Zaman: Prş Haz 04, 2020 8:44

News News of Eğitim

Site map of Eğitim » Dizin : Eğitim

Eğitim hakkında her şey...

Hüseyin Vâsıf ÇINAR - Gazi'nin Millî Eğitim Bakanı

Hüseyin Vâsıf ÇINAR - Gazi'nin Millî Eğitim Bakanı

Doç. Dr. Tülay Alim Baran
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 49, Cilt: XVII, Mart 2001ÖZET

Vasıf Çınar hem Milli Mücadele hem de Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden biridir. Özellikle eğitim alanında kendinden çok söz ettiren Çınar 18961 yılında doğdu, İzmir İdadisi’nden mezun oldu ve 1915 yılında Mustafa Necati ile birlikte öğretmenliğe başladı. İzmir’de Özel Şark İdadisi’nin yönetiminde bulundu. Vasıf Çınar’ın Milli Mücadele yıllarına ait yaşamındaki en ...
Read more : Hüseyin Vâsıf ÇINAR - Gazi'nin Millî Eğitim Bakanı | Görüntüleme : 1836 | Yanıtlar : 0


Dilin İşlevleri

DİLİN İŞLEVLERİ

1GÖNDERGESEL İŞLEV:

Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Burada amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

ÖRNEK: “ Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir.”

2.HEYECANA BAĞLI İŞLEV:

Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme ...
Read more : Dilin İşlevleri | Görüntüleme : 1095 | Yanıtlar : 0


"Kesin İnançlılar" hakkında

(Yazı 2002)ye ait

Fazıl ORAL


Değerli Dostlar,


Danışmanlık dünyasındaki yedinci yılımda hala emeklerken, koşacağım günlerin özlemini hiç yitirmeden araştırma ve öğrenmeye devam ediyorum.

Bu yazımda size, Türkiye’de adı sanı pek bilinmese de, gerçekten bizim insanımızı incelemeye yıllarını adamış, son derece değerli bir yazarımızdan öğrendiğim bir kitabı tavsiye etmek istiyorum.

Gerçek bir yazar-düşünür olma çabasını ayakta alkışladığım, yazı ve kitapları son derece isabetli tespit ve yüreklendirici analizlerle dolu olan Mümin Sekman’ı da bu vesile ile tekrar ...
Read more : "Kesin İnançlılar" hakkında | Görüntüleme : 718 | Yanıtlar : 0


Bunları biliyor musunuz?

Türk gençliği nereye gidiyor?
Read more : Bunları biliyor musunuz? | Görüntüleme : 621 | Yanıtlar : 1


Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları ile

XV. DİLBİLİM KURULTAYI

24–25 Mayıs 2001


Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları ile Özcan BaşkanNalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU

Hacettepe Üniversitesi
1. Giriş :11 Kasım 1997’de yitirdiğimiz hocamız, değerli dilbilimci Prof. Dr. Özcan Başkan’ın gerek değişik alanlara yayılmış geniş ilgi ve bilgisinin, gerek bir dilbilimci olarak Türkiye’de dilbilimin gelişmesine ve Türkçe’ye sağladığı yadsınmaz katkıların özünde merak eden, araştıran, düşünen, sorgulayan, alanlararası bağlantılar kuran, bu nedenle de, kalıplaşmış temel görüşlerin sınırları içinde kalmak istemeyen, eleştirel ...
Read more : Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları ile | Görüntüleme : 3163 | Yanıtlar : 1


Öz Türkçe ile Birleşik Sözcükler Üzerine

ÖZTÜRKÇE ile BİRLEŞİK SÖZCÜKLER ÜZERİNE

Notlar :
1) Hasan Eren “Eski dilci” kavramını öz Türkçe akımı ve Atatürk’ün “Türk Dil Kurumu” yanlıları için; “yeni dilci”leriyse şimdiki “Türk Dil Kurumu” yanlıları anlamında kullanmaktadır.
2) Doğan Aksan, devrimi sonucunda 25.000 kadar yeni sözcüğün benimsenmiş olduğunu, kuruluş biçimi tartışılan sözcük sayısının 50'yi aşmadığını, bu oranın ise % 0,5 olduğunu belirtmektedir.

Türk Dili’yle ilgili birçok şey yazılıyor. Yazılanların çoğu “eski dilciler” ile “yeni dilciler” arasındaki bir tartışı niteliğinde. Örnek ...
Read more : Öz Türkçe ile Birleşik Sözcükler Üzerine | Görüntüleme : 813 | Yanıtlar : 0


Öz Türkçe Üzerine

ÖZ TÜRKÇE NEDİR?


Hasan Ali Yücel (*)

Öz Türkçe, Türkçe düşüncedir. Nice yüzyıllar, gökle yer arasında çağlarının en ileri el ulaklarını kullanarak doğudan batıya, batıdan doğuya koşup akan Türk Ulusu'nun kafası durgun olabilir miydi? Kafa dur mayıp işleyince onun verimi de düşünceden başka ne olabilirdi?

Bence Atatürk dil değişiminin anlattığı en büyük gerçeklik işte budur: Kafayı işletmek, düşünmek.

Atam oğlu düşündü mü kımıldamaksızın duramaz. Her düşünce, bir kımıldamadır. Öz Türkçe, Türk beynindeki kımıldamanın sesidir. Dil ...
Read more : Öz Türkçe Üzerine | Görüntüleme : 1756 | Yanıtlar : 0


Öz Türkçe Sözlüklerin Önemli Bir Kaç Özelliği

ÖZ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN
ÖNEMLİ BİRKAÇ ÖZELLİĞİ

1. Türkçe sözcükler, doğayı öykünen sözcükler ile değişime uğrayan kimi sözcükler dışında, c/ğ/h/j/l/m/n/p/v ünsüzleriyle başlamaz.
2. Türkçe sözcüklerin yapısında uzun ünlü yoktur: â, û, î gibi. Örneğin "âli" Türkçe değildir.
3. Arka arkaya gelen seslemlerde(hece) o/ö ünlüleri yinelenmez. "Otomobil" Türkçe değildir.
4. Türkçe bir sözcüğün içinde aynı ünsüz yanyana gelemez. "Kuvvet" Türkçe değildir.
5. Türkçede iki ünsüz, bir seslemin ancak sonunda yanyana gelebilir: "kırk"; başında gelmez: "tren" Türkçe değildir. ...
Read more : Öz Türkçe Sözlüklerin Önemli Bir Kaç Özelliği | Görüntüleme : 770 | Yanıtlar : 7


Meslek Yüksek Okulları Üç Yıla Çıkarılıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, meslek yüksek okullarındaki en önemli problemlerden birisinin İngilizce olduğunu belirterek, "Meslek Yüksek Okullarına hazırlık sınıfı koymayı düşünüyoruz. Vakıf üniversitelerinde önümüzdeki yıldan itibaren bunu uygulayacağız daha sonra da devlet üniversitelerinde bunu yaygınlaştıracağız" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan Amerika ziyareti ve yapılacak değişiklikler hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Özcan, Amerika'da Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin çift diploma hakkına sahip olabilmeleri için Midwest Universities Consortium in International Activities ...
Read more : Meslek Yüksek Okulları Üç Yıla Çıkarılıyor | Görüntüleme : 647 | Yanıtlar : 2


Millî Mücadele'nin Bir Öncüsü Mustafa Necati

Millî Mücadele'nin Bir Öncüsü Mustafa Necati

Zeki ARIKAN


ORTAM

Mustafa Necati'nin doğup büyüdüğü İzmir, Milli Mücadele'nin kilit noktalarından biri olmuştur. 15 Mayıs 1919 felaketi Türklerin ulusal vicdanına yepyeni bir uyanışın kıvılcımlarını ateşlemiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki Türk Ordusu. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e girdiği zaman artık burası vatanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

İzmir herşeyden önce bir ticaret şehriydi. Buranın ticari önemi başla salnameler olmak üzere dönemin belli başlı kaynaklarında dile getirilir ve ...
Read more : Millî Mücadele'nin Bir Öncüsü Mustafa Necati | Görüntüleme : 1405 | Yanıtlar : 3


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143131 ileti • Toplam 42974 başlık • Toplam 24603 üye

cron

x