Zaman: Cum May 29, 2020 19:16

News News of I. Millî Mücadele ve Çeteciler

Site map of I. Millî Mücadele ve Çeteciler » Dizin : I. Millî Mücadele ve Çeteciler

Alaşehir Kongresi'nin 100'üncü Yılı

Alaşehir Kongresi'nin 100'üncü Yılı

Alaşehir Kongresi, aynı zamanda aldığı kararlarla, kurtuluş mücadelesinin daha başlangıcında antiemperyalist yönünü perçinleyen önemli bir tarihsel olaydır.

İçinde bulunduğumuz günler, 16 Ağustos-25 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan Alaşehir Kongresi’nin 100’üncü yıldönümüdür. Milli Mücadele’nin ilk tohumlarının atıldığı Ege Bölgesi’nde, işgale karşı direnişi örgütlemek ve merkezileştirmek için toplanan Alaşehir Kongresi, aynı zamanda aldığı kararlarla, kurtuluş mücadelesinin daha başlangıcında antiemperyalist yönünü perçinleyen önemli bir tarihsel olaydır.

Kongre öncesi gelişmeler

Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıktıktan ...
Read more : Alaşehir Kongresi'nin 100'üncü Yılı | Görüntüleme : 1767 | Yanıtlar : 0


Bir Millet Uyanıyor (1966) XviD

BİR MİLLET UYANIYOR

Yıl; 1919. I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı orduları her cephede yenilmiş, çökmüş ve dağılmış.. Türk milleti senelerce sürmüş harplerde sayısız evlatlarını vere vere yorgun, fakir ve ümitsiz düşmüş. Aciz ve korkak saray idaresi tarihi şan ve şeref dolu bir milletin asla kabul etmeyeceği bir mütarekeyi imzaya boyun eğmiş... Harbin galipleri mütareke şartlarına uymuyorlar. Bir vesileyle donanmaları İstanbul’da… Adana vilayetimiz; Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep; İngilizler tarafından işgal edilmiş. Konya’da İtalyan askerleri... Ve sonunda ...
Read more : Bir Millet Uyanıyor (1966) XviD | Görüntüleme : 5307 | Yanıtlar : 0


Sivas Kongresi'ni Açarken

Resim


Saygıdeğer Efendiler!

Vatan ve milletin kurtuluşunu hedefleyen mecburiyetler, sizleri bunca sıkıntı ve engellere rağmen Sivas’ta topladı. Kahramanca kararlılığınızı tebrik eder ve sizlere hoş geldiniz demekle mutluluğumu arz ederim.

Efendiler!

Muhterem heyetiniz kurtuluşla ilgili konuşmalarına başlamadan önce bazı şeyleri söylemek için izninizi rica ederim. Bilindiği gibi millîyetler esasına dayanan vaatler üzerine 30 Ekim 1918 tarihinde İtilâf Devletleri ile mütareke imzalandı. Milletimiz adaletli bir barışa kavuşacağını ümit etti. Halbuki ateşkesin hükümleri vatan ve milletimizin ...
Read more : Sivas Kongresi'ni Açarken | Görüntüleme : 889 | Yanıtlar : 0


Kurtuluş Savaşı’nın Çocuk Kahramanları

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ÇOCUK KAHRAMANLARI


Yeni kurulacak devletin idare şeklini korkusuzca ilk ifade eden çocuklar olmuştur

Resim

Kurtuluş Savaşı’nın Kadın Kahramanları adlı dizimizde kadın kahramanlarımızı tanıttıktan sonra şimdi de bulabildiğimiz kadarıyla Çocuk Kahramanlarımızı tanıtmak istiyoruz. Çocuk kahramanlarımız Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Çanakkale Savaşı’nda da büyük yararlılık göstermiştir. Çanakkale savaşını, kurtuluş savaşının başlangıcı olarak gördüğümüz için, dizimize konu başlığı olarak “Kurtuluş Savaşı’nın Çocuk Kahramanları” adını vermeyi uygun bulduk. Bu arada hem kadın hem de çocuk kahramanlarımızla ilgili ...
Read more : Kurtuluş Savaşı’nın Çocuk Kahramanları | Görüntüleme : 60172 | Yanıtlar : 0


Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Kadınları

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KAHRAMAN KADINLARI


Türk kadını gerek cephede, gerekse cephe gerisinde hizmet vermiştir

Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez. Mustafa Kemal Atatürk

Son haftasına girdiğimiz Mart ayının 8’inci günü, Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı altında ülkemizde de kutlandı. Nedir bu kadınlar günü? Kısaca hatırlatalım. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi ...
Read more : Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Kadınları | Görüntüleme : 143801 | Yanıtlar : 0


Milli Mücadele Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri

Milli Mücadele Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri

Tarihin seyri içerisinde Türk-Arap ilişkilerinde aralarında müşterek din olarak yer alan İslamiyet’in önemli bir yeri ve fonksiyonu olmuştur. Bu fonksiyon, milliyetçilik duyguları ve Batılı devletlerin vaatlerine kanarak asırlardır yan yana ve beraberce yaşadıkları Osmanlı yönetimine kıyamda bulunmalarından kısa bir müddet sonra ülkelerinde bağımsızlık yerine Hıristiyan ve Yahudi idarelerinin hüküm sürmeye başladığını görmeleri ile hatalarını anlamalarından sonra da önemli roller icra etmiştir. Esasen yirminci yüzyılın başlarında İslam ülkeleri tam bir ...
Read more : Milli Mücadele Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri | Görüntüleme : 1835 | Yanıtlar : 2


Ey kahraman Türk kadını!


Bu Vatan Size Minnettar, Ey yüce Türk Kadını!

“ Mustafa Kemal Atatürk; "Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim" diyemez özleriyle Anadolu kadınının kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştur. „

- 1. Dünya Savaşı nın ardından Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgali, Türk halkının top yekûn bir Kurtuluş Savaşına girişmesine sebep olmuştur. Bu mücadele Türk halkı için bir hayal mücadelesinden çok yaşadığı ...
Read more : Ey kahraman Türk kadını! | Görüntüleme : 2047 | Yanıtlar : 0


Vahdettin'in Acizliğini Gösteren Bazı Belgeler

1922'nin Mart ayında, Ankara'yı temsilen 6 kişilik Türk heyeti, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la görüşmeye gider. Yanlarındaki gizli belgeler ise onlardan önce Curzon'a ulaşır.

Belgeleri çalan kişi son Osmanlı padişahı Vahdettin'dir

16 Mart 1922... Londra... Başkanlığını Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey'in yaptığı Ankara Hükümeti'ni temsil eden heyet, ayağının tozuyla soluğu İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un karşısında alır. Konuşulacak konu bellidir: Anadolu'da daha fazla kan dökülmeden barış yollarını aramak.

Türk heyeti, Misak-ı Milli sınırları içinde her şeyi ...
Read more : Vahdettin'in Acizliğini Gösteren Bazı Belgeler | Görüntüleme : 1799 | Yanıtlar : 0


Vahdettin'in Kişiliği

Temel Kaynak Turgut Özakman Vahidettin M. Kemal ve Milli Mücadele (7. Basım Ocak 2009)

Özellikle son yıllarda son osmanlı padişahı Sultan Vahidettin hakkında bolca yazılıp çiziliyor. Resmi tarih Vahidettin ve eniştesi Damat Ferit ve yakınlarının Milli Mücadele'ye karşı çıktıklarını ve önlemeye çalıştıklarını öne sürüyor. Vahdettinci yazarlar ise Sultan Vahidettin'in resmi tarihin savladığı gibi hain bir padişah olmadığı Mustafa Kemal Paşa'yı Milli Mücadele'yi başlatması için anadoluya gönderdiği yönünde görüş beyan ediyolar. Biz burada bu iddialara girmeden ...
Read more : Vahdettin'in Kişiliği | Görüntüleme : 1701 | Yanıtlar : 0


Millî Mücadele Hakkında Bazı Çarpıtmalar ve Gerçekler

Temel Kaynak Turgut Özakman Vahidettin M. Kemal ve Milli Mücadele (7. Basım Ocak 2009)

1. Yalan Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan Savaşı olduğu iddiası

  • -İdris Küçükömer diyor ki: ''Kurtuluş Savaşı... Yunanlılara karşı bir savaştır'' (1) 

  • -Fikret Başkaya diyor ki: ''Emperyalizmin genel çıkarları ve emperyalistler arası çelişkiler, 1. Emperyalist savaş'ın bir Türk-Yunan savaşı biçiminde sürmesine sebep oldu'' (2) 

  • -Kadir Mısıroğlu diyor ki: ''Yakın tarihimizde Milli Mücadele adı verilen Türk-Yunan muharebesi...'' (3) 

Doğrular:

  • Savaş öncesi ve ...
Read more : Millî Mücadele Hakkında Bazı Çarpıtmalar ve Gerçekler | Görüntüleme : 1060 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143096 ileti • Toplam 42961 başlık • Toplam 24603 üye

x