Serdar Ateş : AKEPE VE FAŞİZM SORUN-SALI !...

Serdar Ateş : AKEPE VE FAŞİZM SORUN-SALI !...

İletigönderen A. Serdar Ateş » Pzt Nis 14, 2014 1:11

Çöküşü izliyoruz...

Çöküşünü gizlemek için;halkın gözlerine boya sürmeye ;balkona çıkan bir lider izliyoruz...

Oysa,' Cumhuriyet Liderleri'nin genelde halk ile aynı seviyede veya halkın içinde yer alarak, iktidarın halk için olduğunu gösterdiklerini;

Mutlakiyetçi yönetimlerin ise; özenli balkon gösterileri ile; halkı, kulu olarak gören anlayışlarıyla; 'Üstte Gözükme' ihtiyaçlarını dışa vurduklarını siyasal Ruh-bilim anlamında ünlemliyoruz...

Gerçeğin yağmuru yağarken gözlere ;hiç bir boya işlemez!;tüm söz ve yalanlardan öte;görüyoruz!

*************************************************************

Resim


Faşist akıldaki dünya idarelerinin ortak özelliklerini belirtmek;Cumhuriyet'ten Faşizme geçiş yolu döşeyenlere inat ; halkı uyandırmak için ,vatandaşlık görevi haline gelmiştir.


Faşizmin, sosyal olgu anlamda tanımı:Belirli bir sosyal veya siyasal düşünceyi gerçekleştirmek için, tek yanlıcı (tümelcilik-skolastizm) bir felsefi-dini -ideolojik kabullerle ; sosyal veya siyasal iktidarı ele geçirmek üzere;örgütlü veya örgütsüz olarak;hür düşünce ve seçimi hedef alan ; tehdit algılatması yaratıp, besleyerek;seçim veya darbe ile iktidara gelip ;iktidarını -inanırlığını-güç kalıcılığını her noktada egemen kılmak üzere ; demokrasi karşıtı olarak ,fiziki veya mental anlamda şiddet kullanan anlayış biçimidir.

Faşizm kelime kökeni olarak;Latince 'fasces'ten İtalyancaya kazandırılan Fascio'nun :Klasik Roma'da İmparator arkasında yürüyen 2 cellatın , ayrı dalların iplerle birleştirilerek balta haline getirilmesini ifade eden ''balta ve sopalar'' anlamına gelir.Bu ifade, şehir devletlerine bölünmüş İtalya'da tek devlet olma idealini ; Mussolini'nin ayrı dallardan bağlanarak yapılmış bastonunda ''Birlik ve Kuvvet'' olarak sembolize edilmiştir.

Ülkemizde ; yayılan ışık tayflarının Ampulden gelmesi ve ışığın tek renkte imgeleştirilmesi bu sembolizme örnektir.

Bu tekleşmeci düşüncenin ,sadece 2. dünya savaşı Dönemi ve Hitler-Mussolini'nin ;Marksizm-Sosyalizm'e karşıt güç olarak kullanıldığını ifade etmek; yanlılık içerir.

Fransız ihtilali ve 19. yüzyıl Radikal Sol Hareketlerinde olduğu gibi;Marksist -Sosyalist ülkelerde de (SSCB-Çin-K.Kore ...) faşizm önemli bir toplum gütme aracı olarak kullanılmıştır ,kullanılmaktadır.

2 . Dünya savaşına kadar, gerek örgüt içinde; gerekse sermaye tabanında belirli bir özyönetimsel özellik gösterebilen Faşist düşünce;savaş sonrası, 2 kutuplu dünyadan etkilenerek şekillenmeye başlamış;hakim dış güç odaklarına bağımlılık ;kimi zaman,milli özellik göstermesini de engelleyerek;Latin Amerika gibi dış güçlerin amaç ve modellemelerinden kolayca etkilenebilmesini de beraberinde getirmiştir.

Hitler faşizminin: Thule gibi toplum dışı gizli örgütler ve Yabancı sanayicilerle işbirliğindeki Sermaye gruplarınca finanse edildiğini bildiğimize göre;azınlık olarak toplumun uç kısmında yer alan bu düşüncedeki akımların;toplumda yer edinebilmesi için ,dış kaynaktan beslenebilmeleri de;'toplum için olma' amacıyla da ters düşmektedir.

Çünkü ,dışarıdan beslenen veya destek alan hiç bir hareketin;destek alan topluma, anlık bir göreceli yarardan başka bir şey getirmediği ,dünya tarihinden bellidir.

PARALEL DEVLET KAVRAMINI DA İLK ORTAYA ATAN, SOSYAL TARİHÇİ ROBERT PAXTON'A GÖRE; FAŞİZMİN, SÜREÇSEL 5 AŞAMASI VARDIR:

a-Erken dönemde hareketin ortaya çıkması
b-Mevcut siyasal sistemde meşru siyasal partiler olarak kök salması
c-İktidarı ele geçirmeleri
ç-İktidarı kullandıkları süreç
d-Radikalleşme ve gerileme dönemi


Faşizm geleneğinde; eylem bakımından, bu süreçsel beş aşama incelenecek olursa;

Faşizmin Geleneksel Eylem Aşamaları

1-Siyasi-Felsefi -Sosyal Hareket olarak Gelişme

Tüm faşist liderler,cumhuriyet karşıtı olarak; örgütlü bir düşünce gücünün himayesinde; kendi siyasi fikrini ,halka rağmen (!) gerçekleştirmek üzere ,demokrasiyi sadece araç olarak görüp,gereğinde; bu aracı da, kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için; yok etmeyi ilke edinmektedir.
Çünkü ,cumhuriyet ve demokrasi; faşizmin zıttı ve ilacı hükmündedir.

Tüm faşist liderlerin her siyasi düşüncedeki gibi birer inanç ve kabul örgüleri vardır.Bu temel örgünün beslendiği kaynaklar ;Toplumsal çoğunluk İnanç -Felsefi sistemi ve toplumsal kabul gören milli-dini kimliklerden belirlenir.Siyasi kabullerin ,halk içinde kabul görmesi için ;bu örgülerle zorunlu olarak ilişkilendirilmiştir.

Skolastik felsefenin çıkışında ve yön değiştirdiği Adcıllık (nominalizm) aşamasında görülen tekçil anlayışın; ''Anlamak için inanıyorum ''vurgusu;

bugün: ''Yapılanı sadece inançlılar anlar-Allah diyorsak ve inanıyorsak ;o halde her şeyde haklıyız ;dolayısıyla her yaptığımız da Allah içindir''
şeklinde 'amaca ulaşmak için her yol mübahtır' (makyevel) dayatmasına dönüştürülmüştür.

Gerçekte Aristo'nun Yanılmazlığının savunulmasıyla;1870'de Papa tarafından uhrevi Liderlik için yazılan 'Papa'nın Yanılmazlığı' veya 'Kilise Yasaları Manzumesi'yle ;Halidi Bağdadi'nin Halidiye Risalesi'ndeki şeyhe bağlılık-itaat kural ve telkinlerinin ;'uhrevi otorite tesis amacı'nda farklılıkları yoktur!

Siyasal Köktendincilik güç kuramında : Din mental bir araçtır;fiziki güçle birleştirebilen;dünyada iktidar olur.

ResimDünyada Faşist Hareketlerin Din Örgüsü

İspanyol faşisti Franco'nun ;Falanj gençlik örgütü -Pelayos- ve kadın örgütü -Seccion Feminina-da;model anlamda iyi bir hristiyan ve iyi bir eş olmayı güdülerken;aileleri ise iktidar için örgütlemişti.Franco NATO üyeliği sonrasında;OPUS DEİ örgütlenmesine muhtaç kalması da ilginç bir illiyettir.

Modernizme yakın olan falanj içindeki üyelerin tasfiyesi de ;yap-gör tek yanlı aklının(pragmatist skolastizm) gözlemlenmesine dair önemlidir.

Hitler , Kavgam isimli kitabında; dinsel temel örgüsünü ,Nordik-Germen kültürüne uygun bir kilisenin kurulması gerektiğini ifade ederek başlatmıştır.

Bu amaç, 1936'da Protestan Kilisesi kurularak gerçekleştirilmiş;yanı sıra Papa 12. Pius, Alman Başpiskopos Cesare Orsenigo, Viyana Başpiskoposu Theodor İnnitzer,Başpiskopos Johann Evangelist Müller-Kondrad Von Preysing ve Dietrich Bonhoeffer gibi sayısız din adamından destek almıştır.(1)

Resim


Çok ilginç bir noktadır ki;istifa eden eski Papa 16.Benedict bile o dönem 14yaşında Hitler'in gençlik örgütüne katılanlardandır.Belki de bu gerçek ortaya çıkınca;16. Benedict istifa etmiş olabilir.(2)

Resim


İtirafçılar Kilisesi'nde Nazi Partisinin (NSDAP) kuruluşunda destek olmalarına karşın;3.Cumhuriyet'in çöküşünde muhalefetleri sebebiyle;Bonhoeffer gibi din adamları ,'Hitler Suikasti'ne karışmakla karalanarak;topluma korku salmak için, idam edilmişlerdir.

Resim

Oysa Hitler, özünde Darvinist bir anlayışta ,hristiyanlığı sadece toplumu kendi amacı etrafında;Kutsal Germen imparatorluğu' ikonuyla toplamak için kullanmış;bu amaçla zaten etkisi azalan Vatikan ile 1933'te Reich Concordat anlaşmasını yaparak ; ülke içindeki tüm katolik kuruluşlarının Nazi Şemsiyesi altına girmesini amaçlamış ve başarmıştır.(3)

Resim

Balkanlara,Batı Rusya ve sömürge müslüman coğrafyasına yayılmaya çalışan Hitler;bu amaç için;Osmanlı'ya ihanet ederek İngilizlerin Kudüs Müftüsü olan;ancak kutsal topraklarda özerk devlet kurma amacını gerçekleştiremeyen Muhammed Emin El Hüseyni'yi tarafına katmış ;savaşa müslüman halkların Alman Bayrağı altında kullanılmasına çabalamıştır.Bunun sonucunda sayısız Türk ve müslümanın ,Rus-İngiliz - Alman çarpışmasında kanı dökülmüştür. (4)

Resim

Dönemin sloganı :Ne Monşer !Ne Mister!Gökte Allah !Yerde Hitler 'dir.Hitler'in yenilmesinden sonra ise bu örgütlenme:CİA-NED emrinde ;müslüman ülkelerde; ABD'nin egemenliğini tanıyan İslami örgütlerin kurulmasında (İhvan-Müslüman Kardeşler Örgütleri ve fraksiyonları) kullanılmıştır.

Bugün ise Saidi Nursi'den Necip Fazıl ve Fettullah Gülen ve Erdoğan'a dek ;yerde tanınan güçler;Anglo-Sakson hakimiyetine dayanan 'ABD ve İngiltere'dir.

Resim


Hitler'in antisemitizm ile iç tehdit modellemesi;Türkiye temelinde ,AKEPE'nin cemaatler ile ortak olarak; Atatürkçü ,Türk müslümanı ,laik -ateist ve alevi kesimlerin hedeflendirilmesi olarak gözlemlenebilir.(5)

2-Meşru veya gayrimeşru Kitleselleşme

Faşist temel siyasi düşüncesinin yayılabilmesi için, salt parti örgütlenmesi yeterli değildir.Bu örgünün kitlesel yayılımının hızlandırılabilmesi için basın - yayın ve sermaye organları gibi , tüm güç erkleri içinde ;çoğunluğa sahip olunması;gerekirse karşıt düşüncedeki;özellikle muhalif ve Cumhuriyetçi düşünceye sahip olanlarının susturulması,baskı altına alınması,hatta kapatılması-yok edilmesi ; tarih boyunca gözlemlenmiştir. (6)

Bu duruma misal olarak; İktidar partisinin , bir yandan yaratılan havuz ve baskı altına alınan Kamu bankaları ;Soros fonlamaları ve cemaatçi yayın organları ile 'Yandaş Medya Harekatları'yla; 3 -5 kanal haricinde; Ulusal anlamda yayın organı ve basın kuruluşu bırakılmaması verilebilir...

Yine; Franco İspanya'sı,Mussolini İtalya'sı ve Hitler Almanya'sındaki tedhiş ve kıyım hareketleri;sermayenin yandaşlaştırılması;yandaş olmayanların bertaraf edilmesi örnektir.

3- İktidarın ele geçirilmesi

Bu aşama ,içinde bulunulan siyasi ortamdaki düzenliliğe göre şekillenebilir.Demokrasinin olduğu ülkelerde seçim bir araç olarak kullanılırken;demokrasinin eksik olduğu ülkelerde ise karşı darbe veya sessiz darbe ile gerçekleştirilebilmektedir. Hitler ve Erdoğan da seçimle işbaşına gelmiştir.Franco veya Pinochet ölçeğinde ise darbe açık olarak gösterilmiştir.Endonezya'da ise ilk önce; ön tehdit gösterisi ve askeri tedhiş ile muhalefetin eli zayıflatılmış;ortam darbeciler tarafından güvenli hale getirildikten sonra;sözde bir seçimle iktidar ele geçirilmiştir.

4- Ötekileştirme ve Dış tehdit Algısıyla İktidarın ve gücün Tekleştirilmesi

Resim


Toplumu Düşüncede eşleştirme ve korku yaratmak için;kabul ve düşünce sistemine karşıt olanlar ;vatan düşmanı,hain,darbeci,casus olarak nitelendirerek;karşıt düşüncenin yok edilmesi için;siyasal komplolar, dış yönlendirmeli sosyal olaylar ile sahte delillerle ;ülke düşmanı olarak ilan edilmektedir.

Resim


Ülkede yaşanılan Hrant Dink,Rahip Santaro,Zirve Yayınevi Cinayetleri,hatta Şemdinli Umut Yayınevi Bombalaması da;ülkede toplumsal hakim düşünce ;Türk Milletçiliği ve Millet-Devlet -Kemalizm bağının kırılıp-yıkılması için hazırlanmış;Türk Milliyetçilerinin; ırkçı,katil ve gerici zihniyette gösterilebilmesi için planlanmış :
Ardı sıra Korku İdaresine geçilmek üzere;Cumhuriyet koruyucusu TSK kuvvetlerinin muvazzaf ve emekli personelinin taraf yapıldığı; Ergenekon,Balyoz,Askeri Casusluk Davaları gibi bir çok davayla; Devlet ve toplumsal hayatta;fiziki ve psikolojik esaret süreci başlatılmıştır.

Resim


Tehdit algılatmasında kullanılan görevli askerleri personelin ;pkk ve irtica ile mücadelede etkin isimlerden sehven (!) seçilmesi;bu isimlerin gizli pkk ve cemaat itirafçılarının ifadesi ile suçlu konumuna düşürülerek lekelenmesiyle birlikte;Türkiye'nin doğusunun eşkiyanın insafına ve hendeklerine bırakılması; toplumsal nefretten kurtulmak ve yandaş kazanmak için :Millet Bayrağına sarılarak seçim reklamı yapan bir hükümet idaresi için tamamen tezatlık ifadeleridir!

Sözgelimi; Şemdinli Umut Yayınevi bombalanması tezgahında;uzun bir çalışma sonucu pkk içine sızıp, bölücü başını yok etmek üzereyken ;hemşerisi çıkan bayan bir militanca; farkında olmadan deşifre edilen Astsubay ALİ KAYA'nın tutuklanmasında;

Ali Kaya'nın bu mıntıkanın içindeki jandarma kolluk güçleri içinde muvazzaf anlamda çalışması bakımından;esas hedef olarak kendisinin seçilmiş olması: Türk Medyası içinde, hala haber yapılmamış önemli bir detaydır.

Esasta, tüm bu hain yaftalamaların: Bölünme Anayasası ve Federalizm Planına toplumu hazırlanması üzere :Sosyal Dönüşüm amaçlı, asimetrik psikolojik savaş taktikleri olarak; algı yönetimi ve müdahalesi operasyonları olduğu , geldiğimiz son aşamada açıkça görülmektedir.

Resim

Türk milletinin esir alma operasyonlarına dair ;'' Casus Belli ve Türk Milleti'ne karşı İhanet Protokolü'' başlıklı makalelerimde de , 2013'e dek olan süreç betimlenmektedir. (7)

5-Denge için birlikten ; Köktencilik (radikalizm) dengesizliğine :Gerileme Dönemi

Düşünce gücüne, itaat ve korku yoluyla toplum içinde kabul yaratılması için; gerek hukuksal mevzuat değiştirerek;gerekse cebir örgütleri kurarak ,kullanarak ve bu örgütlerin devlet için yapılaşmasını da tamamlayarak; şiddet gücü ile meşruiyetini kanıtlama sağlama amacını gösterir.
(Falanjistler,SS Örgütlenmeleri,Ak-Gençlik-Sancaktar )

Türkiye'de AKEPE-F Tipi cemaat örgütlenmesi ile yapılan yasama oyunları,K.H.K. hileleriyle;Yasama-Yargı-Yürütme güçlerinin tekleşmesi için yapılan torba yasalar;AYM ,YSK-HSYK-Yargıtayn -Danıştay-DDK üyelerinin çoğunluğunun yürütme tarafından belirlenmesi ile ; hukukun bağımsız ,adil, genel ,kesintisiz ,eşit ve tarafsızlık ;olmazsa olmaz unsurlarının bitirilmesi ; bu duruma örnek gösterilebilir.

Son durumda AKEPE'nin: Kamu adına hukuku tesis edecek, sözde Bağımsız mahkemelerin ve kolluk güçlerinin ;Kamu Görevlisinin soruşturulma ve yargılanabilmesi için öncelikle ;Başbakan ve Adalet Bakanı'ndan onay alması düzenlemeleri ;hazırlanan yeni MİT yasası ile de ;ülkede son kalan hukuk ve adalet ümidini de bitirmektedir.

Ülke yönetim ,hukuk ve idari birimlerini merkezden ele geçiren Tekçil düşüncenin ;örgütlenmenin taşralara taşınması ve buna dair tüm yürütme kararlarının uygulanması için bürokraside tekleştirilmesine yönelik; yandaş atamaları ve memurların yandaşlardan seçilmesi ve Büyükşehir Yasası ile ile genel hakimiyet harekete geçirilmiştir.

Resim


Harekete geçen idare; kabullerinden, toplumun uzaklaşmaması için;sürekli bir tehdit yaratmak ihtiyacındadır.Bunun için karşıt güçlerin bölünmesi ve birbirine düşmesi için sosyal infial yaratacak olaylar tezgahlayabilir . Savaş çıkarabilir.Faşist düşünce, geçerliliği için ;sürekli otoriter yönetim tarzını meşrulaştıracak;iç ve dış tehditler algılamasına ihtiyaç duyacaktır.

Bu sapkınlık;aynı zamanda bu düşüncenin, kendi kendini yok etmesi gerçeğini de beraberinde getirmektedir.Çünkü faşizm ,denge yaratmak idealiyle yola çıkıp;dengesizlik ve kaosu merkez yapan bir düşünce tezatlığında tükenmektedir.

Resim


Hitler döneminde:Polonya sınırında Almanlar tarafından öldürülüp;suçun Polonyalıların üzerine atılması gibi veya beslenilen Dinci Militanların Cilvegözü'nde,Gaziantep'te,Reyhanlı'daki bombalamaları gibi;

Gezi eylemleri sırasında; sahaya sürülen DHKP-C örgütü saldırıları ,pkknın Gezi Olaylarındaki Kamu'ya Saldırıları gibi; Aynı algı müdahalesinde ;karşıt düşüncenin kabullerine ise yer verilmemesi, kitlesel sansür uygulamaları ve özel hayata müdahale çabası da; bu ana eylem planının, kalkanı hükmünde belirmektedir.

2.BÖLÜM

Faşist Yönetimlerin 14 Özellliği :

Siyasal Bilimci Lawrence Britt ,2003'teki makalesinde; Faşizm'in 14 işaret özelliğini, tüm faşist devletleri inceleyerek betimledi (8):

1. Güçlü ve sürekli milliyetçilik: (Ülkemizde Siyasal Ümmetçilik ve bölgelere göre değişen millet tanımlamaları;baskın olarak alt sosyal grup:Etnikçilik )

[b]2. İnsan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi:
(Bölücü güç harici olmak üzere;ülke bütünlüğünden yana olan, tüm güçler baskı altında olup,hariçten gazel uydurulan davalarla esir edilen; tüm Türk vatandaşlarının İnsan Hakları ve vatandaşlık hakları 2007'den bu yana çiğnenmektedir!)

3. Düşmanların/günah keçilerinin birleştirici bir neden olarak tanımlanması: (Kemalizm- Cumhuriyet Kurucu CHP İdaresi-Türk Milliyetçiliği)

4. Ordu veya Polis gücünün yüceltilmesi: (Ülkemizde Polis ve MİT eksenli olarak ortaya çıkmaktadır)

5. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı:(örnekle açıklamaya gerek duyulmamıştır)

6. Kitle iletişim araçlarının kontrol altına alınması: (örneklemeler açık ve su götürmez bir şekilde yaşanmaktadır)

7. Ulusal güvenlik takıntısı: ( Suriye ile savaş tezgahı ve sürekli ileri sürülen İstikrar vurgusu,Faiz Lobisi vs.)

8. Din ve yönetimin iç içe geçmesi: (Kamusal alana siyasal obje olarak Türbanın tanımlanması, MEB ve eğitim kurumlarındaki düzenlemeler ile yönetim kademesine öncelikli İlahiyat Fakültesi mezunlarının atanması-yükseltilmesi)

9. Özel sermayenin gücünün korunması: (Özel Sermaye içinde tüm yandaş firmaların kamu ihalelerinde gözetilerek;çark içinde iktidarı besleme yöntemleri 17 Aralık'tan da önce aşikar olmuştur)

10. Emek gücünün baskı altına alınması:(Kıdem Tazminatının kaldırılma çalışmaları ile birlikte;Sendikaların uydulaştırılması,Bireysel emekliliğin özendirilerek;SGK'nın özelleştirilmesi çabaları; işçi gücünün taşeronlaştırılması;satılan K.İ.T çalışanlarının özlük haklarının yok edilmesi v.b. gibi ....)

11. Aydınların ve sanatın küçümsenmesi:

12. Suç ve cezalandırma ile baskı altına alma :(DGM'ler yerine ÖGM'lerin tesisi ile Cemaat hakim ve savcılarının atanması,sahte delillerle peşin hükümlü suç isnatları ,kovuşturma ve yargılamalar yapılması;Yargıtay 9. dairesi örneğinde Cemaat yapılaşması ile yargılamalara itirazların sindirilmesi)

13. Adam kayırma ve yozlaşmada sınır tanımama: :(Açıklamaya gerek görülmemiştir)

14. Hileli seçimler[/b]:1982 Anayasası'nın getirisi D'Hont yöntemi ve 2007'den itibaren ABD'den ithal SEÇSİS sistemi;Türk seçim hayatına ;fazla basılan milyonlarca oy pusulası ile seçme değil; İktidar kaşısında tüm farklı seçenekleri eleme şekline dönüştürmüştür.

AKEPE iktidarının, kendiyle birlikte ,hangi paralel devletleri yarattığı ;bu 14 özellikten faydalanılarak açıklanabilir...

Her bir özellik başlığı ,günümüz Türkiye'sindeki idarenin, 12 yılındaki icraatleriyle ; okuyan gözlere, birer kitap yazılabilecek kadar arşivi de içermektedir.

Resim


ÇÖZÜM

Her siyasi düşüncenin sosyal hayatı ve buna dair siyaset mekanizmasıyla etkinlik dönencesine dair unsurları vardır.Türk siyasi hayatında, AKP faşizmine dair bu unsurlar (9) değerlendirilecek olursa;


-Gaye:Türkiye Cumhuriyeti'ni ,Neo Osmanlı Anadolu Federe Devletlerine Dönüştürmek! ;Bugün pkk'nın doğu ve güney Anadolu ve şehirlerdeki alan saldırıları ,hendek tuzaklamaları ;esasen terör örgütünün önhazırlığına izin veren ve milleti S'açılım tuzağıyla oylayarak ;şimdi Federal Anayasa için : Korkutma ve yıldırma aracı olarak , faşiszm özentisi gayrimeşru idare tarafından, yoğun olarak kullanılmaktadır !

-Tarif: Cemiyet birimi millet değil,ümmettir.Türkiye halkı mozaik ve yüzde 99'u müslümandır.Müslüman olan herkes Teokrasiyi istemelidir.Lider, teokraside Allah yerine ;din ve ümmet için karar verir.

-Yöntem:Dinsel saptırma yollu Dogmatizm :Anlamak için inanıyorum.İnanıyorsam,sorgulamıyorum.

-Kabuller: Lider ve cemaat kabullerinin ön plana çıktığı;tek yanlı yorumlamaların yapıldığı;bilimsel yöntemin dışlanıp;ilim müesseselerinin de kadrolarının yandaşlaştırılarak susturulmasının yaşandığı ;sürekli bir dönemdir.Tüm gazeteler,yazar ve iletişim araçlarında tekleşme ile aynı kabuller tekrarlanır.

Örnek:Türkiye'de Türk yoktur,Türk Milliyetçiliği ırkçılıktır;Atatürk diktatördür,dinsizdir;Cumhuriyet döneminde camiler yıkımış,ahır yapılmıştır;türbanlı gençlere dinsizler zulüm etmektedir vs. vs. vs. ve AKP Lideri dinin özgürleşmesini sağlamıştır;dış borcumuz yoktur;Türkiye kendi uçağını yapmaktadır;yol ve havaalanı inşaatıyla ülke ekonomisi kurtarılacaktır.vs.v.s....
(Ayrıca Bakınız ;G.Orwell'ın 1984,Hayvan çiftliği ve modern uyarlaması İsyan Equlibrium Filmleri) (10)

Ülkemizde, kabul mekanizmasını bozan yegane güç ;dar bir alanda, bir kaç T.V. Kanalı ve esas olarak ;sosyal medya olduğu sanılsa da;örgütsüz olarak gelişen önemli bir tepki simgesi olan 'Gezi Direnişi';iktidar için her tepkinin; tehdit olarak görülmesine aracılık da etmiştir.

Sosyal tepki aracısı 'Sosyal Medya'nın hedef haline getirilmesinin de asıl sebebi;'toplumu örgütleyebilme aracı' olabilmesidir.

Faşizmin en çok korktuğu da budur: Örgütlenmiş ve bölünmeyen bir Milli İrade Gerçekliği...

-Uygulama: Karşı devrim olarak 2003'ten itibaren çok yönlü bir asimetrik psikolojik savaşla başlamış;Dolmabahçe Görüşmesi sonrası ;TSK antiviral koruması devredışı bırakılarak;güçler erkinin yandaşlaştırılması ile Güçler Birliği despotizmine doğru gitmektedir...

Çözüm; AKP ihanetinin sözde savunduğu değerler sistemini (din-ahlak -Osmanlı-Ümmet vs.) hedef yapmak yerine ;

AKP gaye, tarif ve kabullerinin; akli ve bilimsel olmadığını;dinin, akıl ve bilimle çelişmediğini;aksine ilk emrinden itibaren teşvik ettiğini;dinin vicdani bir olgu olduğunu ve siyasi araç olarak kullanılmasının ;dünyevi iktidarı şahsi veya oligarşiler için kullanımına imkan sağlayarak;toplumsal zulme yol açacağına ve dolayısı ile din öğretisiyle ters düşeceğinin; her kesime ''Düşündürmeyi esas alan bir örgütlenmeyle'' anlatılmasıdır.

Düşünmeyi öğrenen her insan;aklı ve bilimi kavradığında ,aklliliğin dışında kalan her şeyden uzaklaşır.Eksik olan,düşünmeyi öğrenmekse,toplumu bu uyandırır.

*********************************************************************
SONUÇ

Tüm dünya faşist hareketlerinde mili bir amaç ve yarar ön planda gözetilmişken;AKP faşizminde dışarıdan kurulmuş bir Neo Osmanlıcılık tuzağında;Kemalist Türkiye'nin tasfiyesinde son darbe amaçlanmaktadır.Bu gayri milli amaç BOP planı gerçekliğinde;din örgüsü ve AKP tüzüğünün işlerliğinde ABD -AKP işbirliğinde harekete geçirilmiştir.

Resim


Hitler örneğinde ,Küresel odakların esas amacının 1917 Balfour deklarasyonunu gerçekleştirmek üzere İsrail'in kurulması ve Almanya'nın savaş tazminatlarıyla bağlanması sağlanırken (11);


AKP gerçekliğinde;turuncu darbe ile BOP savaşında;Türkiye'nin tüm milli ekonomik değerleri,sanki savaş tazminatı gibi sömürgecilere satılmış;esas amaç 2.İsrail'in Türkiye Kürdistan'ı adıyla sözde Demokratik Açılım ihaneti ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır! (12)

Ülkemiz gerçekliğinde,AKEPE'nin tüm faşizm aşamalarını birer birer gerçekleştirdiği; iktidarda tekleşmek ilkesi gereğince , kendi bağlı bulunduğu Halidi Bağdadi Nakşiciliği ile izdeş ;Kadiriler,Nurcular gibi tüm rejim karşıtı cemaatlerle işbirliği yaptığı;

İktidarın Kökleşmesi için;Devlete rağmen paralel devlet yapılaşmasının tamamlanıp;ancak, amaçta birleştiği 'Fettullah Gülen Cemaati'nin, kendi varlığına karşı istihbarat ve arşiv çalışmasının keşfiyle; aynı ilke doğrultusunda, güç savaşı da başlamıştır.

Bu savaşın mihenk noktası : Erdoğan ve Fidan'ın MİT ve FBİ üzerinden, Fettullahçı Terör Örgütü'ne ait arşivi eline geçirip;Kadrolaşma ve iktidarı paylaşmada aynı örgütü dahil etmekten vazgeçmeleri;

Din Devleti kurgusunun gerçekleştirilmesinde ;tek yanlılık ve bu planın her aşamasına Fettullah cemaat inin görüşüne yer verilmemesi (Halidicilik ile Nurculuk'un Çarpışması);

Fettullah Gülen'e dair, hukuki tehdit algılamasının; devlet erkinde bir türlü kaldırılmayıp;yurt içine dönüşüne imkan verilmemesi;AKEPE'nin cemaati iç tehdit algılatma yönelimlere başlamasıdır.

Buna karşı,cemaatin ise ; pkk sitelerini kullanarak, Oslo-Fidan görüşmelerini ifşa edip;7 Şubat 2013'te Hakan Fidan üzerinden; meşruiyet sorgulanmasını, yargı gücü ile başlatması ise karşı hamle olarak görülebilir.

Aynı süreç; paralel Devletler kapışmasında; AKEPE'nin cemaatin güç kaynakları,Dershaneler-Eğitim Kurumları ve Devlet içindeki personel kırımına başlanmasına karşı;17 Aralık 'AKP Yolsuzluk İfşa süreci'nin doğmasına kaynaklık etmiş;

Başbakan ve bakanların rant ilişkilerinden;bölücü-başının Oslo 'ya götürülmesine;hapis hükmünün çiğnenmesinden;M.İ.T. ve Dışişleri Bakanlığı'nın Genelkurmay ile Suriye Savaş Çıkarma senaryolarının kayıt ifşaalarıyla doruğa çıkmıştır.

03.04.2014 tarihinde açıklanan , Ergenekon Davasının 16.600 sayfalık gerekçeli kararı ; Milli Kuvvetler sözkonusu olduğunda; cemaat-AKEPE sanal kapışmasındaki ;tahliye ve kumpas kurgusunun bile; aslında ;
''ülkede yürütmeye muhalif bir güç var'' yanılsatmasında;''çift yönlü hedef küçültme 'ile halkın 'tepki emilimi 'sağlanırken;
diğer yandan da;''ülkede iktidarı yargılayacak hiç bir güç yoktur'' algılatması yaratma amaçlı olduğu ortaya çıkmıştır. M.İ.T üzerine oynanan son oyunda bu yöndedir. (13)Çarpıştırılan Güçlerle;ülkede yaşanan kaos ortamı ,aynı zamanda; küresel Satrancı oynayanların amacını da göstermektedir:
'Kontrol ettiğimiz hiç bir iktidar,mutlak güç addedilmeyecektir!
'Kullanılan piyon her an,aynen ;Mübarek-Mursi-Sisi örneklerindeki gibi değiştirilebilir.''


Seçimlerde yaşanan hileler;AKEPE'nin seçimle aklanma stratejisinin de çöküşünü beraberinde getirmiştir.

Siyasal partilerin aslında ;sadece part (ayrım) yaratmaktan öteye geçmeyen araçlar olduğu;son seçimdeki Cumhuriyetçi dayanışmasında beliren milletin iradesiyle gösterilmiştir.

Türk Milleti yüzde 60'ın üzerinde AKEPE'yi azınlıkta bırakan bir seçimle Cumhuriyet'i seçmiştir.

Bu anlayış, antipartizan bir bütünleşme ile gerçek Kemalist bir çerçevede ilerletilebilir.

Zulme karşı adalet isteyen bir milletin çoğunluk gücü ,yok edilmek istenebilir.

Lakin bu akıl ve güç ; teslimiyet kabulü göstermedikçe:ASLA YENİLMEYECEKTİR!


Çünkü;

''Halkına zalim tüm diktatörlükler ölümlüdür!
Hayata inananlar bile; bir gün ölümü görür! ''Serdar Ateş
13.04.2014


Dipçe

1-Murat Baruch -Nazilerin Dinle Olan İlişkisi -Resim Arşivi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8 ... directlink

2-Papa Benedict'in istifası ile ilgili The Times dergisi ağ haberi
http://www.thetimes.co.uk/tto/faith/article3684715.ece

Papa'nın bizim için istifası değil:istifa ettiği gün seçimi önemlidir.Maalesef dünya tarihinde biz Türkler'in yüzlerce soykırım tarihsel verisine rağmen ;Çanakkale dışında Şehitler Günümüz yoktur.

http://dunya.milliyet.com.tr/papa-nin-i ... efault.htm


3-20. Yüzyılda Din -Richard L. Rubenstein
http://www.enfal.de/dinlertarihi/dinler ... 0Din/1.htm

4-Hitler'în İmamları-Cengiz Özakıncı-Güncel Meydan
hitler-in-imamlari-cengiz-ozakinci-t27869.html

5-Erdoğan K.K. üzerinden alevileri yuhlatıyor
http://www.youtube.com/watch?v=PS77-K1WQng

6-Faşizm ve Din - köşe yazısı-Mehmet Baydan
http://haber.sol.org.tr/serbest-kursu/f ... beri-89167
Ve dünya ünlüleri de Erdoğan'ı Hitler'e benzetti.
http://www.internethaber.com/unlulerin- ... 63925h.htm

7- Millete Karşı Yeni İhanet Protokolü : serdar-ates-millete-karsi-yeni-ihanet-protokolu-arsiv-makale-t37100.html
Casus zaten Belli: serdar-ates-casus-zaten-belli-2012-arsiv-makale-t37102.html


8-Faşizmin 14 Karakteristik özelliği
http://www.ratical.org/ratville/CAH/fasci14chars.html

9- İskender Öksüz (Ayhan Tuğcigil) -Fikir Sisteminin
Unsurları -Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi s.68 - 1980

10- İsyan : http://tr.wikipedia.org/wiki/İsyan_(film,_2002)
1984: http://tr.wikipedia.org/wiki/Bin_Dokuz_Yüz_Seksen_Dört

11-1917 Balfour Deklarasyonu İsrail'in Kurulmasının Ön
Anlaşmasıydı
http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=88792

12- Sessiz Devrim'in kitabını KGT'ye yazdırdılar!
http://www.kdgm.gov.tr/?ax=kdgmIcerikDe ... F53A518744

13- Yeni Mit yasası ile Türk Milletine Karşı İhanet Protokolü
Yasalaştırılıyor!
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/15 ... ina-tehdit
Kullanıcı küçük betizi
A. Serdar Ateş
Üye
Üye
 
İletiler: 49
Kayıt: Pzt Eyl 24, 2012 5:32

Şu dizine dön: Sizin Makaleleriniz

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x