Zaman: Cum Ağu 17, 2018 0:13

News News of Tartışma ve Fikir Meydanı

Site map of Tartışma ve Fikir Meydanı » Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler hakkındaki fikirleriniz, yayınladığımız izlencelerin bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz alan.

MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ

MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ
Şimdilerde Türkiye’de bir ‘Millîlik’, bir sözde ‘Milliyetçilik’ teranesi süregitmekte.
Öncelikle bu ‘kavram’ın Türkçesinin ‘Ulusallık’ ve ‘Ulusalcılık’ olduğunu söyleyelim.
Burada belki bir ‘eski’lik ve ‘yeni’lik tartışması açılabilir.
Eğer gerçekten bir ‘eski’likten sözedilecekse, bu ‘eski-rejim’ (ancien régime) yani devrim-öncesi (anté-révolution) rejim ve onun kavramları olabilir.
Devrim ise 1789 ‘Fransız Devrimi’dir.
‘Millîlik’ yani doğru söylenişiyle ‘Ulusalcılık’ın ‘Miladı’ demek ki Fransız Devrimi imiş, bu bir.
Bu devrimin bir de ‘ideolojisi’ var ki, buna da Fransız İdeolojisi denilebilir. ...
Read more : MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ | Görüntüleme : 84 | Yanıtlar : 0


YANITLARA YANIT

‘Atatürkçü Düşünce Partisi ' yazısına verilen yanıtlar arasında yanıtlanmaya değer olanlarına yanıtım olsun.

Oysa, gelen yanıtlarda, kimi Naci Beştepe’ye katılıyorum, kimi de Anıl Çeçen’e katılıyorum dedikten sonra, kendi ipe-sapa gelmez düşüncelerini, ki o da düşünce ise kuşkusuz, sıralamaktan öte bir şey bulunmamakta.

O arada, çoğu kişi de, Tülay Özüerman gibi, öneriyi anlamadan yazmayı yeğlemekte.

Herşeyden önce, ben Atatürkçü Düşünce Partisi ‘öneri’sini ileri sürdüğüm zaman, “Tam böyle olmasa da, bu anlamda ve bu çatı altında bir ...
Read more : YANITLARA YANIT | Görüntüleme : 133 | Yanıtlar : 0


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ
Tam böyle olmasa da, bu anlamda ve bu çatı altında bir ‘Siyasal Parti’ kurulmalıdır diyorum.
Yani Atatürkçü Düşünce Dernekleri partileşmeye başlamalıdırlar artık.
Çünkü bu en kolay ve kestirme ‘yol’dan başkası kalmadı denilebilir.
Tüzüğü/programı yavaş yavaş oluşturulabilir.
Yavaş ve emin adımlarla; tartışılarak yani.
Ancak bazı olmazsa olmazlarının altı çizilebilir.
Öncelikle, nasıl ADD’lere üye olmak için herhangi partiye üye olup olmadığı sorgulanmıyor idiyse, bu kez çubuğu tersine büküp, herhangi bir partiye üye olanlar artık ...
Read more : ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE PARTİSİ | Görüntüleme : 330 | Yanıtlar : 1


İŞİMİZ YAŞ

İŞİMİZ YAŞ
« Huylu huyundan » diyenleriniz de olacaktır kuşkusuz.
Ama öyle değil, inanın.
Her ne kadar, güncele ilişkin ‘ıvır zıvır’ konulara değinmek istemesem de, konu Yüksek Askerî Şûra olur da yazmaz mıyım?
Öncelikle bunun adı yanlış.
Başka ‘askerî’ şûra, ya da herhangi bir ‘şûra’ yok ki, yüksek ya da alçağı da ola.
Nasıl ‘sovyet’ler gibi çok sayıda ‘sovyet’ olduğunda, bir ‘Yüksek Sovyet’ varsa; bir dizi ‘askerî şûra’ olsa idi, en yükseğine de ‘Yüksek’ denilebilirdi. ...
Read more : İŞİMİZ YAŞ | Görüntüleme : 207 | Yanıtlar : 0


DEVLET ve SERMAYE ÜZERİNE NOTLAR

DEVLET ve SERMAYE ÜZERİNE NOTLAR
Aşağı yukarı bir yıl önce, tamı tamına geçen yıl Kasım ayından itibaren, ‘Devlet ve Sermaye’ başlıklı 24 yazı yayımladık.
Özde, ‘Devlet Kuramı’ ve ‘Sermaye Kuramı’nın XXI.yy’daki gelişimine, o arada ‘Devlet-Ulus Kuramı’nın temellerine ilişkin kimi saptamalar yapmak istiyorduk.
Bu üç ‘Kuram’, ve deyim yerinde ise, bu üç ‘Model’in genel olarak ve özelde Türkiye’de aldığı ‘biçim’ üzerine düşünce üretmekti amacımız.
Öncelikle, ‘kuram’, ‘model’, ‘ideoloji’ ve ‘bilim’ gibi terimleri kullanırken, olağanüstü bir ‘özen’ ...
Read more : DEVLET ve SERMAYE ÜZERİNE NOTLAR | Görüntüleme : 204 | Yanıtlar : 0


‘ULUS’, ‘DEVLET’ ve İSRAİL

‘ULUS’, ‘DEVLET’ ve İSRAİL
Ulus ve Devlet kavramları konusunda, Deniz Tansi’nin Uluslararası Politika Akademisi’nde yayımlanan “İsrail: Ulus Devlet ve Sonrası” başlıklı yazısına bakalım.
İsrail Devleti’nin kuruluşuyla ilgili olarak, yazar, son “50 yıl, “ulus inşa süreci” ve “devlet kurma hazırlığı” olarak Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler disiplinlerinde her daim dikkat çekmiştir.” diyor.
İsrail Devleti özelinde, “Ulus inşa süreci” ve “devlet kurma hazırlığı” atbaşı gitmiştir demek istiyor.
Doğrudur. Çünkü ‘İsrail Devleti’, deyim yerinde ise ‘nevi şahsına münhasır’ ...
Read more : ‘ULUS’, ‘DEVLET’ ve İSRAİL | Görüntüleme : 271 | Yanıtlar : 0


MECZUP

MECZUP
Ragıp Çiçen diye bir ‘meczup’ çıkmış, ‘15 Temmuz bayramı’nıza toz kondurmaya çalışıyor (*).
Zaten CHP ile de kavgalımıymış ne imiş?
İlişikte bulacağınız videoyu izlediğim zaman, kimmiş ne iş yapar diye baktım.
‘15 Temmuz’ ‘Kurtuluş gününüz’ ile ilgisi yok gibi geldi bana.
Amma ne var ki, inanın, ‘15 Temmuz’ gecesinden itibaren ben ne düşündü isem, aynıyla bu ‘meczup’un açıklamalarında buldum desem abartı olmaz.
Kaldı ki, daha o gece, o zaman ilişkim bulunan yayın kuruluşlarına uyarılarda ...
Read more : MECZUP | Görüntüleme : 205 | Yanıtlar : 0


AKLIN YOLU

AKLIN YOLU
Ben ‘sürgünde hükûmet’ dediğimde, kimi çok bilmişler hop oturup hop kalmadılar değil.
Üzerinde duracak değilim.
O arada, Özer Ozankaya’nın, Muharrem İnce eleştirisinde, Mustafa Kemal’in “Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır; o alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı yurttaş kanıyla sulanmadıkça, düşmana bırakılamaz” stratejisine gönderme yaptığını gördüm.
Ve yine, Bekir Coşkun’un, önümüzdeki dönemde, “Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır” strajesinin uygulanması gerektiğine ilişkin savını okudum.
Bir de, Noyan Umruk’un yazısına attığı başlığa bakalım: ...
Read more : AKLIN YOLU | Görüntüleme : 224 | Yanıtlar : 0


HAYIR’LISI OLSUN !

HAYIR’LISI OLSUN !
Uzun süredir yazmak istemiyordum, ama yine de birşeyler karalamak durumundayım.
Şu ünlü ‘15 Temmuz’dan başlanabilir.
Önce bir ‘Fetö heyyülası’ yaratıldı.
Ve bu heyyülanın en somut hali Türkiye’de ‘Başkan’ olarak seçildi.
Bir ‘Anayasa’ değişikliği için sözde ‘haloylaması’.
Ardından bir sözde ‘seçim’le, ‘Başkanlık’ gözünden vurulmuş turna gibi av çantasına atılmış oldu.
Şimdi Dr Recep ‘Devlet Başkanı’ konumundadır.
Ancak ortada bir ‘Devlet’ bulunmamakta.
Bu ‘seçim’in seçim olmadığını dünya alem biliyordu.
Yine de bir ‘tarihi fırsat’ ...
Read more : HAYIR’LISI OLSUN ! | Görüntüleme : 168 | Yanıtlar : 0


MİLLÎ DEMOKRATİK (II)

MİLLÎ DEMOKRATİK (II)
Sözü uzatmanın anlamı yok.
Bir önceki yazıda, « Millet bir ‘Cephe’de birleşmiş bulunmaktadır.
Gerçek bir ‘Halk Cephesi’dir bu.
Karşısında ise, emperyalizme göbekten bağlı bir ‘Mafyatik örgüt’ ile onlara ‘payanda’ olan, ‘ırkçı milliyetçi’ler ile ‘islamî kemalist’ler mi ne, yer almaktadır.
Cephe, yani ‘nicelik’ tamam da, ‘Devrim’i gerçekleştirebilecek midir?
Eh artık, o da sizin ‘nitelik’inize kalmış diyelim.
Eğer bunu da başaramaz iseniz, siz daha çok okursunuz çok.. » demiştim.
Henüz ‘seçim’ (peh peh peh) ...
Read more : MİLLÎ DEMOKRATİK (II) | Görüntüleme : 506 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 139531 ileti • Toplam 41190 başlık • Toplam 24439 üye

x