1. yüz (Toplam 1 yüz)

Dr.Noyan UMRUK yazdı: MEHMETÇİKLE OYNAMAK...

İletiGönderilme zamanı: Pzr Ara 23, 2012 12:25
gönderen Noyan Umruk
MEHMETÇİK İLE OYNAMAK…

Dr. Noyan UMRUK

“Ordularını ücretli askerlerden oluşturan iktidarlar, önünde sonunda, içinde oldukları savaşları kaybetmeye mahkûmdurlar.”
Niccolò Machiavelli

Moral açıdan sarsılan TSK’nin, fiziksel-sayısal açıdan da bir küçülme sürecine girdiği anlaşılıyor. Teknolojik donanımın gerekli kıldığı teknik bilgiye haiz ya da özel muharebe yöntemleri için yetenekli personel istihdamı dışında da küçülerek profesyonelleşme sürecine girilmesi gerektiğini ileri süren “fikri olmadan bilenler” çoğalıyor. Öte yandan, toplum vicdanını yaralayan bedelsiz askerlik uygulamaları yinelenerek yaygınlaştırılıp, paralı askerlik gerekli kılınmak isteniyor.

Tehdit algısı

Orduların küçülmesi ve askerliğin paralı hale getirilmesinde en önemli faktör elbette ki tehdit algısıdır. Soğuk savaş sonrası AB’nin genişlemesiyle tehdidin “merkez ülkelerin küresel çıkarlarının çevre ülkelerde, Ortadoğu, K. Afrika ve Asya coğrafyasında zedelenmesi” şekline dönüştürülmesi üzerine, A.B.’nin “küçülen profesyonel ordularla yardımcı güç” rolünü benimseyerek, “güvenlik yükünü” NATO ve A.B.D.’ne terk etmesi, yaşadığı ekonomik bunalım sürecinde anlaşılabilir bir şeydir. Anlaşılamayanı, jeostratejik açıdan “Vatan Savunması” endişesi taşıyan, ekonomik, ulusal ve yapısal dokuları çok farklı olan, Saygun’un “Türk Ordusuna Balyoz”da vurguladığı üzere “NATO’nun yumruk mesafesinde tuttuğu” bir ülkenin bu modeli örnek almaya çalışmasıdır.

“Mehmetçik” ruhunun ülke savunması için vazgeçilmez anlamı

Önceki Genkur. Başkanı Koşaner "TSK' de Mehmetçiğin alternatifi yok" diyerek profesyonel ordu tartışmalarına son noktayı koymuştu. Bu önemli sözcüklerin anlamı şudur: Cumhuriyet Ordusu Kurtuluş Savaşı geleneğinden bu yana “Vatan Savunması” idraki içinde asıl gücünü, ruhunu ve etkinliğini Mehmetçikten alır. Atatürk’ün vurguladığı gibi “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir…Gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.”(1921-Atatürk'ün T.T.B.IV, s. 414). Türk ordusu için teknoloji, araç, gereç daima Mehmetçikten çok sonra gelmiştir.
Aslında, Cumhuriyet Türkiyesinde toplumun çok geniş bir kesimi için askerliğin zorunlu olmaktan çok, “Gönüllü” bir anlam ve içerik taşıdığı da bilinmektedir. Rand’a göre; ‘‘Gönüllü bir ordu, özgür bir ülkeyi savunmanın tek doğru, ahlaki, pratik ve etkin yoludur. Özgür bir ülke bir saldırıya karşı asla gönüllü eksikliği duymamıştır.” Yazar, Amerikan Ordusunun bugün yaşadığı “askere alma” problemini ise 40 yıl öncesine giderek açıklıyor: ‘‘Kore, Vietnam gibi savaşlardan sonra gönüllü asker bulmakta zorluk çekilecektir.”(1)

Duyarlı ve hayati bir konu…

Türk ordusunun temelini oluşturan bu anlamlı “Gönüllülük” ruhunu zedelememek için, vatani hizmet sürecinde toplumsal adalet ve eşitlik sağlamakta duyarlılık göstermek, toplumun dokusunu oluşturan değerlerin incitilmemesi ilgili tüm kurumların hayati görevidir.

Öte yandan konuya ilişkin toplumsal eğilimleri gösteren ciddi ve yeterli araştırma ya da anketler bulunamamıştır. Ancak, bulunabilen dar kapsamlı bir anket konuya bir ölçüde ışık tutabilmektedir.

Turkiye profesyonel askerlik sistemine gecmeli mi?
Evet, gecis derhal yapilmali.
22% [ 20 ]
5-10 sene icerisinde kademeli olarak
22% [ 20 ]
10-15 sene icerisinde kademeli olarak
4% [ 4 ]
Şartlar buna tamamen izin verince.
10% [ 9 ]
Hayir, Turkiye milli gelenegini kesinlikle surdurmeli
ve mecburi askerlik sistemi ilelebet devam etmeli.
36% [ 33 ]
Alternatif bir dusuncem var, asagiya yaziyorum...
5% [ 5 ]

Türk Savunma Sanayii Tartışma Forumu •2010
www.trmilitary.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=589

Görüldüğü gibi profesyonel orduya geçiş konusunda “tereddütsüz” tercih oranı % 22’dir. Derhal profesyonel askerliğe geçişe karşı olanların oranı ise %78’dir. Türkiye “milli geleneğini kesinlikle sürdürmeli” diyerek profesyonel askerliğe tamamen karşı çıkanların oranı ise %36+5=41(Çünkü alternatif düşüncesi olan %5 genellikle ciddi uzmanlık gerektiren görevler için profesyonel uzman istihdamını önerirken, mevcut askerlik sistemine karşı çıkmamaktadır.) Bu durum da göstermektedir ki; konu, MASK’ın (Milli Askeri Stratejik Konsept), özellikle dış tehdidin derece ve önceliklerinin, sosyo-psikolojik, kültürel, ekonomik ve hukuksal yapı ve moral değerlerin iyice özümsenip değerlendirilmesini içeren, başta Genkur.Bşk.lığı olmak üzere kurumları, sivil toplum örgütlerini, tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren ve ciddi biçimde tartışılması gereken bir konudur.

Sonuç

Şu sorunun yanıtı hayati önemdedir.‘‘Türk ordusunun başlıca görevi uluslar arası misyonlara katılmak ve terörizmle savaşmak. Her iki operasyon türü , büyük miktarlarda kötü eğitimli piyadeyi değil, küçük, esnek, profesyonel ve yetenekli birimleri gerektiriyor.’’(2) ahkamını keserek TSK’ni antiterör polis gücüne indirgeyen Lagendijk’i mi kaale alacağız?
Yoksa “Ülke fiili bir saldırıya uğramadıkça, savaş bir cinayettir” umdesi ile ülkeyi, topyekun vatan savunmasını gençlerimize emanet eden yüce Atatürk’ün çok anlamlı vasiyetini mi?
“Mehmetçik”le oynamak ateşle oynamaktır. Hepimiz için başka vatan yok…

(1) Ayn Rand, ‘‘Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal( The Unknown Ideal)’’, Çev.: Nejdet Kandemir, Plato Yayınları, İstanbul, 2004, s.296-299
(2) J. Lagendijk, ‘‘Zorunlu Askerliğin Sonu Görünüyor’’, Radikal Gazetesi, 28.04.2010