-P- PDF Yazdır e-Posta
Cumartesi, 30 Temmuz 2011 15:59 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 7915 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş

padok : at gezdirmeliği
paleontoloji : taşılbilim
pakt : antlaşma, bağıt
paleografya : eski yazı bilgisi
paleontoloji : eski varlıkbilim, taşılbilim 
palyatif : geçici, anlık
pandomim : sessiz oyun
panel : açık oturum
panik : ürkü

pankart : duyurumluk
pano : duyuru tahtası
panorama : genel görünüm
panteizm : tümtanrıcılık
pansiyon : barıncak
para : akçaparadigma : değerler dizisi, örneksem
paradoks : aykırı düşünce, karşıtlam, çelişki 
paraf : imce 
paragraf : bölümce, bölüntü
paralel : koşut, enlem 
parametre : değiştirgen
parankima : özdekdoku
parantez : ayraç
paratoner : yıldırımsavar
parazit : asalak
pardon : bağışlayın
parfüm : güzel koku
parite : değer eşitliği
parkur : koşmalık, koşuyolu
parlamento : kamutay
parodi : gülünçleme
parsel : bölgü
partner : eş, ortak
parttaym : yarıgün
pasaport : geçişlik
pasif : edilgen, eylemsiz
paso : yolkimliği
pastoral : kırsal
pastörize : arınmış
paten : kaymalık
patent : buluş belgesi

patika : yolak, izlek
patoloji : hastalıklar bilimi
patriarkal : ataerkil
patron : işveren
pedagoji : eğitimbilimi, eğitbilim
pekâlâ : pekiyi, peki
pencere : bakanak
perakende : tekten, azar azar
performans :  başarım, edimgücü
pergel : yayçizer
periyot : sıralama, döngü
periyodik : dönemli, dönüşümlü
personel : görevliler
perspektif : görünge, derinlik
pervane : dönencek
pervasızca : çekinmeksizin
pesimit : kuramsar, kuşkucu
peşinat : öncelik
peşin hüküm : önyargı, takınç
pey : önakça
peygamber : tanrı elçisi, yalvaç
payidar / baki : kalımlı
peyzaj : kır görüntüsü
pilot : uçman
pist : yarışlık
pişmanlık : yerinme
pitoresk : gözalıcı
piyes : oyun
plaj : kumsal
plaka : tanıtaç
plaket : onurluk, anımlık
plan : izlek, tasarı
plasman : yatırım
plebisit : tümdanış
pleybek : söylemseme
pleyof : üstöbek
plurizm : çokçuluk
podyum : seki
poezi : deyiş
polemik : söz (yazı) dalaşı, tartışı
polifoni : çokseslilik
poligami : çokeşlilik
poligon : atışalanı; çokgen
poliklinik : toplubakılık
polinom : çok terimli
polis : kolluk
polisiye : güvenlikle ilgili
politeizm : çoktanrıcılık
politika : ülke yönetimi, yönelti
popülasyon : nüfus; varlık
popüler : sevilen, tanınan
popülist : yardakçı, yaranmacı
portatif : taşınabilir
portföy : akçalık, belgitlik
portmanto : askılık
portre : betimce
postrestant : beklerulak
postülat : öndoğru, kanıt
poşet : torba 
potansiyel : gizilgüç
potin : boğazlı ayakkabı
potpuri : karmaca
poyraz : kuzey yeli
poz : duruş
pozisyon : konum, durum
pozitif : olumlu, artı
pozitivizm : olguculuk
pörseptif : algısal 
pragmatik : yararcı
pratik : kılgısal; uygulamalı
pratisyen : uzman olmayan, sağıtman 
praymtaym : izlencelik
prefabrik :  hazıryapım ev; kurma
prensip / umde : ilke
pres : sıkacak; baskı
prese : sıkıştırılmış
prestij : saygınlık
prevantoryum : önleyimevi
prezentabl : sunulmaya değer
prezante : tanıştırma, sunma
prezervatif : koruyucu
prim : iş ödülü
primitif : ilkel
printir : yazıcı
priusesör : işlemci
priz : girgilik
probabilizm : olasıcılık
problem : sorun
prodüksiyon : yapım
prodüktivite : verimlilik
prodüktör : yapımcı
profesyonel : uğraşman
profil : yan görünüm
program : tasımlama ; izlence
proje : öntasarı, tasarı
projeksiyon : yansıtım
projektör : ışıldak
proleter : emekçi
prolog : önsöz, öndeyiş
promosyon : özendirme
propoganda : yaymaca
propogandist :  yayman, tanıtman  
prosedür :  yöntem, yol, izlek
proses :süreç
prospektüs : tanıtmalık
protez : takma
protokol : tören düzen; sözleşme
prototip : ilk örnek
prova : deneme, sınama

provizyon : karşılık sorma
provoke etmek : kışkırtmak
prömiyer : ilk oyun, ilk gösteri
psikanaliz : tinsel çözümleme
psikolog : tinbilimci
psikoloji : ruhbilim, tinbilim
put : tapıncak
pülvarizatör : püskürteç

 

Paylaş
7915 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Son Güncelleme: Çarşamba, 24 Ağustos 2011 00:00
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?