Türkiye'nin Parçalanması İçin 100 Proje! / Nurullah AYDIN PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 05 Ocak 2011 22:37 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 3544 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş
http://img573.imageshack.us/img573/1184/adszck.pngSizlere Türkiye'nin paylaşılması için 1281 yılından 1913 yılına kadar Batılıların hazırladıkları 100 projeyi hatırlatayım da, 1913 yılından bugüne kadar ki projeleri de düşünmüş olalım. Ve bugünkü terör olayları karşısında Batı'nın davranışlarını daha iyi değerlememiz mümkün olabilsin.

1838 Balta Limanı antlaşması ile Türk Limanları İngilizlere ticaret amacıyla açılırken gümrük kolaylıkları getirilmiş ve misyonerlere hareket alanı kazandırır.

Islahat ve Tanzimat fermanları ile birlikte Osmanlı tebası içindeki gayri müslimler üzerindeki batının vesayeti kabul edilir. Zamanla Yunanlılar, Bulgarlar koparılır. Ermeniler koparılır Araplar koparılır.

Ne zamana kadar; 1918 yılına kadar. Bu tarihte Sevr projesi yürürlüğe konulmak istenir, netice alınmaz. Bu tarihten itibaren yapılan ve uygulanan plan sayısı belirsizdir.

İstanbul'da Romanya elçisi olarak da görev yapan Trandafir G. Djuvara isminde bir diplomat 1914 yılında Cent projets de partage de la Turquie isimli bir kitap yazmış. Kitapta 1281-1913 yılları arasında Türkleri Avrupa'ya sokmamak ve Türkiye'yi parçalamak için hazırlanmış 100 proje anlatılıyor.

Bu kitabın özetini Yakup Üstün 1979 yılında tercüme etmiş. (Bu tercümeyi bulamadım). Kitabın tamamı (haritalı olarak) 1999 yılında büyükelçi (şimdi emekli) Pulat Tacer'in tercümesiyle Gündoğan Yayınevi tarafından yayınlanmış.

1914 yılında yazılan kitabın önsözünde deniliyor ki: Doğu sorunu, Türklerin Avrupa'ya girmeleriyle başlamıştır. O zamandan bu yana Türkleri Avrupa'dan atmak, Türkiye'yi parçalamak için planlar yapılmıştır.

Bizi Asya'ya geri yollayacaklardı İstanbul'un Türk egemenliğine girmesi Batılıların müdahalesi için iyi bir vesile oldu. Haçlı Seferleri kargaşasının yerini Türkiye'nin paylaşılması projeleri aldı. Bunları hazırlayanlar arasında ihtiraslı ve becerikli olanlar olduğu gibi, hayalci ve ütopyacı olanlar da vardı.

Çok sayıda papanın paylaşma projesi yanında ünlü devlet adamları I. Fransuva, I. Maksimilyen, XIV. Louis, Büyük Petro, II. Katerina, II. Josef, I. Napolyon, I. Aleksandr, I. Nikola da paylaşma projesi hazırladı.

Kitapta, Türk'e karşı duyulan geleneksel nefretin ve daha sonra onları Asya'ya sürme konusundaki sayısız projenin kökenini, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında bulunan, ortadan kaldırılması olanaksız düşmanlıkta aramak gerektiği belirtiliyor. (Medeniyetler Çatışması'na 1913 yılında işaret ediliyor!)

Orhan'ın oğlu Süleyman Gelibolu yakınındaki Çimpe Kalesi'ni aldı. Edirne 1360 yılında alındı. İşte o tarihten bu yana Avrupalılar Türkleri Avrupa'dan atmak, Türkiye'yi paylaşmak için proje üzerine proje hazırladı."


Amaçları parçalayıp yok etmek

Kitapta Türkiye'nin paylaşımıyla ilgili olarak 1281-1913 yılları arasında hazırlanan 100 proje var. 1913 yılı için bir durum değerlemesiyle sona eriyor.

Deniliyor ki, Osmanlı devleti birden yok olmadı. Yavaş yavaş parçalandı. Bu yok oluşun temel sebebi olarak da, toprakların çok genişlemesi, ulusların farklılıkları, milliyetçiliğin güçlenmesi, askeri gücün zayıflaması, disiplin ve otorite kaybından söz edildikten sonra çok önemli bir noktaya işaret ediliyor.

Halk topluluklarını ayağa kaldıran güçlü bir amil olan din, İslam ve Hıristiyanlık arasındaki şiddetli bir düşmanlık ortamı yarattı. İslam dini maneviyatı yönetmenin yanında, devletin idaresine karışmak iddiasındadır.

Kitabı okuyalım. Tarihi, Avrupalıların niyetini bilelim. Ama, Avrupalılar bize ezelden beri düşman diyerek, küsüp oturacak durumumuz yok. Gerçeği görerek, kendi politikamızı oluşturalım.

Günün Sözü: Bilgi hazinedir yerinde ve zamanında kullanmak için hazırlıklı olunmalıdır.


Nurullah AYDIN
05 Ocak 2011 / gazete5.com
Paylaş
3544 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Son Güncelleme: Çarşamba, 05 Ocak 2011 22:57
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?
 

 

 

 

 

Salık akışlarını görmek için
üstteki sekmeleri tıklayın.

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/tegmen.png

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/edga.jpg

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/dikbastv.jpg

UYARI
Güncel Meydan, en iyi olarak 1440 x 900, en düşük olarak da 1280 x 800 çözünürlüklerinde görüntülenir. Güncel Meydan, en sorunsuz olarak, Ateş Tilkisi (FireFox) tarayacısında görüntülenir.
Bu sayfa geç açılabilir. Sayfa tam olarak açılmadığında sayfayı bir veya iki kez yenilemenizi öneriririz.


Hızlı Sızıntılar
(WikiLeaks)

CIA'ya Bilgi Verenler!
CIA Kontakları!