Zaman: Sal Eyl 28, 2021 18:14

News News of Cengiz ÖZAKINCI

Site map of Cengiz ÖZAKINCI » Dizin : Cengiz ÖZAKINCI

Araştırmacı - Yazar

Kızı Ayşe Sultan Anlatıyor: Babam Sultan Abdülhamid / Cengiz ÖZAKINCI

Kızı Ayşe Sultan Anlatıyor: Babam Sultan AbdülhamidResim

II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan (1) , 3 Mart 1924 gün ve 431 no’lu “Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” gereği, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oturma hakkı sonsuza dek yasaklananlar arasındaydı.

ResimMenderes Hükümeti, çıkardığı 16 Haziran 1952 gün ve 5958 sayılı kanunla, hanedanın kadın üyeleriyle ilgili yasağı kaldırmış; Türkiye’ye dönen Ayşe Osmanoğlu, yazımını 1955’te bitirdiği anılarını, 1956’da Menderes Hükümeti’nin sağladığı olanaklarla yayına giren ...
Read more : Kızı Ayşe Sultan Anlatıyor: Babam Sultan Abdülhamid / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 3579 | Yanıtlar : 0


Avustralya'da Atatürk'e ve Türklüğe Karşı Propaganda / Cengiz ÖZAKINCI

Avustralya'da Atatürk'e ve Türklüğe Karşı Propaganda

ResimTürklerin 1914-1923 arası Ermenilere, Rumlara, Süryanilere soykırım uyguladığı yalanını yayan odaklar, pek çok ülkede olduğu gibi, Avustralya’da da yoğun bir çalışma içerisinde.

ResimÖyle ki, 1994’te Yunan Parlamentosu, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 gününü Pontus Rum Soykırımını Anma Günü ilan etmiş; Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü soykırımcılıkla suçlayan bu kararı tanıyan ilk kuruluş, 2013 yılında Avustralya New South Wales parlamentosu olmuştu. “Assyrian Universal Alliance”, “Australian Hellenic Council”, “Armenian National Committee” ...
Read more : Avustralya'da Atatürk'e ve Türklüğe Karşı Propaganda / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 2353 | Yanıtlar : 0


Atatürk Soyadı Konusunda Uydurmalar ve Gerçekler / Cengiz ÖZAKINCI

Atatürk Soyadı Konusunda Uydurmalar ve Gerçekler

Resim1932 yılında Atatürk'ün bir Türk Dil Kurultayı toplayacağı duyurulunca, yalnız yurtiçindeki dil bilginleri değil yurtdışındaki Türkologlar ve Türkçe uzmanları da başvuruda bulunmuşlardı. Agop Martayan Dilaçar da başvuranlar arasındaydı. 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayı'nda açılan Birinci Türk Dil Kurultayı'nda bildiri sunan Agop Martayan Dilaçar, 12 Eylül 1979'da ölümüne dek Türk Dil Kurumu üyeliğini sürdürecekti.

Ocak-Şubat-Mart 1981 tarihli Süreç Dergisi'nin 5. sayısında Aytunç Altındal; “Agop Martayan Dilaçar, M. Kemal’e, “Türklerin Babası ...
Read more : Atatürk Soyadı Konusunda Uydurmalar ve Gerçekler / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 3202 | Yanıtlar : 0


Necip Fazıl Kısakürek'ten Atatürk'e, Devrimlere, Laik Cumhuriyet'e Övgüler / Cengiz ÖZAKINCI

Necip Fazıl Kısakürek'ten Atatürk'e, Devrimlere, Laik Cumhuriyet'e Övgüler

ResimNecip Fazıl Kısakürek Atatürk’ü aşağılayan; “Vahideddin”i ve II. Abdulhamid’i ululayan; Laik Cumhuriyet’i yıkarak, yerine “Siyasal İslamcı Başyücelik Devleti” kurmayı savunan; Atatürk dönemini dindarlara zulümle suçlayan, CHP’yi lanetleyen bir yazar olarak biliniyor.

ResimAncak çoğumuzun bilmediği şey; onun 1945 öncesinde Vahideddin’e ve Abdülhamid’e kökten karşı, Atatürkçü, Laik Cumhuriyetçi, Milliyetçi, CHP çizgisinde bir yazar olup, konuşma ve yazılarının, Atatürk’ün kurduğu Hakimiyeti Milliye ve Atatürkçü Yunus Nadi’nin gazetesi Cumhuriyet’te yayımlanmış olduğudur. ...


İngilizlerin Atatürk'e Suikast Örgütü / Cengiz ÖZAKINCI

İngilizlerin Atatürk'e Suikast Örgütü

ResimAtatürk, 30 Nisan 1919 günü İstanbul Hükümeti’nce İngiltere’nin onayıyla Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne atandı. Kendisine verilen görev, Karadeniz bölgesinde Pontusçu Rum çetelerinin saldırılarına karşı direnen Türk çetelerini ortadan kaldırmaktı. Mustafa Kemal, Samsun’a Türkleri bastırmak göreviyle gönderildiğini, kendisi sağlığında yayımladığı anılarında açıklamıştı. 1  Kendisine verilen Türk direnişini bastırma görevinin tam tersini yapacağını yüreğinde bir sır gibi saklayarak 16 Mayıs günü İngiliz vizesiyle Bandırma Vapuru’na binen Mustafa Kemal, 19 Mayıs günü beraberindekilerle Samsun’a ...
Read more : İngilizlerin Atatürk'e Suikast Örgütü / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 4313 | Yanıtlar : 1


Osmanlı Düzeninde Müslüman Türk Kıyımı / Cengiz ÖZAKINCI

Osmanlı Düzeninde Müslüman Türk Kıyımı

Osmanlı Devleti Kuruluşundan 1453’e dek orduda Hristiyan uyruklarına da Müslümanlarla birlikte askerlik yaptırmıştır


ResimKurulduğu 1299-1302 yıllarından 1453’e dek geçen ilk 150 yılı boyunca, uyruklarını hak ve ödevlerde eşitlik sağlayarak yönetmiş; orduda Hristiyan uyruklarına da Müslümanlarla birlikte askerlik yaptırmış olan Osmanlı Devleti, 1453’te İstanbul’un alınmasından sonra, Hristiyan, Musevi, vs. uyruklarını Patrik, Haham, vb. dinsel başkanlarının yönetiminde “Millet Düzeni” adı verilen bir tür özerk toplumlar biçminde örgütlemişti. Bu düzende Hristiyanlar “cizye” vergisi ...
Read more : Osmanlı Düzeninde Müslüman Türk Kıyımı / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 5270 | Yanıtlar : 0


450 Yıl Önce Rönesans Avrupası’nda Türk’üm Diyen Hollanda / Cengiz ÖZAKINCI

450 Yıl Önce Rönesans Avrupası’nda Türk’üm Diyen Hollanda


ResimGeçen yıl yüz yaşına giren dünyaca tanınmış tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık kendisiyle yapılan bir söyleşide akademik araştırmalarını sürdürmekte olduğunu belirtirken, “Neşredilmek üzere bekleyen 6-7 kitap editörlere gönderilmiştir. Benim elimden çıkmıştır. Fakat itiraf etmeliyim ki bu yaştan sonra pek çalışamıyorum” demişti.  

Yüzüncü yaşgünü kutlamasında; “72 kitabım var, bunların çoğunu 80 yaşımdan sonra yazdım”   diyen Prof. Dr. Halil İnalcık bu söyleşiden yaklaşık 1 yıl sonra, 25 ...


1854 İngiliz - Fransız Madalyalarında TÜRKİYE, İSLAMİYET ve UYGARLIK / Cengiz ÖZAKINCI

1854 İngiliz - Fransız Madalyalarında
TÜRKİYE, İSLAMİYET ve UYGARLIK


Resimİnsanlık Tarihi, bir yönüyle de din ve mezhep savaşları tarihi. Hıristiyanlar kendi aralarında yüzyıllar süren kanlı savaşlarla birbirine karşıt başlıca üç mezhebe ayrılmışlar: Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık.

Müslümanlar da uzun kanlı içsavaşlarla, bir yanda dört mezhepten oluşan Sünnilik ve öte yanda Şiilik olmak üzere mezheplere bölünmüş.

1850’lere gelindiğinde, Hıristiyan dünyasında Katolikliğin kalesi Fransa, Ortodoksluğun kalesi Rusya, Protestanlığın kalesi İngiltere; buna karşılık İslam dünyasında Şiilerin kalesi İran, Sünnilerin ...


Alman Parlamentosu’nun Süryani Soykırımı İftirasını Çürütüyoruz / Cengiz ÖZAKINCI

Alman Parlamentosu’nun Süryani Soykırımı İftirasını

İlk Kez Yayımlanan Özgün Belgelerle

ÇürütüyoruzResimAlman Parlamentosu, 2 Haziran günü yapılan oylamada; “1915-16 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere ve diğer Hristiyan Azınlıklara Uygulanan Soykırımın Hatırlanması ve Anılması” başlıklı tasarıyı kabul etti. Tasarıda “aynı dönemde keza başka Hristiyan toplulukların mensupları, özellikle de tehcir ve katliamlara maruz kalmıştı” deniyor. Böylelikle Alman Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan diğer ülke parlamentolarından farklı olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915-16’da salt Ermenilere değil, yanısıra Süryani, Nesturi, Kildani vs. bütün ...


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 145128 ileti • Toplam 43935 başlık • Toplam 24681 üye

x