Zaman: Çrş Eki 17, 2018 15:51

News News of Tartışma ve Fikir Meydanı

Site map of Tartışma ve Fikir Meydanı » Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler hakkındaki fikirleriniz, yayınladığımız izlencelerin bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz alan.

KRİZ : VAR MI YOK MU ?

KRİZ : VAR MI YOK MU ?
Burhan Felek’in kulakları çınlasın!
Tabii bizi duyup görebiliyorsa hâlâ..
Pazar günleri ‘Recep’in Kahvesi’ diye yazılar yazardı.
Bizim Dr Recep’in kahvesi yani ‘kahvehanesi’ni göremeden gitti.
Bu kahvehane onun bıraktığı ‘Tüm Türkiye’ oldu şimdilerde.
Bütün gazete ve televizyonlar Dr Recep ‘Kriz var’ dedi mi demedi miyi haber yapıyorlar.
Koca koca adamlar da, ‘ha geldi ha gelecek’ ya da ‘ha geçti ha geçecek’ biçiminde yorumlar yapmıyorlar mı; güler misin ağlar mısın? ...
Read more : KRİZ : VAR MI YOK MU ? | Görüntüleme : 210 | Yanıtlar : 0


YUSUF NAZİK

YUSUF NAZİK
Yusuf Nazik yakalanmış.
Hani şu ‘Reyhanlı Bombacısı’ mı ne imiş.
Televizyonların ‘sıcak haber’ olarak verdikleri, gazetelerin manşetlerinde dolanan bir ‘kahraman’ !...
Gözlerine baktım; sanki tanıdık.
Ahmet Davutoğlu’nun gözlerine benziyor gibi geldi bana.
Hakan Fidan’ın akrabası falan da olabilir.
Eski Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler’cenin de bir yakını olabilir.
Dr Recep TSK’sının şimdiki Genelkurmay Başkanı’nın yani.
O apoletsiz komutanın ‘koç’larına benzettim bir ara..
Olmayabilir de.
Yanılıyor olabilirim.
Ama Türkiye’deki Dr Recep televizyonları ‘sıcak haber’ ...
Read more : YUSUF NAZİK | Görüntüleme : 202 | Yanıtlar : 0


SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (IV)

SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (IV)
Bu yazıyı sonlandıkmak için gelelim işin ‘felsefesi’ne..
‘Yöntembilim’ine (metodoliji) demek daha doğru olacak.
Sayısallık dedik, rakamların ikili (binaire) ve tekdoğrusal (linéaire) olarak kullanımına dayanıyor.
O bizi şaşırtan ‘akıllı telefon’, ‘akıllı’ bilmem nelerin tümünde ‘akıl-makıl’ yok aslında, sadece ‘hız’ var.
Tüm sistem ‘evet’ mi ‘hayır’ mı sorusunun yanıtına dayanıyor.
Devlet’lerin de E-Devlet aşamasına geldiği söylenebilir.
Fransızlar Sayısal Devlet (République Numérique) diyorlar.
Bir Devlet dairesinde işini görecek bir yurttaşa, örneğin ‘Bilgisayar’ ya ‘Evet’ ...
Read more : SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (IV) | Görüntüleme : 246 | Yanıtlar : 1


SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (III)

SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (III)
Fransızca numerique’e İngilizce Digital deniyor.
Parmak hesabı sonuçta.
Hani çokca denildiği üzere, ‘klaviye’ üzerinde oynayan parmaklar dahil.
Bir parmak hareketiyle, ‘sermaye’ dünyanın bir ucundan öbür ucuna, ışıktan da hızlı bir biçimde uçurulabiliyor.
Öyle ki, artık ‘Devlet’lerin egemenliklerini bile takmıyorlar.
Çoğu kez de ‘Devlet’lerle boy ölçüşebiliyorlar.
‘Devlet-Uluslar’ın sonu geldi diyenlere hak verdirircesine..
Günümüz ‘Devlet Başkanları’ da, aralarında ‘gömlek farkı’ olmalarına karşın, sanki hepsi ‘Osmanlı Bankası’ olmuşlardır.
Bir tanesini anımsatalım; Man Adası’na para ...
Read more : SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (III) | Görüntüleme : 143 | Yanıtlar : 0


SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (II)

SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (II)
Şimdilerde Türkiye’de bir ‘bunalım’ vaveylası var değil mi ?
Kimileri ‘ekonomik’ diyor, kimileri ‘finansal’, kimileri ‘politik’ ve kimileri de ‘feleğin işi’…
Aslında ‘yok biribirlerinden ‘fark’ları, hepsi ‘Osmanlı’nın ekonomistleri, finansçıları, vezirat ve zerzavatları ve de ‘takke’lileri.
Bu bunalım ‘toplumsal’dır toplumsal.
Tümünü içeriyor yani.
Sokakta bana bir tek insan gösterebilir misiniz ki, ‘normal’ olsun!
Peki ama, her yol kapandı mı, insanca yaşamak için bir ‘çare’ yok mu?
Ne söylesek boş.
Geriye bir tek, ...
Read more : SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (II) | Görüntüleme : 144 | Yanıtlar : 1


SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (I)

SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (I)
Günümüzde kullanılan dille, bugün dünya genelinin çoğunluğunun, kullanılan sözcük ve kavramların tam anlamı ve onun toplumsal sonuçlarının ayırdına varmadan kullanılmakta olduğu ileri sürülebilir.
Bu durum, Türkiye ve Türkçe için sanıldığının da ötesindedir.
Sayısallık (numerique) belirleyici ölçüt olunca, sıfırla birin ikili katları ve yüzdeleri sanki göstergeleri olduğu ileri sürülen görüntü ve seslerin ‘gerçek anlamı’nı veriyormuş gibidir.
Bu çokça kullanıldığı üzere ‘algı’dan başkası değildir.
Hatta çoğu kişi ‘ben böyle anlıyorum’ yerine ‘ben böyle ...
Read more : SAYISALLIK ÜZERİNE NOTLAR (I) | Görüntüleme : 171 | Yanıtlar : 0


ALEM GİDER MERSİNE…

ALEM GİDER MERSİNE…
Başka dillerde var mı bilmiyorum, ama Türkçe’si çok güzel bir deyiş aslında :
« Alem gider Mersin’e biz gideriz tersine ».
Hangi konuda diyecek olursanız, a’dan z’ye tüm konu ve alanlarda.
İsterseniz önce şu ünlü ‘ekonomik kriz’den başlayalım.
Savım olsun; Türkiye’de, tüm üniversitelerde, tüm ‘Devlet’ katında, tüm bürokraside, tüm cami ve cemevlerinde, cadde ve sokaklarda, sağda ve solda, havada ve yerde ‘ekonomi’ deyince, ben saydım tam seksenüçmilyon sekizyüzseksenüçbin, sekizyüzseksüç ‘tanım’ var.
‘Yok’ ...
Read more : ALEM GİDER MERSİNE… | Görüntüleme : 172 | Yanıtlar : 0


MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ

MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ
Şimdilerde Türkiye’de bir ‘Millîlik’, bir sözde ‘Milliyetçilik’ teranesi süregitmekte.
Öncelikle bu ‘kavram’ın Türkçesinin ‘Ulusallık’ ve ‘Ulusalcılık’ olduğunu söyleyelim.
Burada belki bir ‘eski’lik ve ‘yeni’lik tartışması açılabilir.
Eğer gerçekten bir ‘eski’likten sözedilecekse, bu ‘eski-rejim’ (ancien régime) yani devrim-öncesi (anté-révolution) rejim ve onun kavramları olabilir.
Devrim ise 1789 ‘Fransız Devrimi’dir.
‘Millîlik’ yani doğru söylenişiyle ‘Ulusalcılık’ın ‘Miladı’ demek ki Fransız Devrimi imiş, bu bir.
Bu devrimin bir de ‘ideolojisi’ var ki, buna da Fransız İdeolojisi denilebilir. ...
Read more : MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ | Görüntüleme : 249 | Yanıtlar : 0


YANITLARA YANIT

‘Atatürkçü Düşünce Partisi ' yazısına verilen yanıtlar arasında yanıtlanmaya değer olanlarına yanıtım olsun.

Oysa, gelen yanıtlarda, kimi Naci Beştepe’ye katılıyorum, kimi de Anıl Çeçen’e katılıyorum dedikten sonra, kendi ipe-sapa gelmez düşüncelerini, ki o da düşünce ise kuşkusuz, sıralamaktan öte bir şey bulunmamakta.

O arada, çoğu kişi de, Tülay Özüerman gibi, öneriyi anlamadan yazmayı yeğlemekte.

Herşeyden önce, ben Atatürkçü Düşünce Partisi ‘öneri’sini ileri sürdüğüm zaman, “Tam böyle olmasa da, bu anlamda ve bu çatı altında bir ...
Read more : YANITLARA YANIT | Görüntüleme : 196 | Yanıtlar : 0


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ
Tam böyle olmasa da, bu anlamda ve bu çatı altında bir ‘Siyasal Parti’ kurulmalıdır diyorum.
Yani Atatürkçü Düşünce Dernekleri partileşmeye başlamalıdırlar artık.
Çünkü bu en kolay ve kestirme ‘yol’dan başkası kalmadı denilebilir.
Tüzüğü/programı yavaş yavaş oluşturulabilir.
Yavaş ve emin adımlarla; tartışılarak yani.
Ancak bazı olmazsa olmazlarının altı çizilebilir.
Öncelikle, nasıl ADD’lere üye olmak için herhangi partiye üye olup olmadığı sorgulanmıyor idiyse, bu kez çubuğu tersine büküp, herhangi bir partiye üye olanlar artık ...
Read more : ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ | Görüntüleme : 394 | Yanıtlar : 1


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 139809 ileti • Toplam 41399 başlık • Toplam 24459 üye

x