Seçim Bitti, AKP Suriye'den, PKK Çarçella'dan İşe Koyulacak, Hazır Olun…

Emekli Jandarma Albay - Yazar

Seçim Bitti, AKP Suriye'den, PKK Çarçella'dan İşe Koyulacak, Hazır Olun…

İletigönderen Oğuz Kağan » Pzt Haz 13, 2011 22:01

Seçim Bitti, AKP Suriye'den, PKK Çarçella'dan İşe Koyulacak, Hazır Olun…

Seçim bitti, AKP kazandı, ister doğru olsun ister hileli, gerçek şu ki halkımız tehlikeyi hâlâ göremedi.

Tehlikenin boyutları hakkında bir fikri yok, ne kadar ağır ve yakın olduğu konusunda da hayal gücünü kullanamıyor çünkü tehlikeyi bilmiyor, görmüyor ne olduğunu ve nereden geldiğini…

Aydın ihanetine düştük, sözde aydınlar tehlikeyi anlatmıyor, ülkemiz sanki güllük ve de gülistanlık, bir kan uykusuna düştük sanki…

Ekranlar ihanet etti bize, bir olan değerleri ayrıştırma, insan hakları gibi, bizim olan kaynakların satılması, özelleştirme gibi, Müslüman olan Türk dünyasının Hıristiyanlaştırılması, barış diyalog gibi, Türk Milli Siyaseti “AKP’nin Siyaseti” gibi gösterildi, tehlike nedir, anlatan olmadı, olanların da sesi duyulmadı…

Türkiye’de tehlike nedir, tehdit nedir, halkımız göremiyor artık, seçim sunucu bunun ispatı…

Bizi bekleyen tehdit ve tehlikenin temelinde ANADOLU’YU ASYA’DAN AYIRMAK düşüncesi yatıyor, neden?

Bin yıl önce, 1071’de Muş-Malazgirt’te yenilen Bizanslılar yani Avrupalılar bin yıl boyunca Anadolu’yu geri almak için savaşa yaptılar ama başaramadılar. Anadolu’daki Türk’ün gücünün Asya’dan geldiğini şimdi anladılar… İran’dan, Azerbaycan’dan, Özbek, Kırgız, Tatar, Türkmenistan gibi Asya’dan geldiğini Kurtuluş Savaşımızda anladılar ve o gündür, bu gündür Anadolu’nun Asya ile bağını kesmeye çalışıyorlar Anadolu’yu ele geçirmek, Türk kimliği ve varlığına son vermek için…

Elimizde kanıt var, 1920 Sevr Haritası,
alın bakın, Doğu’da Büyük Ermenistan ve Kürdistan, neden, Anadolu’yu Asya’dan koparmak için…

Tam iki yüzyıldır bu proje işliyor ama bize anlatan olmadı, kanıt: ÇARÇELLA…

Kürdistan hayali ile çıkarılan ilk isyan
1846 Bedirhan Bey isyanı, Cizre’de, Çarçella’nın hemen batısında…

İkinci isyan, 1880, Şeyh Ubeydullah isyanı, Çarçella’nın hemen güneyinde…

1908 Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti’ni kuran kim? Bedirhan ile Şeyh Ubeydullah’ın oğulları; Emin Ali Bedirhan ve Seyit Abdulkadir… Amaç neydi: Kürdistan…

1918 Kürt Teali Cemiyeti’ni kuranlar kim? Aynı çocuklar…

1921 Koçgiri isyanını çıkartan kim: Seyit Abdulkadir, tıpkı Şeyh Sait isyanını planladıkları gibi… Ağrı isyanları aynı, Tunceli isyanı aynı, aynı kişiler, aynı yerler, aynı amaç… Bütün yollar Kürdistan’a çıkıyor…

1927 HOYBUN, Ermeni-Kürt işbirliği, Anadolu’yu kağıt üzerinde paylaşıyorlar…

Şeyh Ubeydullah Şemdinli’den, Seyit Taha’nın oğlu… Seyit Taha, Iraklı Kürt Halid-i Bağdadi’nin müridi… Tüm bu isyanların ardında Kürt Halid-i Nakşî imamlar var, şeyhler var, seyitler var…

PKK bunların silahlı kolu, silahsız kolları ise cemaatler, yönetimi Kürt Halid-i Nakşilerin olduğu cemaatler… Bugünkü AKP siyasetinin mimarları aynı cemaatten, aynı koldan…

İki yüz yıl önce isyanların çıkarıldığı bölge Şemdinli, Çarçella…

İmralı’da yatan hainin “bir parça özgür vatan” dediği yer Şemdinli…

PKK’nın yurt içindeki ana karargâhı Şemdinli’de Çarçella, hemen Yüksekova’nın batısı…


Bugün 13 Haziran, Yüksekova’da operasyondan dönen askeri birlikler İMRALI resimleri ile karşılandı, askerler İmralı’da yatanın resimleri altından geçti, haberi var gazetelerde…

Bu nedir? İsyana hazırlık, tıpkı iki yüz yıl öncesi gibi…

Şimdi buna İsrail’i ekleyin, Yahudi Kürdistan, Arap olmayan ama Araplara karşı kullanılacak bir Kürdistan…

Şimdi buna bir de ABD’yi ekleyin, Hazar’daki enerji kaynaklarına İsrail-Yahudi Kürdistan-Ermenistan yoluyla ulaşmak isteyen ABD’yi…

Bir de AB’yi ekleyin Avrupa’yı yani Bizans’ı, Anadolu’yu ele geçirmek için Asya’dan koparmayı amaçlayan, içine düşürüldüğümüz tehlike büyük…

AKP Suriye ile işe koyulacak, işte planı (Siyonist Dergi Kivunim, 1982, yazan Oded Yınon, detay için bakınız: Kurt Kapanı.):

“Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır.”

Şimdi bu plana, ABD’nin BOP’unu ekleyin (Kanlı Sınırlar, ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yazan Ralph Peter’s, detay için bakınız: Kurt Kapanı.):

“…Şiddetli askeri baskılara maruz kalan ve on yıllar boyunca “dağ Türkü” olarak nitelendirilmek suretiyle kimlikleri yok edilmek istenen Türkiye Kürtleri de aynı şekilde oy verirlerdi. Ankara’nın önünde bulunan Kürt sorunu son on yıl içerisinde bir miktar kolaylaşmış olmasına rağmen baskı yakın tarihlerde tekrar yoğunlaştı ve Türkiye’nin doğusundaki beşte birlik bölümü işgal edilmiş bir bölge olarak görülmelidir. Suriye ve İran Kürtleri de mümkün olsa bağımsız bir Kürdistan’a katılmak isterlerdi.

Dünyanın meşru demokrasilerinin Kürt bağımsızlığını muzaffer kılmayı reddetmeleri medyamızı sık sık heyecanlandıran beceriksizce yapılan hafif günahlardan çok daha kötü bir insan hakları ihmalidir. Ayrıca Diyarbakır’dan Tebriz’e kadar uzanan bağımsız bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya arasında en Batı yanlısı devlet olacaktır. Bölgede yapılacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni ağırlıklı bölgeyi budanmış bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmiş bir Büyük Lübnan’a kıyılarını kaybetmiş olan Suriye ile birleşmeye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden doğmuş olur...”


Irak parçalandı, kuzeyde Kürt devletinin küçük parçası kuruldu, şimdi Suriye doğusunda yer alan ikinci parça harekete geçirilecek ve AKP misyonu gereği, bu parçaları birleştirecek… Suriye’yi izleyiniz, ayrışıyor, çatışıyor ve parçalanıyor… İsrail Planı ile ABD- BOP işliyor, işletiliyor AKP eliyle…

PKK’ya gelince, o da Çarçella’da işe koyulacak, bu amaçla Hakkâri’yi hazırlıyor, Yüksekova ve Şemdinli’deki garip ve çaresiz düşmüş halkımızı bir isyana sürüklemek için hazırlıyor… AKP-PKK ile aynı yolda ve aynı amaca doğru ilerliyor, biri silahlı diğeri silahsız…

Biz Anayasa değişiklikleri ile uğraşırken ve de insanlarımızın gerçeği görmesi engellenirken,
Anadolu ile Asya arasına, ardında Ermenilerin olduğu PKK yerleşecek, anayasa bir olsa da, Doğu’da yönetim devlet elinden gidecek, yavaş yavaş… Bu arada İran’da olaylar başlayacak, ayrışacak, yavaş yavaş… Anadolu ile Asya’daki Türk dünyası arasında Ermenistan-Kürdistan tampon yönetimleri yerleşecek ve ayıracak yavaş yavaş…

Bu ülkede elbet geleceğimizi düşünenler vardır, bu ihanet projelerini yok edecek demokrasi içinde devlet güçleri vardır elbet, milli bir siyaset ve milli bir yargı vardır elbet, oyunu bozacak…

Türk Ordusu ve Türk Polisi, Şemdinli’ye dikkat edin, Çarçella’ya, Yüksekova’ya ve Hakkâri’ye…


Anadolu’yu Asya’dan ayırabilmek için ilk hareket bu bölgelerde başlayacaktır, çünkü Tarih böyle diyor bize…

Çarçella’yı okuyunuz, öğrendiklerini anlatınız, gündeme taşıyınız, aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, bu ayrılıkçığı durdurunuz iş işten geçmeden, çünkü Asya’daki ve Kafkaslardaki Türk dünyasından kopmuş bir Anadolu Türk devleti yaşayamaz, yaşatmazlar, tarih diyor bunu, ben değil…

Tarih yeniden yapılmak isteniyor ve Anadolu’daki en az ve net bin yılık Türk varlığı tarihten silinmek isteniyor, Anadolu Bizans’a dönüşüyor, açın gözlerinizi, açın gözlerinizi, açın gözlerinizi…
Erdal SARIZEYBEK, 13 Haziran 2011
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12291
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Şu dizine dön: Erdal SARIZEYBEK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x