Zaman: Pzr Eki 17, 2021 9:13

News News of Cengiz ÖZAKINCI

Site map of Cengiz ÖZAKINCI » Dizin : Cengiz ÖZAKINCI

Araştırmacı - Yazar

Atatürk’ün devrimleri Batı’ya değil, Türk Tarihi’ne dayanır / Cengiz ÖZAKINCI

Atatürk’ün devrimleri
Batı’ya değil, Türk Tarihi’ne dayanır


ResimCengiz Özakıncı “Batı’dan Alındığı Savlanan Atatürk Devrimleri’nin Türk Tarihi’ne Dayanan Kökenleri” konulu konferansında Atatürk Devrimleri’ni anlayabilmek için, bu devrimlerin toplumda hangi dönüşümlere yol açtığını bilmemiz gerektiği gibi, kökenlerini de bilmemiz gerektiğini belirtti.

Özakıncı, Atatürk’ün devrimlerini Türk Tarihi’ne dayandırmasının, Türkleri ‘Barbar ve insanlığın kanseri’ olarak niteleyen Batı’ya yanıt niteliğinde de olduğunu vurgularken, konuyu daha derinleştirerek, Türklerin insanlık tarihine kazandırdıkları pek çok ögenin Batı ve Avrupa tarafından esin kaynağı ...


“Hilafet, TBMM’dir” İddiasındaki “İncelik” ve “Tahrifat” / Cengiz ÖZAKINCI

“Hilafet, TBMM’dir” İddiasındaki “İncelik” ve “Tahrifat”


ResimBütün Dünya’nın Eylül 2014 sayısında “Atatürk’e göre” “Halifelik, TBMMM’dir” diyen Sinan Meydan imzalı bir yazı yayımlandı. “Hilafetin Kaldırılmasındaki incelik: Mündemiç ve Mülga” başlıklı bu yazıda; 3 Mart 1924 günü ‘Hilafetin Kaldırılması’ kanunuyla Hilafetin TBMM’nin maneviyatında korunduğu ve bunun bizzat Atatürk tarafından dile getirildiği ileri sürülüyordu. “Atatürk’ün stratejik zekâsının ürünü olan bir incelik, çok dikkatli, çok stratejik, çok ustaca, çok ince bir devrimci strateji, stratejik bir yorum,” gibi sözlerle, öncelikle ...


Yeni Hilafet Tuzağı / Cengiz ÖZAKINCI

Müslüman olmak başka, Siyasal İslamcı olmak başka
Yeni Hilafet Tuzağı


Resim
Siyasal İslamcılık, siyasi örgüt ya da parti kurup, öteki örgüt ya da partileri Müslümanlık karşıtı olarak göstererek Müslümanlığı ve Müslümanları kendi tekeline almak çabasıdır.

ResimCumhuriyet döneminde Siyasal İslamcılık, Hilafet’in kaldırılmasından 7-8 ay sonra, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programında “Partimiz dinsel inançlara ve düşüncelere saygılıdır”   denilerek, Atatürk’ün partisinin dolaylı biçimde “dine saygısız” gösterilmesiyle başlayıp, süreç içerisinde “Bizim partiden olmayanlar patates dinindendir” söylemleriyle, ...
Read more : Yeni Hilafet Tuzağı / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 4228 | Yanıtlar : 0


Soma Maden Ocakları Tarihinde Atatürk ve “Devlet Madenciliği” / Cengiz ÖZAKINCI

Unutmak İhanettir!
Soma Maden Ocakları Tarihinde
Atatürk ve “Devlet Madenciliği”


ResimSoma’daki kömürün türü; linyit... İngilizler buna (Brown Coal) “kahverengi kömür” de diyorlar. Avrupa’da ilk kez 1850’lerde Almanya’da yakıt olarak kullanılan   linyit kömürü, Anadolu’da ilk kez 1863-1864’te Soma’da bulunmuş ve 1865’te “The Popular Science Review” dergisi İzmir-Aydın Demiryolu dolayında büyük linyit kömürü yatakları bulunduğunu dünyaya duyurmuştu.  

ResimOsmanlı Devleti, 1860’lı yıllarda Soma’da bulunan linyit madeninin işletme ayrıcalığını 1914’de dek yerli, yabancı birçok girişimciye verdi.   ...


1720’de Türkiye’den İngiltere’ye götürülen buluş: Çiçek Aşısı / Cengiz ÖZAKINCI

Bilimsel Gerçeğe Karşı Kör İnanç:

1720’de Türkiye’den İngiltere’ye götürülen buluş:
Çiçek Aşısı


Ve Batı’da “Aşı Karşıtları Derneği”: Anti-Vaccination League


ResimOnsekizinci yüzyıla dek Hristiyan Batı’da, her yıl ortalama 400.000 kişi çiçek hastalığından ölüyor ve Kilise, bütün hastalıklar gibi çiçek hastalığını da “işlenen günahlar nedeniyle Tanrı tarafından gönderilen bir ceza” olarak nitelendiriyordu. Oysa, yüzyıllar boyu milyonlarca insanın ölümüne yol açan çiçek hastalığı genellikle bebeklerde başlayıp erişkinlere yayılıyordu; ölenlerin çoğu da bebeklerdi; bebeklerin cezalandırılacak ne günahı olabilirdi?

Resimİstanbul’daki ...


Dünya’nın İsa’dan Önce 4004 Yılında Yaratıldığına İnanan Akademisyenler Derneği / Cengiz ÖZAKINCI

Dünya’nın İsa’dan Önce 4004 Yılında,
23 Ekim Pazar Günü Sabah 9:00’da
Yaratıldığına inanan Akademisyenler Derneği

“Creation Research Society” International


ResimHristiyanların kutsal kitabı yalnızca bizim İncil dediğimiz kitap değildir. Kilise, mevcut Tevrat’a (İbr. “Torah”) “Eski Antlaşma” ve mevcut İncil’e (İng. “Gospel”) “Yeni Antlaşma” adını vererek ikisini “Bible” adı altında birleştirmiş olup; Hristiyanlar iki kitaba da inanmakta; böylelikle, Hristiyanlık inancı, Museviliği de içermektedir. Çoğu yazarların Batı Uygarlığı’nı Judeo-Christ (Yahudi-Hristiyan) uygarlığı olarak nitelemelerinin nedeni budur. Oysa, Batı’nın bugünkü ...


Dünyanın Düz Olduğuna İnananlar Derneği / Cengiz ÖZAKINCI

Bilimsel Gerçeğe Karşı Kör İnanç
Dünyanın Düz Olduğuna İnananlar Derneği

(International Flat Earth Research Society)


ResimBatı merkezli bilim tarihçileri evren, dünya, güneş sistemi ve gezegenler konusunda ilk doğru bilgilerin Kopernik, Kepler, Galieo vb. Batılı bilginlerce ortaya atıldığını yazarlar. Oysa gerçek bunun tümden tersidir.

İslam Bilginleri, Kopernik ve Galileo’dan yüzlerce yıl önce yeryüzünün küre biçiminde olup hem kendi çevresinde hem de güneş çevresinde döndüğünü kanıtlamış ve bunu yapıtlarında yazmışlardı. Bunun sonucu olarak astrolablar da tepsi biçiminde ...
Read more : Dünyanın Düz Olduğuna İnananlar Derneği / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 8238 | Yanıtlar : 0


İslam Tarihinde Müslüman Toplumlarda Tıp Bilimleri ve Cerrahlık / Cengiz ÖZAKINCI

İslam Tarihinde Müslüman Toplumlarda Tıp Bilimleri ve Cerrahlık

Resim
Ortaçağ’da Kilise, Hristiyanlara şu inançları benimsetiyordu: Kilise kan dökülmesinden nefret eder, o nedenle anatomi uygulamalarına ve otopsi yapılmasına karşıdır. Ölülerin dirildiği gün gövde bütünlüğü olmalıdır. Otopsi yapılırsa, dirildikleri gün parçaları bir araya gelemez... Hastalık, Tanrının insanlara günahlarından dolayı verdiği bir cezadır, aşı yaptırarak cezayı etkisiz kılmaya çalışmak, Tanrıyı kızdırır; bu nedenle aşı yaptırmamak gerekir...  

O çağda böylesi inançlarla donatılan Avrupa’da, Tıp Bilimi’nin de diğer bilimlerin de ...


ABD’de Tek Ortak ve Resmi Dil: İngilizce / Cengiz ÖZAKINCI

380 Ayrı Anadilin Konuşulduğu
Amerika Birleşik Devletleri’nde Tek Ortak ve Resmi Dil:
İNGİLİZCE

1990 yılı nüfus sayımında ABD yurttaşlarına soruldu:
“Etnik ırk, soy kökeniniz nedir?”

Resim
Verilen yanıtlar ABD yurttaşlarının 500 dolayında değişik soy ve ırklardan geldiklerini ortaya çıkardı. (Belgelerini geçen ayki yazımda yayımladım.) Aynı sayımda ABD yurttaşlarına şu da sorulmuştu:

“Evinizde hangi dili konuşuyorsunuz?”

Verilen yanıtlar, ABD yurttaşlarının, evlerinde İngilizce dışında 380 dolayında ayrı anadil konuşmakta olduklarını ortaya çıkardı.

ABD resmi raporlarında hangi eyalette kaç ...
Read more : ABD’de Tek Ortak ve Resmi Dil: İngilizce / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 9347 | Yanıtlar : 0


12 Eylül'ün Derin Misyonu: FEDERASYON! / Cengiz ÖZAKINCI

12 Eylül'ün Derin Misyonu: FEDERASYON!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, 30 yaşında... Otuz yılda pek çok değerlendirme yayınlanmasına karşın, darbenin “neden”leri, “niçin”leri, “nasıl”ları bugüne dek tüm yönleriyle aydınlatılabilmiş değil. Kuşkusuz, herkes kendi penceresinden bakar ve ne gördüğünü söyler; ama hiç bir toplumsal olay, bir tek nedene dayandırılamayacağı gibi, tek pencereden bakılıp nasıl göründüğüyle de açıklanamaz.

Bu yazıda, 12 Eylül değerlendirmelerine, ilk kez “Türkiye’nin Siyasi İntiharı” adlı kitabımda belgeleriyle gözler önüne serdiğim, daha önce bakılmamış bir ...
Read more : 12 Eylül'ün Derin Misyonu: FEDERASYON! / Cengiz ÖZAKINCI | Görüntüleme : 22350 | Yanıtlar : 1


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 145184 ileti • Toplam 43965 başlık • Toplam 24681 üye

x