Çanlar Türkler İçin Çalıyor / Cengiz ÖZAKINCI

Araştırmacı - Yazar

Çanlar Türkler İçin Çalıyor / Cengiz ÖZAKINCI

İletigönderen Balasagun » Pzr Ağu 02, 2015 17:13

“Ermeni Soykırımı Tasarısı” Papa ve Avrupa Parlamentosunca Onaylandı

ÇANLAR TÜRKLER İÇİN ÇALIYOR


ResimAvrupa’daki Hristiyanların yaklaşık %48’i Katolik, %32’si Ortodoks, %19’u Protestan mezhebindendir. Tüm Hristiyanların değil, salt Katolik mezhebinin dinsel lideri olan Katolik Kilisesi ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 12.04.2015 günü, Vatikan’ın en görkemli yapısı olan San Pietro Bazilikası’nda Ermeni “Şehit”liğinin [1]  100. Yılı İçin Kutsal Ayin adıyla düzenlenen törende yaptığı açış konuşmasında, “20. yüzyılın ilk soykırımının Ermeniler’e yapıldığını” söyledi. CNN

International, bu olayı “Papa, Ermenilerin Türklerce katledilmesini Soykırım olarak niteledi.” başlığıyla duyurdu. [2]  Üç gün sonra toplanan Avrupa Parlamentosu da 15.04.2015 günü yapılan oylamada, “Ermeni Soykırımı Tasarısı’nı; Papa’nın (yani Vatikan’ın, Katolik Kilisesi’nin) demecine (yani 1915 olaylarında ölen Ermenileri DİN UĞRUNA DİNLERİNDEN DOLAYI ÖLDÜRÜLMÜŞ olarak tanımlamasına) gönderme yaparak, yani bu tanımlamayı doğru bulduğunu vurgulayarak onayladı. [3] 

Bu anlaşmanın önemi şuradadır ki; Batılı ülkeler ile Katolik Kilisesi (Vatikan, Papalık) hangi gün anlaşmışlarsa, ardından dünya kana boyanmıştır.


Böylece kendi tarihinde yüz milyonlarca insanı ırk, din, mezhep ayrımcılığı yaparak katletmiş olan Soykırımcılığın Anavatanı Avrupa ve Papalık; binlerce yıl türlü ırk, din ve mezhepleri kendi yönetimi altında barış içinde yaşatmış olan Türklere, soykırımcı damgası yapıştırmak konusunda anlaşmış olduklarını göstermiş oldular. Bu anlaşmanın önemi şuradadır ki; Batılı ülkeler ile Katolik Kilisesi (Vatikan, Papalık) hangi gün anlaşmışlarsa, ardından dünya kana boyanmıştır.

Bunun yakın geçmişte en bilinen örneği, 1940’larda Hitler Avrupası’nın Yahudi Soykırımı’nı Katolik Kilisesi’yle, Papalıkla anlaşarak gerçekleştirmiş olmasıdır. Katolik Kilisesi yüzyıllarca Yahudileri “İsa’nın Katilleri” olarak damgalamış, Hristiyanlar Yahudiler’e yüzyıllarca “İsa’nın Katilleri” diyerek saldırmış, katletmiş; nitekim Hitler de Yahudileri İsa’nın Katilleri olarak suçlayan Katolik Kilisesi’yle Roma’da antlaşma imzaladıktan sonradır ki, Yahudi Soykırımı’nı gerçekleştirmiştir.

Şimdi de Avrupa Parlamentosu ile Katolik Kilisesi anlaşmış; tıpkı geçmişte Yahudiler’i İsa’nın Katili olarak damgalanıp soykırıma uğrattıkları gibi, bu kez Türkleri “İsa’ya inanan Ermenilerin Katili” olarak damgalamalardır. Öyle ki, gelecekte Hristiyanlar Türkleri topluca öldürecek olsalar; bu, “Hristiyan Ermenilere Soykırım Yapan Türklerin, bu suçlarından dolayı hak ettikleri cezaya çarptırılması” olarak kutsanacaktır.

H. G. Wells, bir halkı sürekli olarak “acımasız, gaddar, kıyıcı” diyerek suçlayanların; gerçekte kendilerinin o halkı acımasızca ortadan kaldırmayı tasarladıklarını, ileride o halka yapacakları kıyım ve yağmaları önceden haklı göstermek amacıyla, o halkı suçlu göstermeye çalıştıklarını söyler. [4] 

Ben de diyorum ki: Birileri size “Barbar”, “Soykırımcı” damgası yapıştırıyorsa, önleminizi alın; çünkü onlar gelecekte sizi barbarca, soykırım uygulayarak yok etmeyi tasarlıyor.

ResimResimResim

ResimKatolik Kilisesi’nin, Papalığın tarihi, düşman gördüğü kişi ve topluluklara, katledilmelerini “haklı” gösterecek bir takım suçlar yükleyip, onları kılıçtan geçirme tarihidir. Hristiyanlığın Roma’da devlet dini olduğu 380’den çok değil 7 yıl sonra Mani mezhebinden olanları dinsizlikle suçlayıp diri diri yakan Kilise, daha sonra Arius, Bogomil, Albigeois vs. mezheplerden olanları da dinsiz damgası yapıştırarak topluca katletmiştir. 1050’lerde İspanya ve Sicilya’daki Müslüman yönetimlere saldırı başlatan Papalık, ardından Türklere karşı Haçlı Seferleri düzenlemiş, yüzyıllarca süren bu seferlerde, milyonlarca insanın kanı dökülmüştür. Katolik Papalık, 1500’lerde ortaya çıkan Protestanlığı yok etmek üzere bu mezhebi yayanları diri diri yakmış, yandaşlarını da toplu kıyımlara uğratmıştır. Yakılarak öldürülmekten kaçan İngiliz din adamı John Fox, I. Elisabeth tahta oturunca ülkesine dönmüş ve “The Books of Martyrs”, “Din Uğruna Öldürülenlerin Kitabı”nı yayımlamıştı. 1563’te yapılan ilk basımın kapağında, kentlerin orta yerine dağ gibi odunlar yığılıp, bu odunların üstüne dikilen insanların, Papalık buyruğuyla diri diri yakıldığını gösteren bir resim bulunan bu kitapta; Katolik Kilisesi’nin, Papaların buyruğuyla işkence edilip yakılarak öldüren binlerce kişinin adları, soyadları, hangi tarihte, nerede, neyle suçlanıp, nasıl diri diri yakılarak öldürüldükleri gözler önüne seriliyordu. “Diri diri yakılarak öldürüldü” demek, yaşanan acıyı anlatmaya yetmediğinden, Katolik Kilisesi’nin, Papalığın tüm cinayetleri John Fox’un kitabında resimlerle anlatılıyordu. Kitapta yer alan sahneler gerçekten de tüyler ürperticiydi. (Bu kitaptaki resimlerin en çarpıcı olanlarının tıpkı basımlarını “İslamda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü” adlı kitabımda yayımladım.)

Papaların Katolik olmayanlara uyguladıkları katliamlar saymakla bitecek gibi değildir. Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı Fransa’da 23 Ağustos 1572’yi 24 Ağustos 1572’ye bağlayan gece, Fransız Katolikleri “Une foi, un loi, un roi,” (Tek Din, Tek Yasa, Tek Kral!) diye haykırarak sokaklara dökülmüş, Fransa’da Huguenotlar denilen 3000 Kalvinist Protestan’ın evlerini basmış, kadın çocuk demeden hepsini kılıçtan geçirerek, cesetlerini nehre atmışlardır. Fransa’da yalnızca Katolikler kalacak biçimde Protestanları yok ettirme eylemi günlerce sürmüş, ilk hafta sonunda öldürülen Huguenot Protestanların sayısı 100 bini aşmış ve Katolik Kilisesi’nin başı Papa XIII. Gregorius, gerçekleştirdikleri bu Protestan Soykırımını kutlamak için, bir anı madalyası bastırmıştır.

ResimResim

Papa XIII. Gregorius, Protestan Soykırımı’nı anlatan bir de resim yaptırmış ve bu Soykırım Tablosu’nu her gün görebileceği biçimde, Vatikan’ın Royal Salonu’na yerleştirmiştir.


ResimÖn yüzünde Papa’nın adı “XIII. Gregorius, En Yüksek Papaz - 1. Yıl” ve arka yüzünde “Huguenot Katliamı - 1572” yazısı yer alan madalyada, Katolik Kilisesi’ni ve Papalığı simgeleyen kanatlı melek, bir elinde haç diğer elinde kılıçla Protestan Huguenotları katlederken görülmektedir. Papa XIII. Gregorius, bastırdığı madalyadan başka, ressam Giorgio Vasari’ye bu Protestan Soykırımı’nı anlatan bir de resim yaptırmış ve 1572-1573 tarihli bu Soykırım Tablosu’nu her gün görebileceği biçimde, Vatikan’ın Royal Salonu’na yerleştirmiştir. O günden bu güne 452 yıldır bütün Papalar, toplantılarını duvarında gerçekleştirdikleri Soykırımın tablosu bulunan o salonda yapmışlardır. Öyle ki, Papa I. Francis bile 12.04.2015 günü, Vatikan’da Türklerin 100 yıl önce Ermenilere soykırımı yaptığından söz ederken, Resimbaşkanı bulunduğu Katolik Kilisesi’nin, 452 yıl önce Protestan Soykırımı yaptığını gösteren bu tablo, Vatikan’ın Royal Salon’unda asılı bulunuyordu. Avrupalıların Amerika kıtasını, Hindistan’ı, Afrika’yı, Avustralya’yı sömürgeleştirirken o toprakların yerli halklarına Katolik Kilisesi’nin Papalığın buyruklarıyla soykırımlar uyguladıkları, kanıtlarla ortada bir gerçekliktir. Katolik Kilisesi’nin, Papalığın, Soykırımcı Nazilerle, Hitler’le işbirliğini “Türkiye’nin Siyasi İntiharı: ‘Yeni-Osmanlı Tuzağı” adlı kitabımda fotoğraflarıyla, belgeleriyle gösterdim. Nazi’lerin insanları fırınlarda yakmaları bile, tümüyle Papaların tarihte “burning on stake” diye anılan, aykırı inançlıları odun ateşinde yakma cezasından esinlenmiştir.

II. Dünya Savaşı sonunda, soykırım suçlusu Nazi’lerden pek çoğu Papalığa bağlı Katolik Kiliseleri’nin örgütlediği kaçışlarla, Katolik İspanya üzerinden gizlice Katolik Güney Amerika ülkelerine götürülmüşler, Arjantin, Uruguay, Şili gibi ülkelerde yaşamlarının sonuna dek Papalığa bağlı Katolik Kiliseleri’nin koruması altında yaşamışlardır. Şimdiki Papa I. Francis’in Arjantin Katolik Kilisesi’nde papazken 1976’da 30.000 kişinin katledildiği askeri darbeyi desteklediği, M. Chossudovski tarafından belgeleriyle açıklanmıştır.

* * *

Uzun sözün kısası: Birileri çıkıp “Türkler barbardır, soykırımcıdır” diyorsa; önlemimizi alalım; çünkü bu, onların Türkleri barbarca, soykırım uygulayarak yok etmeyi amaçladığının bir göstergesidir; hele “Türkler barbardır, soykırımcıdır” diyenler, kendi tarihleri boyunca sayısız soykırıma imza atmışlarsa; hiç kuşkunuz olmasın, bu; “Çanlar Türkler için çalıyor” demektir.

Dipçe:
 [1]  “Solemn Mass for the Centenary of the Armenian Martyrdom.”
 [2]  Pope Francis uses ‘genocide’ to refer to mass killings of Armenians by Turks.
 [3]  “having regard to the statement made on 12 April 2015 by His Holiness Pope Francis”
 [4]  H.G.Wells, “Outline of History”, 1921: “It is still the European custom to follow the lead of the Roman writers and write of these Huns and their associates as of something incredibly destructive and cruel. But such accounts as we have from the Romans were written in periods of panic, and the Roman could lie about his enemies with a freedom and vigour that must arouse the envy even of the modern propagandist. He could talk of Punic faith as a byword for perfidy while committing the most abominable treacheries against Carthage, and his railing accusations of systematic cruelty against this people or that were usually the prelude and excuse for some frightful massacre or enslavement or robbery on his own part. He had quite a Modern passion for selfjustification.”


Cengiz ÖZAKINCI, “Bütün Dünya”, Haziran 2015
cengizozakinci@butundunya.com.tr
PDF
“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
Kullanıcı küçük betizi
Balasagun
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 3523
Kayıt: Cum Eki 17, 2008 13:18

Şu dizine dön: Cengiz ÖZAKINCI

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x