Zaman: Çrş Ağu 12, 2020 9:05

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

'Kılınç Paşa' Ne Diyor?.. / Attilâ İLHAN

'Kılınç Paşa' Ne Diyor?..

Açık konuşmak, dürüst olmak! Ne hikmetse, çoğumuzun, beceremediği bu! (Ya da, çok iyi becerdiği!) Örnek mi? En basiti, belki de en yaygını şu: Ülkemizde halk, metropollerden içerilere -yâni Anadolu 'ya- gittikçe, Batı 'ya karşı hoşnutsuzluğunu gizlemiyor; yâni yabancı sermaye ve uydusu çevrelerden çıkıp da, halkın nabzını tuttunuz mu, sonuç budur: Söz olarak da, davranış olarak da, Türk halknın büyük çoğunluğu, Batı 'ya tepki duyuyor.

Gerçekte, aydın kesiminde, 'Batı karşıtlığı' nı besleyen, ...
Read more : 'Kılınç Paşa' Ne Diyor?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 993 | Yanıtlar : 0


'O'nun 'Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl'di!.. / Attilâ İLHAN

'O'nun 'Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl'di!..

(... ne yalan söylemeli, Hariciye'mizin sonradan yaptıklarını düşünüp; Gâzi'nin, 'Hatay Meselesi'ndeki davranışıyla karşılaştırınca, insan 'hicâbından' yerin dibine geçiyor: Bir onun, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı Genelkurmay Başkanlarını iki yanına oturtup, Fransa Büyükelçisi'ne, 'Büyük Ortadoğu'nun 'en güçlüsü' sıfatıyla, neler söylemiş olduğunu hatırlayınız; bir de, bu davranışı adetâ mâzur göstermek telâşıyla, Gâzi'nin 'böyle şeyleri' gençliğinde yaptığını, sonradan terk ettiğini savunanların, içine düşeceği perişanlığı! Çünkü Gâzi her zaman aynı kişiydi; ölümüne bir yıl ...
Read more : 'O'nun 'Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl'di!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2424 | Yanıtlar : 0


Önce 'Diplomasi', Olmazsa 'Askerle'!.. / Attilâ İLHAN

Önce 'Diplomasi', Olmazsa 'Askerle'!..

''...Sözde hepimiz 'Devrim Tarihi' okuduk, öyle mi? Güldürmeyin beni! Gâzi'nin Kerkük ve Musul bahsinde, Lausanne'da nasıl inatla direndiğini, kim biliyor? 'Musul Meselesi', daha sonra toplanacak olan 'Haliç Konferansı'nda (1924) ele alınacak, yine bir sonuca bağlanamayacaktır. Sebebi 'Sistem'in, günümüzde de kullandığı sebep: İngiltere, 'Süleymaniye, Kerkük ve Musul'u bırakmadıktan başka, 'Nestûri Hıristiyanlarının şehri olduğu' gerekçesiyle, Hakkâri'yi de Türkiye'den koparmak istiyor...''

''...Anlaşmazlık çözülemeyince sorun -zamanın Birleşmiş Milletler'i- olan Milletler Cemiyeti'ne intikal edecek; ne var ...
Read more : Önce 'Diplomasi', Olmazsa 'Askerle'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 917 | Yanıtlar : 0


Gâzi'nin, 'Büyük Ortadoğu Projesi' (BOP)?.. / Attilâ İLHAN

Gâzi'nin, 'Büyük Ortadoğu Projesi' (BOP)?..

(...kör gördü, sağır işitti. ABD hanidir, binbir bahane uydurarak, -gerçekte çoğu Devlet-i Aliyye'nin eski 'vilayetleri' olan- Ortadoğu ülkelerine el koymanın yollarını deniyor: Afganistan, Irak derken, gündeme İran getirildi; ortaya 'Büyük Ortadoğu Projesi' (BOP) diye, stratejik bir tasarı çıkarıldı; Türkiye dahil, hemen her yerde tartışılıyor!

Peki, bizim için, şaşırtıcı olan ne? Bırakın 'resmi makamları'; bizden hiç kimsenin, ağzını açıp da; eski Osmanlı vilâyetleriyle, Gâzi'nin, İstiklâl Harbi'nin başından itibaren ilgilendiğini söylemeyişi; hatta ...
Read more : Gâzi'nin, 'Büyük Ortadoğu Projesi' (BOP)?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 753 | Yanıtlar : 0


'ABD Barışı'nın 'Asıl' Anlamı!?.. / Attilâ İLHAN

'ABD Barışı'nın 'Asıl' Anlamı!?..

(... 'Küreselleşme'nin, -dolayısıyla Batı'nın, dolayısıyla ABD'nin-; dünyanın geri kalan kısmına, nasıl bir örnek oluşturduğunu anlayabilmek için; insanın, Vincent Jauvert'in 'Silah Tüccarları Niye Bush'u Seçiyorlar' başlıklı çalışmasını okuması lazım. (Le Nouvel Observateur, 3 Kasım 2004, sayı: 2086)

Yanılmıyorsam, şimdi sıra geldi Başkan Bush ve etrafındaki çıkar grubunun 'marifetlerini' sıralamaya; ahlâkı da, hukuku da, nasıl hiçe sayıyorlar...

Buyurmaz mısınız?)

Hükümet firmalarla fazla 'samimi' olursa...

(Tesbit/5. ''...bu avantacı takımının, Amerikan usûlü bu nomenklatura'nın, kamu ...
Read more : 'ABD Barışı'nın 'Asıl' Anlamı!?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 865 | Yanıtlar : 1


'İş', Bu Kadarla Kalırsa, 'İyi'!.. / Attilâ İLHAN

'İş', Bu Kadarla Kalırsa, 'İyi'!..

27 Mayıs 'darbesi', Türkiye Radyoları'nın mikrofonlarından; Albay Alparslan Türkeş'in 'davudi' sesiyle, bütün dünyaya neyi ilan ediyordu, bilin bakalım: 'Hareket'in, 'NATO'ya ve CENTO'ya bağlı olduğunu!'. Bu söylediğimi, eskiler mahzun bir tebessüm ile hatırlayacak; eminim ki yeniler, merakla soracaktır; ''NATO'yu anladık da, CENTO neyin nesi?''.

Washington, dünya sorunlarını çözmeye heveslendi mi, 'dindar' bir çerçeveden çıkamıyor ya; o 'Soğuk Savaş' dağdağası içinde; Sovyetler'i güneyden kuşatmak için, İslam'a dayanan bir 'yeşil kuşak' çekmeyi tasarlamış; ...
Read more : 'İş', Bu Kadarla Kalırsa, 'İyi'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 679 | Yanıtlar : 0


Gâzi'nin 'İki Eli Yakalarındadır'!.. / Attilâ İLHAN

Gâzi'nin 'İki Eli Yakalarındadır'!..

...o yaygın yanlış, gün geçtikçe, galiba anlaşılıyor: XX.yy'ın ikinci yarısında, aklı eren ermeyen, Türkiye'de 'Batılılaşma'nın Cumhuriyet'le (Gâzi ile) başladığını; üstelik bunun, 'iyi bir şey olduğunu' düşünürdü. Hâlâ, böyle düşünenlerimiz vardır. Oysa Önasya'da Batılılaşma, Osmanlı'nın Tanzimat Devri'nde başlamış; Devlet-i Aliyye'nin önce parçalanması, sonra yıkılmasıyla son bulmuştur. Cumhuriyet, (yani Kemalizm), aslında, Batılılaşma'ya tepki, onun tam karşıtı, bir 'Çağdaşlaşma Hareketi'dir; bunu en iyi kanıtlayan da, 'bizzat' Gâzi'nin, daha o zaman yaptığı, 'tespit'ler...

'Batılılaşma'nın, Osmanlı'nın ...
Read more : Gâzi'nin 'İki Eli Yakalarındadır'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 652 | Yanıtlar : 0


'İnkılâp' Tek, Anti/Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir...

'İnkılâp' Tek, Anti/Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir...

...peki o münasebetle, ne demişim, şunu mu?

''...Anadolu İhtilâli 'kadrosu'nun, bana sorarsanız, en vahim ve tehlikeli çelişkisi şudur: Batı'yı giyimde, kuşamda, sofrada (yaşamakta) taklit etmeyi, 'medeni olmak' sanıyor; bu taklit eğilimini Anadolu'ya, 'bizzat' Batılıların soktuğunu unutuyordu...'' (Cumhuriyet, 18 Ekim 2004)

Kaç Cumhuriyet Kuşağı, 'Atatürk İnkılâpları' diye neyi öğrenmiştir? Harf İnkılâbı, Şapka İnkılâbı, Kıyafet İnkılâbı, vs. Gerçekte ortada, ulusal ve radikal, tek bir inkılâp vardı: 'Ulusal Demokratik Devrimi'; o da, ...
Read more : 'İnkılâp' Tek, Anti/Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir... | Görüntüleme : 646 | Yanıtlar : 0


Kültür Zemin İle Mütenasiptir! / Attilâ İLHAN

Kültür Zemin İle Mütenasiptir!

... ha, bir de o lâf! Denilmek isteniyor ki, Gâzi'nin ısrarla 'muasırlaşmak'tan bahsettiğine, bununla 'Çağdaşlaşma'yı kastettiğine bakmayınız; aslında onun söylediği 'Garplılaşmak', yâni 'Batılılaşmak'tı; zaten, yaptığı da odur! Gerçekte bu, bir 'son dakika' savunması; yarım yüzyıldan fazla Kemalizm'i, başlangıçtaki çağdaş ve özgün, ulusal kültür sentezi teşebbüsünden; Neo-Tanzimatçı bir 'alafrangalığa' kaydıranların, şimdi sığınmaya çalıştıkları, bir savunma!

Geçersizliği, neresinden baksan üstünden akıyor ya, yine de bazı örnek ve tespitlerle, tartışabiliriz.

İki çarpıcı örnek...

( ...
Read more : Kültür Zemin İle Mütenasiptir! / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 662 | Yanıtlar : 0


'Zil Takıp Oynayanlar', İşte Onlar!.. / Attilâ İLHAN

'Zil Takıp Oynayanlar', İşte Onlar!..

(Çağrışım/ 1. ''...hayli büyük vitrinleri gösterişli, bir mağazadayız; süslü püslü, Musevi tezgâhtar 'matmazel'; bilmem hangi kumaşı satmaya uğraşıyor; Perihan Hanım (annem), kuşkulu bir ifâdeyle sordu: ''- ... 'Avrupa' mı bu kumaş? ''O tarihte, henüz küçük bir çocuktum; olay, -daha doğrusu soru- kafamda yer etmiştir. Osmanlı 'dan Cumhuriyet 'e geçen Anadolu; derinliklerinde ne kadar Müslüman ve Türk idiyse; kenarlarında, en çok da İstanbul, İzmir gibi, 'komprador liman şehirlerinde 'Batılı özentisi, alafranga' ...
Read more : 'Zil Takıp Oynayanlar', İşte Onlar!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 867 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143462 ileti • Toplam 43145 başlık • Toplam 24618 üye

x