Milli Merkez (1) Yürütme Kurulu Ne Kadar Gerçekçi? / Erhan SANDIKÇI PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 25 Nisan 2013 00:10 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 4389 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Paylaş

3 Nisan 2013’te Ankara’da “Milli Merkez Kurultayı” gerçekleştirildi. Uzun bir süredir Milli Anayasa Forumları düzenleyen siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, sivil toplum kuruluşu başkanları ve akademisyenlerden oluşan topluluk, sömürgeciliğin bölgedeki plânlarını ve AKP’yi yıkmak için Milli Merkez’de “birleşerek” mücadele etme kararı aldı. Milli Merkez’e yön vermek ve sistemli bir şekilde ilerlemek için Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Toplantıda konuşanların çoğu ve Ulusal Kanal ile Aydınlık, Milli Merkez’i sürekli Kuvayı Milliye, Kurtuluş Savaşı’na ve gerçekleştirilen toplantıyı 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına benzettiler. Bu hareketin, Atatürk’ün önderliğini yaptığı millî mücadelenin devamı olduğunu söylediler. Milli Merkez dedikleri oluşumun, tüm Türk milletine önderlik edecek tek araç olduğunu vurguladılar.

Peki Milli Merkez adı verilen oluşum gerçekten de Kurtuluş Savaşımızın devamı niteliğinde mi? Kurtuluş Savaşımızın özelliklerini taşıyor mu? Türk milletiyle birlikte düşman işgâline son veren Mustafa Kemâl Atatürk ve arkadaşlarının izlediği yolu mu izliyorlar?

Bu soruları iki yönde sınıflandırabiliriz. Birincisi, oluşturulan Milli Merkez Yürütme Kurulu’nun yapısının 1919 millî mücadelesiyle karşılaştırılması. İkincisi, Milli Merkez’in bugüne dek izlediği yöntem, seslendiği kitle, politik çizgisi, tutarlılık açısından değerlendirilmesi ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında yaptıkları.

İncelemeye başlamadan önce yazıyı okuyanların vicdanına seslenmek istiyorum. Gerçekler; önyargılara, kaygılara, çıkarlara, endişelere ve hayâllere göre değişmez. Gerçeklerden yola çıkılmadıkça bağımsızlığımızı kazanmak ve millî bütünlüğümüzü korumak olanaksızdır. Vicdanınızla okuyun ve klişeleşmiş savunma kalıplarınıza sarılmadan önce anlamaya çalışın.

Milli Merkez Yürütme Kurulu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti

Bilindiği gibi Sivas Kurultayı’nda tüm yurttaki direniş örgütleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş, yurdun temsilcisi olarak Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur. Millî mücadelenin dizgesel kurallarını belirleyen Sivas Kongresi’nin Nizamnamesinde ve Beyannamesinde üç kez particilik fikri açıkça dışlanmıştır. Verilen mücadelenin bir parti öncülüğünde, parti çıkarları önemsenerek, partiyi yükseltmek için değil vatanı korumak ve savunmak için partilerin egemenliğinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiği vurgulanmıştır. Örneğin: “İşbu cemiyet, her türlü parti cereyanlarından uzaktır.” (7 Eylül 1919, Sivas Kurultayı Nizamnamesi) “Bu cemiyet her türlü particilik cereyanlarından ve şahsî ihtiraslardan külliyen arınmış ve uzaktır.” (11 Eylül 1919, Sivas Kurultayı Beyannamesi)*

Demek ki Milli Merkez Kurultayı’nda “Bu toplantılar daha önce Erzurum’da, Sivas’ta yapılmıştı.” diyen İlker Yücel’e hak vermemiz için Milli Merkez’in de “her türlü particilik cereyanlarından külliyen arınmış ve uzak” olması gerekir.

Toplantıda seçilen, -‘atanan’ mı demeliydim? Çünkü her şey önceden hazırlanmış şekilde, el kaldırıp indirme yöntemiyle gerçekleşti- Yürütme Kurulu’nun üyelerine bakmak gerekiyor. 26 kişilik liste şöyle: Hüsamettin Cindoruk (Başkan), Çağdaş Cengiz, İlker Yücel, Yekta Güngör Özden, Ufuk Söylemez, Ali Topuz, Şahin Mengü, Ataol Behramoğlu, Erdoğan Özer, Serhan Bolluk, Türker Ertürk, Ferit İlsever, Fevzi Durgun, İsa Gök, Kemal Alemdaroğlu, Mehmet Cengiz, Kemal Anadol, Necla Arat, Nusret Senem, Sönmez Targan, Göksan Soner, Şule Perinçek, Haluk Dural, Zekeriya Beyaz ve Arslan Bulut.

Türk devriminin kadrosuna benzetilen 26 kişilik kadroda tam 10 kişi İşçi Partisi’nde veya organlarında üst düzey noktalarda! İşte o isimler:

 1. Haluk Dural: İP MKK Üyesi
 2. Ferit İlsever: İP Genel Başkan Yardımcısı
 3. Göksan Soner: ÇEV Yönetim Kurulu Üyesi, İP Üyesi
 4. Çağdaş Cengiz: TGB Genel Başkanı
 5. İlker Yücel: Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni, TGB Eski Genel Başkanı
 6. Erdoğan Özer: Avukat, 22. Dönem İP Milletvekili Adayı
 7. Mehmet Cengiz: İP Genel Başkan Yardımcısı
 8. Nusret Senem: İP Genel Başkan Yardımcısı
 9. Serhan Bolluk: İP MKK Üyesi, Aydınlık Eski Genel Yayın Yönetmeni
 10. Şule Perinçek: İP MKK Üyesi


26 kişilik listenin neredeyse yarısı İşçi Partililerden oluşuyor. Türk milletinin tamamına seslendiğini iddia eden kadroda İP’in 3 Genel Başkan Yardımcısının olması, toplamda 10 İşçi Partilinin olması nasıl açıklanabilir? Böyle bir yapıdaki kurulu “her türlü particilik cereyanından uzak” Müdafaa-i Hukuk’a nasıl benzetebiliriz? İşçi Partisi yüzde seçimlerde tarihi boyunca 160 bin oy sayısını geçememiş, siyasetle ilgilenmeyen apolitik insanlar, eğitimsiz köylüler tarafından adı bile az oranda bilinen bir partidir. Türk milletine öncülük edecek, halkı örgütleyecek kadronun bu saydığım 10 isminin tamamı insanlarımız tarafından tanınan, yetkin kişiler mi? Herhâlde halkın tanıyıp benimsemesi açsısından, Aydınlık Genel Yayın Yönetmenliğine yatay geçiş yapmadan önce TGB Genel Başkanlığı yapan İlker Yücel hariç, hayır.

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, millî mücadele halkla birlikte yapılır, bölge, sınıf, eğitim düzeyi gözetmeksizin tüm ulusla! Sözgelimi Rize’nin Çayeli ilçesinde çarşının tıklım tıkım dolduğu Çarşamba günlerinden birinde insanlara bu 10 kişiden kaç tanesini tanıdıklarını sorun, ortalama biri-ikiyi geçmeyecektir. Millî mücadelenin yürütme kurulu olma iddiasıyla oluşturulmuş listede 10 İşçi Partilinin olması, kısaca halkın tanımadığı ve benimsemediği kişileri halka önder yapma girişimidir!

Listede ayrıca resmî olarak CHP’de görev yapmış 4 kişi bulunmaktadır:

 1. İsa Gök: CHP Milletvekili
 2. Şahin Mengü: CHP Eski Milletvekili
 3. Ali Topuz: CHP Eski Milletvekili, Eski Bakan
 4. Kemal Anadol: CHP Eski Milletvekili, HEP Kurucularından, SBP Kurucusu
 5. Necla Arat: CHP Eski Milletvekili, ÇEV, ÇYDD, ANAÇEV Kurucularından


Demokrat Parti-Adalet Partisi-Doğru Yol Partisi geleneğinden gelme 2 kişi vardır:

 1. Hüsamettin Cindoruk: AP ve DYP Eski Milletvekili, Bakan, DYP Eski Genel Başkanı ve TBMM Eski Başkanı
 2. Ufuk Söylemez: DYP Eski Milletvekili, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Eski Başkanı ve Eski Devlet Bakanı


Listedeki sol-sosyal demokrat kökenli diğer üyeler:

 1. Fevzi Durgun: USİAD Genel Başkanı
 2. Sönmez Targan: 68’liler Birliği Vakfı Genel Başkanı
 3. Yekta Güngör Özden: ADD Eski Genel Başkanı ve Ankara Barosu Eski Başkanı
 4. Ümit Ülgen: ADD GYK Eski Üyesi, Cumhuriyet Güçbirliği 23. Dönem Milletvekili Adayı
 5. Kemal Alemdaroğlu: İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü
 6. Ataol Behramoğlu: Şair, Yazar, Akademisyen.


Yürütme Kurulu’ndaki diğer üyeler:

 1. Türker Ertürk: Emekli Tuğamiral
 2. Zekeriya Beyaz: İlahiyatçı, Emekli Akademisyen
 3. Arslan Bulut: Gazeteci, YazarListede açıkça particilik yapıldığı, 26 üye içinde 10 tane İşçi Partili, -hattâ Fevzi Durgun ve Ümit Ülgen’le birlikte 12 tane- İşçi Partili olduğundan dolayı particilik içeren bu kurul ve hareketin Müdafaa-i Hukuk’un devamı olmadığı bu yönüyle çok açık ve net. Ayrıca ÇEV, ÇYDD gibi NED ve AB’den yardım alan sivil örümcek kuruluşlarının önde gelen isimleri de tam bağımsızlık davasında olduğunu söyleyen bu hareketin içinde olması büyük çelişki. ABD’de 1982’de kurulan NED’in amacı, bağımlı bir politika izlemesi istenen ülkelerde para yardımı yaptığı dernek ve vakıflara ABD’nin çıkarları doğrultusunda yaymaca (propaganda) yaptırmak ve görünmez bir elle sömürgeciliği yürütmektir.

Sömürgeciliğin aracı olan ÇEV, ÇYDD kurucuları, yıllarca özelleştirmeyi savunan, hattâ Tansu Çiller’in Başbakan, Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına getirilen Ufuk Söylemez, BDP-DTP halkasının başı olan HEP’in kurucularından olan ve 90’larda Kürtçü sol çizgide yer alan Kemal Anadol da bu listede. Bağımsızlığa, milliyetçiliğe, devletçiliğe düşmanca bir tavır alan bu gibi insanların yer aldığı kadronun “2. Kurtuluş Savaşının yönetici kadrosu” olmasını söylemek, kusura bakmayın ama, yalan söylemektir yalan!

Yürütme Kurulu’nda DP kökenliler, Zekeriya Beyaz, Türker Ertürk ve Arslan Bulut dışında kalan 21 kişi, soldan gelen, sosyal demokrat veya sosyalist çizgiden insanlar. Türk milletinin millî kurtuluş savaşına önderlik edecek kadronun yüzde 80’inin sol eğilimli olmasının gerçekçi bir yanı var mıdır? Bu listede Arslan Bulut dışında ülkücü-milliyetçi kesime yakın –içinde olmasa bile yakın, sevilen- bir kişi var mı? İzmir’de bayrak mitinginde milyonlar olup ihanet sürecine karşı çıkanların pek çoğu ülkücü insanlardı. Peki Türk milleti adına hareket ettiğini söyleyenler nasıl olur da bu millî tepkiyi görmezden gelebilir? Ulusal Kanal ve Aydınlık bu mitingi neden “milyonlar ayağa kalktı” diye müjdeleyerek vermedi? Acı ama, nedeni mitingi İP’in düzenlemiyor olması. Sırf İP-TGB dışındaki bir siyasi güç öncülük yaptı diye içinden geçtiğimiz zorlu dönemde millî bir uyarıyı görmezden gelen İşçi Partisinin 10 üyesinin bulunduğu bu kurul nasıl olur da tüm milletimizin ortak paydası olabilir?


Yöntem? Üslup? Gerçekçilik? Ciddiyet?

15 Mayıs 1919’da İzmir Yunanlılar tarafından işgâl edildikten bir gün sonra Atatürk Samsun’a doğru yola çıkmıştır. İşgâlciler kanlı bir şekilde İzmir’e ayak basmıştır. Yunan ordusunun ilk gün İzmir’de yüzlerce kişiyi katletmesi, bölgedeki Rumların sevinç gösterileri yapması, vatanın sahipsiz kalması; Anadolu’daki halkı göreve sahip çıkmaya ve direniş yolları arayama yönlendirecektir. Atatürk bu kanlı işgâlin farkındadır ve gerçekleşir gerçekleşmez Anadolu’ya geçmiştir. Halk tarafından oluşturulan yerel direniş örgütleri, millî cemiyetler Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmiştir. Atatürk, milletin savaşma arzu ve refleksinin yükseleceğini öngörerek milletteki bu reflekse güven aşılamayı ve direnişi sistemleştirerek güçlendirmeyi düşünmüştür. Gâzi’nin her hareketi akıl doludur ve iyi okunmalıdır.

“Teşkîlâtın diğer ayrıntılarına bakacak olursak, işe köyden ve mahalleden ve mahalle halkından yani, kişiden başlıyoruz. Kişiler düşünce sahibi olmadıkça kütleler istenilen yöne, herkes tarafından iyi veya kötü yönlere gönderilebilirler”

Mustafa Kemâl Atatürk, 28.12.1920


23 Nisan 2013’te toplanan Milli Merkez’in yöntemi nedir? Yerel örgütlenmeler gerçekleşmeden, köylerde, mahallelerde örgütlenilmeden üst (yönetici) yapı oluşturulmuştur. Bu yapının halk kısmı ise Milli Anayasa Forumları’yla tamamlanmış sanılıyor ise bu yanılgı gerçekçilikten çok uzaktır. Asıl ulaşılması gereken halk forumdan, merkezden habersizdir. İlker Yücel, toplantıda yaptığı konuşmada, aynı şehirde aynı yerde bir daha forum yapılmasına gerek olmadığını, artık ilçelere gidileceğini söylüyor. Daha ilçelerde bile henüz yoksanız nasıl Türk milletine önderlik yapacaksınız, Türk milletinin ne kadarı sizinle birlikte yürüyecek, ne kadar insanı vatan mücadelesine katmışsınız? Yüzde 80 sol ağırlıklı bir yapıya sahip, İP egemenliğinde olan, Erdal Sarızeybek, Banu Avar gibi Anadolu’yu karış karış gezen gerçek halk önderlerini barındırmayan bir yapıya Anadolu’nun milliyetçi ve muhafazakâr insanını nasıl katacaksınız?

Daha aylardır bir arada çalıştığınız insanları bile caydırıyorsunuz. Gerçekleştirilen etkinliğin tam olarak ne anlama geldiğini sorgulayan Mümtaz Soysal’ın sözünü kesiyor, ona saygısızca davranışlarda bulunuyorsunuz. Vatan, Emek ve Cumhuriyet Birlikteliği’nin “siyasi partiler var diye” uzakta kaldığını söylüyorsunuz. “Siyasi partiler var” diyerek örttüğünüz gerçek İP’in egemenliğinin ve partici yaklaşımının doğurduğu olumsuz sonuçlar olmasın?

İlker Yücel’in konuşmasında şu bölüm dikkat çekici:

“Vatanseverliğin kıstasını teşkîlatçılık olarak belirlememiz gerekiyor. Teşkîlatlı olmak bugün vatanseverliğin temel kıstasıdır. Ben vatanseverim diyene şunu soracağız: teşkîlatın ne? -‘Teşkîlatsızım.’ O zaman vatansever değilsin arkadaşım! (…) Bu teşkîlatın adresi belli oldu: Milli Merkez’dir.”

Örgütlü olmayan mücadele başarısızlığa mahkûmdur. Bu doğru. Vatansever insanların örgütlenmesi gerektiği de doğru. Hadi bugün çeşitli nedenlerle örgütlenemeyen vatanseverleri de vatanseverlikten çıkarttık! Ama toplayınca “Milli Merkez’de değilsen vatansever değilsin” anlamına gelen cümleler vatanseverlere hakarettir! İçinde milliyetçiler, muhafazakârlar, gerçek halk önderleri olmayan; İP egemenliği bulunan bir kurulun çatısı altına girmem, girmeyeceğim, İzmir’de yok saydığınız milyonların da girmesini beklemeyin ve o insanlar en az sizler kadar vatansever!

Kurultayda değinilmesi gereken birtakım başka aksaklıklar da var: ciddiyet ve gerçekçilik.

Milli Hükûmet nasıl oluşturulacak, hangi adımlar atılacak, ulus nereye sürüklenecek, hangi araçlar kullanılacak, bunlar anlatılmadı. Bolca slogan attırıldı, tabiri caizse gaz verildi, “yumruğumuzu kaldıralım…yumruğumuzu masaya vuracağız” denildi, ama kurultaya tanık olmaya gelen halk somut ve net ifadelerle bilgilendirilmedi. İnsanlara akşam evlerine dönerken “Şimdi somut olarak ne yapacağız, yol haritamız nedir?” diye sorsanız, doğal olarak “vallahi bilmiyorum, bir şekilde AKP’yi yıkacağız ama…” diye yanıtlayacaklardır. Bu bir tür fren yapma, gaz alma, halkın enerjisini boşa harcatma operasyonuna benzemektedir.

Kurultayı yerinden gören Hayrullah Mahmud, ortamın gayrı ciddiliğinden bahsediyor. İçeride ve dışarıda bin-iki bin kişi olmasına rağmen kürsüden “10 bin kişiyi aştık!” diyerek halkın kandırıldığını anlatıyor. “Dinleyiverin gari” şarkısıyla eğlenildiğini yazıyor.[1]

23 Nisan 1920’de toplanan meclisin ciddiyeti, gerçekçiliği, yöntemleri, tam bağımsızlığı, milliyetçiliği ve halkçılığı Milli Merkez’de var mı?

Bu Milli Merkez, Mustafa Kemâl’in ve vatanseverlerin Temsilciler Heyeti mi?

Kendinizi ve diğer vatanseverleri aldatmadan yanıtlayın.

Erhan SANDIKÇI, 25 Nisan 2013
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidirPaylaş
4389 kişi bu içeriğe erişmiştir.
 
II. Ulusal Savaşım İçin Yurt Genelinde Yapılanacak Partiler Üstü ve Birleştirici Ulusal Bir Örgüt Kurulursa Katılır mısınız?
 

 

 

 

 

Salık akışlarını görmek için
üstteki sekmeleri tıklayın.

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/tegmen.png

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/edga.jpg

http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/images/stories/Karisik/dikbastv.jpg

UYARI
Güncel Meydan, en iyi olarak 1440 x 900, en düşük olarak da 1280 x 800 çözünürlüklerinde görüntülenir. Güncel Meydan, en sorunsuz olarak, Ateş Tilkisi (FireFox) tarayacısında görüntülenir.
Bu sayfa geç açılabilir. Sayfa tam olarak açılmadığında sayfayı bir veya iki kez yenilemenizi öneriririz.


Hızlı Sızıntılar
(WikiLeaks)

CIA'ya Bilgi Verenler!
CIA Kontakları!