"Anadolu Kültür" [Ulusal Ekini Yok Etme Çalışmaları] Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Türkiye Ağı
Çarşamba, 06 Nisan 2011 12:22 ◙◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◙◙ 11546 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Ulusal Ekin Yıkıcıları'nın halka nasıl da indiğininin küçük bir göstergesi olan bu konu, "Anadolu Kültür" adıyla yayın yapan "Açık Toplumcu" yapılanmayı -onların sunduğu- bilgilerle anlatma amacı gütmektedir. Sekmeler biçiminde sunulan başlıklara tıklayarak, altlarındaki bilgilere ve kaynaklara ulaşabilirsiniz.


 

Ankara’nın başkent olmasıyla modern bir proje halini alan ve başlangıcı İstanbul’un fethine dayanan batılılaşma hamleleri, kuşkusuz en tartışmalı deneyimlere kültür alanında yol açmıştır. Ama ne Ankara eksenli merkeziyetçi kültür politikalarının, ne de İstanbul’u bir dünya metropolü haline getiren sosyal gelişmenin Anadolu kentlerinin kültürel hayatlarını zenginleştirdiği pek söylenemez.

Ülkenin batısıyla doğusu arasında iletişim kopuk, ilişkiler çoğu zaman sorgulayıcı olagelmiştir. Batıda yaşayanların dikkatinin doğuya toplandığı dönemlerde ise gündem sanatın ve kültürün olabildiğince uzağında odaklanmıştır.

Bir taraftan ekonomik gelişmenin hızla yol aldığı, diğer taraftan ülkenin AB rampasında ilerlemeye uğraştığı yeni dönemde, sanat ve kültürle ilgili çalışmalara ve politikalara büyük iş düşüyor.

Biz sanatın ve kültürel alanın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılıkların artacağına, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine inanıyoruz. Zengin kültürel mirasa sahip Anadolu kentlerinde kültürel hayatın canlanması, kent aidiyetinin de modern vatandaşlık kavramına uygun biçimde gelişmesine yol açacaktır. Farklı sosyal kesimler, farklı kültürel kimliklere ve özelliklere sahip gruplar kent kültürünü ortaklaşa yaşar ve paylaşabilirse, demokrasi ve sosyal içerme için de uygun bir ortam sağlanmış olur.

Kültürün kentsel gelişmeyi biçimlendirmesinin, sanat alanında kurulacak karşılıklı ilişkilerin, toplumsal uyumun, kültürler arası iletişimin ve ilişkilerin gelişmesinin, Türkiye’nin kendi içinde olduğu kadar Avrupa Birliği ile de bütünleşmesi ve ilişki kurması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sanatın, ulusal ve küresel farklılıkların aşılabildiği iletişim biçimleri oluşturarak farklı yerlerde farklı biçimlerde yaşayan, farklı kimlikleri ve inançları olan insanların iletişim kurmaları, anlaşmaları ve ortak değerler etrafında birleşmeleri için imkan sağladığına; içe kapanmaların, duyarsızlıkların ve önyargıların kültür alışverişleri ile aşılabildiğine, sanatın temsil ve ifade gücünün özgürleşmeye katkısına inanıyoruz.

Anadolu Kültür, 2002 yılından beri kültürün ve sanatın, toplumsal gelişme odaklı, katılımcı ve çok sesli bir yaklaşımla yaygınlaşmasını, karşılıklı anlayışın kültürel iletişimle sağlanmasını hedefleyen bir sivil toplum girişimi olarak kültür paylaşımı ve sanat üretimi çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Kavala
Yönetim Kurulu Başkanı

 

11546 kişi bu içeriğe erişmiştir.
Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Nisan 2011 12:26