1. yüz (Toplam 1 yüz)

Petrol Yasası!

İletiGönderilme zamanı: Pzr Mar 04, 2007 19:07
gönderen Yahya Han
Sezer, Kıbrıs ambargosunu anımsattı Petrol Yasasını kısmen veto etti

Cumhurbaşkanı Sezer, "ulusal çıkarların gözetilmediği" gerekçesiyle Petrol Yasasını veto ederken, Türkiyenin Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında ve sonrasında uygulanan ambargo nedeniyle uçaklarına yakıt bulmakta zorlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Petrol Yasasının bazı maddelerini, "Ulusal çıkarlar göz ardı edildi" diyerek veto etti. Petrolün önemini Türkiyenin, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ve sonrasında, uygulanan ambargo nedeniyle uçaklarına yakıt bulmakta zorlandığını anımsatarak anlatan Sezer, "Stratejik önemi bu kadar yüksek olan petrolün, tümüyle dış satım konusu yapılabilmesini olanaklı kılan düzenlemelerin ulusal güvenlik yönünden risk taşıdığı ortadadır" dedi. Yasayı kısmen TBMMye iade eden Sezer, 2, 4, 19 ve geçici 1. maddelerinin bir kez daha görüşülmesini istedi.Veto gerekçesinde petrol için savaşlar çıktığını vurgulayan Sezer, yasa için, "Stratejik öneme sahip bir ürün konusunda yabancı devletlerin belirleyici olmasının önündeki engeller kaldırıldığı için ulusal güvenlik yönünden yaratılan risk daha da artmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI, BELİRLEYİCİ OLMASIN
Yasada ulusal çıkarların nasıl korunacağına ilişkin kurallara yer verilmediğini belirten Sezer, Anayasa uyarınca hiçbir etkinliğin Türk ulusal çıkarları karşısında korunma göremeyeceğini vurguladı. Sezer, petrol ve doğalgaz gibi stratejik önemi çok yüksek ürünler söz konusu olduğunda ulusal çıkarları gözetme yükümlülüğünün daha da artması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, yasada Türkiyede üretilen petrol ve doğalgazın ne kadarının ülke gereksinimi için kullanılacağı ne kadarının ihraç edileceğinin düzenlenmediğine dikkat çekti. Yasayla devletin petrol ve doğalgaz arama ve işletme hakkından vazgeçerek bunu yerli ya da yabancı şirketlere devredildiğini kaydeden Sezer, yabancı devletlerin doğrudan ya da dolaylı yönetiminde etkili olabilecekleri şirketlerle yabancı bir devlet için ya da yabancı bir devlet adına hareket eden kişilerin Türkiyede petrol etkinliklerinde bulunmaları, mülk edinmeleri ve tesis kurmalarının yasaklanmadığına işaret etti. Üretilen petrolün ihracına sınırlama getirilmesini isteyen Sezer, şöyle devam etti: "Yasada ülke gereksinimi için pay ayrılma zorunluluğunun getirilmemesi, ülkeyi tümüyle uluslararası şirketlerin ya da yabancı devletlerin kararına bırakmak anlamına gelir ki, bu durumu ulusal güvenlikle, ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmak olanaksızdır.

BÖLGECİLİK YARATILIR
Ayrıca alınacak devlet hissesinin yarısının petrolün çıkarılacağı ile verilmesi, ülke kaynağının tüm toplumun çıkarı yönünde kullanılması yerine, bir ya da birkaç ilin hizmetine sunulmasına, petrol zengini iller yaratılmasına yol açar ve bölgecilik yaratır."

İletiGönderilme zamanı: Pzr Mar 04, 2007 19:30
gönderen Hasta
Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas,ulusal çıkarlarımız konusunda...Keşke muhatapları da olsa...

İletiGönderilme zamanı: Pzr Mar 04, 2007 20:50
gönderen Yahya Han
Yeni yasayla birlikte milli menfaatlerin korunması esasıyla memleket ihtiyacı ibaresi kaldırılmıştır. Yani olağanüstü durumlarda yabancı şirketler çıkardıkları petrolleri isterlerse verecekler, istemezlerse vermeyecekler.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, Devlet adına petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunma hakkı kaldırılarak, özelleştirilmesinin önü açılmıştır.

Yasa değişikliği ile, ülkemizde üretilen ham petrol ve doğal gazdan alınan % 12,5'lik devlet hakkı oranlarında üretime göre indirimler yapılarak, buradan sağlanan mevcut gelirler % 70 oranında düşürülmüş, ülkemiz gelir kaybına uğratılmıştır

Sınırlara 5 km mesafede, tarihi dini yer veya tesise, su tesisine, bir yol veya umumi geçide 60 m. mesafede, şehir veya kasaba belediye imar sahası dahilinde petrol faaliyeti Bakan müsaadesi olmadan yapılamaz.” hükmü yasadan çıkarılarak, yabancı şirketlere sınır tanımaksızın her yerde faaliyette bulunma hakkı getirilmiştir.

Yasa ile, Türkiye Petrolleri A.O.’ nın sahip olduğu önceki haklar geri alınarak, kamu kuruluşumuz, yabancı şirketlerle aynı statüye getirilmiştir.

Eski yasada karadan çıkarılan petrolün yüzde 65'i, denizden çıkartılan petrolün yüzde 55'i memleket ihtiyacına ayrılıyordu. Şimdiki yasaya göre Türkiye'nin günlük kaybı 2 bin 750 dolar olacak.