Zaman: Sal Eyl 28, 2021 5:52

News News of Cengiz ÖZAKINCI

Site map of Cengiz ÖZAKINCI » Dizin : Cengiz ÖZAKINCI

Araştırmacı - Yazar

ABD Soykırım Anıt-Müzesi'nde Türkiye'yi Suçlayan Sahte Hitler Yazıtı / Cengiz ÖZAKINCI

ABD Soykırım Anıt-Müzesi'nde Türkiye'yi Suçlayan Sahte Hitler YazıtıResim

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Polonya'nın Alman ordularınca işgal edilmesiyle başladı. Hitler, işgal emrini on gün önce 22 Ağustos 1939 günü ordu komutanlarıyla gizli toplantıda yaptığı uzun konuşmada vermişti. Hitler Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan dünya savaşı altı yıl sürecek; milyonlarca insanın ölümüyle, maddi-manevi yıkımıyla sonuçlanacaktı.

ResimABD, İngiltere ve Sovyet Rusya 1945'te Almanya'yı yenmiş, esir aldıkları yüksek rütbeli Alman subaylarını Nüremberg'te uluslararası askeri mahkemede yargılamak üzere ...


Cambridge ve Harvard Üniversitelerinden Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza Yönelik Yeni Bir İftira Kampanyası / Cengiz ÖZAKINCI

Cambridge ve Harvard Üniversitelerinden Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza Yönelik Yeni Bir İftira KampanyasıResim

Özgeçmişinde İsrail'de Hayfa Üniversitesi'nde tarih profesörü olduğunu belirten Stefan Ihrig, 2012'de İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde "Nazi Algısında Yeni Türkiye, 1919-1945" (Nazi Perceptions of the New Turkey, 1919-1945)başlıklı "doktora tezi"nde, dünyayı kana bulayan Mussolini ve insanlık düşmanı soykırımcı Hitler'in, düşünce ve eylemlerinde Atatürk'ü ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı örnek, rol model olarak aldıklarını savunmuş; ve anılan üniversite, hem bilime aykırı hem Kurtuluş savaşımıza ve Atatürk'e ...


Stalin'in Dışişleri Bakanı Molotov Anlatıyor: "Türk Toprakları Üzerinde Hak Talebimiz Vardı" / Cengiz ÖZAKINCI

Stalin'in Dışişleri Bakanı Molotov Anlatıyor: "Türk Toprakları Üzerinde Hak Talebimiz Vardı"Resim

7 Haziran 1945 günü yeni anlaşmanın koşullarını belirlemek üzere başlatılan görüşmelerde Molotov, "1921 Kars Antlaşması"nın iptalini (Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne verilmesini), Boğazları birlikte denetlemeyi (Rus ordusunun Boğazlar'da üslenmesini) ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde Rusya'nın istediği değişiklerin yapılmasını istiyor. Türkiye, Rusya'nın toprak istemlerini kabul etmediğini Molotov'a bildiriyor. Türk-Rus anlaşmazlığı kamuoyunda büyük kaygı doğuruyor. Sovyetler Birliği, 7.8.1946 günü verdiği notada, Türkiye'nin savaş yıllarındaki tutumunu suçlayarak, Boğazlar'da ...


Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hakları Devrimi / Cengiz ÖZAKINCI

Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hakları DevrimiResim

Yahudi Hıristiyan Müslüman erkekleri, çağlar boyunca, kadın özgürlüğüne dinsel görünümlü yasaklar uydurarak karşı çıkmışlardır. Kadınlar yalnızca Müslümanlıkta ezilmiş de Yahudi Hristiyan geleneğinde özgür yaşamış, değildir.

İsa'nın havarilerinden Pavlus'un İncil'de yer alan ve Hristiyanlarca neredeyse ikibin yıl boyunca uygulanan şu buyrukları, bunu açıkça göstermektedir:

Resim“Kadın, susacak, sessiz bir öğrenci olacaktır. Sakın kadın öğretmenlik yapmaya, yöneticilik yapmaya kalkışmasın! Tüm yönetim işlerini kadına kesinlikle yasaklıyorum. Çünkü, Adem önce, Havva sonra yaratılmıştır. Adem suç ...
Read more : Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hakları Devrimi / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 1661 | Yanıtlar : 0


Siyasal İslamcı İngiltere "Türk Laikliği"ne Karşı / Cengiz ÖZAKINCI

Siyasal İslamcı İngiltere "Türk Laikliği"ne KarşıResim

Türk basınında Lozan Barış Antlaşması'na karşı propaganda 1945'te çok partili düzene geçilmesiyle başladı. İlk kez Cevat Rıfat Atilhan, Ağustos 1949'da yayımlanan "İslamı Saran Tehlike ve Siyonizm" adlı kitabında, İngiltere Başdelegesi Lord Curzon'un İstanbul Başhahamı Hayim Naum aracılığıyla, Lozan'daki Türk delegelerine; Türkiye'nin bağımsızlığı ancak Türklerin Müslümanlıktan vazgeçmesi koşuluyla tanınacaktır, diye haber gönderdiğini, Türk delegelerinin, Lozan'da bağımsızlığı, Lord Curzon'un önerisi doğrultusunda Müslümanlıktan vazgeçmek karşılığında elde ettiklerini ileri sürmüştür. 1  Bu yalan, ...
Read more : Siyasal İslamcı İngiltere "Türk Laikliği"ne Karşı / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 2241 | Yanıtlar : 0


Cumhuriyet'in Aşiretle İmtihanı / Cengiz ÖZAKINCI

Cumhuriyet'in Aşiretle İmtihanıResim

Kişisoyu yeryüzünde yüzbinlerce yıl kana soya dayalı, insan ve yurttaş haklarının kırıntısı dahi bulunmayan aşiret toplulukları biçiminde yaşadı.

Aşiret topluluğunun soydaşlığa dayalı yasaları, suç ve cezanın kişiselliğini tanımıyor, aşiretin bir üyesine yapılan saldırı, tüm aşirete yapılmış sayılıyordu. Saldırganın bağlı olduğu aşiretin diğer üyeleri, o saldırıya katılmamış olsalar dahi, salt saldırgan o aşiretin üyesidir diye topluca suçlu sayılıyordu. “Kan davası” denilen Aşiret yasası uyarınca, biri diğerini öldürdüğünde cezası ölümdü; fakat katil ceza olarak ...
Read more : Cumhuriyet'in Aşiretle İmtihanı / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 1637 | Yanıtlar : 0


Unutturulan Kardeşlik / Cengiz ÖZAKINCI

Unutturulan KardeşlikResim

Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri, daha savaş sürerken gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı İmparatorluğu topraklarını aralarında paylaşmışlardı. 8 Mayıs 1916’da İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot Antlaşmasına göre, Doğu Anadolu’da bir Büyük Ermenistan kurulacaktı; fakat Kürdistan yoktu.

ResimNisan 1917’de ABD, İngiltere-Fransa-İtalya-Rusya’nın yanında savaşa girdi. Barış ilkelerini Ocak 1918’de 14 madde olarak açıklayan ABD Başkanı Woodrow Wilson, Aralık 1919’da Dışişlerine gönderdiği telgrafta, Doğu Anadolu’da bir Büyük Ermenistan kurulması için gereken her şeyin yapılmasını buyurmuştu. İngiltere, ...
Read more : Unutturulan Kardeşlik / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 2049 | Yanıtlar : 0


Kraliçe I. Elizabeth ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İngiliz Sanayi Casusları / Cengiz ÖZAKINCI

Kraliçe I. Elizabeth ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İngiliz Sanayi CasuslarıResim

New York Times gazetesi 17 Eylül 2016 günlü sayısında Jerry Brotton'un "İngiltere'nin Unutulan Müslüman Tarihi" başlıklı yazısını yayınladı. Brotton, Kraliçe I.Elizabeth döneminde (1558-1603) Protestan İngiltere'nin, Katolik İspanya'ya karşı, Sultan III. Murat'la (Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'yla) ittifak kurduğunu anlatıyor; bu konuyu ayrıntılarıyla işleyen kitabının pek yakında satışa sunulacağını duyuruyordu.

Brotton'un sözünü ettiği kitap, Ekim 2016'da "Sultan ve Kraliçe: Elizabeth ve İslam'ın Anlatılmamış Öyküsü" adıyla yayımlandı.

ResimNational Geographic dergisinin ...


500 Yıl Önce İngiltere Kralı VIII. Henry'nin Türk Adaletini Örnek Aldığını Kanıtladık / Cengiz ÖZAKINCI

500 Yıl Önce İngiltere Kralı VIII. Henry'nin Türk Adaletini Örnek Aldığını KanıtladıkResim

Oniki yıl kadar önce Osmanlı devletinin kuruluş ve yükselişini araştırırken, Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili yalnızca arşiv belgelerini değil, yerli-yabancı diğer yayınları da okuyordum. Bu yayınlardan biri de Amerikalı Yazar ve Askeri Tarihçi Fairfax Davis Downey’in Kanuni dönemini anlatan romanıydı. 1928-1929’da İngilizce olarak yayımlanan bu romanın Fransızca çevirisi 1930’da basılmıştı. Enis Behiç Koryürek’in dilimize “Kanuni Sultan Süleyman” adıyla Fransızca’dan çevirdiği romanın Türkçesi “Milli ...


Tarih Üzerinden Psikolojik Savaş: Atatürk'e İftiralar ve Sahte Belgeler / Cengiz ÖZAKINCI

Tarih Üzerinden Psikolojik Savaş: Atatürk'e İftiralar ve Sahte BelgelerResim

ResimDoksanbir yıl önce Amerika’da Boston Advertiser adlı yerel gazetenin 21 Şubat 1926 günlü sayısında yayımlanan bir yazı, yıllar sonra Türkiye’de, Atatürk’ü karalama-ya yönelik yayınlarla tanınan bir derginin Mayıs 2017 sayısında kapak konusu oldu. Atatürk’e yönelik çirkin saldırılarla dolu olan bu yazı, söz konusu dergi tarafından kamuoyuna Latife Hanım’ın Atatürk’ten ayrıldıktan sonra bir dostuna gönderdiği mektup olarak sunulmuştu. 13.05.2017 Cumartesi günü 21:30’da Kanal B’de Levent Yıldız’ın sunduğu ...


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 145128 ileti • Toplam 43935 başlık • Toplam 24681 üye

x