleri başına getirildiler."

Aynı Reşid Paşa'yı, yakından tanımış olan Fransız devlet adamı ve tarihçisi F. Guizot, şöyle anlatmış: "...Reşid Paşa, ülkesinde giriştiği hareketin başarıya ...
Read more : Tanzimat'ın Tabii Sonucu 'Sevres Antlaşması'dır / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 4445 | Yanıtlar : 0


O 'Korkulu Rüya'yı Görecek Miyiz?.. / Attilâ İLHAN

O 'Korkulu Rüya'yı Görecek Miyiz?..

(... Öğretim ve eğitimi 'ecnebi', yapımı 'misyoner', okul ve üniversitelerle ilgili, o birkaç 'söyleşi', epeyce yankı yaptı; bir yandan, halkımızın o konuda ne kadar 'dolu' olduğunu görmüş olduk; öte yandan, bu iş böyle sürerse, 'geleceğin' ne mertebe 'karanlık' olacağına ilişkin, ciddi 'işaretler' önümüze çıktı. Sanırım, başlangıcı bu tür 'ecnebi' bir öğretim sisteminin, ne türlü 'karanlık' bir son hazırladığının en çarpıcı örneği, yurtdışında yaşayan bir hekimden gelen e-mail oldu; aynen şudur: ...
Read more : O 'Korkulu Rüya'yı Görecek Miyiz?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 994 | Yanıtlar : 0


Hey Gidi, Habibe Kadın!.. / Attilâ İLHAN

Hey Gidi, Habibe Kadın!..

(...affedersiniz ama, peki siz o şiiri hatırlıyor musunuz? Ya Kemâlettin Kâmi Bey'i (Kamu)? Ben hiç unutmadım; bazıları, Necmettin Halil Bey'e benzetip, şiirine burun kıvırabilirler; beni hiç 'ırgalamaz'; dokuz on yaşlarımda nasıl 'Kıraat Kitabı' mızdaki şiirini, heyecanla nasıl ezbere okuyabiliyorduysam; bugün, 'seksenine merdiven dayamış' bir 'yurttaş' olarak, yine ezbere okuyabilirim:

'...İzmir kapılarında...'

"...belki şimdi sana son / sözlerimi yazmadan / gözlerim kapanacak / belki var daha beş on / dakikalık bir zaman ...
Read more : Hey Gidi, Habibe Kadın!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2151 | Yanıtlar : 0


'Orada' Öyle De, 'Burada' Neden Böyle?.. / Attilâ İLHAN

'Orada' Öyle De, 'Burada' Neden Böyle?..

(M'ba henüz stajyer, doktordan sayılmıyor; Fildişi Sahili'nden, o şaşırtıcı zenci güzeli; yoğun gece karanlığında, yalnız bembeyaz dişlerini ve gözlerinin akını görebildiğim, 'ulusalcı' komünist; beni azarlar gibi diyordu ki:

"-... 'beyazlar', - gelişme ve kalkınma 'numarasıyla' - 'ecnebi' sermayesinin, 'Üçüncü Dünya'ya yayılışının propagandasını yapıyorlardı; biz bilmeyerek, 'Batı'lı, Beyaz ve Hıristiyan'la; 'Üçüncü Dünya'lının, -yani siyah ya da sarı, Müslüman ya da Budist'in- aynı düzeyde olmadıklarını, 'beyazların' üstünlüğünü kabul ediyorduk..."

Calvados kadehinden, ...
Read more : 'Orada' Öyle De, 'Burada' Neden Böyle?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 764 | Yanıtlar : 0


Hem Öfke, Hem Kahır, Hem Utanç!.. / Attilâ İLHAN

Hem Öfke, Hem Kahır, Hem Utanç!..

(Bakın, söylemedi demeyin, bu söyleşi -daha kolay, daha açık anlaşılmak için- 'hileli' tasarlandı, öyle başlıyor; maksad hâsıl olunca, eminim mâzûr görülecektir.)

'Kemalist' Cumhuriyet, nerede?

Genç bir aydın, 'dünyanın kaç köşe olduğunu', artık iyi kötü öğrendiği için; ülkemizin edebiyat ve sanat -genellikle 'kültür' - düzeyinde, hiç de iyi gitmediğini düşünüyordu; o gece, izlenimlerini yazmak istedi: neler dedi, öğrenmek istemez misiniz?

"...Kültürümüz (Batı'dan gelen) yeni etkiler altında kaldığı zaman, kendinin asâlet ...
Read more : Hem Öfke, Hem Kahır, Hem Utanç!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 3430 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143314 ileti • Toplam 43074 başlık • Toplam 24608 üye

x