Tarım

Tarım

İletigönderen Son İktidar » Pzt Haz 06, 2011 1:07

TARIM
Son İktidar


Türkiye'de tarımın toplam istihdamdaki payı % 26.

Tarım bakanlığının bütçeden aldığı pay; 2007 yılında % 3,29 iken (6 milyar 609 milyon 407 bin TL),
2008'de 3,10'a (6 milyar 888 milyon 486 bin TL), 2009'da 2,94'e (7 milyar 591 milyon 559 bin TL),
2010 bütçesinde ise % 2,44'e düştü. (7 milyar 640 milyon 67 bin TL.),
2007'de Bakanlık bütçesinin % 75'i tarım desteklerine ayrılmışken bu oran 2010'da % 65'e düştü.
Tarım kredilerinin sayısı 200 bini aştı. Sadece Aydın´da borçlarını ödeyemedigi için hapis cezasına çarptırılmış işçi sayısı 235'i buldu.

2010 yılında bankaların el koyduğu tarla sayısı 452.

Devletin bütçeden ayırdığı tarım destek tutarı 5 milyar TL iken bankacılık sektörünün verdiği tarımsal kredi miktarı 4 katına çıktı.

1-2 bin 500 TL'lik kredilere ödeme gecikince yılda yüzde 40-45 faiz işletilmesiyle banka tarafından kredi kartıyla tanıştırıldı.

Borç batağına saplanan küçük tarım üreticisinin köyleri, toprakları, hayvanları, traktörlerini 3-5 misli borçlarına karşılık bankalara devrediyor.

Antalya Elmalı'ya 7 km uzaklıkta 340 haneli Düdenköyü 8 milyon tl'ye varan borcuyla banka kredi borcu nedeniyle toptan icralık oldu. Köyde sadece 3 hanenin bankalara borcu yok.

Ardahan'da 350 çiftçinin borcu 3.5 milyonu geçerken İzmir Kiraz'da 31 köyün toprakları yabancı ortaklı özel banka tarafından haczedildi.


Türkiye'de 2002 yılında 26,5 milyon hektar olan işlenen tarım alanı 2007 yılında 24,5 milyon hektara indi.
Türkiye dışarıdan sarımsak, pirinç, şeker, mısır, barbunya, mercimek, arpa, buğday ithaline başladı.

2002 yılında Ekmeğin kilosu 1 TL iken, 2011'de 2.12 TL oldu.
2002 yılında çiftçi 1 litre mazot almak için 3 kg buğday üretmek zorunda iken,
2011 yılında aynı çiftçi 6 kg buğday üretmek zorunda
1 torba gübre fiyatı 12 liradan 38 liraya çıktı.

AKP döneminde buğday ekim alanlarının 1,3 milyon hektar daraldı.
Nohut üretimi 650 bin tondan 530 bin tona, kuru fasulye üretimi 250 bin tondan 205 bin tona, kırmızı mercimek üretimi 500 bin tondan 422 bin tona, yeşil mercimek üretimi 65 bin tondan 24 bin tona geriledi.
Türkiye, baklagil ithalatçısı oldu. Kanada'dan ithalata başlandı. 2009 yılında toplam 213 bin ton bakliyat ürünleri ithal edildi, 207 milyon dolar para harcandı.

10 yıl önce 200 bin ton olan tütün üretiminin 2010 yılında 55 bin ton'a düştüğü aynı dönemde ekici sayısının 411 binden 73 bine, ekim alanının 195 bin hektardan 116 bin hektara geriledi.

2000'li yılların başında 19 milyon tona yakın olan şeker pancarı 17 milyon tonlara geriledi.

AKP döneminde 4,9 milyon ton pamuk ithalatı yapılmış ve karşılığında 6,7 milyar dolar ithalat parası ödendi.
Yağ bitkilerinde net ithalatçı pozisyon devam etmektedir. Türkiye'nin soya talebi 1,5 milyon tona yakınken, 2002 yılında 75 bin ton olan soya üretimi 2010 yılı itibariyle 55 bin tona düşmüştür.
2003 -2009 döneminde yağlı tohum ithalatına 5, ham yağ ithalatına 5,5 ve küspe ithalatına 1,8 milyar dolar verildi.

Verilen mazot desteği 550 milyon, mazottan alınan vergi 3.5 milyar oldu.

Şubat 2011 itibariyle Türkiye'de 1 litre mazot için ödenen 3,37 liranın 1,8 lirası ÖTV + KDV'den oluşuyor.. Türkiye, dünyada mazota en yüksek para ödeyen çiftçilerin yaşadığı ilk beş ülke arasına girdi.2010 Eylül genetiği değiştrilmiş gıdaların halka satışına resmi destek verildi.
Türkiye’ye 32 çeşit GDO’lu ürünün girişine izin verildi.
Bugüne kadar gıda üreticilerinden hiç biri GDO ibaresini etiketine yazmadı.


Dünyanın fındık üretiminin %61'i Türkiye'de gerçekleşiyor.
Fındığın başkenti lakaplı Giresun'da fındık üreticileri yabancı çukulata fabrikaları, aracılar, siyasi baskılar gibi faktörler yüzünden kendi fındığının fiyatını belirleyemiyor.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği fındığı kendi tesislerinde işleyerek iç ve dış piyasaya kendisi sürerken, artık üreticiden alan depolayan, sonra tekrar ihracatçılara satan bir anlayışa geçti.
Üreticilerin 2006 yılında verdiği fındığın borcunu bitiremeyen,
kooperatifin depolarını, gayrimenkullerini ve iştiraklerini satan, satılığa çıkaran,
tarımsal ilaç, gübre gibi tarımsal girdileri üreticilere borçlarına karşılık satarken fahiş fiyatlar uygulayan, çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen
Fiskobirlik borçları yüzünden kapanmakla yüzyüze.
Giresun halkına fındık yerine kivi yetiştirin önerisi getirildi.

Giresun Seka Kağıt Fabrikası 1970 yılında 32 milyondolar harcanarak 700 dönüm arazi üzerine 125 adet lojmanı, 1500 kişilik istihdam imkanıyla yapıldı.
2003 yılında bilirkişiler tarafından 60 milyon dolar değer biçilmesine rağmen 3.5 milyon dolar'a MILDA şirketine “üretime devam etme şartıyla” verilerek özelleştirildi.
2009 yılında işçilerin alacaklarını dahi vermeden tamamen kapandı.
Çalışan işçiler 3 milyon lira alacakları için fabrikayla mahkemelik durumda.
Fabrikanın hazineye de 23 milyon dolar borcu bulunuyor.
Seka fabrikasının kapanmasından dolayı Giresun'da 1.500 kişi işsiz kaldı.

Giresun'dan 100.000 üzerinde insan göç etti, Giresun halkının seçtiği milletvekili sayısı göçler sebebiyle 5'ten 4'e düştü.

Zeytinyağı üretimi yapan bir çiftçi eğer yeni bir traktör almak istiyorsa;

2002 yılında ürettiği zeytinyağının 6.1 tonuyla bu isteğini gerçekleştirebiliyorken; 2006 yılında bu isteğini 7 ton zeytinyağı üretimiyle gerçekleştirebiliyor.

Aynı çiftçi 2002 yılında 71.2 gram zeytinyağı üretimiyle 1 kilo gübre alırken; 2006 yılında 90.7 gramla 1 kilo gübre alabiliyor

2002 yılında bir litre mazot için 470.8 gram zeytinyağı üretimi gerekliyken, 2006 yılında ise 582.9 grama çıkıyor.

Niğde'de verimsiz geçen yıllarda biriken elektrik borçlarının faizleri yüzünden traktöründen kamyonuna kadar hacizlenen üreticiler aracılardan daha az kazanmaya başladı.

Niğde'de tarlada patates 50 kuruş iken son tüketiciye ulaşana kadar 1.5 lirayı buluyor.

2002'de dana etinin kilosu 8 TL iken, 2011'de 36 TL oldu.
Türkiye ithal et alır hale geldi.
Hayvancılık ve Bayburt örneği;

2002 yılında küçükbaş hayvan adedi; 97.115,
Büyükbaş hayvan adedi ise; 58.223 adet.

2011'de küçükbaş hayvan adedi sıfıra yakın,
Büyükbaş hayvan adedi ise 20.000 civarında.

Et üretimi; 2003 yılında 230,1 ton, 2010 yılında ise 104,8 ton
2002 yılında 97.358, 2009 yılında ise; 74.710 kişi.

2002 yılında milletvekili sayısı 2,
2011 milletvekili sayısı 1.

Çiftçinin elinden tarla alma yöntemleri;
Çiftçinin bankalardan aldığı krediye karşılık toprağı ipotek ediliyor. Çiftçi temerrüde düşünce, yani borcunu ödeyemez duruma düşünce haciz geliyor, toprağı elinden alınıyor.
Girdi maliyetleri artan, ürünü de para etmeyen çiftçi; bu durum karşısında yabancı bankaların cazip imkânlarla sunduğu kredilere başvurdu, başvuruyor, tabii tarlasının ipotek altına alınması karşılığında.
“Tarım üreticisi özel bankaların önünde kuyrukta. Hayatını döndürebilmek için kredi kartına yükleniyor. Çünkü ürünü para etmiyor, gübre iki katına çıkmış, açık kredi kartı almaktan başka bir çaresi kalmamış. Bu durum da, üretim araçlarının, tarlasının, traktörünün yakın gelecekte elinden çıkacağı sürecin başladığına işaret ediyor.

ÖZELLEŞTİRME
İşletme hakkı devri çerçevesinde yapılan özelleştirmeler çerçevesinde en yüksek rakam TEKEL'in 6 sigara fabrikasının satışından elde edilen 1 milyar 720 milyon doları bulan özelleştirme oldu. Taşınmaz devirlerinde de TEKEL'in çeşitli illerde bulunan 140 taşınmazının satış yoluyla özelleştirme sonucunda toplam 930 milyon dolarlık özelleştirme yapılmış oldu.
2003 yılında 292 milyon dolara Nurol Limak Özaltın Tütsab ortaklığına satıldı. 2006 yılında aynı ortaklık alkol tesislerini 2006 yılında 950 milyon dolara Amerikalı Amerikan Texas Pacific Group'a satıldı.
Yıl 2011, bu kez Amerikalılar satışa çıktı ve MEY İçki, 2 milyar 100 milyon dolara, Dünyaca ünlü, içkide dünya devi olarak tanınan İngiliz DİAGEO Şirketine satıldı.

TEKEL’in sigara fabrikaları ve markaları ise 2008 yılında yıl 1 milyar 720 milyon dolara British American Tobacco (BAT)’ya satıldı. Bu satış yapılırken çalışanlara Yaprak Tütün İşletmelerinin satılmayacağı/kapatılmayacağı sözü verildi.
Özelleştirme İdaresi 2006 yılında 23 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’yle 5 Yaprak Tütün İşleme Atölyesi’ni kapattı. Bunun sonucunda binlerce tütün işçisi TTA’da kızağa çekildi, binlerce üretici hane üretimden vazgeçti.
Türkiye’de tütün üreticisi hane sayısı 2002-2006 döneminde 400 binden 200 bine düştü. Bu rakam tüm fertleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon tütün üreticisinin işsiz kalması anlamına geldi.

Tütün üretimiyse aynı dönemde yüzde 40’a yakın gerileme kaydederek 1962 yılından bu yana ilk defa 100 bin tonun altına indi.

TEKEL’in sözleşmeli üretimini sonlandırması sonucu Güneydoğu başta olmak üzere üreticiler geniş kitleler halinde üretimi terk etti.
1984 yılında “0” olan tütün ithalatı, 2006 yılında 250 milyon dolara yükselirken, 2006 yılında ihracat 500 milyon dolara geriledi.
Tekelin satilisiyla birlikte 3 anonim sirket, 55 Yaprak, 2 Tuz isletmesi, 39 Basmüdürlükle birlikte 15 bin uzman personel ve 12 bini daimi olmak üzere 13 bin işçinin yazgısı yabancı şirketlerin eline gecti.


"Türk gıda kodeksi - çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları tebliği''ne domuz ilave edildi.

Sami Güçlü

2003 yılı buğday taban fiyatı olarak belirlenmiş olan 310 bin tl'yi beğenmeyen çiftçilere
"Gözünüzü kara toprak doyursun"

Mehdi Eker – Tarım Bakanı

Kuş gribi;
Bir kanalda katıldığı programda pişirilmiş tavuğun yenebileceğini söyledikten sonra ikram edilen tavuğu hangi koşullarda kesildiğini bilmediği gerekçesiyle yemeyi redetti.

Demokratik açılım paketinin içerisinde "toprak reformu var mı?" sorusuna;
"O sosyalist model, o model çoktan iflas etti."

"Gdo içermeyen ürünlerin üzerinde bu yönde bir ibare bulunması yasak çünkü içinde olmayan şeyi yazmak zaten anlamsız"

Çiftçi ve hayvan üreticilerine devlet kasasından yapılacak 280 milyonluk pirimi
halka "helali hoş olsun" diyerek dağıtacağını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan;

Erzurum’da çiftçilere;
"Yahu, bu millet yatıp kalkıp size mi çalışacak."

Mersin’de bir çiftçiye;
"Ulan terbiyesizlik yapma! artistlik yapma ulan! hadi ananı da al git burdan'"
Kullanıcı küçük betizi
Son İktidar
Üye
Üye
 
İletiler: 23
Kayıt: Pzt May 30, 2011 16:53

Şu dizine dön: Son İktidar - Ulusal ÖZDEMİR

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x