Zaman: Cum Nis 03, 2020 4:17

News News of Dinimiz İslam

Site map of Dinimiz İslam » Dizin : Dinimiz İslam

İslâm dini hakkındaki görüş ve paylaşımlarınızı yapabileceğiniz bölümdür.

VIII.yyda İslam’da İlericiği Başlatan Mutezile Devrimi

VIII. yy’da İslam’da İlericiği Başlatan Devrim:

Proto-Atatürkçü Mutezile Devrimi


Müslüman Araplar, 630’larda Mekke’den çıkıp çevreye yayılarak önlerine gelen topraklara el koymaya ve oralarda kendi egemenliklerini kurmaya yöneldiklerinde, ellerine geçirdikleri ilk yabancı topraklarda, Ortodoks Hıristiyan Bizans’ın sapkın sayıp sürgün ettiği Doğu Kiliseleriyle içiçe geçmiş eski Yunan savunucularıyla karşılaştılar ve doğal olarak yaptıkları ilk iş Halife Ömer’in yaptığı gibi onların kitaplarını ortadan kaldırıp Kur’an’ı benimsetmeye çalışmak oldu. Bu benimsetme çabaları sırasında, Müslümanlarla Nesturiler, vb. gibi eski Yunanla ...
Read more : VIII.yyda İslam’da İlericiği Başlatan Mutezile Devrimi | Görüntüleme : 1518 | Yanıtlar : 0


Ferit Aydin - Naksibendilik

Eski bir Naksibendi seyhinin bu tarikatin icyuzunu ifsa etmesi...Ilginc...

Bu zatin bu konuda bir kitabi da bulunuyor:
Resim

http://rapidshare.com/files/176654465/T ... ndilik.pdf
Read more : Ferit Aydin - Naksibendilik | Görüntüleme : 939 | Yanıtlar : 0


Kuran'da Kadınları Dövün Buyruğu Yok

Cengiz Özakıncı

Cumhuriyet gazetesi, Haziran 1991'de Oral Çalışlar'ın "İslam ve Kadın" başlıklı yazı dizisini yayımlamaya başlamıştı. Oral Çalışlar, bu yazı dizisinde Müslümanlığın kadınlara ilişkin yaklaşımını eleştiriyor; Kuran'dan birtakım alıntılar aktarıyor; alıntılar üzerinde birtakım yorumlar yapıyor; yargılar veriyordu ve yargılarının bilimsel olduğunu vurguluyordu. Ben de gazeteye aşağıdaki yazımı göndererek, dinin dille olan ilişkisini gözler önüne serdim ve olayın bilimsellik boyutuna katkıda bulundum. Yazım, 20.06.1991 günü Cumhuriyet gazetesinde kısaltılarak yayımlanmıştı. Şimdi tümünü yayımlıyorum:

Oral Çalışlar, Cumhuriyet'te yayımlanmakta ...
Read more : Kuran'da Kadınları Dövün Buyruğu Yok | Görüntüleme : 1572 | Yanıtlar : 0


Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi

KUR’AN’DA İNSANIN YARATILIŞI VE EVRİMİ

Giriş: Kur’an Nasıl Okunmalı ve Yorumlanmalıdır?

Konunun Kur’an’daki ele alınış şeklini tesbit etmeden önce, Kur’an’ın nasıl anlaşılıp yorumlanması gerektiği üzerinde birkaç hususu belirtmeğe çalışalım.

Kur’an kendi ifadesiyle, en doğruya götüren bir Kitap’tır.(İsra, 17/9) Hedefi kişinin mutluluğu ve hidayetidir. Bu anlamda yol gösteren bir rehber durumundadır. Dolayısıyla bugünkü anlamda bir felsefe ve bir ilim kitabı olmaktan uzaktır. Bununla beraber, ilmî ve felsefî düşünce ve yoruma açık ayetlerin sayısı oldukça fazladır. Böyle ...
Read more : Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi | Görüntüleme : 1977 | Yanıtlar : 24


“SELAM” üzerine

“SELAM” ÜZERİNE…

Müslümanlar, dünyanın hangi bölgesinde yaşıyor olursa olsunlar, birbirleriyle selamlaşırlar. Denebilir ki, selam, ezan gibi İslam’ın belli başlı şiarlarından biridir. İki Müslüman arasında selam bir tür parola gibidir. Selam veren kimse Müslüman olduğunu beyan etmiş olur. Sadece Müslümanlığını değil, güvenilir bir kişi olduğunu beyan eder.

Selamın hayatımızda önemli bir yeri var. Belki birçok ibadet ve vecibe gibi selam üzerinde de yeniden düşünmek, anlamı üzerinde tefekkür etmek ve selamla hayatımızda hasıl olması beklenen maksatlar üzerinde ...
Read more : “SELAM” üzerine | Görüntüleme : 760 | Yanıtlar : 1


Hadis-Kur'an, Hadis-Hadis, Hadis-Mantık Çelişkileri...

HADİS-KUR'AN ÇELİŞKİLERİ:

Kitabın buraya kadar olan bölümlerinde önce Kuran’ın kendi diliyle Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğunu anlattık. Daha sonra ise Peygamberimizin hadisleri yazdırmamasından, mana ile hadis naklinin getirdiklerinden ve daha bir çok incelediğimiz konudan, hadislerin neden dinin kaynağı olamayacağını gördük. Bu bölümde ise hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin sonucunda uydurulan hadislerin dinin temel ve tek kaynağı olan Kuran ile nasıl çeliştiklerini anlayacağız. Yani yapılan yanlışlığın sonuçlarını görüp, dinin tek kaynağı olan Kuran’a ...
Read more : Hadis-Kur'an, Hadis-Hadis, Hadis-Mantık Çelişkileri... | Görüntüleme : 2459 | Yanıtlar : 2


Kutlu Doğum Haftası üzerine...

Kutlu Doğum Haftası üzerine...

SORU: Hz. Muhammed’in doğumu tam olarak hangi güne rastlıyor? Kaynaklara göre 571 senesi 12 Rebiülevvel (20 Nisan) Pazartesi gecesi dünyaya gelmiş. Biz O’nun doğumunu Mevlit Kandili olarak kutluyoruz. Böylece hicri takvime göre her yıl 10 gün geriden takip ederek farklı zamanlara denk geldiğini de biliyoruz. Ancak 16-20 Nisan (miladi) günleri arasında Kutlu Doğum Haftası’nda da kutladığımıza göre bunların hangisi doğrudur? (Ahmet Yılmaz)

CEVAP: Hz. Peygamber herhangi bir doğum günü kutlaması yapmadığı ...
Read more : Kutlu Doğum Haftası üzerine... | Görüntüleme : 1081 | Yanıtlar : 3


İslamda Tarikatlar

12 ana tarikat vardır...
http://www.sabah.com.tr/ozel/islamda1249/im//F61A790B9EC40E408CBD0B9Bb.jpg

İslam dünyasında tarikatlar, ilk olarak 12. yüzyıldan sonra görülmeye başlamışlardır. Tarikat, Arapça'da "yol" anlamına gelir.

Bu "yol" ise tasavvufta Tanrı'nın doğrudan bilgisine götürdüğüne inanılan manevi yoldur. "Tarikat" dinin zorunlu kurallarının yanısıra daha fazla sevap kazanmak maksadıyla zorunlu olmayan birtakım zikirleri ve güzel amelleri yerine getirmek isteyenlerin tuttuğu bir yoldur. Bu yolu tutanlara dileyen ve isteyen anlamında Mürid ya da Derviş denir. 12 ana tarikat süreç içinde 400'lere dayanmıştır.

Şeyhlerin şeyhinin ...
Read more : İslamda Tarikatlar | Görüntüleme : 7599 | Yanıtlar : 0


Fethullah Müslüman değil Bahailerin lideri

Bır sıtede okudugum haberı sızınle paylaşmak istedım. Ben bır karara varamadım. Belkı bırlıkte bır sonuc çıkarabiliriz dıye yazıyı buraya ekliyorum:

Semih Tufan Gülaltay:
"Fethullah Müslüman Değil,Bahailerin lideri"
Semih Tufan Gülaltay, İleri Yayınları’ ndan çıkan “Fethullah Müslüman mı” kitabında Fethullah Gülen’ i farklı bir açıdan inceliyor. Kendi kaleminden okuyalım:

“Bu kitaptaki ana mevzu, Fethullah’ ın rejim düşmanlığı ya da ABD adına yüklendiği misyon değil... Ben O’ nun İslamiyet’ in içine sokulmuş bir Truva atı olup olmadığını ...
Read more : Fethullah Müslüman değil Bahailerin lideri | Görüntüleme : 1801 | Yanıtlar : 4


Bahailik nedir?

Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)'nin kurduğu batıl bir mezhep.

Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Bâbilik mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları sonucu Bâbilerin birçokları öldürüldü. Bâb Mirza Ali Muhammed 1850 yılının Temmuz ayında irtidat suçuyla Tebriz'de kurşuna dizildi.

Bâb'ın yakınlarından olduğunu ileri süren Mirza Hüseyin Ali, Bâb tarafından haber verilen ve zuhur edeceği bildirilen kişinin kendisi olduğunu açıklayıp, bu mezhebi Bahâilik adıyla yeniden faaliyete ...
Read more : Bahailik nedir? | Görüntüleme : 1045 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142726 ileti • Toplam 42802 başlık • Toplam 24582 üye

x