ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

Genel & Güncel Konular

ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Çrş Kas 23, 2022 17:28

ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU : :ms: ... Dr. Noyan UMRUK

Öncelikle Başöğretmen Atatürk’ün eğitim kurumlarımıza TOPLUMSAL-KÜLTÜREL KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA SAĞLAYICI, ÖZGÜRLÜKÇÜ, YARATICI demokratik eğitim hedef ve ilkelerinin önünde saygı ve minnetle eğilmeliyiz.

Aydınlanma ve Milli Eğitim:

Gazi daha16 Temmuz 1921'de Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın en buhranlı günlerinde Sakarya’da kan gövdeyi götürürken Ankara'da topladığı Milli Eğitim Şurası’nda “Aydınlanma”- “Milli Eğitim” ilişkisini şöyle vurguluyordu:

"... Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yaraları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü hiç kuşku yok ki, irfan(aydınlanma) yolunda esirgemememiz lazımdır... Şimdiye kadar takip olunan öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerileme tarihinde önemli etken olduğu kanaatindeyim… Onun için bir Milli Eğitim Programı'ndan söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaradılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden uzak, milli karakterimiz ve tarihimizle uyumlu kültür kastediyorum… Milli kültürümüz uygar ilkeler ve özgür düşüncelerle beslenip güçlendirilmelidir. KORKUTMA TEMELİNE DAYALI AHLAK, NE BİR ERDEMDİR, NE DE GÜVENİLEBİLİR BİR AHLAKTIR.””

Aydınlanma Ordusu

24 Mart 1923’ te ise Kütahya Lisesinde “Aydınlanma Ordusunu” tanımlıyor:

“Muallime hanımlar ve muallim efendiler,

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir... Bir ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle ölçülecektir... Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum."

90 yıl sonra kıvançla söylenebilir ki; O’ndan sonra uğradıkları tüm baskı ve haksızlıklara rağmen öğretmenler bu güvene layık olmuşlardır.

Atatürk’ün Aydınlanma Ordusuna yakın ve özel ilgisi:

“Arkadaşlar! Yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî devrimler çok büyük, çok önemlidir. Bu devrimler, sizin toplumsal ve fikrî devrimdeki başarılarınızla desteklenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister!” (1924,Ankara)(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C.II, s.178-179”

“Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, bilimsel, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek sicilli korucular ister. Yeni kuşağı bu yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.” ( 25.08.1924, Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.)

“Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” (1923, Konya) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, s. 145)

“Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan ordusuna layık olduğu önemi vermemeleridir.(Atatürk'ün öğretmenlere hitabı, Kütahya lisesi - 24 Mart 1923) Okullarda öğretim görevini ve güvenilir ellere teslimini, memleket evlâdının, o görevi kendine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak üstün ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini temin için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, aşama aşama ilerlemeye ve herhalde refah teminine elverişli bir meslek haline konulmalıdır. (Atatürk’ün S.D.I, s.289)”

Şimdi yine diyecekler ki bunlar hala 1920’lerin, 1930’ların lafları… Ama eğri otursanız da bari bozuk saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiği gibi doğru konuşun. Bu sözler sizlere günümüzü anımsatmıyor mu? O halde devrim sürdürülmelidir…

Rahmetli öğretmenlerimizin huzurunda saygı ve tazim ile eğilirken, tüm öğretmenlerimize aydınlık günler dileği ile...
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 981
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Prş Kas 24, 2022 12:44


“Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” (1923, Konya) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, s. 145)

Çok az bir maliyet ile sadece kitap okuyarak Felsefe'nin geliştirilmesi gerekiyor. Aşağıdaki linkteki video Amerika'nın bu alanda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Politik Felsefe alanındaki bu video serisi Hardvard'da üniversite birinci sınıfta tartışılanları, devletin ve politikanın temellerini gösteriyor.

En zeki öğrencilerimizin toplanacağı yeni bir Felsefe Üniversitesi kurmak gerekiyor. Politika ve sosyolojinin de yar alacağı, ahlakın ve politikanın temellerinin atılacağı, dünya çapında bir üniversite kurmak gerekiyor. Hukuk eğitiminin de felsefe ve politika üzerine kurulacağı yeni bir anlayışa geçmek zorundayız.

Çok daha fazla okumalı, çok daha fazla eğitim almalı, ve çok daha derin bir felsefe, politika, sosyoloji, ve hukuk eğitimine geçmek zorundayız. Bu üniversiteyi Datça gibi bir yerde kurmalı, okuma üzerine kurmalı, ve dünyanın en iyi öğretmenlerini cezbetmeliyiz.

Devlet, millet, adalet, eşitlik ancak çok derin ve kaliteli felsefe, sosyoloji, politika, ve hukuk eğitimi üzerine kurulabilir. Elbette tarih gibi okumaya dayalı bütün bölümler de olmalı, ilahiyat da olmalı. Kitap, ve okuma üzerine dayalı olduğu için, tabletler ile kütüphaneye ulaşılabilecek bir sistem kurulacağı için, çok düşük bir maliyet ile, çok kısa bir zamanda, bir 10 yıl kadar sürede, dünyanın en ileri felsefe ve hukuk eğitimini verebiliriz. Bu kadar işşiz olan ve boş oturan bir toplum, en azından okumaya ve felsefeye yatırım yaparak milletin ve devietin temellerini çok sağlam yapılar üzerine inşa edebilir.

Bu yapılamıyor ise bunun nedeni tembellik ve ahlak eksikliğidir. Yüz bin nufuslu bir kampuste en yetenekli çocuklar toplanarak felsefe temeli üzerinden politika, sosyoloji, hukuk, adalet, ahlak, tarih, eşitlik gibi kavramların temeli atılmalıdır. Okuma gerektiren hukuk ve felsefe gibi alanlarda çok geride kaldık.

Kapitalizmin ve komünizmin doğru taraflarını alarak, dahilerin istedikleri gibi yatırım yaparak insani koşulları iyileştirdiği, fakat tüketim güçlerinin eşit kalarak adaleti, ahlakı, ve kardeşliği sağladığı bir sistem kurarak, büyük ve adaletli bir medeniyet kurmalıyız.

Şu andaki medeniyetimiz çok rüküş, bu zengin fakir ayrımı, bu hırsızlıklar, hukuksuzluk, adaletsizlik, kalpsizlik ortamı çok yıkıcı ve zararlı bir ortam.

Önce medeniyetimizi adalet, ahlak, huzur, eşitlik ve kardeşlik ile Allah huzurunda aklamamız gerekiyor. Asker bir toplum olarak da adaleti yeryüzünde genişleten bir toplum olmamız gerekiyor.

Medeniyetimizin Suriye'de geçtiği sınav yeryüzünde bozgunculuk yapan bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Allah'ın sevgisini kazansaydık işlerimiz daha düzgün yürürdü. Yani ahlaklı ve adaletli olabilseydik, Allah'ın en çok kızdığı sahte dinden kurtulabilseydik.https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR- ... ex=1&t=10s

Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Prş Kas 24, 2022 12:50

Kısacası, çok büyük ahlaksızlıklar ve adaletsizlikler var içinde yaşadığımız toplumda.

Bunun felsefesi yapılmadığı için, üzerine düşünülmediği için hersey normalmiş gibi yaşıyoruz adaletsizlikler ve ahlaksızlıklar toplumunda.

Bunun çözümü felsefe ve düşünce üzerine yatırım yapmak.

Bu da 100bin nüfuslu yeni bir Felsefe Üniversitesi kurarak gerçekleşebilir.

Yoksa kirli suda yüzen balıklar gibi farkında olmadan , UMURSAMADAN yaşarız.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Prş Kas 24, 2022 13:51

Yükselen bir medeniyet değiliz, çürüyen bir toplumuz. Suriye'de kendi yarattığımız düşman ile savaşmamız da bunun kanıtı. Sahte din anlayışı ile mezhepçilik yapıp Müslüman dünyada kan döktük. Atatürk'ün huzuruna çıkabilecek durumda değiliz.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Prş Kas 24, 2022 14:51

Herkes şunu öğrensin. Hakettiğinden fazlasını tüketemezsin. Ben çok zekiyim, çok çalışkanım, senin yüz katın tüketim gücüm olacak diyemezsin. Zekan gen havuzunun bir parçası, eğitimin toplumun hediyesi. Varlığını gen havuzuna ve diğer insanlığa borçlusun, çeşitliliğe borçlusun çeşitliliğini, gen havuzuna, ekosisteme, diğer insanlara, toplumlara, doğaya, gezegenlere, galaksilere...borçlusun. Varlığımızı çeşitliliğe borçluyuz, ve diğer çeşitliklere borçluyuz. Hakettim ve senden kat ve kat fazla tüketeceğim diyemezsin.

İki katı fazla çalışır, ve iki katı daha üretken olursan, 4 kat fazla tüketebilirsin. 2 kere 2 dört eder. Dahilerin trilyonlarca dolar yatırım sermayesi olabilir, ama tüketim gücü 4 katını geçemez. Adaletli sistem budur. Günümüz sistemi ilkeldir, ve de akıldan yoksundur.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Cum Kas 25, 2022 16:35

Türk Milleti'ne yakışmıyor, ve Türk Milleti haketmiyor bu zengin-fakir ekonomik sistemini. Allah da istemiyor zengin-fakir ayrımını. Başka bir ekonomik sistem hayel etmek zorundayız. Atatürk bile Ruslara "komünist bile olurum, yeter ki sınırda durun, bağımsızlığıma karışmayın" demiştir. Atatürk bile zengin-fakir ayrımı olmayan bir ekonomik sistem hayal etmiştir.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Cum Kas 25, 2022 16:37

Fakirler ve zenginler sistemi Türk Milleti'nin karakterine aykırıdır. Köleler ve efendiler sistemi Türk Milleti'nin karakterine aykırıdır.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen Noyan Umruk » Sal Kas 29, 2022 13:55

İlginize teşekkür, selam ve iyi dileklerimle...
Kullanıcı küçük betizi
Noyan Umruk
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 981
Kayıt: Pzr Mar 08, 2009 13:39

Re: ANADOLU AYDINLANMASININ SÖNDÜRÜLEMEYEN MEŞALESİ: ÖĞRETMENLER ORDUSU... Dr. Noyan UMRUK

İletigönderen MİLLİ KURT ATILIMI ! » Sal Kas 29, 2022 15:46

"Das Kapital"i Almancasından okumaya falan gerek yok. Mustafa İslamoğlu'nun bile ahlakın merkezine yerleştirdiği bir konu bu.

Ahlaka, eşitliğe sahip çıkmayan, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı koymayan yığınlara saygı da duyamıyor insan. İnsanın gözünden düşüyorlar.

Zengin-fakir rüküşlüğüne ve ayrımcılığına da karşı koyamayan insanlara ve topluma da saygı duyulamıyor.

İnsanın doğasına, ruhuna, ve sağlığına da zararlı bir sistem bu.

Sosyalistler ve komünistler denemişler bununla mücadele etmeyi.

Bizler de denemeliyiz. Türk'e bu aciz ve rüküş görünüm yakışmıyor.

Ne büyük devletler kuruduk. Daha büyüklerini de kurmalıyız.

En ileri medeniyeti kurmayı hedeflemeliyiz.
Kullanıcı küçük betizi
MİLLİ KURT ATILIMI !
Üye
Üye
 
İletiler: 66
Kayıt: Çrş Kas 03, 2021 12:10


Şu dizine dön: Genel - Güncel Konular

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

cron

x