1. yüz (Toplam 1 yüz)

ATATÜRK’ÜN ONUNCU YIL SÖYLEVİ ÜZERİNE

İletiGönderilme zamanı: Cum Eki 28, 2022 18:40
gönderen Feza Tiryaki
ATATÜRK’ÜN ONUNCU YIL SÖYLEVİ ÜZERİNE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933 yılında Ankara’da, Cumhuriyet Bayramı’nda, kürsüden, kendi el yazısıyla yazdığı bu söylevi okumuştur. Söylevin en önemli özelliği, içinde “Türk”, “Türk Milleti” sözlerinin onlarca kez geçmesi, bu söylevle, ulus devletimizin bir kez daha dünyaya duyurulması, belgelenmesidir. Özellikle bu Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi’ni çocuklarımıza, gençlerimize okumalı, okutmalı, her sözün üstünde uzun uzun düşünmeliyiz…

"Türk Milleti!"

(Ulusa sesleniyor. Milletim değil, adı belli, “Türk Milleti.”)

"Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız.

Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır."

(Kanla, irfanla kurulan Cumhuriyetimizi, Kurtuluş Savaşı’na başladığımız tarihle başlatıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın, en büyük bayram olduğunu da belirtiyor.)

"Kutlu olsun!"

(Bu en güzel Türkçe sözcükle kutluyor bayramı.)

"Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim."

(Büyük Türk Milleti’nin bir bireyi olarak tanıtıyor kendini, ulusu, “Büyük Türk Milleti” sözüyle yüceltiyor.)

"Yurttaşlarım!"

(Aynı yurtta doğup büyüyen, yurt duyguları bir olanların adını, yurttaş sözünü kullanıyor seslenirken.)

"Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir."

(İlk tümcesi yapılan büyük işleri, Kurtuluş Savaşı’nı, Kurtuluş Savaşı’yla kurulan “Cumhuriyet”i, Cumhuriyet devrimlerini içine alıyor. İkinci tümcesi yaptıklarının en büyüğü, en büyük eseri “Cumhuriyeti” tanımlıyor: Cumhuriyetimizin temeli: Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü.)
"Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun, bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz."

(Başardıklarını, Türk ulusuyla, ulusun değerli ordusunun (Türk ordusu) birlikte hareket etmesine, kararlılığına bağlıyor.)

"Fakat, yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mâmur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

(Burada, gelecekte yapılacakları söylüyor. Yurdumuzu dünyanın en bayındır, en uygar ülkelerinin düzeyine çıkarma. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne çıkarmak.)

"Bunun için, bizce, zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da, muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin, tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir."

(Saydığı hedefler için, çağımızın hızına uymamızı öneriyor. Az zamanda daha büyük işler başaracağımızdan emin. Bundan neden kuşku duymuyor? Ulusuna güveninin nedenlerini sıralıyor:

"Türk milletinin karakteri (üstün ana özelliği) yüksektir.

Türk milleti çalışkandır.

Türk milleti zekidir.

Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

Türk milletinin uygarlık ve ilerleme yolunda elinde ve kafasında tuttuğu öncü düşünce, deneye, kanıta dayanan, fen, matematik gibi bilimlerdir."
.
Sonra, Türk ulusunun bir diğer tarihi özelliğini belirtiyor:

“Yüksek bir insan cemiyeti (toplumu) olan Türk milleti…”

Türk milletinin yeni bir özelliği daha:

“Güzel sanatları sevmek ve yaratıcılığıyla, eserleriyle yükselmek.”

"Bunun içindir ki, milletimizin, yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fitrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür."

(Burada yine ulusumuzun yüksek özelliklerini sıralıyor:

Yüksek karakter (yüksek öz yapı ).

Yorulmaz çalışkanlık.

Fitrî zeka (doğuştan gelen zeka).

İlme (bilime) bağlılık.

Güzel sanatları sevme.

Milli birlik duygusu.)

"Türk milletine, çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır."

(Bu ülkünün, Türk ulusuna çok yakıştığını belirttikten sonra, bu ülküyle, Türk ulusu, insanlığın huzuru (dirliği, erinci) için kendine düşen görevi başaracaktır, diyor.)

"Büyük Türk Milleti!

On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde, muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiç birinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım."

(Yine ulusumuza, “Büyük Türk Milleti” diyerek sesleniyor. On beş yıldır başaracağım dediği her sözü yerine getirdiğini, kendine duyulan güveni hiç sarsmadığını belirtiyor.)

"Bugün; aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük millet olduğunu, bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır."

(“Bugün, aynı inanç ve kesinlikle söylüyorum ki,” diye söz başlayarak, bu ulusal ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk ulusunun büyük bir ulus olduğunu, tüm uygar dünya bir kez daha öğrenecektir, diyerek ulusunu uygar dünyaya karşı övüyor.)

"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin, yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır."

(Türklüğün unutulmuş diye vurguladığı yüksek özelliklerini (büyük bir uygarlık özelliği, uygarlık yeteneği) sayarak, bu özelliklerin daha da gelişeceğini, dünyaya örnek olunacağını, gelecekteki daha güzel günlerimizi muştuluyor: Uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğmak…)

"Türk Milleti,

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim."

(Gözleri yaşartan, duyanı en çok duygulandıran yer, söylevin burası, Türk ulusu için gönlünden geçenler bu son sözlerde. Önce bayramı niteliyor:
“Bu büyük millet bayramını…”

Yine Türk Milleti diye sesleniyor.

"Ebediyete (sonsuzluğa) akıp giden her on senede…" Onuncu yılların, büyük yıl dönümlerinin önemi ayrıca böyle vurgulanıyor.

Dileklerini saymaya anlamı çoğaltan daha ve büyük sözleriyle başlıyor:

Daha büyük şereflerle (onurlarla, değerlerle), saadetlerle (mutluluklarla), huzur (gönül ranatlığı), refah (bolluk, rahatlık, iyi geçim) içinde kutlamamız…

Tüm bu dilekleri, gönülden diliyor.)

"Ne mutlu Türk’üm diyene!"

(Türk’ün tanımı, Türk’üm demenin birleştirici, ulusunu sevme sözüyle de bitiriyor kutlama konuşmasını.)

29 Ekim 1933
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Feza Tiryaki, 29 Ekim 2022
(Dört yıl önce yazdığım Bayram Kutlama yazısı. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku incelemesiyle.)

Re: ATATÜRK’ÜN ONUNCU YIL SÖYLEVİ ÜZERİNE

İletiGönderilme zamanı: Cmt Eki 29, 2022 21:34
gönderen Gönül Pınar Atacı
Kalbine,eline,kalemine sağlık sevgili Feza. Özel selamlar ve mutlu bayramlar

Re: ATATÜRK’ÜN ONUNCU YIL SÖYLEVİ ÜZERİNE

İletiGönderilme zamanı: Pzt Eki 31, 2022 16:48
gönderen Feza Tiryaki
Sağ olun Gönül Hanım. Selam ve sevgiler...