BİLİM ve BİLİMSELLİK (28)

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler hakkındaki fikirleriniz, yayınladığımız izlencelerin bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz alan.

BİLİM ve BİLİMSELLİK (28)

İletigönderen Habip Hamza Erdem » Cum Eki 02, 2020 15:32

BİLİM ve BİLİMSELLİK (28)
Deyim yerinde ise, marksist sosyalistlerin belli bir kesimi, örneğin Lenin’in aksine, katı ve farklı bir enternasyonalizmi savundular.
Bunlar içinde, adı pek anılmayan Avusturyalı Josef Strasser ile Hollandalı Anton Pannekoek olmakla birlikte, en önemli kişi olarak Polonyalı Rosa Luxembourg anılmaya değer.
Luxembourg, Polonya’nın bağımsızlığı istemek yerine ‘kültürel özerklik’le (autonomie culturelle) yetinmesinden yanadır.
Burada iki noktanın altını çizmek gerekiyor: birincisi, Luxembourg’cu ‘kültürel özerklik’ ile daha sonraki dönemlerde çok savunulacak ve ardından suyu çıkacak olan ‘çokkültürlülük’ arasında herhangi bir ilişki yoktur.
İkincisi de, Luxembourg’un bağımsızlığa karşı olmasının nedeni, bu tür bağımsızlığın emekçilerin (proletarya) önderliğinde değil de burjuvazinin önderliğinde yürütüleceğinin kesin olmasıdır.
Yani, Luxembourg, kurulmakta olan yeni ‘Devlet-Ulus’ların genel olarak, burjuvazinin önderliğinde kuruluyor olmasına gönderme yaparak, öyle olmaktansa ‘sosyalizm kuruluncaya değin kültürel özerklik yeterlidir’ görüşünü savunmaktadır.
O’na göre ‘Ulusallık hakkı’ (droit des nations), ‘insan ve yurttaş hakları’ gibi ‘metafizik klişe’den başka bir şey değildir (*).
Kuşkusuz, ilk bakışta abartılı gibi görünse de, ‘insan ve yurttaş hakları’nın günümüzdeki uygulamaları, onların bugün bile birer ‘metafizik klişe’ olup olmadığı konusuna açıklık getirmektedir denilebilir.
Öte yandan Luxembourg’un görüşü, Otto Bauer ve Karl Renner gibi Avusturyalı marksistlerin görüşleriyle bağdaşmaktadır.
Bu sonuncular, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun dağılmasından yana değildirler ve imparatorluk içinde nasıl ‘dinsel azınlık’lara kimi ayrıcalıklar tanınıyorsa, ‘azınlık halklar’a (poussière des peuples) ya da ‘tarihsiz halklar’a da (peuples sans histoire) kimi ‘hukuksal ayrıcalıklar’ tanınmalıdır.
Modern sosyalizm bu durumu gözönünde bulundurmalıdır diyorlar.
Peki ama ‘modern sosyalizm’ nasıl kurulacak?
‘Ortak bir sınıf bilinci’ geliştirilerek...
Soruyu tersten soracak olursak; eğer ‘insan ve yurttaş hakları’, ‘metafizik bir klişe’ olarak değil de, gereği gibi uygulanacak olursa o zaman ‘ortak bir sınıf bilinci’ne bile gerek kalmayacaktır denilemez mi?
Nitekim ‘egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir’ sözü de, ‘babaannemin resmi gibi’ duvarda asılı kalacak olduktan sonra, bu söz de ‘metafizik bir klişe’ olarak değerlendirilmeyecek midir?
Ki bugün Türkiye’de, kim ki ‘egemenlik milletindir’ diyorsa, bilinmelidir ki, boğazına kadar ‘metafizik’e gömülmüş demektir.
Bütün bunları, neden böyle bir yazı dizisinde özetlemek zorunda kalıyoruz sorusuna gelince; ‘ulusallık’ ve ‘Devlet-Ulus’ konusunda ‘Milad’ koyacak denli ‘bilimsel’ çalışmalar yapanların, bu konunun ‘tarihsel’ve ‘kuramsal’ boyutuna eğilmediklerine dikkat çekmek içindir diyeceğiz.
Kaldı ki, Türkiye üniversitelerinde sorunu burada işlenen boyutuyla ele alan çalışmaların yapılabildiğini de söylemek zordur.
En fazla ‘siyasal parti’ temsilcilerinin ‘söz’lerine bakılarak ‘yorum’lar yapılabilmektedir.
Nitekim ‘Miladî yazarımız’ da, ‘siyasî’ler olduğu kadar, ‘gazeteci’lerin görüşlerine başvurmaktadır.
Ve oradan ‘sosyal bilim ödülü’ne ulaşmaktadır.
Demek ki, bu konuyu, biraz daha irdelememiz ve Türkiye’de gözlerin kapatıldığı alanda neler yazılmış olduğunu ‘kamuoyu’na olduğu kadar ‘bilim çevreleri’nin de dikkatine sunmamız gerekiyor.
(Sürecek)

(*)Rosa Luxembourg, La Question nationale et l’autonomie, Les temps des Cerises, Saint-Germain-du-Puy, 2001, p.24) R. Luxembourg’un değişik dönemlerde yazdığı yazılar bu anılan kitapta derli toplu olarak sunulmaktadır.
Kullanıcı küçük betizi
Habip Hamza Erdem
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 1155
Kayıt: Cum Haz 26, 2009 20:01

Şu dizine dön: Tartışma ve Fikir Meydanı

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x