Zaman: Cum Şub 26, 2021 6:42

News News of Açık Toplum Vakfı

Site map of Açık Toplum Vakfı » Dizin : Açık Toplum Vakfı

Açık Toplum Enstitüsü'nün "yerlileştirilmiş", "sorossuzlaştırılmış" hali imiş

Sivil Ağın* AT Vakfı Ve Irkçı-Mezhepçi Bölücü Görevlileri

Sivil Ağın*AT Vakfı Ve Irkçı-Mezhepçi Bölücü Görevlileri

Ulusal ekini (kültür) ve dili yok etmek isteyenler, karşılarında birer Mustafa Kemâl bulacaktır. Onları masallarınıza inandıramazsınız; lirayla, dolarla, yüroyla, altınla elde edemez; güçle, zorla, silâhla ve türlü tuzaklarla yenemezsiniz. Kötü yola düşmüşler, ne zaman ölümsüzleri yenebilmiş ki¿? Kargaşa tohumları eken bozguncular, bir Türk çadırından tüten dumanda boğulmaya mahkûmdur.

Türk Ulusu'na el yardımı ve yordamıyla verdiğiniz zararı, yaptığınız yıkımı, Türk Ulusu omuzlarında bir yük gibi taşımaktadır; ...
Read more : Sivil Ağın* AT Vakfı Ve Irkçı-Mezhepçi Bölücü Görevlileri | Görüntüleme : 3232 | Yanıtlar : 0


Sözde Ötekileştirmelere Karşı Bölücülük Anlayışı

Seçkinler, Kimleri, Neden, Nasıl Ötekileştiriyor ?

Açık Toplum Vakfı olarak, Bilgi Üniversitesi ile birlikte, Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Birol Caymaz’ın “Seçkinler ve Sosyal Mesafe” başlıklı araştırmalarına destek vermiş bulunuyoruz.

Araştırma, “prestijli” orta ve yüksek öğretim kurumlarından mezun, orta üst sınıf mensubu, iyi mesleki pozisyonlara sahip kişiler ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden hareket ederek, Türkiye siyasetinin güncel konuları üzerinden, söz konusu kesimlerin, Lozan azınlıkları, Kürtler ve İslami kesimlere bakışlarını ve ötekileştirme söylemini anlamayı amaçlıyor. ...
Read more : Sözde Ötekileştirmelere Karşı Bölücülük Anlayışı | Görüntüleme : 1770 | Yanıtlar : 0


Açık Toplum'dan öğretmen eğitimine hibe

Açık Toplum Vakfı, üç milyon TL'lik 2009 yılı hibe bütçesinin önemli bölümünü öğretmen eğitimi konusuna ayırıyor. Vakıf, bu doğrultuda, "öğretmenler için alternatif bilgilenme ve kişisel gelişim programları" çerçevesindeki projeler için çağrıda bulunuyor.

Eğitime öncelikli çalışma alanları arasında önemli bir yer veren Açık Toplum Vakfı, içeriğe yönelerek, eğitim sistemimizin daha yenilikçi, eleştirel düşünebilen, fikir ve bilgi üretebilen bireyler yetiştirmek doğrultusunda çağdaş ve açık toplum ideallerine uygun bir eğitim sistemi haline gelmesi için konuya 'eğitimde reform' anlayışıyla ...
Read more : Açık Toplum'dan öğretmen eğitimine hibe | Görüntüleme : 1982 | Yanıtlar : 0


Açık Toplumcular yeniden faaliyete geçti

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine başladı

20 Ağustos 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan Açık Toplum Vakfı, 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, mütevelli heyeti, yönetim kurulu, danışma kurulu ve vakfıyesi tamamen yerli bir vakıf olarak faaliyete geçti. Vakıf, Türkiye'nin insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı bir toplum olabilmesi yönünde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyette bulunan kurum, kuruluş ve kişilere, sosyal içerikli ortak projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla katkı sağlamak doğrultusunda faaliyet gösterecek.

Kurucuları arasında ...
Read more : Açık Toplumcular yeniden faaliyete geçti | Görüntüleme : 2009 | Yanıtlar : 0


Açık-Seçik Toplumcuların Kendi Ağzından: "Açık Toplum&a

Açık ve Seçik Toplumcuların Kendi Ağzından: "Açık Toplum Masalları"Açık toplum üstüne...

“Ülkelerin gelişmesi ve insanların mutluluğu için asgarî şart, açık bir topluma dönüşmektir. Anayasamızda yer alan, fikir ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, insanlarımızın onurlu bir hayat sürdürebilmelerinin de teminatıdır. Şiddeti beslemeyen her türlü fikrin serbestçe ve korkusuzca ifade edilebildiği bir açık toplum olma hedefinden asla sapmamalıyız.”
ABDULLAH GÜL, CUMHURBAŞKANI, 28 Ağustos 2007

“...yasama, yürütme ve yargı organlarınca, kararlı bir tutum izlenmeli, açık ...
Read more : Açık-Seçik Toplumcuların Kendi Ağzından: "Açık Toplum&a | Görüntüleme : 2027 | Yanıtlar : 0


Romanlara üniversite bursu verilecek

Romanlara üniversite bursu verilecek

Açık Toplum Vakfı, Genel Sekreteri Hakan Altınay'a göre vakıf, "özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğünün olabildiğince güçlenmesi ve Türkiye'nin AB üyesi olması" yolunda çalışacak. Vakıf bu yıl çevre, demokrasi ve yurttaş haklarını yine öne çıkaracak. Romanlar başta olmak üzere ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek için burs, 20 üniversite öğrencisine öğrenim desteği, üniversite adayı 10 öğrenciye dershane desteği sağlayacak. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Yılmaz'ın gerçekleştireceği ...
Read more : Romanlara üniversite bursu verilecek | Görüntüleme : 1757 | Yanıtlar : 0


Açık Toplum Vakfı: İlk araştırma 'ötekileştirme'

İlk araştırma ‘ötekileştirme’

Enstitü kapandı Açık Toplum vakıf oldu

Yaptığı araştırmalarla gündem yaratan Açık Toplum Enstitüsü faaliyetlerine son verdi. Artık, Açık Toplum Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan platformun ilk çalışması, ‘Türkiye’de ötekileştirme süreçleri’ olacak.

2001’DEN bu yana uluslararası vakıflar ağının Türkiye temsilciliğini sürdüren ve birçok araştırmaya imza atan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. En son yaptığı ‘Muhafazakarlık’ araştırmasıyla gündem yaratan enstitü, bundan sonraki faaliyetlerini, mütevelli heyeti, yönetim kurulu, danışma kurulu ...
Read more : Açık Toplum Vakfı: İlk araştırma 'ötekileştirme' | Görüntüleme : 2304 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 144420 ileti • Toplam 43595 başlık • Toplam 24652 üye

x