Zaman: Cum Mar 22, 2019 0:03

News News of Tartışma

Site map of Tartışma » Dizin : Tartışma

FITRAT ve FITRATÇILAR

FITRAT ve FITRATÇILAR
Ahmad Ibn Hanbal (780- 855)’a göre fıtrat yazgı (prédestination)’dan başka bir şey değildir.
Özbek Sulamī al-Tirmidhī (824-892)’ye göre, doğuştan (innée) gelen ‘doğal zekâ’ (intelligence naturelle) olup, insanın yanıt bulmak için ‘kalbi’ni dinlemesi yetmektedir.
Böylece bir kesim, teolog dememek için tinsel düşünürlerin diyelim, fıtratı bir epistemolojik sistem oluşturabilmenin temeline koyduklarını söyleyebiliriz. Kuşkusuz burada araştırılan bilgi ‘Tanrı’yı tanımaya yönelik olacaktır.
Ne var ki, fıtratı bir dine fiziksel olarak ait olarak görme anlamında sibgha olarak ...
Read more : FITRAT ve FITRATÇILAR | Görüntüleme : 147 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


POLİTİKA’NIN P’Sİ

POLİTİKA’NIN P’Sİ
Herif ne diyor ; - « o Eski Türkiye’de kaldı ».
Öbür herif ne diyor; - “Yasa var, anayasa var. Hukuk-mukuk var. Bu yapılanlar bunlara sığmıyor” falan.
İkisinin de ayakları havada.
Felsefeydi, bilimdi bunlar için Kaf dağının ardında.
Birincisi, ne kadar dinci görünürse görünsün, pragmatik, ampirik ve değer yoksunu.
Her ne kadar, “o eski Türkiye’de kaldı” derken, bir ‘görececilik’ de uygulamıyor değil.
İkincisi de, ne kadar ‘pozitif hukuk’u savunursa savunsun, tarihsel bir ‘görececilik’ ...
Read more : POLİTİKA’NIN P’Sİ | Görüntüleme : 176 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


TİPSİZ ‘İDEAL TİPLER’ ÜZERİNE

TİPSİZ ‘İDEAL TİPLER’ ÜZERİNE
Her erken kalkan, Max Weber’in Devlet’i “şiddet tekelini elinde bulunduran”dır tanımlamasına sarılır.
Az daha okumuşları ise onun ‘İdeal tip’ kavramında keramet ararlar diyebilirim.
Max Weber’in 1959 yılında Fransızca’ya çevrilen “Bilge ve Politikacı” (Le Savant et le Politique Plon 10/18, Paris, 1959. Introduction par Raymond ARON) çalışmasında, bilimadamlığı (bilgelik) ile politikacılık arasındaki ayırımı ele almaktadır.
Bir parantez açarak, buradaki politikanın, uygulama anlamında ‘politika’, yani (La Politique) değil felsefî anlamda (Le Politique) olduğunun ...
Read more : TİPSİZ ‘İDEAL TİPLER’ ÜZERİNE | Görüntüleme : 240 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


TOPLUMSAL BİLİMLERİN PÜR MELALİ

TOLUMSAL BİLİMLERİN PÜR MELALİ

Gorg Simmel sosyolojinin ‘kurucular’ı arasında sayılmaktadır. Ona göre insan ve topluma yönelik ne varsa, toplumsal yaşamın ‘ilişkisel’liğinin (relationnelle) doğasında yeralmaktadır.
Fransızca ‘relationnel’ sözcüğü Almanca’da ‘Wechselwirkung’ sözcüğünün çevrisi olmakla birlikte, tam karşılığı değildir. Eğer daha yakın bir tanımlama aranacak olursa, Christian PAPILLOUD’nın önerdiği değişim etkisi (1). terimi kullanılabilir. Öyle ki, bir çekim ve itki deviniminde, hem etkileme hem de etkilenme (değişme) birlikte olacaktır, ki ardından değişmişliğin ...
Read more : TOPLUMSAL BİLİMLERİN PÜR MELALİ | Görüntüleme : 194 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


SOYUTLAMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

SOYUTLAMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
Şöyle bir tezle başlanabilir: “En genel soyutlamalar, ancak, en zengin somutun gelişmesinden doğdukları zaman, çoğunluğun yani herkesin ortak malı olurlar. Bireyler, bundan böyle soyutlamaların egemenlikleri altına gireceklerdir”.
Ya peki, somut, somut nerede diyecek olursanız.
Ya da, daha keskin olsun diye; “somut durumun somut çözümlemesi” savı nerede kaldı diyecek olursanız?
İlk bakışta, herkesin, çözümleme yaptıklarını sanan herkesin ve özellikle de önüne mistik bir sıfat ekleyip, ‘bilimsel’ olduklarını savlayan herkesin bu ikinci savın arkasına ...
Read more : SOYUTLAMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE | Görüntüleme : 278 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


BİLİM ve İDEOLOJİ

BİLİM ve İDEOLOJİ
Bilim ve ideoloji ayrırımı ya da dağrusu ayrılmazlığını bu köşe yazısında ayrıntılandırmak zordur.
Yine de, geçen yazıda sözünü ettiğimiz ‘bilimsel ideoloji’ deyimine açıklık getirmeyi deneyebiliriz.
Özde, bu deyimin (notion) bir başına kitap olabilecek konusu vardır.
Yani bunun bir deyim mi yoksa kavram mı olduğu ‘bilim felsefesi’ bağlamında çözümlenebilir.
Ancak, doğa bilimleri dahil her bilimin bir ‘ideolojik geçmişi’ vardır diyerek başlanabilir.
Örneğin, klasik ekonomi politik, bugün ideolojik olarak süren ‘ekonomi bilmi’nin başlangıdır.
Ancak ...
Read more : BİLİM ve İDEOLOJİ | Görüntüleme : 326 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ

‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ
“Düşünce’nin D’si” başlıklı yazımızda, ‘düşünce’ ya da ‘gerçeklik’, demiştik, yani ‘gerçek düşünce’, insanlığın yürüyüşü olarak tarihsel süreç içinde, ancak yersel, zamansal ve antroplolojik olarak ‘farklılık’lar gösterebilir.
Ancak ne var ki, genel olarak ‘İnsanlık’ın ‘ortak özgürleşmesi’ne yönelik olmalıdır.
Peki ama, ‘insanlık’ın ‘ortak özgürleşmesi’ne yönelik yol tek midir?
Yani ‘insanlık’a yönelik tüm söylemler (discours) bir tek ‘çatı’ altında mı toplanmaktadır; söylem farklılığı olmayacak mıdır; ya da o doğrultuda olup olmadığının bir ‘ölçütü’ de var mıdır? ...
Read more : ‘DÜŞÜNCE’NİN FESİ | Görüntüleme : 176 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


OKUMA’NIN O’SU

OKUMA’NIN O’SU
‘Düşünce’ sözcüğünün Türkçe’mizde rastgele kullanıldığını söylemiştik.
‘Bakış’, ‘görüş’, ‘kanı’ vb..
Fransız düşünür Louis Althusser, özde bir ‘üretim’ olan ‘bilme’yi bilebilmek için, öncelikle ‘bakış’ımız üzerinde etkin olan ‘yanılsama’ların nedenini (La raison de la bévue qui porte sur une vue) bilmek gerekir diyor.
Ogün bugündür, ki neredeyse yarım yüzyıl oldu, Althusser’le birlikte bir ‘okuma’ edebiyatımız oldu.
Televizyon sunucusu, bilgisi kendinden menkul bilgemize soruyor; şu politikacının bu lakırdısını ‘siz nasıl okuyorsunuz’?
O da, ‘bana göre şöyle ...
Read more : OKUMA’NIN O’SU | Görüntüleme : 181 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ

DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ
Güzel Türkçe’mizde, bir ‘düşünce’ sözcüğü var ki, belki yineleme olacak ama, ileri/geri ve bilir/bilmez diyelim, her konuşmada ‘maydonoz misali’ kullanılmaktadır.
Efendim size katılmıyorum ama ‘düşüncenizi savunmanız için’ elimden geleni esirgemem!
Ee bugün hamamı mı gitsem yoksa sinemaya mı diye ‘düşünüyorsanız’, cehenneme kadar yolunuz var demek ‘düşünceye saygısızlık’ mı olur acaba?
Hayır o değil, genelde ‘politik düşünce’den sözediliyor olsun.
O zaman, diyelim ııı.Abdülhamit, oğlanı millî eğitime, kızı millî savunmaya, damadı da millî hazineye ‘bakan’ ...
Read more : DÜŞÜNCE’NİN D’Sİ | Görüntüleme : 194 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


31 MART GERÇEĞİ

31 MART GERÇEĞİ
31 Mart 2019’da Türkiye’de ‘Yerel Seçimler’ yapılacak deniyor.
İstanbul’da şu, Ankara’da bu seçilir mi seçilmez mi, bu yazının konusu değil.
Burada, bir ‘Gerçeklik’ten sözetmek istiyorum.
Onun da, bir raslantı mıdır yoksa ‘yazgı’ mı olduğu, 31 Mart’tan sonra değerlendirilecek olsun.
31 Mart 1909 (O günkü takvime göre 14 Nisan), yakın tarihe ’31 Mart Vak’ası’ olarak geçmiştir.
Olaylar, Mahmut Şevket Paşa’nın, Edirne’den, ‘Hareket Ordusu’nun başında İstanbul’a girerek, “Yıldız Sarayı’nın duvarına tünemiş’ dediği IInci Abdülhamit’in ...
Read more : 31 MART GERÇEĞİ | Görüntüleme : 297 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 140661 ileti • Toplam 41798 başlık • Toplam 24496 üye

x