Zaman: Cum Şub 26, 2021 8:05

News News of GuncelMeydan

Site map of GuncelMeydan » Dizin : GuncelMeydan

ŞAHSIM DEVLETİ (7) Birlik ve Bölünmezlik

ŞAHSIM DEVLETİ (7)
Birlik ve Bölünmezlik
Her ‘Devrim’in olduğu gibi, Fransız ve Türk Devrimleri’nin de bir ‘politik kültür’ü vardı.
Öyle ki ‘teolojik bir çekirdek’lerinin olduğu bile söylenebilir.
Örneğin, söylenilenlerin aksine, Fransa’da ‘federalizm’ düşüncesi devrim yıllarında ‘ahlâksızlık’ olarak görülebiliyordu (1).
Tüm ‘söylem’lere ‘Birlik ve bölünmezlik’ düşüncesi egemendi.
Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), 1791 anayasasına “Her milletvekili sadece seçildiği bölgenin değil ama ‘ulusun tümünü’ temsil eder” maddesini önerirken, klise yemininden esinliyordu.
Yani, nasıl herhangi bir klisede, bir psikopos’un söylediği ...
Read more : ŞAHSIM DEVLETİ (7) Birlik ve Bölünmezlik | Görüntüleme : 53 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


'Aile üniversitesi' Sayıştay'ın raporuna takıldı: 27 kişi akraba çıktı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin 2019 yılındaki Sayıştay raporunda "27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
Resim
Sayıştay Başkanlığı ‘İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2019 Yılında hazırladığı Denetim Raporu’nda; “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da, alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay ayrıca şube ...


Kanada Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak kabul etti

Kanada da Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaptıklarını soykırım olarak tanıdı. Oylamaya katılan bütün milletvekilleri soykırım yönünde oy kullandı. İktidardaki Liberal Parti'den 72 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Dışişleri Bakanı Uygurlara yönelik keyfi gözaltı ve işkenceye dikkati çekerek bu konudan rahatsız olduklarını ve uluslararası toplumla birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.
Resim
Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan "Çin'deki ...


Ah eski denen Türkiye ah!.. / Levent BULUT

Bir tek ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum. Ama ben eski Türkiye'yi özlüyorum arkadaş. Hafızamız zayıf değilse dünümüzü hatırlıyor olmamız lazım.
15-20 yıl öncesini düşünün. Belki yine işsiz ya da borçlu idik ama yarınımıza umutla bakabiliyorduk.
Öyle ya, kör talih bir gün bize de güler diyorduk. Birbirleri ile cigarasını paylaşan insanlar "hangi partilisin?" demiyordu.
Terör bitme noktasında, yargıya güven doruktaydı. Particilik ve partizanlık bu kadar yaygın değildi.
Herkes ekmeğinin derdine düşmüş koşturuyordu.
***
"Ne Mutlu Türküm" ...
Read more : Ah eski denen Türkiye ah!.. / Levent BULUT | Görüntüleme : 384 | Yanıtlar : 2 | Dizin : Gazete Köşe Yazarları


ŞAHSIM DEVLETİ (6) Mutlakiyet ve merkeziyetçilik

ŞAHSIM DEVLETİ (6)
Mutlakiyet ve merkeziyetçilik
‘Şahsım Devleti’nin bir ‘mutlakiyet’ özleminin olduğu apaçıktır.
Ancak, çoğu kez yapıldığı üzere, ‘mutlakiyet’ (absolutisme) ile ‘merkezileşme’ (centralisation) terimleri biribirlerine karıştılmaktadır.
Oysa aralarında önemli bir ayırım yapılması gerekmektedir.
Mutlakiyet (absolutisme) siyasal otoritenin egemenliğine gönderme yapmasına karşın, merkezileşme kurumsal etkinliğe (activité institutionnelle) gönderme yapmaktadır.
Dolayısıyla ‘Şahsım Devleti’nin, siyasal otoritesini yerleştirmek için varolan kurumsal yapıyı etksizleştirmeye ve eğer başarabilirse o kurumsal yapıyı ortadan kaldırmaya yönelmesi beklenir.
Böyle bir durumda, ‘Devlet’in merkezileşmesi şöyle ...
Read more : ŞAHSIM DEVLETİ (6) Mutlakiyet ve merkeziyetçilik | Görüntüleme : 605 | Yanıtlar : 7 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


Ne Demokrasi Kaldı Ne Adalet, Hukuk Guguk Oldu…

“Ne Demokrasi Kaldı Ne Adalet, Hukuk Guguk Oldu…”

Haksızlıklar, hukuksuzluklar gırla gidiyor.

Demokrasi de bitti. Özgürlükler de bitti.

Hukuk guguk oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi görev yapamaz hale geldi. İşlevini yitirdi. Adı var kendi yok.

Baskıyla, korkuyla, yönlendirmeyle yasa geçirmeye çalışıyorlar.

Sadece adı kaldı TBMM’nin. Onca milletvekili gidip geliyor meclise, ama işlevi yok… Bir bölümü verilen emirleri yerine getiriyor, bir bölümü oylamaya katılıyor ama istediği sonuca ulaşamıyor.

Kararlar, yasalar tek elden, tek ağızdan ...
Read more : Ne Demokrasi Kaldı Ne Adalet, Hukuk Guguk Oldu… | Görüntüleme : 910 | Yanıtlar : 4 | Dizin : Ali ERALP


ŞAHSIM DEVLETİ (5)

ŞAHSIM DEVLETİ (5)
‘Şahsım Devleti’nde kararlar ‘tek merkez’den alınıyor denilmektedir.
Öyleyse ‘Devletin merkezileşme’sinden de sözedilebilir, denilmektedir.
Böylece ‘Şahsım Devleti’ yani neo-patrimonial devlet ile ‘Devletin Merkezileşmesi’ kavramları, çoğu konuda olduğu gibi, biribirine karıştırılmış olmaktadır.
Yani kimi sözde ‘sosyal bilimci’ler, ellerindeki ‘merkez-çevre şablonu’nu, Tarih’i gözardı ederek, tarihsel olgulara uygulamaya çalışmaktadırlar.
Ve oradan, türlü türlü ‘yerinden yönetim’ kuramları türetmeleri beklenmektedir.
Hemen belirtelim ki, ‘Devletin merkezileşmesi’ XIXncu yüzyılın bir olgusudur.
Ve ‘Devlet-Ulus’un ‘olgunluk’ aşamasının bir sonucudur.
Daha önceki yazılarımızda ...
Read more : ŞAHSIM DEVLETİ (5) | Görüntüleme : 863 | Yanıtlar : 9 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


Annen Yok, Kimsen Yok!

Annen Yok, Kimsen Yok!

Doğan Cüceloğlu, sanıyorum bundan böyle bu sözüyle anılacak gönüllerde, bu sözü, özlü sözler arasına girecek, hiç unutulmayacak…

Toplumda bazı koca kişiler vardır, kadın erkek fark etmez, koca ana, koca ata, yaşadıklarından ders çıkarmış, bilge kişilerdir, ağzından bal damlayan, konuşurken karşısındakiyle bütünleşen, yüz mimiklerini, beden dilini iyi kullanan, kendini gizlemeyen, toplumuyla kaynaşan, çocukla çocuk büyükle büyük olabilen, ulaştıkları gönülleri kazanan bu kişiler sabaha kadar konuşsalar dinlenilir. İçten konuşmalarıyla, güleç bakışlarıyla, konuşurken ağzına ...
Read more : Annen Yok, Kimsen Yok! | Görüntüleme : 1075 | Yanıtlar : 1 | Dizin : Feza TİRYAKİ


MAŞALLAH, ŞUNA BAK

MAŞALLAH, ŞUNA BAK

(Geçen yılın son yazısıydı)

Madem gündem oldu bu söz, takılmayan, lafa söze girmeyen, baş göz yarmayan kalmadı, niye geri durayım, benim başım kel mi?

Maşallah; “Allahın istediği, Tanrı her ne isterse” anlamında, Osmanlıca - Türkçe Nihat Özön sözlüğüne göre. Kemal Demiray Türkçe sözlüğünde ise, ”Beğenme, şaşma, sevinme bildirme, Allah nazardan saklasın” demek diye tanımlanıyor maşallah. Maşallahın ikincil anlamı da vardır. Beğenilmeyen durumlarda, yermek, kınamak için, sitem etmek için, “Hay maşallah yaptığını beğendin ...
Read more : MAŞALLAH, ŞUNA BAK | Görüntüleme : 930 | Yanıtlar : 0 | Dizin : Feza TİRYAKİ


ŞAHSIM DEVLETİ (4)

ŞAHSIM DEVLETİ (4)
Ekonomi politikle ilginenler (‘in bir kesimi diyelim), 1970’li yıllardan itibaren bir ‘informel sektör’ün oluştuğunu duymuş olmalıdırlar.
‘Kayıt dışı’, ‘karaborsa’, ‘stokculuk’ vb terimlerin sıkça kullanıldığı da anılardadır.
Buradan ‘gelişme-karşıtlığı’na (anti-développement) geçildiği de bilinmektedir.
Artık gelişme (ya da kalkınma) yerine ekonomide ‘büyüme’ tılsımlı terim olacaktır.
Kuşkusuz, o arada çürüme (corruption) terimi de ‘ekonomi’ ve ‘politika’ yazınına girecektir.
Ancak 1990’lı yıllardan itibaren ekonomi ve politikadaki bu çalıp-çırpma hastalağı, ‘öz’ olarak kalmak koşuluyla, patrimonializm ile bütünleşerek ...
Read more : ŞAHSIM DEVLETİ (4) | Görüntüleme : 1245 | Yanıtlar : 2 | Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 144420 ileti • Toplam 43595 başlık • Toplam 24652 üye

x