OSMANLI MEBUSU OHANNES EFENDİ’NİN “HİZMET-İ ASKERİYE’DE MÜSAVAT” ANLAYIŞI… Dr. Noyan UMRUK

Genel & Güncel Konular

OSMANLI MEBUSU OHANNES EFENDİ’NİN “HİZMET-İ ASKERİYE’DE MÜSAVAT” ANLAYIŞI… Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Prş May 03, 2018 13:19

OSMANLI MEBUSU OHANNES EFENDİ’NİN “HİZMET-İ ASKERİYE’DE MÜSAVAT” ANLAYIŞI… Dr. Noyan UMRUK

Seçimler geldi, çattı yine… Bu kez Cumhuriyet Türkiyesi için hayati bir seçim…Köprüden önce son çıkış…

Birileri için ise sırtlarındaki ağır mı ağır günah heybesini şimdilik tarihin derinliklerine atmak için son fırsat… İşte bu nedenle seçimler sonrası halkın burnundan fitil fitil getirilecek envai çeşit havuçlar ortalıkta uçuşuyor…

15 senedir akla gelmeyen emekliye ikramiye, esnafa nefes kredisi, kısmi mali aflar, şirket kredilerinin yeniden yapılandırılması, imar affı vs…vs…

Ammaaa bunlardan bir tanesi var ki; anaların, babaların vicdanlarında derin yaralar açıyor, gençlerin ülkeye, adalete inancını derinden sarsıyor, Memetçiğin asıl gücü olan moralini iyice zayıflatıyor…

Evet, yine bedelli askerlik için zemin yoklanmaya başlandı…

Olayın aslında Osmanlı’ya kadar uzanan tepkisel ve tarihsel yanıtları var… Bakınız neler neler diyor Osmanlı mebusu Ohannes Efendi:

Meclis-i Mebusan’da Yüzyıl önceki “Bedelli Askerlik” Tartışması(1)

Yer: Meclis-i Mebusan
Konu: Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Layihası
Tarih: 17 Teşrinievvel 1327 (30 Ekim 1911)
Toplantı (İçtima): 8
Oturum (Celse): 1

OHANNES VARTEKS EFENDİ (ERZURUM)

“- Efendiler, herkesin malumu olduğu üzere, ulema ve ruhaniler, mütefekkir ve alimler nihayet herkes askerlik vazifesinin mukaddes olduğuna bar bar bağırıyorlar.

Maatteessüf bu bar bar bağıranlar kitaplara yazanlar, kürsülerde vaız edenlerden hiçbirisi bu hizmet-i askeriyenin mukaddes olduğunu şahsen ve fiilen göstermemişlerdir.

Şimdi zengin 50 lira verip kaçıyor.
O halde muharebeye kim gidecek?
Fukara, değil mi?
Ne için zenginlere, alimlere bu mukaddes hizmetten kaçmak için fırsat veriyorsunuz?
Ne için onlara bu mukaddes vazifeden bir hisse vermiyorsunuz?
Bu mukaddes vazifeyi yalnız fukaraya veriyorsunuz.
Bu nasıl adalettir, bu nasıl müsavattır? “

Gelelim yaşadığımız günlere…

Ergenekon, Balyoz vb. davalarla kimyasıyla oynanmak sureti ile kendilerine ikbal yolu açılan “yıllarca devşirilmişlerin” FETÖ kalkışmasının silahlı gücünü oluşturması TSK. moral açıdan bir hayli sarsarak “Yaralı Aslan”haline getirdiği zaten herkesin malumları…

Bu yetmezmiş gibi görünen odur ki: bu yaralı aslan’ın her 15 Temmuzda bilbordlarla daha da aşağılanmasının küresel bir proje olduğu, işbirlikçilerin de bu işlevi bihakkın yerine getirdiği…

Ancak, insan kaynağı açısından ülke güvenliği ve TSK için çok daha tehlikeli olanı , Ordunun bedelli askerlik kaldıraçı ya da uyanıklığıyla tamamen profesyonelleştırilerek “Halk Ordusu” olmaktan çıkartılması, milletiyle gönül bağının kopartılması…

Teknolojik donanımın gerekli kıldığı teknik bilgiye haiz ya da özel muharebe yöntemleri için yetenekli personel istihdamı dışında küçülerek profesyonelleşme sürecine girilmesi gerektiğini ileri süren “fikri olmadan bilenler” çoğalıyor.

Öte yandan, toplum vicdanını derinden yaralayan bedelli askerlik uygulamaları sık sık yinelenerek yaygınlaştırılıp, paralı askerlik gerekli kılınmak isteniyor.

Tehdit algısı

Orduların küçülmesi ve askerliğin paralı hale getirilmesinde en önemli faktör elbette ki tehdit algısıdır.

Soğuk savaş sonrası AB’nin genişlemesiyle tehdidin “merkez ülkelerin küresel çıkarlarının çevre ülkelerde, Ortadoğu, K. Afrika ve Asya coğrafyasında zedelenmesi” şekline dönüştürülmesi üzerine, A.B.’nin “küçülen profesyonel ordularla yardımcı güç” rolünü benimseyerek, “güvenlik yükünü” NATO ve A.B.D.’ne terk etmesi mali açıdan anlaşılabilir bir şeydir.

Anlaşılamayanı, jeostratejik açıdan “Vatan Savunması” endişesi taşıyan, ekonomik, ulusal ve yapısal dokuları çok farklı olan, E.Genkur II. Bşk. Ergin Saygun’un “Türk Ordusuna Balyoz” kitabında vurguladığı üzere “NATO’nun yumruk mesafesinde tuttuğu” bir ülkenin bu modeli örnek almaya çalışmasıdır.

“Mehmetçik” ruhunun ülke savunması için vazgeçilmez anlamı

E. Genkur. Bşk.larından Işık Koşaner "TSK' de Mehmetçiğin alternatifi yok" diyerek profesyonel ordu tartışmalarına son noktayı koymak istemişti.

Bu önemli sözcüklerin anlamı şudur: Cumhuriyet Ordusu Kurtuluş Savaşı geleneğinden bu yana “Vatan Savunması” idraki içinde asıl gücünü, ruhunu ve etkinliğini Mehmetçikten alır.

Atatürk’ün vurguladığı gibi “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir…Gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.”(1921-Atatürk'ün T.T.B.IV, s. 414). Türk ordusu için teknoloji, araç, gereç, silah,teçhizat daima Mehmetçikten çok sonra gelmiştir.

Aslında, Cumhuriyet Türkiyesinde toplumun çok geniş bir kesimi için askerliğin
zorunlu olmaktan çok, evladını elerine kına yakarak, davul,zurna ile“Gönüllü”olarak askere uğurluyan bir halk olarak ne kutsal bir anlam ve içerik taşıdığı bilinmektedir.

Rand’a göre; ‘‘Gönüllü bir ordu, özgür bir ülkeyi savunmanın tek doğru, ahlaki, pratik ve etkin yoludur. Özgür bir ülke bir saldırıya karşı asla gönüllü eksikliği duymamıştır..”(2)

Duyarlı ve hayati bir konu…

Türk ordusunun temelini oluşturan bu anlamlı “Gönüllülük” ruhunu zedelememek için, vatani hizmet sürecinde toplumsal adalet ve eşitlik sağlamakta duyarlılık göstermek, toplumun dokusunu oluşturan değerlerin incitilmemesi ilgili tüm kurumların hayati görevidir.

Öte yandan konuya ilişkin toplumsal eğilimleri gösteren ciddi ve yeterli araştırma ya da anketler bulunamamıştır. Ancak, bulunabilen dar kapsamlı bir anket konuya bir ölçüde ışık tutabilmektedir.

Turkiye profesyonel askerlik sistemine gecmeli mi?
Evet, gecis derhal yapilmali.
22%
5-10 sene icerisinde kademeli olarak
22%
10-15 sene icerisinde kademeli olarak
4%
Şartlar buna tamamen izin verince.
10%
Hayir, Turkiye milli gelenegini kesinlikle surdurmeli
ve mecburi askerlik sistemi ilelebet devam etmeli.
36% ]
Alternatif bir dusuncem var, asagiya yaziyorum...
5% ]

*Türk Savunma Sanayii Tartışma Forumu •2010
http://www.trmilitary.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=589

Görüldüğü gibi profesyonel orduya geçiş konusunda “tereddütsüz” tercih oranı % 22’dir.

Derhal profesyonel askerliğe geçişe karşı olanların oranı ise %78’dir.

Türkiye “milli geleneğini kesinlikle sürdürmeli” diyerek profesyonel askerliğe tamamen karşı çıkanların oranı ise %36+5=41(Çünkü alternatif düşüncesi olan %5 genellikle ciddi uzmanlık gerektiren görevler için profesyonel uzman istihdamını önerirken, mevcut askerlik sistemine karşı çıkmamaktadır.)

Bu durum da göstermektedir ki; MASK’ın ((Milli Askeri Stratejik Konsept), paralı,bedelli askerlik, Memetçiğin aşağılanması özellikle dış tehdidin derece ve önceliklerinin, sosyo-psikolojik, kültürel, ekonomik ve hukuksal yapı ve moral değerlerin ciddiyetle değerlendirilmesi ülke bekası için hayati önemdedir. Bu başta TBMMM ve Genkur.Bşk.lığı olmak üzere tüm kurumları, sivil toplum örgütlerini, tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren gereken bir konudur.

Sonuç

Şu sorunun yanıtı hayati önemdedir.‘‘Türk ordusunun başat görevi uluslar arası misyonlara katılarak terörizmle savaşmak; her iki operasyon türü, büyük miktarlarda kötü eğitimli piyadeyi değil, küçük, esnek, profesyonel ve yetenekli birimleri gerektiriyor.’’(3) ahkamını keserek TSK’ni antiterör polis gücüne indirgeyen Lagendijk ya da “Türkiyenin en önemli ihraç ürünü askeridir ..” diyen Soros mu kaale alınacak?
Yoksa “Ülke fiili bir saldırıya uğramadıkça, savaş bir cinayettir” umdesi ile ülkeyi, topyekun vatan savunmasını gençlerimize emanet eden yüce Atatürk’ün çok anlamlı vasiyetini mi?

Ezcümle herşeyimizi borçlu olduğumuz, minnet ve şükran duymamız, üzerine titrememiz gereken “Mehmetçik”le oynamak ateşle oynamaktır. Osmanlı mebusu Ohannes Efendi’nin toprağı bol, ruhu şad olsun…

[1] Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 3, cilt 2, sayfa 175-76
(2) Ayn Rand, ‘‘Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal( The Unknown Ideal)’’, Çev.: Nejdet Kandemir, Plato Yayınları, İstanbul, 2004, s.296-299
(3) J. Lagendijk, ‘‘Zorunlu Askerliğin Sonu Görünüyor’’, Radikal Gazetesi, 28.04.2010
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 803
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39

Re: OSMANLI MEBUSU OHANNES EFENDİ’NİN “HİZMET-İ ASKERİYE’DE MÜSAVAT” ANLAYIŞI… Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Gönül Pınar Atacı » Cum May 04, 2018 13:31

TSK'yı o en kahpe ve kalleş kumpaslarla sırtından vurduktan sonra bedelli askerlik denen bu yeni ihanet ve melanetle tamamen felç hatta yok etmek isteyen ve BOP'un ve BOP'cuların hizmetcisi yapmaya yeltenen iç ve dış odakları teşhir ve tel'in eden son derece GÜNCEL ve NESNEL, gerçek VATANSEVER, MUHTEŞEM ve MÜKEMMEL bir analiz ve sentez. Çok değerli yazarı sevgili Noyan UMRUK'u en yürekten teşekkürler, selamlar, sevgiler, saygılar ve en iyi dileklerle kutlamak gerek.
Kullanıcı küçük betizi
Gönül Pınar Atacı
Üye
Üye
 
İletiler: 684
Kayıt: Sal Ara 01, 2015 9:02

Re: OSMANLI MEBUSU OHANNES EFENDİ’NİN “HİZMET-İ ASKERİYE’DE MÜSAVAT” ANLAYIŞI… Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Prş May 10, 2018 13:51

Teveccühünüze teşekkürler Gönül H. Selam ve iyi dileklerimle...
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 803
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39


Şu dizine dön: Genel - Güncel Konular

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 1 konuk

cron

x