Hıyanet-i Devletiye / Habip Hamza ERDEM PDF Yazdır e-Posta
Cumartesi, 28 Nisan 2012 00:17 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 3258 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş

Doğru mu yazdım bilemiyorum.
Hıyanetten sonra çekme konulur muydu konulmaz mıydı?
Konulabiliyorsa, ardından devletiye mi deniliyordu vataniye mi?
Ya da ‘vatan’ yerine ‘devlet’ denilse, çok șey değișir mi değișmez mi?
Yoksa ikisi de değil ama onların yerine ‘millet’ sözcüğü mü konulmakta idi?
Genelden ‘özel’e geçip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gelindiğinde; ‘vatan, millet, sakarya’dan sözedildiği anlașılabilecektir.
Buradan da yalın bir çıkarsamayla ‘Sakarya’ ile ‘Devlet’in anlamdaș olduğu ileri sürülebilecekir.
Trabulusgarp ya da Anafartalar değil, ‘Sakarya’ ve ‘İnönü’ler yani.
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘Hükûmet’i ve ‘Orduları’..
‘Hükûmet’i artı ‘Ordu’su eșittir ‘Devlet’i de denilebilir.
‘Yedi düvel’e karșı koyan..
Karșı koymak da ne demek, dize getiren.
Hani bugün kimilerince ‘vatan, millet, sakarya’ diye görmezlikten gelinen.
Ve bugün o ‘kimileri’nce köküne ‘kibrit suyu’ dökülen.
Bir ‘Devlet’ var idi..
‘Devlet-ulus’ da denilebilir.
İște o ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’, o ‘devleti kuran halkı’ ve onun ‘misak-ı millî’si; yani tașı, toprağı, suyu ve deresi; șarkısı, türküsü, marșı ve ant’ı..
Yerli yerinde mi değil mi?
Görünürde bir ‘Meclis’i var;
Bir de ‘bașkan’ı.
‘Genel Kurmay Bașkanı’ da var, değil mi ama?
Buraya kadar iyi ve güzel..
Ya bundan sonrası?
İnsanlığın her așamasında, ‘devlet’ demek ‘ordu’ demektir.
Hani ‘Güçlü Ordu Güçlü Devlet’ diyenlerin, bilerek ya da bilmeyerek, anlatmak istedikleri..
Devlet-Ulus așamasında da, o ‘burjuva’ yani ‘göstermelik’ yasama, yürütme ve yargı erkleri ile diğer ‘organ’ları ‘ordu’su yoksa ‘yok hükmünde’dirler.
Pekiyi Türkiye’de ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ordusu intihar etmeye kalkarsa neler olabilecektir diye sorulacak olursa?
Sözgelimi Türkiye’deki ‘Özel’leștirilmiș Ordu’nun Suriye’nin üstüne salınacağı söylenmektedir.
Saldırtabilirmer mi? Saldırtabilirler.
Bașka nereye saldırtabilirler?
Doktorların, öğretmenlerin, savunmanların, ișçilerin, memurların, köylü ve esnafın üstüne..
Halkın üzerine saldırtabilirler.
Saldırtacaklardır.
Bu halk, ‘halkların kardeșliği’ bağlamında Suriye sınırına dizilsin bakalım.
Önce ‘Özel’in Ordusu’ saldıracaktır.
‘Emir-komuta zinciri’ içinde.
İșçi-köylü, memur-esnaf, parti-dernek, aydın, bürokrat; kim ne derse desin.
‘Ordu’ yüksek bir yerden ‘emir’ aldığını düșünecek ve gereğini yapacaktır.
‘Ordu’da buyruğun tartıșıldığı görülmüș müdür?
O buyruk ‘Ordu’nun parçalanmasına yol açsa bile..
‘Devlet’in yıkılmasını getirse de..
Yerine getirilecektir.
Bu ‘Özel’leștirilmiș Ordu’ bağrından çıktığı ‘millet’ine hiç mi ‘ihanet’ etmedi?
Bu kez ‘kendi’sine ‘ihanet’ etmiș olacaktır.
Temeli olduğu ‘devlet’e de denilebilir.
‘Özel’leștirilmiș ordu, doğası gereği kamucu olması gereken ‘devlet-ulus’un özelleștirilmiș olduğunun kanıtıdır.
Ya da ‘hıyanet-i devletiye’..
Geriye bolca ‘laf salatası’ndan bașka bir șey kalmaz.

Habip Hamza ERDEM, 27 Nisan 2012

Paylaş
3258 kişi bu içeriğe erişmiştir.
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?
 

 

 

 

 

Salık akışlarını görmek için
üstteki sekmeleri tıklayın.

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/tegmen.png

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/edga.jpg

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/dikbastv.jpg

UYARI
Güncel Meydan, en iyi olarak 1440 x 900, en düşük olarak da 1280 x 800 çözünürlüklerinde görüntülenir. Güncel Meydan, en sorunsuz olarak, Ateş Tilkisi (FireFox) tarayacısında görüntülenir.
Bu sayfa geç açılabilir. Sayfa tam olarak açılmadığında sayfayı bir veya iki kez yenilemenizi öneriririz.


Hızlı Sızıntılar
(WikiLeaks)

CIA'ya Bilgi Verenler!
CIA Kontakları!