Zaman: Cmt Oca 19, 2019 4:20

News News of Tartışma

Site map of Tartışma » Dizin : Tartışma

BİLİM ve İDEOLOJİ

BİLİM ve İDEOLOJİ
Bilim ve ideoloji ayrırımı ya da dağrusu ayrılmazlığını bu köşe yazısında ayrıntılandırmak zordur.
Yine de, geçen yazıda sözünü ettiğimiz ‘bilimsel ideoloji’ deyimine açıklık getirmeyi deneyebiliriz.
Özde, bu deyimin (notion) bir başına kitap olabilecek konusu vardır.
Yani bunun bir deyim mi yoksa kavram mı olduğu ‘bilim felsefesi’ bağlamında çözümlenebilir.
Ancak, doğa bilimleri dahil her bilimin bir ‘ideolojik geçmişi’ vardır diyerek başlanabilir.
Örneğin, klasik ekonomi politik, bugün ideolojik olarak süren ‘ekonomi bilmi’nin başlangıdır.
Ancak ...
Read more : BİLİM ve İDEOLOJİ | Görüntüleme : 96 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ

‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ
“Düşünce’nin D’si” başlıklı yazımızda, ‘düşünce’ ya da ‘gerçeklik’, demiştik, yani ‘gerçek düşünce’, insanlığın yürüyüşü olarak tarihsel süreç içinde, ancak yersel, zamansal ve antroplolojik olarak ‘farklılık’lar gösterebilir.
Ancak ne var ki, genel olarak ‘İnsanlık’ın ‘ortak özgürleşmesi’ne yönelik olmalıdır.
Peki ama, ‘insanlık’ın ‘ortak özgürleşmesi’ne yönelik yol tek midir?
Yani ‘insanlık’a yönelik tüm söylemler (discours) bir tek ‘çatı’ altında mı toplanmaktadır; söylem farklılığı olmayacak mıdır; ya da o doğrultuda olup olmadığının bir ‘ölçütü’ de var mıdır? ...
Read more : ‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ | Görüntüleme : 107 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


OKUMA’NIN O’SU

OKUMA’NIN O’SU
‘Düşünce’ sözcüğünün Türkçe’mizde rastgele kullanıldığını söylemiştik.
‘Bakış’, ‘görüş’, ‘kanı’ vb..
Fransız düşünür Louis Althusser, özde bir ‘üretim’ olan ‘bilme’yi bilebilmek için, öncelikle ‘bakış’ımız üzerinde etkin olan ‘yanılsama’ların nedenini (La raison de la bévue qui porte sur une vue) bilmek gerekir diyor.
Ogün bugündür, ki neredeyse yarım yüzyıl oldu, Althusser’le birlikte bir ‘okuma’ edebiyatımız oldu.
Televizyon sunucusu, bilgisi kendinden menkul bilgemize soruyor; şu politikacının bu lakırdısını ‘siz nasıl okuyorsunuz’?
O da, ‘bana göre şöyle ...
Read more : OKUMA’NIN O’SU | Görüntüleme : 128 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ

DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ
Güzel Türkçe’mizde, bir ‘düşünce’ sözcüğü var ki, belki yineleme olacak ama, ileri/geri ve bilir/bilmez diyelim, her konuşmada ‘maydonoz misali’ kullanılmaktadır.
Efendim size katılmıyorum ama ‘düşüncenizi savunmanız için’ elimden geleni esirgemem!
Ee bugün hamamı mı gitsem yoksa sinemaya mı diye ‘düşünüyorsanız’, cehenneme kadar yolunuz var demek ‘düşünceye saygısızlık’ mı olur acaba?
Hayır o değil, genelde ‘politik düşünce’den sözediliyor olsun.
O zaman, diyelim ııı.Abdülhamit, oğlanı millî eğitime, kızı millî savunmaya, damadı da millî hazineye ‘bakan’ ...
Read more : DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ | Görüntüleme : 147 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


31 MART GERÇEĞİ

31 MART GERÇEĞİ
31 Mart 2019’da Türkiye’de ‘Yerel Seçimler’ yapılacak deniyor.
İstanbul’da şu, Ankara’da bu seçilir mi seçilmez mi, bu yazının konusu değil.
Burada, bir ‘Gerçeklik’ten sözetmek istiyorum.
Onun da, bir raslantı mıdır yoksa ‘yazgı’ mı olduğu, 31 Mart’tan sonra değerlendirilecek olsun.
31 Mart 1909 (O günkü takvime göre 14 Nisan), yakın tarihe ’31 Mart Vak’ası’ olarak geçmiştir.
Olaylar, Mahmut Şevket Paşa’nın, Edirne’den, ‘Hareket Ordusu’nun başında İstanbul’a girerek, “Yıldız Sarayı’nın duvarına tünemiş’ dediği IInci Abdülhamit’in ...
Read more : 31 MART GERÇEĞİ | Görüntüleme : 240 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


GEL DE ANLAT !

GEL DE ANLAT !
‘Sarı Yelek’liler yine ayaktaydılar.
İki aydır ve her Cumartesi.
Ne ki, Fransız basını ile dünya basını, yine dövülen jandarma ve yakılan arabalara baktılar.
‘Şiddet’i kınayan kınayana..
Hükûmet sözcüsü’nün bulunduğu ‘Bakanlık Binası’na dayanan iş makinasına ne demeli, değil mi ama?
Bakan arka kapıdan kaçmak zorunda kalsın...
‘Şiddetin her türlüsü’ gibi yuvarlak bir sözün arkasına sığınacak değilim.
Weber gibi, ‘Şiddet Tekeli’nin de kimseye verilmiş olmasından yana değilim.
Sadece ve ancak ‘haksız olarak’ kullanılan ...
Read more : GEL DE ANLAT ! | Görüntüleme : 182 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


MİLLÎ İRADE’NİN ERDEMİ

MİLLÎ İRADE’NİN ERDEMİ
Madem ki ‘Milî irade’ kesin ve anlık değil ama bir ‘süreç’ içinde oluşmaktadır, onun parçalanmaktan korunması ve yanılgılardan arınması için de bir ‘çaba’ gerekmektedir.
Yani, o sıradan yaklaşım olan ‘sandık’ sorununa dönüldükte, ‘sandıktan çıktıktan’ sonra olabilecek ‘sapma’ ya da ‘saptırmalar’a (takiye sonuçlarına diyelim) karşı da bir önlem alınması gerekecektir.
Bunun için Jakobenler ‘erdem’i bir ‘önlem’ olarak görmüşlerdir, denilebilir.
‘Erdem’, burada, en yalın tanımıyla, beylik bir ‘ulasal çıkar’ anlamından çok, ‘genel çıkar’ların ‘özel ...
Read more : MİLLÎ İRADE’NİN ERDEMİ | Görüntüleme : 188 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


‘MİLLÎ İRADE’NİN ÖZÜ

‘MİLLÎ İRADE’NİN ÖZÜ
Millî irade’nin ‘mil’i, yani onun ‘işleyiş’ine olanak sağlayan şeyin, ‘eylem’ olduğunu söyledik.
Gerçekten de, politik iradenin eyleme geçmesi, us ve doğal hak ilkesi gereği, iktidarı onamak değil ama onu ele geçirmektir.
Değil mi ki, ‘millî irade’ felsefî bir kavram olmak kadar ‘politik’ bir kavramdır.
Zaten, biz burada, ‘millî irade’nin hem ‘felsefî’ ve hem de ‘poltitik’ yönlerini birarada değerlendirme çabasındayız.
Kaldı ki, felsefe, olgu ve olayları ‘yorumlamak’tan çok, onları ‘değiştirme’yi, ‘dönüştürme’yi gözetmediği sürece, ...
Read more : ‘MİLLÎ İRADE’NİN ÖZÜ | Görüntüleme : 159 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


MİLSİZ İRADE

MİLSİZ İRADE
Son yıllarda Türkiye’de en çok kullanılan kavramlardan biri de ‘Millî irade’ kavramıdır.
Sözedilen ‘irade’nin ‘gayri millî’ olduğunu tartışmanın gereği yok.
Orası kesin.
Biz burada ‘irade’ ve giderek ‘ulusal irade’nin ‘mil’i yani ‘devindiricisi’ni, ya da belki de ortaya çıkanın ‘irade’ olup olmadığı üzerine akılyürüteceğiz.
Bilindiği üzere, millî irade kavramı, Rousseau’nun ‘genel irade’ (volonté général) kavramından türetilmiştir.
Rousseau’nun ‘genel irade’ kavramı, türdeş (homojen) bir topluluğun ‘genel irade’sinden başlayıp, tarih-dışı (anakronik) olarak, tüm insanlığı kavrayacak biçimde ...
Read more : MİLSİZ İRADE | Görüntüleme : 187 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


CUMHURBAŞKANINA HAKARET

CUMHURBAŞKANINA HAKARET
Cumhurbaşkanı görmemişler için yazıyorum.
Fransa’dan..
Fransa Cuhurbaşkanı Emmanuel Macron şöyle ya da böyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır.
Meşru.
Kuşkusuz seçim sisteminin azizliği diyelim, ama meşru olarak seçilmiştir.
Bir tek olsun oy çalınmamış, bir tek olsun, bir sandıkta hile yapılmamıştır.
Toplam oyların yüzde sekiziyle mi onuyla mı seçilmiş olması, meşruiyetine halel getirmez.
Bugün de kurucusu olduğu İleri Cumhuriyet Partisi’nin (La République en Marche) Meclis’teki çoğunluğuna dayanarak Fransa’yı idare etmektedir.
Derken 17 Aralık 2018 tarihinde Sarı ...
Read more : CUMHURBAŞKANINA HAKARET | Görüntüleme : 234 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 140362 ileti • Toplam 41661 başlık • Toplam 24484 üye

cron

x