15 Temmuz Darbesinin Kazananı Tansu Çiller / Mahiye MORGÜL

15 Temmuz Darbesinin Kazananı Tansu Çiller / Mahiye MORGÜL

İletigönderen Balasagun » Sal Ağu 09, 2016 7:03

15 Temmuz Darbesinin Kazananı Tansu Çiller


Resim
Açılımı Hizmet Ticareti Genel Anlaşması olan, benim ise "Hizmetlerin sektöre devredilme taahhütnamesi" dediğim GATS (The General Agreement on Trade in Services) anlaşmasını 1995’de imzalayan Tansu Çiller yeniden çok konuşulacak. Çünkü OHAL ile ilan edilen 669 sayılı KHK tam da onun planladığı sivil ordu kararıdır.

GATS 1995'de Tansu Çiller ile birlikte 50 ülke tarafından imzalandı. Buna göre, savunma güvenlik eğitim sağlık vb hizmetler kamu hizmeti olmaktan çıkacak, parayla alınıp satılan meta haline gelecek, bu yolla, ulus devleti var eden hizmetler emperyalist küresel piyasaya devredilecek, böylelikle ulus devletlerin altı oyulacak. Bu geçiş sürecinde Dünya Bankası tarafından ülkelere uzmanlar gönderilecek, eleman(görevli) yetiştirmeye ABD’de burslar kurslar vs verilecek...

Tansu Çiller imza attığı bu anlaşmayı meclise getirmedi, halka söylemedi, ama gereğini yapıyor. Artık halka açıklanmalıdır.

MEB’in piyasaya devredilme sürecini takip eden bir yazar olduğum için GATS sözleşmesinde hangi aşamaya geldiklerini az çok tahmin edebiliyordum. Savunma ve Güvenlik hizmetlerinin piyasaya devredilmesindeydi sıra.

Dünya Bankasından görevli olan bu hanım Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Danışmanlığı gibi pek çok üst düzey görevde bulundu ve doğaldır ki bu hizmetleri süresince taahhüdüne uygun işler yaptı. Fetö’nün TSK içerisinde ilerlemesine kol kanat gerdi. Çünkü savunma hizmetlerinin özelleştirilmesi için bu alanda çivilerin oynatılması, kısmi tahribatlar yapılması gerekiyordu.

D.Perinçek Çiller Özel Örgütü diye kitap yazmıştı, aldım baktım, Amerikan vatandaşı olduğuna kadar çok şey yazmış, fakat GATS görevlisi olduğundan hiç söz etmemiş, kitap bu yönden eksiktir. Kitapta bu hanımın pek çok marifeti var; örneğin Cumhurbaşkanı Demirel’e haber vermeden, meclise bile danışmadan, TSK’ya İran’a saldırması için özel emir vermiş, mevcut yasaya aykırılığı nedeniyle emir yerine getirilmemiştir. Burada direnen Demirel’i görüyoruz. Bu bilgiyi özel seçtim, nedeni var.

Bugün diyebilirim ki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel muhtemelen bu emrin uygulanmasına engel olduğu için koltuğundan edilmiştir. İran-Türkiye savaşı çıkmasına mani olmanın bedeli vardır. Bu durum bugün Tayyip Erdoğan için de geçerlidir, İran ambargosunu deldiği için cezalandırılmış olması muhtemeldir.

Şimdi 669 sayılı yeni KHK yoluyla, orduya, hatta TSK’nın bir taşra teşkilatına bile doğrudan saldırı emri verme yetkisi sivil bir kişiye, başbakana bile değil, onun da altında Milli Savunma Bakanına verildi. 669/KHK’nın satır aralarında bunları okuyabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 0731-4.pdf

http://www.memurlar.net/haber/600335/

GATS sözleşmesini imzaladığı 1995’den beri bu kararı çantasında taşıyan Tansu Çiller bugün istediğini almıştır. Zaten gölgedeki başbakan baş danışmanı olarak hep vardı. 20 yıl önce TSK’ya komutan olmak isteyen Tansu Çiller 2016’da bir darbe içerisinde bu kanunu geçirdi.

15 Temmuz silahlı kalkışmasıyla kim kazandı, gördünüz mü?

Özelleştirmelerin baş mimarı Çiller’den ve GATS’dan hiç söz etmeden de Bülent Esinoğlu’nun yazdığı gibi darbenin özel orduya geçiş darbesi olduğunu anlatabilirsiniz.

http://www.ulusalkanal.com.tr/milli-ord ... ,5616.html

Kaynaklarda GATS hakkında Hizmet Ticareti Genel Anlaşması diye yazar. Aşağıda bu anlaşma karşıtlarının sitesini bulacaksınız. GATS’ı merak edenler için öneririm.

http://www.antimai.org/bn/bnpinargats.htm Pınar Eren (2002-KESK)

Yazıda engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir cümle var, “Piyasa işleyişi önündeki gereksiz engellerin kaldırılması” diyor. Bugün bu cümleye uygun şekilde, 15 Temmuz darbesiyle o “gereksiz engel” ortadan kaldırılmış görünüyor.

Hatta diyebiliriz ki bu hüküm gereği ABD yetkilileri 15 Temmuz darbesine itirazları yoktur. Bizim eski başbakan Çiller hanımın tepkisizliği muhtemelen ondandır.

GATS’dan anladığım şu ki, eğer bir hizmet devletin elindeyse önce serbest piyasaya devredilmesi gerekir, eğer önünde engel varsa bu engellerin devrilmesi gerekir. Engel eğer ulus devlet kanunları ve anayasası ise onun da değiştirilmesi gerekir. Silahlı Kuvvetlerin emir komta zinciri engelse o zincirin de kırılması gerekir, evet o zincir kırıldı, dışarıdan emir alan subaylar gördük! Hem de bunu çok acı şekilde yaşayarak gördük.

Biraz açalım: Savunma hizmeti satın almak isterseniz, kiralık ordu yani, sadece serbest piyasada yani SİVİL-ÖZEL olan bir orduyu satın alabilirsiniz! O nedenle önce bu kamu hizmetinin serbest piyasaya devredilmesi gerekir. 15 Temmuz akşamı Fetocu F-16 pilotları GATS’ın gereğini, yani Tansu Çiller’in taahhüdünü yerine getirmiştir.

Bu küresel planın perde arkasındaki üst aklı Türk halkına iyi anlatmak gerekir.

D.Perinçek’in yazdığı Çiller Özel Örgütü kitabında çok değerli belge ve bilgiler var, ancak Dünya Bankası bağlantısına değinilmemiştir. Yazar Bülent Esinoğlu GATS sözleşmesini en iyi bilen eski teknokratlardandır, kendisinden bildiklerini yazmasını rica ediyorum.

Şimdi 669/KHK dan bölgesel özel ordu kurulacağını nasıl çıkarttım, bunu açıklayayım. MSB Taşra Teşkilatı kurulacak, bundan çıkarttım. Yerel yönetimler yasasıyla devlet okulları belediyeler geçecek ve yerel müfredatla özel kitaplar basılabilecek, eğitimde eyalet sistemine geçiş hazırlıkları neredeyse tamamlandı, bunu bildiğim için paralellik kurdum.

Eğitimin sektöre devredilmesinde ABD’den gelen SPAN Eğitim heyetiyle MEB içerisinde, YÖK içerisinde, Fakültelerde 1995 den itibaren nasıl çalıştıklarını biliyorum. Fetöcüler, AB’ciler, etnikçiler, Soroscular, hepsi el ele çalıştılar eğitimi sektörleştirmeye; Kemalist Laik eğitimi yıkıyorlardı.

Darbeye direndik, Hattı müdafaa ettik, Tayyip Erdoğan’ı onlara vermedik, kazandık.

Bir şey daha kazandık, zaten bizim olan ama uzun yıllar önce kaybettiğimiz Laiklik İlkesini kazandık.

Ancak Sathı müdafaa yapamadık, kaybettik, Ordumuzu parça parça ettiler, satacaklar. Yerel ordular kuracaklar, muhtemeldir birbirine çatıştıracaklar.

Ordunun özele devredilme darbesi 1995'de bir gizli taahhütnameyle başlamış, 15 Temmuz 2016’da sonlanmıştır. Yerel ordular kurulacağını söylüyorum. 669 KHK da ipuçları var. Ya eğer sadece Kürtlerden oluşan bir ordu olursa doğuda... MSB na bağlı taşra teşkilatlarından söz edilmesi buna yönelik görünüyor.

Harb Okullarının sivilleştirilmesi (özelleştirilmesi) yani ulus devlet kurumu olmaktan çıkartılması için 15 Temmuz gibi büyük darbeye gerekleri vardı. Eğer Tayyip beyi esir alsalardı veya öldürselerdi biz sadece onu konuşacaktık. Oysa asıl darbe 669 KHK'dır: Bunu halka anlatalım.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 0731-4.pdf

http://www.memurlar.net/haber/600335/

Kararnamede MSB TAŞRA TEŞKİLATI diye ekler var, dikkatleri buna çekiyorum.

2004’de kurulan Bölge Adliye Mahkemeleriyle Yargıtay’ın yetkileri bölgelere dağıtıldı ve enteresan şekilde 20 Temmuz 2016’da görevleri başlamaktadır. Bu uygulama ile “hukukta birlik” ortadan kalkmıştır. MEB'de bunu "okulların yerel yönetimlere devri" olarak göreceğiz, hazırlıkları tamamdır. 2005’den beri bölgelere göre ders kitapları veriliyor. Anayasa değiştiğinde “yerel” yerine "eyaletler" denilecektir.

Sırada savunmada birliğin parçalanması var, bunu konuşuyoruz.

...

MADDE 9- ... "Milli Müdafaanın" ibaresinden önce gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadroları ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 - Milli Savunma Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşur.

Taşra teşkilatı, Bakanlığın kuruluş amaçlarını ve yürütmekte olduğu hizmetleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaca göre Milli Savunma Bakanı tarafından kurulacak birimlerden oluşur.

MADDE 39- 1325 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Milli Savunma Bakanı görevlerini; bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yerine getirir.”

MADDE 40- 1325 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kuvvet Komutanlıkları,” ibaresi birbirlerinin bağlısı komutanlık, kurum ve kuruluşlar ile” şeklinde değiştirilmiştir.

..........

Eyalet ordularının ayak sesleri bunlar.

Tüm kamu hizmetlerini piyasaya devredecek olan GATS Programının yürütme sorumlusu Tansu Çiller görevine devam ediyor. Bu konuyu gözlerden uzak tutmak için çok özel bir çaba var. Kimse bunları soramıyor.

Bütün partilerde, Vatan Partisinde de bu konuşulmalı. SAVUNMA ve GÜVENLİK alanlarında GATS gereğini yapabilmek ancak 15 Temmuz gibi büyük bir saldırıyla mümkün olabilirdi. Bunu yüksek sesle konuşmalıyız.

Duyuru:

12 Ağustos Cuma 19.30da BengüTürk TV’nin “Buyurun Konuşalım” programında Esra Yıldız’ın konuğu olacağım. F-CİA darbesi bağlamında ders kitaplarında milli ve manevi değerlerin aşağılanmasını ve Harb Okullarının kapatılmasını konuşacağız.

5.8.2016
Mahiye Morgül
“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
Kullanıcı küçük betizi
Balasagun
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 3524
Kayıt: Cum Eki 17, 2008 13:18

Şu dizine dön: Gazete Köşe Yazarları

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 5 konuk

x