Serdar Ateş : DÜNYA, BİZE! BİZİ YÖNETENLER, TÜRK'E KARŞI!

Serdar Ateş : DÜNYA, BİZE! BİZİ YÖNETENLER, TÜRK'E KARŞI!

İletigönderen A. Serdar Ateş » Cmt Kas 15, 2014 2:16

Resim


Fuller ekibi, gerici biatlı akıllıları Yeni Osmanlıcılığa kışkırta dursun;
İstanbul'u fethederek Roma'yı tarihe gömen,Yakın Çağ'ı başlatan Fatih Sultan Mehmet'e ;
batı kamuoyunu Enderun üzerinden etkilemek üzere ;'Türkler Katledilmeli' ana fikirli filmle saldırıyor!

Saldırmakla kalmıyor,tarihi katlederek;kendisine haraç vermeyen halkını, kazığa geçirmesiyle nam salan Kazıklı Voyvoda,
Fatih döneminde Osmanlı tarafından öldürülmüşken;filmde, Fatih'i öldüren ölümsüz güç olarak sunuluyor.

Resim


Fatih ise,fethettiği topraklardan zorla çocuk çalan,vergi alan bir hırsız Lider olarak takdim ediliyor.

50.000'den fazla insanı kazığa geçirerek öldüren bir tarihsel karakter ise,Türk düşmanlığı soslu bir filmle aklanıyor.
Bu aklamanın bir sebebi de;yakın çağ dahilinde İtalya'dan ,İspanya'ya ,Avusturya'dan Almanya'ya dek hükmetmiş ;
Osmanlı ile sürekli hasım olan Habsburg hanedanının, onun mirasçısı olarak ;Türk Düşmanı olması olabilir mi? (1)

Kazığa geçirme ;özellikle batı alemi için bir acımasız güç gösterisi olarak; Roma'dan gelme bir Pagan geleneği iken;
Hristiyan Engizisyon adeti olarak, çarmığa germe ile ;Kilise'ye karşı gelen ruhların içine giren şeytanın ;
kişinin vücudundan ancak, acı çektirilerek çıkarılması sapkınlığının özdeşikliği unutturularak;
bu sadist ruhun, Osmanlı 'da asker olmakla kazanıldığı ifadesinin,filmde özenle işlenmesi ;Atatürk ve Fransız Larousse kapışmasını hatırlatıyor!

Filmin, İngiliz asıllı yönetmeni Gary Shore 'un ilk uzun metrajlı sinema filmi ve esas meslek alanının ise,reklamcılık olması ,
filmin özellikle etkisinin; toplumsal bilinçaltı hedefini de gözler önüne seriyor.

Van Münit'i Saray'ında kalan Lidercik;kendi bir Amerikan projesiyken;bu kindar Amerikan projesine karşı;
''Bir daha gelmem Hollywood''a mı diyecek?Yoksa sinemalara gidenler terbiyesiz mi nitelenecek?Bilinmiyor...

Bilinense ;Türk Tarihi ve onurunun,hiç bir zaman diliminde ;son 12 yıldaki kadar sahipsiz kalmadığıdır!

Atatürk ve Osmanlı birbirine vurularak;Türkler, kendi içinde çatışan bir halde,anlamsızca, taşeron iktidar güçlerince kışkırtılırken;
çoğu dindar ve gelenekselci Türk insanı;Ata'nın Osmanlı ve Fatih'e dair düşüncelerini bile bilmiyor! (2)

Milletin hakkını yiyip de,hizmet etmeyenlere milletin hakkı :''Haram olsun''!

Ulusal Onuru korumanın ne demek olduğunu; hem unutanlara;hem de , filmle olan ilişkisini de göstermek üzere;
'Atatürk ve Fransa- Larousse Olayı''nı mutlaka hatırlatmamız lazımdır!

Çünkü, ''Anlatılmamış Drakula'' filmi,Atatürk Larousse olayındaki batı kindarlığının, yeniden,ancak; kaçak güreşmeye dayanan bir karşılaşmasıdır!

ATATÜRK'ÜN FRANSA- LAROUSSE - OLAYI (3)

Fransa"da çok meşhur bir sözlük vardır; Larousse ...Bu sözlükte bir kelime var; ""décapiter""...
Bu kelime, 1931 yılındaki sözlükte; ""boynunu vurmak"" diye ifade ediliyor. Kelimenin bir başka anlamı daha var; ""Kazığa oturtmak"",
yani sivri bir kazık hazırlamak ve kazığın bir ucu insanların ağzından çıkacak şekilde üzerine oturtmak. Vahşi bir uygulama.
Burada, kazığa oturtmak deyiminin manasını açıklığa kavuşturmak için örnek veriliyor:
""Türkler, bugün bile esirlerini kazığa oturturlar.""

Tarihçi Raşit Erer'in(4) uyarısı ile gazeteci Abidin Daver, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde konuyu ele aldı.
Bu affedilmez iftirayı, utanç verici hatayı açıkladı. Bu yazıyı okuyan Atatürk, Fransız Büyükelçisi"ni yemeğe davet ediyor.
Elçi, diğer elçilere böbürleniyor, hava atıyor; Atatürk tarafından davet edildiği için.
Köşke geliyor, yemekler yeniyor.
Atatürk tabii bir şekilde, Elçiye bu kelimenin anlamını soruyor. O da bildiği anlamı söylüyor.
Atatürk;
"Kelimenin başka bir anlamı var mı?" diye sorunca, Büyükelçi;
"Bunu söylemek için sözlüğe bakmam gerekir' diyor.

Atatürk; daha önce hazırlamış olduğu ve çalışanlarına öğütlediği şekilde Larouse"u getirtip, Büyükelçinin önüne koyduruyor.
Elçi, daha işin nereye kadar gideceğinin farkında olmadan hevesle okumaya başlıyor.
Ancak kelimenin karşısında ""kazığa oturtmak"" konusunda verilen örnek cümleye gelince,
ancak yarıya kadar okuyabiliyor ve yarısından sonra yutkunarak Atatürk"ün yüzüne bakıyor.

Atatürk diyor ki:
""Demek ki biz Türkler; bugün de esirlerlerimizi kazığa oturtuyoruz öyle mi, öyle mi sayın Sefir?
Sözlüğünüze böyle yazmışsınız, bu doğru mu?"

Sefir, hemen sözlüğü biraz karıştırıyor ve bir kaçamak noktası bularak diyor ki;
""Efendim bu sözlük; Katolik Kilisesi"nin matbaasında basılmış, bildiğiniz gibi biz laik ülkeyiz,
kilisenin yaptıklarının bizim hükümetimizle bir ilgisi yok. Bizi ilgilendirmez ve biz kiliseye karışamayız.""

Atatürk:

""Öyle mi efendim, siz laik bir ülke olduğunuz için demek ki kiliselere karışamıyorsunuz.
Öyleyse ben de yarından itibaren İstanbul"daki kiliselerin kapılarına koca birer kilit astırıyorum"" diyor.

Bunu duyan Sefir, birden ayağa kalkıyor ve;
""Ekselans, protesto ederiz"" diyor.

Bunun üzerine Atatürk;
""Hani sizi ilgilendirmiyordu, karışmıyordunuz?"" diyor ve ilgililere dönerek; ""Sefire yolu gösterin"" diyerek, bir anlamda onu kovuyor.

Sonra ne mi oluyor?
Tabii Fransız hükümeti; laiklik söylemlerini bir tarafa bırakıyor, hemen o sözlük toplatılıyor ve yeni baskısında o cümle çıkarılıyor.


Resim


Bu muhteşem tavır karşısında bugün ;

- Askerimizin başına çuval geçirildiğinde sessiz kalan,
Karakollarımıza komşu bir ülkeden saldırılar düzenlenip şehitler verdiğimizde, harekete geçmeden önce icazet almak için okyanus ötesine giden,

Fuarlarda, ülkemizin bir bölümünü kurdukları kukla devletin parçası olarak gösteren haritalar asanlarla,Türklüğü ayaklar altına aldık diyerek; hala Amerikan-İsrail Siyonistlerinin Planları için, S'açılım çalışmaları ve temaslarında bulunan değerli yöneticilerimiz;

Larousse örneğine; Ulusal Egemenlik Haftası'nda 24 Nisan 2013'te Ermeni İsyanı'nda ölenler için Ermenistan'a 'Taziyet Mesajı' göndererek,
Ermeni Soykırımı'nı üstü örtülü olarak kabul ederken;

Kamuoylarını olumsuz siyasete yönlendirmek üzere;'sözde Ermeni Soykırımı Kabul Yasaları'nı siyaseten kabul eden ülkelerin hiçbirine karşı;
yaptırım kararı almamış,esasen Ermeni İsyanı'nı kışkırtan ülkeleri, dünya kamuoylarına; tarihi gerçeklik olarak,asla ifade edememişlerdir! (5)

Aksine Osmanlıcılık adı altında;Osmanlı'nın yıkılışındaki tavizkar yöneticilere benzer bir anlayışta;
milletin vergileriyle;cemaatsiz Kiliseler inşa ederek,batının gözüne girmeye niyetlenirken;

Papa 16. Benediktus Haçlı Savaşları için batıdan özür dilerken;13 Nisan 2011'de 'Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde:
Haçlı Seferleri'nin bir savaş değil;iki din ve iki kültürün birbirini tanıma ve etkileşim süreci olduğunu ifade edip;
akan binlerce müslüman kanını inkar ederek,batı emperyalizmini övmeye çalışmıştır! (6)Ayrıca,Fener Patrikhanesi'nin Ekümenikliğine çalışarak,Lozan'da elde edilen bağımsızlığı,şartsız terk etme yolunu tercih etmişlerdir!...

Bu arada,bu zaman dek ; Taşnak-Hoybun,Asala -PKK gibi Ermeni -Siyon taşeron örgütlerince öldürülen binlerce Türk için; bu teröre destek veren
Ne ABD, ne Fransa,Ne İtalya,Ne Hollanda,Ne Belçika, Ne İngiltere,Ne İsrail, ne de Ermenistan veya Rusya ;hiç bir şekilde taziye veya Özür mesajı göndermemiştir.

Aksine İsrail-Ermenistan-ABD , AB ülkeleriyle elele; Büyük Ermenistan-Büyük İsrail planlarıyla;

Bakü-Ceyhan ve Musul-Hayfa Petrol Boru hatlarının geçtiği vatan toprağımızı, Türkiye'den çalmaya çalışmaktadırlar.

Atatürk'ten sonra, nerelerden nerelere geldiğimizi hala göremeyen aziz vatandaşlarımıza ithaf olunur...

Ne diyordu Aziz Atatürk? :

'' Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtan bir hal alır ! ''


Serdar Ateş

15.11.2014

twitter :@ates_serdar
Facebook:https://www.facebook.com/yazarserdarates


Dipçe

1- 27 Mayıs 2006 Kazıklı Voyvoda’nın şatosu Habsburg ailesine verildi :
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/4482456.asp?m=1&gid=69

2-Sinan Meydan: ATATÜRK DİYOR Kİ: "Fatih Sultan Mehmet Büyük Adamdı Büyük..."
http://sinanmeydan.com.tr/index.php?opt ... Itemid=228

3-Atatürk'ün uyarı notası
http://www.dilimiz.com/tarih/genelbak.htm
http://www.tribundergi.com/forum/viewtopic.php?t=92818

4- Raşit Erer: Osmanlı İmparatorluğu'nun son maliye nazırlarından. Cumhuriyet döneminde Galatasaray Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptı.

5-Başbakan Erdoğan'ın '24 Nisan' açıklaması
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26277820.asp
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26279415.asp

6-Haçlı seferlerini Erdoğan övdü, Papa utanç duydu!
http://www.ajans5.com/detay/2011/10/28/ ... duydu.html
Kullanıcı küçük betizi
A. Serdar Ateş
Üye
Üye
 
İletiler: 49
Kayıt: Pzt Eyl 24, 2012 5:32

Şu dizine dön: Sizin Makaleleriniz

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 4 konuk

x