Zaman: Pzr Şub 18, 2018 22:13

News News of Tartışma

Site map of Tartışma » Dizin : Tartışma

MAN’DA MANNE

MAN’DA MANNE
Başlıktaki iki sözcükten biri İngilizce, Man Adası’sının adı olarak Man.
İkincisi Fransızca, ‘Kuvvet Macunu’ anlamında Man (manne).
Üçüncüsü de bu yazının sonunda ortaya çıkacak olan manda.
Hem bir ülkenin ‘yabancı egemenliği’ne girmesi anlamında manda ve hem de sütünden en lezzetli kaymak çıkarılan manda.
Biz yine ‘ekonomik’ alanda kalarak, şöyle bir soru ile başlayabiliriz: yetmişli ve seksenli yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu ne idi?
Enflasyon, değil mi?
Öyle ki, günümüzdeki ‘terör’ ...
Read more : MAN’DA MANNE | Görüntüleme : 240 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DEVLET ve SERMAYE (XXI)

DEVLET ve SERMAYE (XXI)
‘Üretim ekonomisi’ üzerine
Somut/soyut ya da tanıma (bilme) yöntembilimi üzerine kimi açıklamalardan sonra, incelediğimiz alana yani Sermayenin özgül niteliklerine (karakteristik) dönecek olursak, ‘Değer’ kavramının belirleyici yerini sorgulamaya geçebiliriz.
Değerin şu ya da bu biçimde tanımlanması, kapitalizmin anlaşılmasına yetmediği gibi anlaşılmamasının da bir aracı konumuna dönüşebilir.
‘Ekonomist’ler, özellikle de günümüz ekonomistleri ‘değer’ ile ‘eder’ (fiyat) arasında bir ayırım yokmuşçasına akılyürütüp (raisnonnement) çözümleme yaparlar.
Oysa değer, herşeyden önce, para ile dolanım arasındaki ‘toplumsal ...
Read more : DEVLET ve SERMAYE (XXI) | Görüntüleme : 88 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


SAVAŞIN EKONOMİ POLİTİĞİ

SAVAŞIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Çin’in Şam Büyükelçisi ‘Çin Suriye’de aktif rol alacak’ demiş.
Sanırsınız ki bugün aklına gelmiş de öylesine söylemiş.
İlişikte tam beş yıl önce yazdığım iki yazıyı sunuyorum.

Savaşın Ekonomi Politiği

El ilanları vardır kalabalık yerlerde dağıtılan.
Metro çıkışlarında Afrikalı marabu’ların el ilanları en sık rastlanılanlardandır.

Zengin olmak mı istiyorsun? Üç oturumda zengin olmak yolunu öğrenebilirsin.
Sevgilinden mi ayrıldın? İki oturum parasını öde sevgilin geri dönsün.

Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı diye merak mı ...
Read more : SAVAŞIN EKONOMİ POLİTİĞİ | Görüntüleme : 115 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DEVLET ve SERMAYE (XX)

DEVLET ve SERMAYE (XX)
Soyut ve somut
“Kapitalizmin temel özelliği... soyut kategorileri somut kategoriler olarak gösterme eğiliminde olmasıdır. Kategoriler özne ve hatta kişi yani terimin Latince anlamında ‘maske’ olmaktadırlar... Bir ‘kapitalist’, maskeli bir insan olur, sermayeyle oynayıp sermaye üreten, kişi olarak sermaye (yani);... Soyutlama, kapitalist toplumda somut olarak işlemektedir” (*)
Demekki çevremize baktığımızda, çıplak gözle gördüklerimizin somut mu yoksa soyut mu olduğu kaçınılmaz bir ‘yöntembilimsel sorun’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tam da bu nedenle, ‘Eleştiriye Katkı’nın ...
Read more : DEVLET ve SERMAYE (XX) | Görüntüleme : 107 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DEVLET ve SERMAYE (XIX)

DEVLET ve SERMAYE (XIX)
Soyutlama
Devlet ve Sermaye kavramlarında olduğu gibi, doğa ya da sosyal bilimlerde, daha doğrusu her bilimsel çabada bir ‘soyutlama’ sorunu vardır.
Ne var ki, ‘soyuttan somuta’ veya ‘somuttan soyuta’ süreçlerinin, ne ‘somut’un ve ne de ‘soyut’un, çok rahat bir biçimde ileri sürülebilir, kavranılmadan kullanıldığı görülmektedir.
‘Somut’ derken, gözle görülebilir elle tutulabilir ‘şey’lerin anlaşılması gerektiği söylenilmektedir.
O zaman, ‘Devlet’in tutulabilecek neresi varsa orasından tutalım denilebilecektir örneğin.
Neresinden tutulsa elimizde kalacağı bir yana, ...
Read more : DEVLET ve SERMAYE (XIX) | Görüntüleme : 110 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


BİÇİM ve İÇERİK

BİÇİM ve İÇERİK
Klasik genel felsefeden buyana ‘biçim ve içerik’ (forme et contenu) ayırımı bir yöntembilimsel zorunluluktur.
Bir de biçem var (üslûp).
Hatta biçem’e doğrdudan yöntem diyenler de var.
Şimdi adını anımsayamadığım bir tarihçinin kitabının adı idi: Tarihte üslûp.
Bu biçim, biçem ve içerik ayırımı yapılmadan çözümleme (analiz) yapmak mümkün değildir.
Kaldı ki, çözümleme (analiz) yapmak demek zaten bu ayırımı yapabilmek demektir.
Biçimine biçemine bakmaksızın sorunun içeriğini çözümlemeye kalkmak ancak ve sadece imam hatip kültürüyle ...
Read more : BİÇİM ve İÇERİK | Görüntüleme : 250 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


HEPİNİZ ÖSOCUSUNUZ

HEPİNİZ ÖSOCUSUNUZ
Ee vallahi de billahi de bunların hepsi ÖSOcu.
Ben bunların ‘IŞİDci’ olduğunu yazdığım zaman, Mustafa Kemal’in ‘sözde’ askerleri, sözde Atatürkçü’ler, demokratlar, sosyal demokratlar, liberaller, tarafsızlar, yansızlar, çapsızlar, mütedeinler, müteahhitler ve münafıklar, ‘dudak büktüler’.
Tabii aydın-maydın ve Aydın Doğanlar dahil.
‘Meclis Başkanı’ diye ortalıkta dolanan İsmail’in, sözde halife Bağdadî’den hangi konuda nasıl ayrıldığını bilen varsa beri gelsin.
O 339 mu ne idi, ‘Başkanlık Sistemi’ önergesini hazırlayanlar şöyle dursun, okumadan imzalayanlar, onaylayanlar, karşı çıkanları tartaklayanların ...
Read more : HEPİNİZ ÖSOCUSUNUZ | Görüntüleme : 307 | Yanıtlar : 1 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DEVLET ve SERMAYE (XVIII)

DEVLET ve SERMAYE (XVIII)
Devlet ve sönümlenmesi
Tanrı ‘Devletimize zeval vermesin’ denir ya; hele Afrin-Mafrin gibi ‘beka’ sorunumuzun olduğu bir dönemde, başka türlü düşünmek, hâşâ, dinden çıkmak gibi bir şey olur.
Ancak Avrupa’da ‘1848 Devrim’i döneminde, Devletlerin bir gün ortadan kalkacağını ileri sürecek olan Marx bile, Fransa’da sınıf savaşını anlatırken, burjuvazinin, bir ara, Devlet’ten vazgeçmeyi düşündüğünü yazar.
Sonra vazgeçmekten vazgeçer, çünkü Devlet, ‘sermaye birikimi için zorunlu bir rol’ oynamaktadır.
Aradan yüzyirmi yıl geçtikten sonra, ‘çokuluslu ...
Read more : DEVLET ve SERMAYE (XVIII) | Görüntüleme : 140 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


MEMLEKET VE TEFERRUAT

MEMLEKET VE TEFERRUAT

Safın biri şu fotoğrafa bakıp, « Biraz ciddiyet beyler, aile şirketi değil devlet yönetiyorsunuz. Devlet yönetimi ciddiyet ister. » demiş.
Türkiye’nin ‘en güvenilir kişisi’ Uğur Abisi’ni dinlese, öyle söylemeyecekti kuşkusuz.

Fotoğraf ‘Hava Müdahale Merkezi’nde çekilmiş diyorlar.
Şimdi oraya Bilal, küçük eniştesi, arkadaşı (ki, fotoğrafta başka siviller de var) girmeyecek de, yaverinin boynuna ip taktığı Hulusi Akar mı girecekti ?
Bu kadar da saflık olmaz ki..
Bir başka odada da başörtülü hanımlar vardır ...
Read more : MEMLEKET VE TEFERRUAT | Görüntüleme : 248 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜŞMEK

DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜŞMEK
Yine ‘dört ayak üstüne düştü’.
Tam düştü düşecek derken, dört ayak üstüne düştü.
Kaldı ki, dört ayak üstüne düşmek için dört ayaklı olmak gerekiyor.
Sizinki nerdeyse dört değil, kırkayak.
Kırkharami olunur da dört ayakla yetinilir mi, değil mi ama?
Şimdi, kerameti kendinden menkul ‘stratejistlerimiz’, ellerinde bir çubuk, Suriye haritası önünde, köy ve mezraları saymaktalar.
Doğup büyüdükleri köylerin halini sorsanız, kırk yıldır haber almamışlardır.
Bir de ‘olgu’cularımız var.
‘Olgu’lar değişmiş(miş).
‘Olgu’ olduğu ...
Read more : DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜŞMEK | Görüntüleme : 345 | Yanıtlar : 1 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 138678 ileti • Toplam 40294 başlık • Toplam 24357 üye

x