Zaman: Sal Tem 07, 2020 11:44

News News of Prof. Dr. Mehmet YUVA

Site map of Prof. Dr. Mehmet YUVA » Dizin : Prof. Dr. Mehmet YUVA

Uygarlığın Gücü / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Uygarlığın Gücü

Suriye demokrasi midir diktatörlük müdür, eksiklikleri fazlalıkları nelerdir tartışılır.

Lakin Resul-i Ekrem efendimizin ifadesi ile: "Şam mukaddestir ona uzanan el helak olur". Tarihi tespit itibariyle: "Şam yükselen ve gerileyen gücü belirleyen ana merkezdir. Dünyanın merkezi ve atan kalbidir. Bu merkeze egemen olan bölgeyi kontrol eder tahakkümü altına alır."

Suriye "Kürt halkının hakları" yalanı ile coğrafyamıza kurulmak istenen ikinci İsrail projesi önünde esas engeldir. Suriye, Irak işgalini başarısızlığa uğratan önemli bir faktördür. Suriye; Türkiye'nin, ...
Read more : Uygarlığın Gücü / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 1234 | Yanıtlar : 0


Hangi Millet..! / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Hangi Millet..!

Başbakan Erdoğan dün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde millet tanımına yeni bir açılım getirerek şunları söyledi:

“İllâ başına 'Türk' ifadesi gelecek. Sen illâ oraya onu 'Türk Milleti' diye dayatırsan, öbürü de diyor ki 'Hayır, Kürt milleti', öbürü çıkar 'Laz milleti', Öbürü 'Boşnak milleti.'

Niye bunu böyle diyorsun?

Diyor ki 'Türk Milleti hepsini kavrar.'

Hayır, Türk Milleti hepsini kavramaz, millet hepsini kavrar. Çünkü millet kavramının içinde, Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de var ...
Read more : Hangi Millet..! / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 908 | Yanıtlar : 0


Cemal Abdulnasır Dönemi Mısır-Suriye İlişkileri / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Cemal Abdulnasır Dönemi Mısır-Suriye İlişkileri

Dünyanın bu bölgesinde cereyan eden üç önemli tarihi hadise Mısır ve Suriye’nin iç ve dış politikalarını belirleyen ana unsurlar üzerinde belirleyici etken olmuştur. Bunlar, İsrail’in Filistin coğrafyasına ikame edilmesi, Türkiye’nin NATO’ya katılarak batının askeri-siyasi feleğine dâhil olması ve Arabistan yarım adasında Vahhabi-Suudi hanedanlığın kutsal mekânlara ve zengin petrol yataklarına hükmetmesi hususudur. Filistin işgal edilerek Mısır ve Suriye’nin oluşturduğu coğrafi bütünlüğe set çekilmiştir. İsrail, Mısır ile Suriye’nin oluşturduğu tabii birlikteliği yok ...
Read more : Cemal Abdulnasır Dönemi Mısır-Suriye İlişkileri / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 1458 | Yanıtlar : 0


Türkiye'nin Adı Yok! / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Türkiye'nin Adı Yok!

Genelde devletlerarası ilişki çıkarlara göre belirlenir.

İkinci Cihan Harbi arifesinde Sovyetler Birliği (Rusya) ve ABD benzer bir senaryoyu Filistin’de tatbik etmişlerdi. Filistin topraklarına Batı ve Uluslararası Siyonist hareket tarafından empoze edilen İsrail’in tanınması hususu BM de tartışılırken, Rusya Filistin’in taksim edilmesi ve iki devlet projesine onay verdi. Sovyetler Birliği yetkilileri bu kararı iki ana sebepten dolayı vermiştir. Sovyet devrimi esnasında Yahudilerin rolü ve önemli bir Yahudi topluluğu barındırıyor olması. İkinci sebep, İsrail’i ...
Read more : Türkiye'nin Adı Yok! / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 2095 | Yanıtlar : 0


Birileri Gidecek Ama O Esad Değil / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Birileri Gidecek Ama O Esad Değil

Beklenen oldu ve Rusya ile ABD savaşsız çözümde anlaştı. Obama’nın, Suriye operasyonunu Kongre’ye havale etmesindeki gayenin zaman kazanmak olduğu, kapalı kapılar ardında Rusya ile yapılan pazarlıkla operasyondan vazgeçildiği anlaşılıyor. Bana göre “Suriye’nin kimyasal silahları terk etmesi karşılığında operasyonun durması” teklifi Rusya’dan değil Amerika’dan geldi! ABD ile Rusya, bu teklifin Rusya’nın teklif imiş gibi dünya kamuoyuna sunulması konusunda anlaştı. Böylece “bu savaş başkalarının savaşı” diyen Obama, usta bir manevrayla kendini ...
Read more : Birileri Gidecek Ama O Esad Değil / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 839 | Yanıtlar : 0


Şam Tiyatrosu / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Şam Tiyatrosu

Şam’da bulunan BM heyetinin ziyareti esnasında Suriye devletinin kimyasal silah kullanması ne kadar mantıklıdır? Google Earth programı üzerinden kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen bölgenin nerede olduğu, askeri birliklerin nerede konuşlandığı ve askeri operasyonların nerede sürdüğü rahatlıkla görülebilir. Böyle dar bir coğrafyada kimyasal silah kullanmak sadece düşmana değil dost kuvvetlere de büyük zararlar verir. Suriye devleti ahlâki, hukuki ve siyasi gerekçelerle kimyasal silah kullanmaz ve kullanmadı. Eğer askeri sebepler yeterli olsaydı, Türkiye sınırına yakın, ...
Read more : Şam Tiyatrosu / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 794 | Yanıtlar : 0


Bu Yol Tıkalıdır! / Mehmet YUVA

Bu Yol Tıkalıdır!

Ne BM kararı ne Güvenlik Konseyi kararı çıkar! 'İnsanlık adına müdahale' bayat gerekçedir. Rusya, Çin ve İran'ın isteği hilafına Suriye'ye müdahale mümkün olamayacaktır. Kimyasal gerekçesi batının bayat 'müdahale gerekçesi'dir! Savaş tamtamları Bosna tipi müdahale üzerinde durduklarını göstermektedir. Ama yol tıkalıdır.

Türkiye’nin bağımsız, egemen ve laik cumhuriyeti kuruluncaya kadar Başkomutan ve bu millet büyük bir azim ve kararlılıkla savaştı. Eşzamanlı olarak, aynı ulvi hedefler güden Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizle anti-emperyalist mücadelenin ortak ...
Read more : Bu Yol Tıkalıdır! / Mehmet YUVA | Görüntüleme : 778 | Yanıtlar : 0


Bir Acayip Rejim / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Bir Acayip Rejim
Resim

Ülkemizde bir acayip rejim var. Ve söylemlerine acayip Fransız kaldık. Yılmaz Özdil makalesinde bu garipliğin sosyolojik boyutuna dikkat çekti. Kene tarafından ısırılan ve hayatını kaybeden 74 yaşındaki bir kadının ölümünü “artan fahişeliğe” bağlayan AKP rejiminin ürünü olan anlayışları teşhir etti. Bu acayip rejimin borozanlığını yapan ve yandaş bir gazetede köşe kapmış olan Hilal kaplan adında biri, İran'da hasıl olan doğal bir felaketi “Allah'ın gazabına” tefsir etmesi bu acayip rejimin tehlikeli konumuna ...
Read more : Bir Acayip Rejim / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 2319 | Yanıtlar : 0


Bir Hazin Coğrafya: İskenderun Sancağı ( Hatay) / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Bir Hazin Coğrafya: İskenderun Sancağı ( Hatay)

Hoşgörü, dinler ve mezhepler arası dialog, misafirperverlik âbidesi ve uygarlıklar beşiği 'İskenderun Sancağı' Türkiyenin en çok cezalandırılan ve bedel ödeyen vilâyetlerinden... Ortadoğu'nun en stratejik körfezi... Türkiyenin en uzun kum sahili...
Kasyus (Kel), Antakya ve Amanos dağlarıyla, coğrafyamızın en eski uygarlıkları: Sami (Türko), Kenan, Finikya, Amur, Hitit, Mısır, Asur, Fars, Mekedon, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Osmanlı, Fransız ve en nihayet Türk'e ev sahipligi, Apollo, Zeus, Aristo, Agenor, Asya, ...
Read more : Bir Hazin Coğrafya: İskenderun Sancağı ( Hatay) / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 1897 | Yanıtlar : 0


Kim Takar İhanet Belgesini / Prof. Dr. Mehmet YUVA

Kim Takar İhanet Belgesini

ABD ve bazı Batılı iktidarların siyasi, AKP’nin ev sahipliği ve her türlü desteği, Katar ve Suudi şeyhlerin maddi-manevi yardımları ve Ihvan hareketi ile el-Kaide’nin nüfüzu altında olan Suriye Ulusal Konseyi, ABD, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında 3-11 Kasım tarihleri arasında yapılan "yeniden yapılanma" toplantısında gizli bir anlaşma yapıldığı haberi Arap kamuoyunda infiala sebebiyet verirken, bu antlaşmanın altında imzası olan Hariciye Nazırı sayın Davutoğlu görmedim, duymadım, bilmiyorum havasında. Küveytli parlamenter ...
Read more : Kim Takar İhanet Belgesini / Prof. Dr. Mehmet YUVA | Görüntüleme : 4848 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143287 ileti • Toplam 43063 başlık • Toplam 24608 üye

x