1. yüz (Toplam 1 yüz)

Tarih Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler

İletiGönderilme zamanı: Prş Ara 14, 2017 11:38
gönderen green1987
Bir kanıya varmak maksadıyla mantığa ve bilme uygun bir şekilde yapılan araştırmaların tümüne o araştırmanın yöntemi denir. Tarih bilimi ve diğer bilimler mutlaka araştırmalarında yöntem kullanmalıdır. Tabi ki fen bilimlerinin ve sosyal bilimlerin kullandığı yöntemler birbirinden farklılık gösterir. Fen bilimleri yöntem olarak deneylere, labaratuvar ölçümlerine, gözlemlere, formüllere, yasa ve kurallara dayanırken Tarih ise bir sosyal bilim olarak geçmişte yaşanmış, sona ermiş olaylara dayanır. Tarihin bilim olarak değerlendirilmesi sorgulayıcı ve araştırıcı bir yapıyı barındırmasından ötürüdür.

1.Kaynak Tarama:

Tarihi bilgilerin güvenilir ve doğru olması maksadıyla bu yaşanmış olaylarla ilgili kaynaklara başvurmak gerekir. Tarihi bir olayla ilgili bilgi içeren her türlü materyal “kaynak” ismiyle adlandırılır.

2. Tasnif Etme (Sınıflandırma):

Konu hakkında incelenen kaynaklara ulaşıldıktan sonra bunlardan elde edilen veriler belli bir sistem dahilinde sınıflandırılır.

3.Tahlil Etme (Çözümleme):

Bu adım elde etmiş olduğumuz veri ve bilgilerin yeterli olup olmadığının araştırıldığı bir adımdır. Elde edilmiş bilginin kanıtlanabilir, güvenilebilir ve nesnel olup olmadığına karar verilir.

4.Tenkit Etme(Eleştiri):

Belgelerde araştırılan konuyla ilgili bilgiler yanlış, sınırlı veya okunmuyor olabilir. Her yazarın olayı farklı anlaması ve farklı anlatması olasıdır.

5.Terkip(Sentez Yapma):

Sınıflandırılan veri ve bilgilerin sırayla tahlil ve tenkit edilmesinden sonra derlenip bir araya getirildiği adımdır.

Kaynak: http://www.sosyallob.com/tarih-arastirmalarinda-kullanilan-yontemler-nelerdir-ve-nasil-yapilir/