TÜRK DEVRİMİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ'NE KARŞI KUTSAL İTTİFAK /MİTHAT AKAR

Üniversiteli Gençler Burada Yazıyor

TÜRK DEVRİMİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ'NE KARŞI KUTSAL İTTİFAK /MİTHAT AKAR

İletigönderen mithat akar 1923 » Cmt Ara 19, 2015 21:09

TÜRK DEVRİMİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ'NE KARŞI KUTSAL İTTİFAK

Üç ana akım Türkçü-Toplumcu düşünce sistemine karşı "kutsal ittifak" kurmuş durumda.Üçü de teorik olarak birbirine karşıt vaziyette konumlanan bu akımlar,söz konusu olan "millet-milliyetçilik-ulus devlet veya milli-üniter devlet olunca , bir araya gelerek ,pratikte fikir birliği yapmaktadırlar.Tek tek ana hatları ile inceleyecek olursak bu temel düşünce akımları aşağıda özetlenmiştir.

Resim

1 - Kapitalizm:Küreselleşme ve küresel emperyalizm temellerinde "ülkelerin sınırlarını kendisi belirleyen", Milli Devletleri parçalayıp etni-sitelere dayanan projeleri ile Türkçülük ve Türk Milliyetçiliğine karşı olan bir toplumsal sistemdir.Sınırların önemsiz olduğunu,dünyanın tek merkeze bağlı küresel bir güce bağlı olması gerektiğini salık veren liberal kapitalizm;Ortadoğu-Kafkaslar - Asya ve Türkiye'de emperyalist merkezlerin uydusu olan,kantonlar yaratma hevesindedir.Bu kantonlardan 3'ünü Suriye'de kurmayı düşünen küresel sırtlanlar ,Türkiye'nin Güneydoğu'sunda da benzer planların peşindedir.Evrensel sermaye ve serbest meta dolaşımını savunan kapitalizmin, küresel Batılı ideologları konu Türkiye'ye gelince "özgürlük","insan hakları" , "barış" söylemleri ile bölücü talepleri perdeleyerek taktik politika geliştirir.En yakın örneği Ankara patlamasından sonra ABD Bakan Sözcüsü Kırby'in açıklamlarıdır. Özcesi sermayede küreselci - Milli Devletlere ve Ulus gerçeğine gelince etnikçi bir yönelim içeren sistem kapitalizmdir.

2 - Marksizm:Kapitalizme karşı bir toplumsal sistem olma iddiasını taşıyan bilimsel sosyalizm "enternasyonalizm" savunusu ile "milletlerin değil,dünya işçi sınıfının merkeze alınması gerektiğini " ileri sürer.Marksizme göre de milli devletler ve "millet-ulus" kavramı geçerliliğini yitirmiştir.Önemli olan "Dünya işçi sınıfının birliği"dir.Millet yerine ,milletlerin dışında bir "proleter sınıf" kavramını ikame eden Marksizmin Türkiye'deki savunucularının ezici çoğunluğu,Türkiye'de Kürtlerin ayrı bir ulus olduğunu ve kendi devletlerini kurma hakları olduğunu savlayarak kendi "enternasyonalizm" söylemleri ile çelişkiye düşerler.Türkiye'deki bilimsel sosyalizm savunucularına göre Türklerin Ulus Devlet kurma mücadelesi "faşizm" , ancak Kürtlerin kendi devletlerini kurma gayesi "özgürlük savaşıdır". ( Emperyalizmin uydusu olan Barzani devleti ne kadar bağımsızsa , Türkiye'de ayrılığı savunan ( bölücülüğü savunan demek daha doğru olur ) Kürtçülerin bağımsızlık anlayışı da o kadardır.Bilimsel sosyalistler bu konuda yıllardır Türkiye'de "anti emperyalist" mücadelede sınıfta kalmışlardır.

3 - Şeriatçılık ( Gericilik ) : Millet - Ulus ya da zinhar IRK kavramını dile getirmek "din dışılık" olarak değerlendirilmektedir.Şeriatçı - mürteci kafaya göre evrensel bir ümmet kavramı vardır.Irk ya da ulus önemli değil,ümmet ve hatta mezhep önemlidir."Dünyada İslamcı" olduğunu iddia eden gericiler,söz konusu Türkiye olunca "Mazlum Kürt Halkı" söylemine sarılırlar.Buna en güzel örnek Türklük kavramına ve tanımına savaş ilan eden Diyarbakır merkezli MAZLUM-DER'dir.Andımızın kaldırılması kampanyasında yoğun faaliyet sürdüren bu dernek Türklük ve Atatürk karşıtı kampanyaların hemen hepsinde HDP-PKK ile ortak hareket etmektedir.Gericilerin büyük çoğunluğuna göre bir Müslüman Türk'ün "Türklük vurgusunu ileri sürmesi "ırkçılık" ancak Müslüman bir Kürt'ün Kürtçülük yapması "özgürlük" olarak tanınır.

Üç ana akımın ( kapitalizm-bilimsel sosyalizm - gericilik ) ortak paydası Türk ve Atatürk karşısında konumlanarak bir cephede buluşmaları olmuştur/olmaktadır.

Kapitalizm,küreselleşmecilik ve serbest para dolaşımı anlayışı ile Marksizm enternasyonalizm ( beynelminelcilik ) ve milletler üstü bir işçi sınıfı tanımıyla,gericilik Ulus yerine ümmeti ikame etme çalışmasıyla Türk milliyetçiliği ve Türkçülük karşısında "üçlü balayı" yaşamaktadırlar.

Sol içerisinde millet - ulus gerçeğini ret ve inkar eden Marksizmin ezberini bozan düşünce sistemi Milli Sol gelenektir..Geçmişte Doğan Avcıoğlu,Şevket Süreyya gibi aydınlar ve tabi ki Attila İlhan,Uğur Mumcu gibi değerlerimiz Batı merkezli Marksizmden kopuşun temsilcileridir.Temel teorik dayanakları ise Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızdır.

Marksizmden ilk teorik kopuşu Turan Sosyalist Federasyonu kavramı ile hem kuramsal hem de pratik örgütlenme anlamında ortaya koyan Sultan Galiyev,Molla Nur Vahidov,Rıskulov gibi Turancı teorisyen ve devrimcilerdir.Türkiye'de Marksizmin ana gövdesini oluşturan SOL,yukarıdaki Türk sosyalistlerin isimlerini saymaktan imtina etmiş;Batı merkezli kapitalizmden daha çok bu aydınlara saldırmışlardır ve hala , bu akımı savunan liderleri manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

Kuşkusuz bu üç ana akıma en net tavrı alan,Türkçü-Toplumcu düşünce sistemidir. ( Türkçü Kuram veya Fikir hareketi de diyebiliriz )

Bunun en somut örneği , emperyalizm tarafından paylaşım masasına yatırılmış Türkiye'nin kurtuluşunu ve kuruluşunu sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesidir.Türk Devleti'nin kurucu ideolojisi hiç kuşkusuz dışarıda emperyalist işgale karşı ve içeride etnik bölücülüğe ve gericiliğe karşı, kendisini tarihsel toplumsal dayanakları ile ortaya koyan Türk milliyetçiliğidir.

Klasik anlamda Fransız Burjuva devriminden ve günümüzde sağ merkezden farklı olarak Atatürk'ün ( ve o dönemin Türkçü öncüleri olan Yusuf Akçura,Ziya Gökalp gibi aydınların ) savunmuş olduğu Türk milliyetçiliği ;anti emperyalist,halkçı yönüyle egemen düşünce sistemlerinden bir ayrılığı-kopmayı da temsil etmektedir.Farklı bir ifade ile TÜRK DEVRİMİNE KARAKTERİNİ KAZANDIRAN TEMEL ,TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR.

Makaleyi bitirmeden önce ,Atatürk'ün savunduğu Türk Milliyetçiliği ile Galiyev'in sömürgeler birliği arasında bir Çin Seddi olmadığını;şimdi emperyalizme karşı savunulan Üçüncü Dünya Milliyetçiliğinin Atatürk ve Galiyev'den büyük oranda etkilendiğini belirtmekte fayda görüyorum.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006232153226
Mithat Akar - Gaziantep
Kullanıcı küçük betizi
mithat akar 1923
Üye
Üye
 
İletiler: 298
Kayıt: Çrş Ağu 28, 2013 16:18

Şu dizine dön: Gençlik Diyor ki

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x