Zaman: Çrş Şub 26, 2020 9:49

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

Gâzi: Filistin'e El Sürülemez!.. / Attilâ İLHAN

Gâzi: Filistin'e El Sürülemez!..

(...Evet efendim, haklısınız; Lausanne Antlaşması, genç Türkiye için, büyük bir başarı olmuştur; 'Dünya Türk'ün kuvvetini, bir kere daha görmüştür'; bu zaten, o sırada Gâzi ile İsmet Paşa arasında teâti edilen, tebrik ve teşekkür telgraflarında, açıklıkla görülmektedir: Ama...

Mustafa Kemal Paşa, Lausanne'ın sonuçlarından gerçekten o kadar memnun ve mutlu olsaydı; acaba, sonradan inat ve ısrarla savunduğu bazı önemli davaları uluslararası gündeme getirir miydi? Ne gibi mi? Meselâ Süleymaniye, Musul, Kerkük davası gibi; ...
Read more : Gâzi: Filistin'e El Sürülemez!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2174 | Yanıtlar : 0


Zafer'den Sonra, 'Şekl-i Hükümet'!.. / Attilâ İLHAN

Zafer'den Sonra, 'Şekl-i Hükümet'!..

(Parantez/1 ''....neresinden bakılsa, Süleyman haklı!'' Süleyman da kim? Asıl adı başka, aranızdan birisi; telefonda diyor ki: ''...iyi, tamam! 'Resmî tarih'in, ustaca tertiplenmiş bir senaryo olduğunu söylüyorsunuz; dediklerinizi sağlam göndermelerle pekiştiriyorsunuz; ne var ki, meraklısı aradığı zaman o kaynakları çokluk bulamıyor!''

''...örnek de vermiş, onca Mustafa Kemal Paşa'nın, Erzurum Kongresi sırasında, Mahzar Müfit Bey'e yazdırdığı 'program', çevresindekilerin çoğundan 'farklı' düşündüğünün kanıtı ama, bir 'gönderme' ile işin içinden çıkmışım; Süleyman onca çabasına rağmen, ...
Read more : Zafer'den Sonra, 'Şekl-i Hükümet'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 785 | Yanıtlar : 0


'Kıssa'dan 'Hisse'!.. / Attilâ İLHAN

'Kıssa'dan 'Hisse'!..

(''... 'Eğri oturalım, doğru konuşalım' diye, Türkçemizde bir söz vardır; öyle sanıyorum ki, şimdi söyleyeceklerime çok uygun düşüyor. Soru şu, fikrinizce, günümüzde Irak'taki Hükümet(!) 'ulusal egemenliğine' sahip, gerçek bir Irak Hükümeti midir? Yoksa, savaş sonucu Irak'ı işgal etmiş olan ABD'nin 'siyasi oyuncağı'; onun çıkarları doğrultusunda hareket eden, 'kukla' bir devlet midir?

Evet, biliyorum; diyeceksiniz ki, hani Osmanlı'yı konuşacaktık?: Onu konuşmaktayız. Söyler misiniz bana, Mütareke'de İstanbul'daki 'Damat' Ferit Paşa 'hükümetlerinin', bugün Irak'taki 'kukla' hükümetten ...
Read more : 'Kıssa'dan 'Hisse'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 865 | Yanıtlar : 0


İkinci Bir 'Soğuk Savaş' Başladı Mı?! / Attilâ İLHAN

İkinci Bir 'Soğuk Savaş' Başladı Mı?!

(Çağrışım / 10. ''...acaba hatırlayan çıkacak mı? 70'li yıllar, Bilgi Yayınevi'nde danışmanım; Salvador Allende, ülkesi halkının oyları ile iktidara gelmiş, bu yiğit solcu lider; ABD'nin tertip ve telkinleriyle bir darbe düzenlenerek alaşağı edilmiş; Allende, Başkanlık Sarayı'nı terk etmemiş, elinde tabancası, vuruşarak ölmüştü. İşin gerçek mahiyetini, kamuoyuna anlatmak amacıyla, Yayınevi'ne Armando Uribe'nin yazdığı, tepeden tırnağa belge, kitabın çevrilmesini önerdim; çevrilip yayımlanan bu eser, bazı 'şaşkın' aydınlarımızın yeni yeni anlar gibi ...
Read more : İkinci Bir 'Soğuk Savaş' Başladı Mı?! / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 712 | Yanıtlar : 0


Her 'Etkinin', Bir 'Tepkisi' Vardır!.. / Attilâ İLHAN

Her 'Etkinin', Bir 'Tepkisi' Vardır!..

'... güler misin, ağlar mısın?' İhtilâl İmalâtçıları'nın, eski Sovyet Cumhuriyetlerini, 'armut piş ağzıma düş' yöntemiyle, 'Sistem'den yana geçirmesi, yetmiyormuş gibi, yeni projeler, yeni kuruluşlar tasarlamışlar:

(Tesbit / 12 ''... gezginci ihtilâl tüccarları, bir memlekette 'demokratik ihtilâli' başarınca (yâni, işi bitirince) ne yapacaklar? Oturacaklar mı? Hayır, bu defa başka 'hedeflere' yönelecekler: nereye mi, orası belli, eski Sovyet İmparatorluğu toprakları üzerinde, yeni 'darbeler' hazırlanacak! İşi çabuklaştırmak amacıyla, Kiev'de, yeni bir 'İthalat İhracat ...
Read more : Her 'Etkinin', Bir 'Tepkisi' Vardır!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 586 | Yanıtlar : 0


'Küreselleşme'ye, 'Küresel' Tepki!.. / Attilâ İLHAN

'Küreselleşme'ye, 'Küresel' Tepki!..

''... Evet tabii, insanın aklına, o kaçınılmaz soru geliyor: Sosyalist Blok'un, Demokrasi'yi seçmiş halkları, bu kadar mı saf? Nasıl 'İhtilâl Ticareti' yapan, bu imalatçılara , unutamayacakları fırsatlar veriyorlar? Gerçekten sorulacak, cevabı şiddetle tartışılacak konudur bu!

(Çağrışım/9. ''... Sanırım her şey, Edvard Şevardnadze'nin, 1984 'te bir kış akşamı Gürcistan'daki Pinsunda'da, Gorbaçof'a söylediği şu sözlerle başlamıştır: ''... her şey çürümüş, hepsini değiştirmek gerekiyor!'' Haksız mıydı, tam değil: Sovyetler Birliği hanidir işçinin ve köylünün sosyalist ...
Read more : 'Küreselleşme'ye, 'Küresel' Tepki!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 675 | Yanıtlar : 0


Hasmın Gücünü, Hasma Yöneltmek!.. / Attilâ İLHAN

Hasmın Gücünü, Hasma Yöneltmek!..

(Tespit/10. ''...sıra geldi, aynı anda, iki ayrı duyarlığı, yükseltme kampanyasına; bu harekâtın en hassas noktası; ilki, seçmenlere, seçmenlik haklarını öğretmek; ikincisi, seçime katılın kampanyası; 'kokuşmuş' ve diktacı rejime karşı çıkmak! Her iki kampanyanın da, kendine mahsus logosu, sloganları, afişleri vs. olacak! Gerçekte her iki operasyon da, aynı 'devrimci' ekip tarafından oluşturulacak ama, bu, kesinlikle gizli kalmalı, bilinmemeli; aksi halde, tarafsız gibi görünen ilk kampanya, bütün inandırıcılığını kaybeder...''

Bunları kim söylüyor? 'Turuncu ...
Read more : Hasmın Gücünü, Hasma Yöneltmek!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 672 | Yanıtlar : 0


Benzetmek Gibi Olmasın!.. / Attilâ İLHAN

Benzetmek Gibi Olmasın!..

... Nerede kalmıştık? Din, iman, ahlâk, hukuk tanımayan 'İhtilâl İmâlatçıları'nın; 'insan hakları', 'özgürlük' ve 'demokrasi' adına, ne rezillikler yaptığında mı? Yeryüzünün 'otoriter' rejimlerine, -o otoriterliğin sebeb-i aslisi, aslında kendisi değilmiş gibi- 'Batılı, Beyaz ve Hırıstiyan' Emperyalizm'in; bir avuç 'profesyonel sabotajcı'yı nasıl örgütleyip, 'demokrasi'yi nasıl kurtardığında (!) mı?

İlk aşamayı, belli başlı aktörlerinin ağızından dinlemiştik; sıra geldi üçüncü, -belki de en önemlilerden birisi olan- aşamaya; 'Sistem'e baş eğmeyen ülkelerdeki bu 'sahte' ihtilalleri, kimlerin ...
Read more : Benzetmek Gibi Olmasın!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 619 | Yanıtlar : 0


'Marka'yı Bir Gecede 'Yaymak'!!.. / Attilâ İLHAN

'Marka'yı Bir Gecede 'Yaymak'!!..

Çağrışım/5 ''...şimdi diyeceksiniz ki, ne alâkası var; o iş başka, bu iş başka. 'Cumhuriyet'le 'Demokrasi' arasında, Regis Debray'nin altını çizdiği, önemli farklar olabilir; bunun neresi 'İhtilâl İmâlatçıları'na dokunuyor. Doğrusu ben de sonradan fark ettim ama, dokunuyor; hem de ayrıntılara değil, doğrudan doğruya 'esâsa tâallûk eden' bir dokunma bu!

Tutsaklığı, ticarete dönüştürmek!

Debray, ne diyordu? 'Cumhuriyet liselerinin son sınıflarında Felsefe okutulur.' Birey devletin himayesindedir: 'Demokrasiler'de iş Tanrı'ya -yâni Kilise'ye- bırakılmıştır; yâni İncil ...
Read more : 'Marka'yı Bir Gecede 'Yaymak'!!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 628 | Yanıtlar : 0


'İhtilâl İmâlatçı'sının 'Ticaret' Yolları!.. / Attilâ İLHAN

'İhtilâl İmâlatçı'sının 'Ticaret' Yolları!..

...insan düşünmeden edemiyor: Fransız İhtilâl-i Kebir'inin uluları, sözün gelişi St-Juste, Marat ya da Robespierre ; tıpkı onlarınki gibi, adı 'ihtilal' amacı 'demokrasi' olan bu soytarılıkları işitselerdi, acaba ne derlerdi? İsterseniz daha yakınlara gelelim; 1917 Sovyet İhtilâli'nin en önemli liderleri Vladimir İlyiç Lenin, Trotstky, Zinovyef, Bukharin, Sultan Galiyef, Radek ve diğerleri; 'Mazlumlar Dünyası'na, aydınlık bir yol açabilmek için; ne sürgünlere gitmiş, nasıl kurşuna dizilmiş; insanlığın kurtuluş tarihinde, böylece birer âbide olmuşlardır.

Sigarayı ...
Read more : 'İhtilâl İmâlatçı'sının 'Ticaret' Yolları!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 633 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142504 ileti • Toplam 42698 başlık • Toplam 24570 üye

x