HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İzlem (Strateji) - Bazen barışın, bazen de savaşın sanatı...

HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen Güncel Meydan » Cmt Kas 12, 2011 5:52

HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası


Haluk DURAL
Ulusal Strateji Merkezi – USMER İstanbul Başkanı
08.11.2011


Ülkemizde ne zaman bir deprem olsa, internet üzerinden Amerika’nın geliştirdiği HAARP isimli deprem silahları ve iklim silahları (?) hakkında yoğun bir bilgi kirliliği, daha doğrusu cehalet, yayılmaktadır. Matematiği öcü gibi sunan, insanları matematikten soğutan, insanın gözünün gördüğü dünyayı anlaması için elzem olan fizik biliminden uzak tutan bir eğitim ile yetiştirilen kuşaklar, özellikle 1980 Amerikancı darbesinden sonra ülkemize yerleşen serbest piyasacı, küreselci ideolojiyi benimsemiş iktidarların tam kontrol altına aldıkları medya marifetiyle, pozitif bilimlerden uzak tutulup, sorgulayıcı aklı ileri çıkarmayı öğrenememişken, yoğun bir Amerikan propagandasının hedefi olmuşlardır.

Bu denli güçlü bir psikolojik savaşın kurbanı olan 80 sonrası nesiller, bir deprem olduğu zaman, depremin nasıl oluştuğunu öğrenmek yerine, bol bol izledikleri Amerikan filmlerindeki bilim-kurgu senaryolardaki görsel efektlerin etkisi ile deprem gibi bir doğa olayını, Amerika’nın üstün (!!!) teknolojisi ile istediği zaman ve zeminde yapabildiğini sanmakta, özellikle internet üzerinden belli yabancı mihraklarca bir psikolojik savaş malzemesi olarak sunulan uydurma bilgileri, gerçek zannetmektedirler.

Ancak bu tür psikolojik savaş malzemelerinin sadece Türk halkına karşı kullanıldığı zannedilmemelidir. Çünkü aynı tür bilgiler, kendi halkını uyuşturucu, müzik sanılan bir gürültü, din ve seks ile aptallaştıran Amerika tarafından kendi halkını korkutup, sindirmek maksadıyla da pompalanmaktadır.

Bu propaganda insanları ürküterek, Amerika’nın çok ileri düzeyde silah teknolojilerine sahip olduğu, karşı konulamaz bir gücü bulunduğu, bu nedenle insanların Amerika’ya biat etmeleri gerektiğine inandırmaya çalışmaktadır. Yazımızın konusu, Van depremi sonrasında internette tekrar dolaşmaya başlayan Haarp Deprem Silahı safsatası hakkında bazı gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasıdır.


HAARP Nedir?

HAARP [1] , İngilizce High Frequency Auroral Research Program diye anılan bir projenin baş harfleriyle tanımlanan (Yüksek Frekanslı Kutup Işığı Araştırma Programı) iyonosferik araştırma programıdır. Program, ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri, Alaska Üniversitesi ve ABD Savunma Bakanlığının bir kurumu olan Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Dairesi (Defense Advanced Research Projects Acency-DARPA) [2]  tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sistem bir İngiliz kamu şirketi olan British Aerospace Electronic Advanced Technologies-BAEAT [3]  tarafından 1993 yılında Alaska’nın Gakona kenti yakınlarındaki ABD Hava Kuvvetlerine ait bir sahada kurulmuştur. Programın amacı, iyonosferi analiz etmek ve radyo iletişimi ve radar gözetlemeleri için ileri iyonosferik teknolojileri geliştirme potansiyelini araştırmaktır. Haarp İstasyonunun en göze çarpan cihazı, yüksek frekans bandında (High Frequency-HF, frekans aralığı 3-30 MHz, saniyede 3 ilâ 30 Mega Hertz, milyon kere titreşen sinyal) çalışan bir yüksek güçlü radyo frekans vericisi olan İyonosferik Araştırma Cihazı [4]  (Ionospheric Research Instrument-IRI)’dır. IRI, iyonosferin sınırlı bir alanını geçici olarak uyarır.

İstasyonda bulunan diğer cihazlar; bir VHF (Very High Frequency, Çok Yüksek Frekans, aralığı 30-300 MHz) radarı, bir UHF (Ultra High Frequency, Çok Daha Yüksek Frekans, aralığı 300-3000 MHz) radar, bir akı manyetometre (fluxgate [5]  magnetometer [6] , yerin manyetik alanın şiddetini, yönünü ölçer), bir digisonda [7]  (yüksek frekanslı iyonosferik radyo yayınlarında gerçek zamanlı veri sağlayan, iyonosfere yollanan ve geriye gelen sinyaller arasındaki zaman farkından iyonosfer tabakasının yüksekliğini ölçen cihaz) ve uyarılmış iyonosfer bölgesinde meydana gelen fiziksel olayları inceleyen bir endüksiyon manyetometresidir.

Akı manyetometresi, Alaska Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü tarafından kurulmuştur ve dünyanın manyetik alanındaki değişikliklerin kayıtlarını tutar. Bu kayıtlardaki ani ve keskin değişmeler jeomanyetik fırtınaları işaret eder. Digisonda cihazı, iyonosferik araştırma cihazı IRI’nin çalışacağı uygun frekansların seçimi için bilimadamlarına veri sağlar.

Tokyo Üniversitesince sağlanan endüksiyon manyetometresi, 0-5 MHz arasındaki En Düşük Frekanslarda (Ultra Low Frequency-ULF) jeomanyetik alandaki değişikliklerin ölçülmesinde kullanılır.

Haarp istasyonunun ana cihazı IRI’dir. Bu yüksek güçlü ve yüksek frekanslı “Faz Dizili-Phased Array” radyo vericisinin 13 hektarlık (130.000 m2) dikdörtgen bir alana yerleştirilmiş 12x15 şeklinde sıralanmış 180 adet anteni vardır. IRI, iyonosferin küçük bir bölümünün geçici olarak enerjilendirilmesinde kullanılır. Bu bozulmuş olan hacmin araştırılmasıyla doğal iyonosferik süreçlerin anlaşılması için önemli bilgiler elde edilir.

Haarp ile ilgili daha geniş bilgi, aşağıdaki  [4]  no’lu dipnotta verilen kaynakta bulunabilir. Konunun daha iyi anlaşılması için iyonosfer hakkında bazı temel bilgileri de aktaralım.


İyonosfer [8] 

İyonosfer, dünyanın atmosferiyle manyetik alanı (manyetosfer) arasındaki geçiş bölgesidir. İyonosfer, güneşin X ışınları ve morötesi (UV) ışınlarının atmosfere erişebildiği seyreklikte, ancak bu ışınların soğurulmasına yetecek kalınlıktadır. Stratosfere erişen morötesi ışınlar burada ozon tabakasını oluşturur. İyonosfer, 70 km’den başlayarak serbest elektron yoğunluğunun hızla artarak zirveye ulaştığı 300 km ve sonra azalarak tamamen kaybolduğu 1000 km yüksekliğe kadar olan katmandır.

İyonosfer tabakasındaki seyreltik gaz atomları veya molekülleri, güneşten gelen X ve morötesi ışınların ve kısa dalga boylu güneş radyasyonunun etkisiyle elektronlarını kaybederler. Gaz atom veya moleküllerinden fotonlar tarafından kopartılan elektronlar yüksek bir hız kazanır ve gazın sıcaklığı birkaç bin Kelvin (ölçülen Celcius dereceli sıcaklık + 273) derecesine ulaşır. Serbest elektronların fazlalığı radyo yayınlarını çok etkiler.

İyonosferin kendi içinde de bazı katmanları vardır. Bu katmanların sayısı ve kalınlıkları gece ve gündüz farklıdır.

İyonosferin profili çok değişkendir, dakika içinde, günlük, mevsimsel ve yıldan yıla değişiklik gösterir. Bu değişiklik özellikle dünyanın manyetik kutuplarında çok karmaşık bir hal alır.

İyonosferi geleneksel yollarla ölçmek çok zordur. Gaz yoğunluğu çok düşük olduğundan balonla ulaşılamaz. Ayrıca gaz yoğunluğu, uydular için de fazladır. O nedenle, bu tür çalışmalar Norveç’in Tromso kenti yakınındaki EISCAT [9]  iyonosferik ısıtıcı ve Haarp gibi sistemler tarafından yapılabilir.


Bu iyonosferik araştırma sırasında verici sistem tarafından üretilen sinyal, anten dizisine aktarılır ve dikey yönde yayınlanır. Çalışma frekansına bağlı olarak, 70-350 km arasındaki bir yükseklikte sinyal, çapı onlarca km ve kalınlığı birkaç metre olan bir hacımda kısmen emilir. İyonosferdeki yüksek frekanslı (HF) sinyalin yoğunluğu 3 µW/cm2 (santimetrekarede 3 mikroWatt)’den daha azdır. Bu değer, güneşin dünyaya ulaşan doğal elektromanyetik radyasyonundan onbinlerce kez ve iyonorferi oluşturan güneşin doğal morötesi (UV ültraviyole) enerjisinin yoğunluğundaki normal ve rastgele değişikliklerden yüzlerce defa daha azdır.

Bu şekilde üretilen küçük etkiler, Haarp istasyonundaki hassas bilimsel cihazlarla gözlenebilir ve gözlemler plazmaların ( bir kısım elektronlarını kaybetmiş iyonlar ve serbest elektronlardan oluşan gazlar) dinamiği hakkında bilgi ve güneş ile dünya arasındaki etkileşme süreçlerinin anlaşılmasını sağlar.


Haarp ile elde edilen bazı bilimsel bulgular

IRI, sürekli dalga yayınladığı gibi, ayrıca 10 µs (mikro saniye) aralıklarla darbeli yayın da yapar. Sürekli yayınla değiştirilen iyonosfer bölgesinin bozunması darbeli yayınlarla incelenir.

Haarp projesi ile iyonosfere yüksek frekanslı (HF) 2,8-10 MHz frekans aralığında 3,6 MW (mega watt, en fazla 2 adet rüzgar türbininin ürettiği elektrik enerjisi) sürekli veya darbeli sinyal gönderir. Bu vasıtayla bilimadamlarının, güneş rüzgarları yüzünden iyonosferde meydana gelen değişiklikler ve radyo yayınlarının iyonosfer tarafından etkilenmesine karşı bu etkileri azaltarak, sivil ve askeri alanlarda daha hassas yer konumlama sistemleri (GPS) su ve yer altı araştırmaları ki bunlar arasında denizaltı haberleşmesi ve toprak altındaki maden cevheri araştırmaları vardır, için daha güvenilir ve etkili haberleşme ve seyir sistemleri geliştirmelerini sağlar.

Haarp tarafından yayınlanan radyo sinyallerinin uyardığı iyonosfer içindeki iyonlaşmış gazların emdikleri enerji nedeniyle titreşerek çok düşük frekanslı sinyaller yaymaları nedeniyle 0,1 Hz gibi çok düşük frekanslı radyo dalgaları üretmek mümkün olmuştur. Böyle düşük frekanslar için devasa antenler gerekir. Bu tür düşük frekanslı sinyaller toprağın 1000 km derinliğine kadar nüfuz edebilmekte ve yansımalar hassas duyargalarla algılanabildiği takdirde, yer altındaki maden yatakları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu yöntem halen daha az derine giren radyo dalgalarıyla jeofizik araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir.

Haarp uygulamaları ile çok düşük frekanslı (VLF, fısıltı modu [10] , 1-30 KHz, genelde 3-5 kilohertz) sinyaller üretilerek bunların manyetosfere girip, Van Allen radyasyon kuşağındaki [11]  parçacıklarla etkileşerek, diğer yarım küreye yayılmaları sağlanmıştır.


Haarp ile deprem ve iklim arasında kurulan hayali bağ

Yukarıda verdiğimiz teknik açıklamalardan anlaşılacağı gibi, gerek Haarp ve gerekse EISCAT tesislerinden iyonosfere doğru gönderilen radyo sinyallerinin çalıştıkları frekanslarda taşıdıkları maksimum enerji 3 MW civarındadır. Bu enerji ile iyonosferin yerden yüzlerce kilometre yukarısındaki kısıtlı miktardaki bir seyreltik ve iyonlaşmış, plazma halindeki gazları ısıttığı gözlenmiştir (çıplak gözle görülemez, ölçülmüştür). İyonosferin diğer özelliği, kısa dalga radyo yayınlarını yansıtmasıdır.

Bu iki özellikten yola çıkılarak üretilen komplo teorilerinin ana teması kısaca şöyledir:

    1- İklim Değişikliği :Haarp antenleriyle iyonosfere yollanan dalgalar, belli bir hedef bölgesine yansıtılarak, o bölge ısıtılıp iklime müdahale edilebilir.” Bu yaklaşım tamamen uydurmadır. Haarp tarafından yayılan radyo dalgaları, iyonosferdeki serbest elektronların yarattığı elektromanyetik alan tarafından soğutulur, buradaki seyreltik gazın ısınmasına yol açar. Ancak bu etki yukarıda değinildiği gibi, doğal güneş radyasyonunun yaptığı etkinin yanında konu dahi edilemeyecek kadar küçüktür ve geriye, dünyadaki bir hedefe yönlendirilmesi mümkün değildir.

    2- Deprem yaratmak :Haarp vasıtasıyla gönderilen ve iyonosferden yansıtılarak belli bir bölgeye odaklanan radyo sinyalleriyle o bölgede deprem yaratılmaktadır.” Bu yaklaşım da tamamen uydurma ve bilim dışıdır. Çünkü bir depremde açığa çıkan enerjiyi saniyeler içinde üretmek ve iletmek mümkün olmadığı gibi, deprem dediğimiz büyük toprak kütlelerini elektromanyetik dalgalarla hareket ettirmek mümkün değildir, çünkü toprak demir, nikel ve benzeri bazı metaller gibi manyetik alanlardan etkilenmez.


Deprem yaratmakla ilgili örnek hesaplama

Van depremi münasebetiyle internet ortamında dolaşan Haarp-Van depremi ilişkisi hakkındaki hurafelere, daha önce 1999 İzmit depremi sonrasında da yoğun şekilde rastlanmıştı. O zaman, ABD’nin geliştirdiği “inanılmaz üstün teknolojilere sahip tektonik silahlar” soytarılığı piyasaya sürülmüş, bu sözde silahlar o zaman Haarp’la değil Tesla transformatörü ile ilişkilendirilmişti. 1856-1943 tarihleri arasında yaşamış olan Sırp asıllı Amerikan vatandaşı makine ve elektrik mühendisi Nikola Tesla’nın, yüksek enerjileri kablosuz olarak uzun mesafelere nakletme çalışmaları tamamlanmamış olmakla beraber, gizemli yaşamı nedeniyle çalışmaları deprem makinaları için dayanak olarak kullanılmaktadır.


Depremlerin Oluşumu:

Konunun uzmanlarının çok daha bilimsel ve ayrıntılı olarak açıklayabilecekleri bu konuda, edinmiş olduğumuz genel kültür çerçevesindeki bilgilerimize dayanarak, depremlerin; genel olarak ya bir yanardağ oluşumu veya patlaması ile bölgesel olarak yahut kara parçalarının magma üzerindeki hareketlerinden kaynaklandığını ifade edebiliriz.

Bilindiği üzere, dünyamızın “Demir-Nikel” karışımı çekirdeği içinde nükleer tepkimeler halen devam etmekte olup, bu çekirdek milyonlarca derecelik sıcaklığına rağmen, üzerindeki binlerce kilometrelik magma ve katı kabuğun basıncı nedeniyle katı haldedir. Bu çekirdek, dünyamızın enerji kaynağıdır ve kendi etrafındaki dönmesi nedeniyle de dünyanın manyetik alanını meydana getirir.

Çekirdeğin etrafındaki katmanlar aşırı sıcaklık nedeniyle sıvı halde olup, magma diye anılır. Magmanın üzerinde ise yüzlerce kilometrelik katılaşmış kabuk bulunur. Bu kabuk, okyanus tabanlarında kıtalara göre daha incedir.

Kıtalar, magma üzerine hareket etmektedirler ve bu hareketleri yeryüzünün coğrafî şeklinde değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin, Afrika kıtasının kuzeye doğru hareketi nedeniyle Toros dağları deniz dibinden yükselmiştir. Bu dağların pek çok yerinde geçmiş jeolojik devirlere ait deniz canlılarının fosilleri bulunmaktadır.

Günümüzde Afrika kıtası (jeolojide plak deniyor) ve Arabistan plaklarının kuzeye hareketleri Anadolu’da karşılaştıkları direnç nedeniyle depremlere yol açmaktadır. Ancak bu hareketler ve özellikle Arabistan plağının itmesi nedeniyle Anadolu’nun büyük kısmı Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca kırılmakta ve batıya doğru hareket etmektedir.

1999 İzmit depremi sonrasında televizyonlarda görüş belirten bilim adamlarımızdan birisi, bu deprem sırasında meydana gelen olayı, kamuoyu tarafından kolay anlaşılması için, basit bir örnekle tanımlamaya çalışmıştır:

    Bir dosya kâğıdını masaya yatıralım. Ortasından Kuzey Anadolu Fay Hattını temsilen bir derin çizgi çizerek, kâğıdı hasarlayalım. Sağ elimizi kâğıdın kuzey Anadolu’yu temsil eden üst tarafına bastırarak hareketini engelleyelim. Sol elimizle, kâğıdın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güneyinde kalan Anadolu’nun büyük kısmını temsil eden alt tarafını ok yönünde (temsili Ege Denizine doğru) itmeye başlayalım.

    Sol elimizle uyguladığımız kuvvetin büyüklüğü, kâğıdın yırtılmaya karşı olan direncine erişinceye kadar herhangi bir şey olmaz. Deprem uzmanları bu duruma, deprem öncesi “enerji birikmesi” diyorlar.

    Tam bu sırada, eğer deneyi izleyen bir kişi, fay hattını temsil eden yıpratılmış çizgiye bir bıçakla müdahale edip, biraz yırtarsa, sol elimizle uyguladığımız kuvvet kâğıdın direncini aşacağından, kağıt yırtılacaktır. Buradaki dış müdahaleye depremciler “tetikleme” diyorlar. Bu tetikleme genellikle başka küçük bir deprem olabilmektedir.


TESLA Transformatörü

Klasik transformatörler, birbirinden yalıtılmış silisli demir sacların özel şekillerde kesilerek üst üste preslenmesiyle elde edilen bir çekirdek üzerindeki iki adet, farklı kalınlık ve sarım sayısına sahip bobinden oluşur. Bu tür transformatörlerle alternatif akımlı bir kaynaktan alınan enerjiden (örneğin 220 volt, 50 Hz frekanslı şehir elektriği), kapı zili için 8 voltluk gerilim veya kaynak makinaları için yüksek amperli akım elde edilebilir.

Bu tür transformatörlerde giren ve çıkan gerilimin frekansı aynıdır.

Tesla tarafından geliştirilen transformatörde demir çekirdek yoktur ve bu nedenle genellikle “Tesla Bobini” diye isimlendirilir. Şemada görüldüğü üzere, birincil bobin kalın çaplı telden az sarımlı, ikincil bobin ise ince çaplı telden çok sarımlıdır. Devrede bulunan uygun kapasiteli bir kondansatör ve kıvılcım başlıklarının mesafesinin ayarlanmasıyla birincil bobin üzerinde yüksek frekanslı bir osilasyon gelişir.

Buna yakın durumdaki ikincil bobinde ise yüksek frekanslı yüksek endüksiyon gerilimi doğar. İkincil bobinde meydana gelen gerilim havanın yalıtkanlığını aşacak kadar yüksek ise bobin ucundaki topuzdan havaya, şimşek benzeri elektrik boşalmaları olur. Tesla bobinleriyle, ana enerji kaynağından çok daha yüksek frekanslarda gerilim üretilir. Ancak ikinci bobinden boşalan enerji, birinci bobini besleyen enerjiden büyük olamaz. Çünkü Termodinamiğin evrensel 1. Yasası “Enerjinin Sakınımı” kanununa göre “enerji yoktan var edilemez ve var olan enerji yok edilemez, sadece bir şekilden diğerine dönüşür”. Bu durumda cihaz içinde hiç enerji kaybı olmadığını varsaysak bile, bir Tesla bobininden ancak bobinin birincil devresine verilen enerji kadar enerji alınabilir.


DEPREM ENERJİSİ

Enerji ve deprem ikilisinden bahsederken, İngilizceden tercüme; enerji birikimi, tetikleme, enerji boşalımı gibi bazı terimler kullanılmaktadır. Bu tür terimlerin, dinleyen vatandaşın kafasında nasıl bir kavram yarattığı düşünülmemektedir. Teknik eğitim almamış bir insan bu sözleri duyduğunda şöyle bir mekanizma hayal edebilir:

“Depremden önce uzun bir süreyle yer altında bir yerlerde enerji birikmektedir (bir balon şişirildiğini düşünebiliriz). Sonra günün birinde birisi ve bir olay depremi tetikler (tetik deyince genellikle tabanca akla gelir). Böylece tabancadan çıkan kurşun, yeraltındaki enerji birikmiş balona çarpınca, bu enerji açığa çıkar.”


Hâlbuki gerçeğin, bu tür bir anlamla yakın uzak ilgisi yoktur. Yukarıda verdiğimiz “kâğıt yırtılması” örneğini dikkate alırsak, kabaca Kuzey Anadolu Fay Hattının yırtılabilmesi (kırılabilmesi) için Arap plakasının Anadolu’yu batıya doğru itmesi sırasında uyguladığı kuvvet, fay hattının kırılmaya karşı direncine eşitlenene kadar artmaya devam edecektir (enerji birikmesi denen aşama). Eğer bir dış kuvvet, (dış müdahale) ile kırılma direncinin son kırıntıları aşılırsa (tetikleme), deprem olacaktır. Depreme maruz kalan toprak kütlesi hareket edip, kendisini iten kuvveti “işe” çevirerek, kuvvetin yarattığı enerjiyi sıfırlayacaktır (enerjinin boşalması).


TEKTONİK SİLAHLAR

Bilim-kurgu sitelerinde bahsi geçen tuhaf isimler verilmiş tektonik silah, jeneratör, alet ve benzer edevatın özünde “Tesla Bobini” ne dayandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu tür bilgilerin büyük kısmı http://www.cyberspaceorbit.com ve benzeri sitelerin “tectonic-weapons” sayfalarında bulunabilir. Amerika kökenli bu tür sitelerdeki makalelere baktığınız zaman, bir kısım doğru (ama genelde abartılmış) bilgilerin yanında, genellikle bilim-kurgu türü bilgilerin olduğu görülmektedir. Sitelerin kimlerce kurulduğu, ciddiyetinin derecesi meşkûktür. Ancak, yukarıda verilmiş olan sitenin ciddiyetine bir örnek olmak açısında, İzmit depremi hakkındaki bilgileri, Kandilli Rasathanesi, üniversiteler, pek çok bilim adamımız dururken, adını “Bilgin Turkyildri” diye yazdıkları İzmitli bir “satış elemanı”ndan aldıkları görülmektedir.

İzmit depremi sonrasında, http://www.acikistihbarat.com ve SESAR-Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi sitelerinde, İzmit depremi sırasında Gölcük’e gelen İsrail-ABD gemi ve denizaltılarıyla getirilen deprem silahının MHD-MagnetoHydroDynamic isimli jeneratörün (ismin uydurma olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Hidrodinamik cisimlerin sıvılar içindeki, aerodinamik ise hava içindeki davranışlarını inceleyen fizik dallarıdır, bunun başına bir manyeto ekleyerek, birbiriyle ilintisiz bir zırva oluşturmuşlar) denemesinin yapıldığı şeklinde bilgiler yer almıştır.

Böyle bir uydurma cihazın denemesiyle İzmit depreminin tetiklendiğinin belirtildiği bu sitelerde verilen bilgileri irdelemek için öncelikle bu depremi tetiklemek için gereken enerji miktarı ne olduğunu sorgulamak gerekir. Böyle bir soruya çok basit varsayımlar ve temel fizik bilgileri kullanarak kabaca (mertebeyi anlamak için) cevap vermek mümkündür.


Varsayım:

İzmit depremi sırasında Kuzey Anadolu Fay Hattı güneyinde kalan, Erzincan-Adana hattının batısında, derinliği 30 km olan bir Anadolu parçasının batıya doğru, bir dakika sürede 1,2 metre hareket ettiğini kabul edelim.Bunun için önce, depremde hareket eden kara parçasını iten kuvveti, bu kuvvetin meydana getirdiği işi ve bu iş karşılığı gereken enerjiyi hesaplamak gerekir.


Toprağın Hacmi:
Taban Alanı, S = (400 x 700) + (400 x 400)/2S =360.000km2
Derinlik,h =30km2
Hacım,V =10.800.000km2
Toprağın Ağırlığı:
Toprağın Ortalama Özgül Ağırlığı,ρ =5,6g/cm3
Bir metreküp Toprağın AğırlığıP1 =5,6ton
Bir km3 = 1000x1000x1000V1 =1.000.000.000m3
Bir km3 Toprağın AğırlığıP1 =5.600.000.000ton
Toplam Kütlenin Ağırlığı, Pt = ρ x VPt =6,048x1016ton
Hareket eden kütlenin ivmesi:
Deprem Süresi, 1 dakikat =60sn.
Kütlenin Ege Denizi'ne Doğru Kayması (atım),s =1,2m
Kütlenin "düzgün-hızlanan" şekilde hareket ettiğini varsayalım. Bu durumda:
Kütlenin Hızı, V = V0 + a x t
Kütlenin aldığı Yol (atım), s = V0 x t + a x t2 / 2s =1,2m
Kütle hareketsiz olduğundan, başlangıç hızı sıfırdırV0 =0
Kütlenin aldığı Yol (atım), s = a x t2 / 2 olup,
Kütlenin İvmesi, a = (s x 2) / t2a =0,000666667m/sn2
Hareket eden toprağın Kütlesi:
Toprağın Ağırlığı, kütlesi ile yerçekimi ivmesinin çarpımına eşittir, Pt = m x g:
Yerçekimi ivmesi,g =9,8m/sn2
Toprağın Kütlesi, m = Pt / gm =6,17143x1015ton-kütle
Newton'un 2. Kanununa göre Toprak Kütlesini hareket ettirmek için gereken Kuvvet, toprağın kütlesiyle, hareketin ivmesinin çarpımına eşittir. Buna göre:
F = m x aF =4,11429x1012kg-kuvvet
Bu kuvvetin kütleyi 1,2 metre hareket ettirmesi halinde yaptığı iş:
İş = Kuvvet x Yol, W = F x sW =2,46857x1014kgm
Bu Kuvvetin 1 saniyede ürettiği enerji, W / 60E =4,11429x1012kgm/sn
Bu enerjiyi 0,101197 ile bölersek,E =4,06562x1013watt
E =40656202,4MW
E =4066x104MW
Diğer bir deyişle, söz konusu toprak kütlesini 60 saniyede 1,2 metre hareket ettirmek için gerekli enerji miktarı için, 4000 MW gücünde 10.000 adet nükleer enerji santralının kurulu gücüne ihtiyaç vardır.


Hareket için gereken enerjinin % 99,9'unun deprem mekanizmaları tarafından ve binde birinin (% 0,1) tetikleme için kullanıldığını varsayalım. Bu durumda depremi tetiklemek için dışarıdan verilmesi gereken enerji miktarı 10 adet 4000 MW santralın kurulu gücüne eşittir.

Demek ki, İsrail-ABD ikilisi, 10 tane nükleer santralı 2 denizaltı, 3 gemiye yükleyip Gölcük’e gelmişler!!! Çünkü önce bu enerjiyi Tesla bobini esaslı tektonik (hayali) silah MHD jeneratörüne yüklemek gerekir ki, silahın çıktısı aynı miktar enerjiyi deprem tetiklemek için toprağın derinliklerine yollasın.

Yukarıdaki çok basit ve kaba hesaplar, konunun uzmanları tarafından daha bilimsel esaslara oturtulabilir. Ancak, yapay deprem yapmak veya depremleri “tetiklemek” için gerekli enerji miktarları insanın günlük yaşantısının içine sığmayacak kadar büyüktür. Ayrıca, bu kadar büyük miktardaki enerjiyi 60 saniye içinde üretecek ne teknoloji, ne de bu enerjiyi işleyebilecek malzeme, donamın ve iletecek çapta kablo vardır.

Deprem silahı MHD’nin bilime aykırı diğer önemli tarafı ise böyle hayali bir silahtan yayılacak elektromanyetik dalgaların toprak kütlesini nasıl hareket ettireceğidir. Zira toprak elektromanyetik dalgalardan etkilenmez.

Çünkü ancak manyetik özellik gösteren başlıca demir, nikel ve az sayıda bazı metaller haricinde, diğer metaller ve “TOPRAK” manyetizmadan etkilenmezler ve HAREKET ETMEZ.


SON SÖZ

Özellikle Amerikan kaynaklı ve onlara hizmetkâr bazı yerli mihraklar, Haarp ve Tesla Bobini gibi bilimsel temelleri olan çalışmaları, insanların bilgisizlik ve hayallerini hedefleyerek psikolojik savaş propagandasıyla insanları ürküterek, Amerika’nın çok ileri düzeyde silah teknolojilerine sahip olduğu, karşı konulamaz bir gücü bulunduğu, bu nedenle insanların Amerika’ya biat etmeleri gerektiğine inandırmaya çalışmaktadır.

Bilimsel kaynağı verilmeyen, yazarları ve sahipleri belirsiz olan haber, rapor, vs. bilgilere fazla itibar etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu tür bilgilere kuşkuyla yaklaşmak, sorgulamak, doğruluğunu araştırmak, irdelemek gerekir. Aksi takdirde, bu bilgi kirliliği doğrulara ulaşmayı engeller, bu uzun yazımdan da anlaşılacağı üzere, bizlerin çalışma ve düşünme, doğru konularla uğraşacağımız zamanlarımızı çalar, enerjimizi boşa harcatır.

 [1]  http://www.haarp.alaska.edu/haarp/photos.html

 [2]  http://www.darpa.mil/our_work/

 [3]  http://en.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems

 [4]  http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

 [5]  http://en.wikipedia.org/wiki/Fluxgate_compass

 [6]  http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetometer

 [7]  http://en.wikipedia.org/wiki/Ionospheric_sounding

 [8]  http://en.wikipedia.org/wiki/Ionosphere

 [9]  http://en.wikipedia.org/wiki/EISCAT

EISCAT - European Incoherent Scatter Scientific Association. Bu Kurum üç tene irtibatsız saçılma radar sistemi kullanır. Radarlardan 224 MHZ ve 931 MHz frekansta çalışan ikisi Kuzey İskandinavya’da ve 500 MHZ frekansta çalışanı ise Svalbald’da bulunmakta, iyonosfer ve manyetosferdeki bozulmalarla ilgili olarak güneş ve dünya arasındaki etkileşmeleri araştırmada kullanılmaktadır. Norveç’in Tromso kenti yakınındaki Ramfjordmoen tesisi ise Haarp benzeri bir iyonosferik ısıtıcı tesisidir. Bunlara ek alıcı istasyonları Finlandiya Sodankylä ve İsveç Kiruna’da bulunmaktadır. EISCAT merkezi de Kiruna’dadır. EISCAT; Norveç, İsveç, Finlandiya, Japonya, Çin, İngiltere ve Almanya araştırma enstitü ve konseyleri tarafından finanse edilmekte ve işletilmektedir.


 [10]  http://en.wikipedia.org/wiki/Whistler_(radio)

 [11]  http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_beltKullanıcı küçük betizi
Güncel Meydan
Üye
Üye
 
İletiler: 584
Kayıt: Pzr Eki 12, 2008 23:12

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen baragakal » Cmt Kas 12, 2011 8:46

Ortada gezen teorilere hiç girmeden, basitçe HAARP'in Abd'de nasil ve ne siklikta kullanildigini gormek isteyenler intellicast.com'dan mevzuyu takip edenlerin paylastiklarindan izleyebilir. Vidyoyu paylasan arkadas, sitesinin ve youtube hesabinin basina gelenlere aldirmadan paylasmaya devam ediyor, Ingilizce bilmemek konuyu anlamak açisindan sorun degil, tam ekran izlendiginde bulut hareketlerindeki anormallikleri, keskin bitisleri, ve ozellikle de halkalari fark etmek mumkun.


2 ornek: (mesaja video eklemeyi beceremedigim için link verdim kusuruma bakmayin)

https://www.youtube.com/watch?v=BzROem1Jc9k

https://www.youtube.com/user/dutchsinse ... Gmh5smD0ys


---


Derine girildiginde yine ayni arkadas uzerinden paylasilmis enteresan bir video, mevzu Fukushima ve Haarp:

https://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek


Fukushima'da çalistigini iddia eden Finlandiyali bir muhendis anlatiyor, çevirenin bir kusuru/hilesi yok ise adam enteresan seyler soyluyor.
Nukleer fizikten az buçuk anlayan tanidiginiz var ise yollayip yorumunu istemenizi oneririm

Çok kisa ozet geçmek gerekirse, Finli rakadas, Fukushima yasananin Rusya'nin urettigi yuksek kalitedeki nukleer yakiti satmayi birakmasiyla basladigini soyluyor (ayni tur yakiti kullanan Abd ve Avrupa'da çok sayida santral oldugu biliniyor), neyse durum icabi santraller kalitesiz yakitlarla islerini devam ettirmeye mecbur kalmislar. Fukushima bunlardan yanlizca biri, sizinti depremden çok once olmus, farkedilmis ama duyurulmamis, yuksek oranda radyasyon yayilmaya baslamis, yayilimi engellemek atmosferi temizlemek için Abd'liler Haarp kullanmis. Radyasyon asagi itilmeye çalisilmis ama santralin altindaki kayalar erimis, sonuç ortada. Ayni zamanda Haarp'la ilgili genel bilgi veriyor ve Ruslardakinden de bahsediyor.-
Kullanıcı küçük betizi
baragakal
Salık Takımı
Salık Takımı
 
İletiler: 377
Kayıt: Prş Şub 21, 2008 11:51

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen ozan35 » Cmt Kas 12, 2011 17:28

pardon ama bu adam kim oluyor? stratejist mi, yoksa kendi bilime adamış bir bilim adamı mı? vikipedi'yi kaynak kabul edip araştırmak nedir allah aşkına? o kadar fizik profesörü, jeoloji bilimci yıllarca boş şeyler söylemiş demek ki. keşke gitselermiş bir internet kafeye de baksalarmış her şeyin en doğrusunun ve en tarafsız bilginin bulunduğu, herkesin katkı yaptığı vikipedi'ye. Allah aşkına kendi halkını, siz bilimden anlamazsınız, siz her şeye inanırsınız, her şeyin doğrusunu ben bilirim, sadece vikipedi'den baktığım halde demek nedir yahu? ilgiye veya saygıya veya egosunu tatmin etmeye ihtiyacı varsa, başka konulara yönelsin bence. o ingilizceden tercüme ettiği bilgileri yıllardır haarp konusunda makaleler yazan yabancılar bilmiyor yani öyle mi? kusura bakmasın 1 yazı yazmakla bilimi ve uzmanların görüşlerini değiştirmedi. Kaldı ki bilimde bizlerden çok ileri olan Rusya bile bu silahın iklim ve deprem alanında (özellikle kendi üzerinde) kullanıldığını ileri sürerken! Hadi bizim milletimiz hiç bir şeyden anlamayan, kültürsüz, bilgisiz yaşayan insanlar, peki amerikalı, avrupalılar da mı öyle? işi bilim olanlar, stratejist olmayanlar bile mi öyle? bu ne kibirdir hiç bir şey bilmediği halde yahu? bilimin birinci şartı kendin araştırma yapmaktır ve ortaya nerden bulunduğu, doğruluğu belirsiz bilgilerle çıkıp kesin kanı koymamaktır. bir şeyin olmadığını savunmak istesen bile "olmayabilir" şeklinde kesin bir kanıdan kaçınmaktır. bilimi bilim adamlarına kalsın, yazarlara değil. Ben ki yıllardır bu konu hakkında kaynaklar okurum, daha böyle bir yazıya denk gelmedim. hadi siyaset alanı tamam da bilim ondan çok farklı bir alan.
acaba şu yılların ilerideki tarih kitaplarındaki hali nasıl olur? iktidar atatürkçü kesimde olmazsa, muhtemelen ergenekon ve balyoz olduğu gibi yazılır... Peki yüz yıl önceki tarih doğru mudur? olduğu gibi midir? emperyalizme karşı olduğu ve birtakım çevreleri rahatsız ettiği için doğrudur. şimdi o yılları çarpıtmaya çalışan kesimlerin ortak bir noktada buluştuğunu görünce daha bir anlaşılıyor.
Kullanıcı küçük betizi
ozan35
Üye
Üye
 
İletiler: 71
Kayıt: Prş Ağu 20, 2009 17:40

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen beymen2000 » Cmt Kas 12, 2011 22:49

haarple ilgili bütün gerçekler http://www.bluebox.bbs.tr/ bu sitede bakabilirsiniz
Kullanıcı küçük betizi
beymen2000
Salık Takımı
Salık Takımı
 
İletiler: 37
Kayıt: Pzr Mar 07, 2010 22:56

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen bugra » Cmt Kas 12, 2011 23:15

Ben bu tür konuların gerçeği yansıtma ihtimaline hep inanmışımdır. Komplo teorisi arayana çok var İlluminati,Sahte mesih,Mavi Işın hatta cinlerle iletişimleri vesaire. Ancak burada dikkat çekilen bir konu üzerine daha önce hiç düşünmemiştim oda işin psikolojik boyutu. Bu bana yıllar önce ekşi sözlükte okuduğum bir entry'i hatırlattı izninizle paylaşayım:". 2000'lere girilirken abd hükümeti ve fbi, bir grup yönetmene sisteme bağlayıcı, manipulasyon etkisi yaratan filmler yaptırmak istemiştir. yapılan araştırmalarda yumuşak, naif bir sistem eleştirisi getiren, şiddet ve aksiyon içeren, sonunda bireye hiçbir çözüm sunmayan filmlerin bireylerin sisteme daha az baş kaldırmasını sağladığı görülmüştür. bunun üzerine yapılan filmler hem amacına ulaşmış hemde yüksek gişe hasılatı getirerek fbi'a ek gelir sağlamıştır. bu filmlerden en başarılıları fight club ve matrix'tir".
Gerçekten burdaki benzer şekilde bu tür teorilerin yarattığı psikolojik etki ortaya koyduğu şeylerden çok daha elle tutulur durumda. Bu tür teorilerin asıl şeytanlara karşı devrimci bir ruh tetiklemektense yarı açık ve gizemli bilgiler ile şüphe ve korku yarattığı sonucuna vardım. Haaa hakikattir veya gerçekten iyi niyetle böyle bilgiler servis edilmiştir o başka konu. Ama şu bir gerçek ki dünyayı hegemonyasına almış bir ABD var ve yıkılması gerikiyor o yüzden bu ve benzeri konuları olabildiğince 2.planda tutmak ve elle tutulur bilgilerle hareket etmek gerektiği kanaatindeyim.
Kullanıcı küçük betizi
bugra
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Cmt Eyl 10, 2011 23:02

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen A.Tamtürk » Pzt Kas 14, 2011 4:48

Haluk Dural’ın makalesinin bizzatihi kendisi bir hedef saptırma ve bir dezenformasyondur. Yazıda bilinçli ya da bilinçsiz bizzat HAARP'ın propagandası yapılmıştır.

Bir ABD “ASKERÎ PROJE”si” olan HAARP'ın kötü amaçlı kullanım potansiyeli hurafelere değil yine bilim adamlarının BİLİMSEL açıklamalarına dayanmaktadır. Şu farkla ki bunları açıklayan bilim adamları ABD'nin kara listesine girerken, HAARP'ın ne kadar da insancıl(!) bir proje olduğunu açıklayan bilim adamları ise 100 binlerce dolarlık ödül ve maaşlara gark olmaktadır.

Depremi “tetiklemek” için gereken enerjinin bir kaç nükleer santrala eşit olduğu tezine ise kargalar bile güler. Sınıra dayanmış bir dengenin bozulması için çok küçük bir enerji yeterlidir. Bir balonu patlatmak için gereken enerji balonun patlaması için balonun içine basılması gereken havaya uygulanacak olan enerji kadar değil, toplu iğnenin ucuna uygulanacak enerji kadardır. Dikine (dengede) duran bir sopanın devrilmesi için ise sopaya üflemek yeterlidir.

Yapılması gereken tek şey yer kabuğundaki RADON (nedense yukarıdaki makalede hiç adı geçmeyen!!) gazının hareketlendirilmesidir, ki bunun için gereken manyetik enerji İyonosferde zaten mevcuttur. HAARP’ın yaptığı şey ise iyonosferin kabuğundaki bu manyetik enerjinin bir noktaya toplanmasını sağplamaktır. Bu ise çok daha küçük bir enerji gerektirir.

Sırasıyla:
1)HAARP'ın iyonosferde belli bir bölgeyi ısıtabildiği hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.
2)Isınan gazların genleştiği de hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.
3)Genleşen iyonosferin en dışta kilometrelerce çapında bir baloncuk (tepe) oluşturduğu da hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.
4)Aynı adlı (+/+ ya da -/-) manyetik güçlerin birbirinden "en uzak noktada" (yerküre ve iyonosferdeki baloncuk) toplandığı da bir hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.
5)İyonosferin tüm dış kabuğuna eşit yayılmış olan manyetik enerjinin o anda bu baloncukta binlerce kat yoğunlaşması da bir hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.
6)Bu enerjinin ise tam altındaki yer kabuğundaki RADON'u hareketlendirdiği de bir hurafe değil BİLİMSEL bir gerçektir.

Son olarak:
Tüm dünyada yükselen HAARP karşıtı hareket “ABD KARŞITI” bir harekettir ve “ABD’NİN PASİFİZE ETMEYE ÇALIŞTIĞI” bir harekettir.

Ey, HAARP karşıtlığının ABD kaynaklı olduğunu iddia eden Haluk Dural, Peki, HAARP’ın insancıl(!) bir proje olduğu propagandası “kim” kaynaklıdır??

Unutmadan:

Acaba Haluk Dural’ın yukarıdaki yazısında RADON'un adı neden hiç geçmiyor??!

"Radon ve deprem arasındaki ilişki" ve "Radon'un depremi tetiklemesi"yle ilgili "BİLİMSEL" ve “AKADEMİK” yayınların TAMAMI ise aşağıdaki bağlantıda:

http://scholar.google.com.tr/scholar?hl ... =&as_vis=1

Şimdi soruyorum:
Sen kimi kandırıyorsun Haluk Dural?

A.Tamtürk
http://a-tamturk.blogspot.com/

.
Kullanıcı küçük betizi
A.Tamtürk
Üye
Üye
 
İletiler: 9
Kayıt: Cum Haz 19, 2009 23:07

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen ozgurk » Pzt Kas 14, 2011 21:27

yukarida bir arkadas adres vermis.. http://www.bluebox.bbs.tr

sitede genellikle astronomik jeolojik meteorolojik olaylar islenmekte . HAARP ile lgili detayli bilgiler var.. uzun zamandir takip ettigim bu sitede HAARP in 16 ekimde marmara uzerinde aktif oldugu yazilmis kullanici yorumlarinda da bir deprem beklentisi hasil omustu soz kousu basliktan 1 gun sonra 17 ekimde acilan baska bir baslikta turkiye uzerinde ki HAARP aktivitelerinin eskisehir-ankara uzerinde aktif oldugu belirtilmis ve kullanicilar turkiyede son 7 gun icerisinde deprem beklentisine girmislerdi sonrasi malum van depremi...
konuyla ilgili bahsi gecen basliklar ve yorumlara ait linkler asagida

16 ekim
http://www.bluebox.bbs.tr/marmara-deniz ... imleri-bug
17 ekim
http://www.bluebox.bbs.tr/turkiye-uzeri ... galari-2-3
Kullanıcı küçük betizi
ozgurk
Üye
Üye
 
İletiler: 16
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 22:08

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen A.Tamtürk » Çrş Kas 16, 2011 12:29

.

Haluk Dural’ın kişisel düşüncesi özetle şu:

“Eğer ABD’nin elinde Deprem yaratacak bir silah bulunduğu genel kabul görürse, bu ABD’ye koşulsuz itaati getirecektir. O yüzden bu tür şeyleri tartışmak bile kötüdür!”

Şimdi bir an için HAARP’ın gerçekliğinin “su götürmez bir biçimde” kanıtlandığını varsayalım. Yani o derece ki dünyadaki tüm bilim adamlarının TAMAMI “evet HAARP depremlerden sorumludur” desin, hatta ABD bizzat kendisi çıkıp, “evet kardeşim, elimde HAARP silahı var hatta Kobe, Haiti, İzmit, Gölcük, Van depremlerini de ben çıkardım. Aha işte bu da kanıtları” demiş olsun!

Ne yani, o andan itibaren tüm Türk Milleti olarak uzay gemisi gören taşdevri kabile insanı gibi bir anda yönümüzü ABD’ye dönüp secdeye varacağımızı mı sanıyor Haluk Dural??

Ne olacağını ben söyleyeyim: HAARP’ın “RESMEN” ve de “su götürmez bir biçimde” kanıtlanması durumunda yeryüzünde bir tane vatandaşının bile ABD’ye asla biat etmeyeceği TEK ÜLKE biz oluruz. O saat ABD karşıtlığında Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük “Millet Birliği” sağlanmış olur. Tüm Türkiye’deki tüm Amerikan malı arabalar bir anda kaplumbağalar gibi ters çevrilir ve limanlarımıza yanaşacak ABD bayraklı her gemi genç yaşlı 10.000’lerce Türk tarafından batana kadar taşlanır. Geçmişte ABD ile en ufak ilişki kurmuş tüm siyasetçiler ise kaçacak delik arar ve Türkiye Cumhuriyeti bir anda yeryüzünün EN BAĞIMSIZ ÜLKESİ olur. Çünkü Türk Milletinin en cahil ferdi bile İzmit, Gölcük ve Van’da on binlerce masum insanını öldüren bir ülkeyi asla affetmez ve de böyle bir DÜŞMAN’a “güçlüdür(!)” diye de asla BİAT ETMEZ.

Zira, eğer düşmanın gücünden korkup sinecek, hatta ona biat edecek bir Millet olsaydık, ne Çanakkale olurdu, ne de Kurtuluş savaşı.

Türk Milletinin koyun sürüsü olduğunu sanan Haluk Dural bununla da kalmayıp, Milleti uyandırmaya ve HAARP’ın bir ABD pisliği olduğunu kanıtlamaya çalışanları da “ABD’nin hizmetkârı(!)” olmakla suçluyor!

Duydunuz mu bilmem; Hugo Chavez de Haiti depreminden "RESMEN" ABD'yi sorumlu tutmuştu." (Bizim medya nedense(!) bunu pek duyurmadı ama bu olay gerçek ve Venezuella'nın hâlâ arkasında durduğu "resmî bir açıklama")

Haluk Dural'ın yukarıdaki tezine göre “bir Amerikan Hizmetkârı(!)" olması gereken Hugo Chavez'in bu açıklaması üzerine HAARP'tan korkan(!) Venezuela halkının da o andan itibaren ABD'ye biat(!) edip böyyük stratejist(!) Haluk Dural'ın tezini doğrulamış olması gerekmez miydi?? :)))

Sonuç:

Bana öyle geliyor ki bizzat ya Haluk Dural’ın kendisi ABD’nin pisliklerinin üstünü örtmeye çalışan ABD’nin bir hizmetkârı, ya da ABD’nin hizmetkârlarına hizmet ettiğinin farkında değil.

Özellikle İşçi Partisi’nin Haluk Dural’ın stratejistliğini(!) acilen sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.


Saygılarımla,
A.Tamtürk
http://a-tamturk.blogspot.com/

.
Kullanıcı küçük betizi
A.Tamtürk
Üye
Üye
 
İletiler: 9
Kayıt: Cum Haz 19, 2009 23:07

Re: HAARP ve Deprem Silahları Uydurmacası / Halûk DURAL

İletigönderen Kalenderce » Cmt Tem 22, 2017 11:04

Merhabalar. Yeni Kayıt oldum sayfamıza. Bilimsel ve analitik disiplinle oluşturulmuş makaleler ve düzeyli tartışmalar için sizleri kutlarım." Haarp ve deprem silahları..." Makalesinde, ' komplo teorileri' ne atıfla bilimsel dayanağı olan cevaplar yazılmış ve aydınlatılmış olması rahatlatıyor insanı. Tabi bilgi kirliliği tüm şeylerin aklını almış gibi bir boz bulanıklık içindeyiz! Bir taraftan baktığımızda karşı fenomenler çıkıyor. Tam ortada durduğumuzda cevaplanması gereken derinliklerde var; Enerjinin fenomenleri! Depremin oluşmasında ki tüm nedenleri birinci boyutla anlatabiliriz! Tüm şeylerin ifadesi 3 boyutludur. Enerjinin taşınmasında, ortam, dalga boyu/ frekansı, potansiyeli 3 Gerçeğidir! Yani 3G! Biliyorsunuz TACAMO Köprüsü 1940 yılında Rezonansla yıkıldı! Doğal salınım frk, karşıtlığında fırtına frk uyumlanıp kısa bir süre içinde yıkıldı. Köprünün doğal titreşimini bir rüzgar tokatlayıp al aşağı edebiliyor! Devamlı bir güç düzeyinde salınım yapan tesla vibratörü de ki el kadar bir alette kos koca binaların sallanmasına neden oldu! Yani bir nesnenin doğal frk, bildiğinizde o nesnenin bu frekansını aynı faz da ürettiğinizde onu yıkabilir,kırabiliriz. Ben de frekans uzmanıyım. Ultrasonik frk, böbrek taşı kırmak gibi değişik teknolojiler de anlata biliriz! Br atom çekirdeğinin parçalanması ve reaksiyona sokulması da başımıza neler yıkıyor! Yani karınca dağı deviriyor da diyebiliriz! Tüm bu çevresel nedenleri geniş boyutta araştırdığımız da Evet, Suni deprem yaratıla bilinir! Bu teknolojik olarak elimizde mevcut! Ama bir de " Alışkanlık haline gelmiş" komploları iyi tahlil etmeliyiz! Teşekkürler
Kullanıcı küçük betizi
Kalenderce
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Cmt Tem 22, 2017 10:17


Şu dizine dön: İzlem (Strateji)

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x